Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji N3 1/4

Kanji N3 1/4

Last update 

Kanji N3 for Vietnamese part 1/4

Items (100)

 • DỮ, DỰ - cho, tặng. đi lại. tham gia - tham dự - YO

 • LƯỠNG - hai, 2 - lưỡng quốc - RYŌ

 • THỪA - cưỡi. nhân (phép toán) - nhị thừa - JŌ, SHŌ

 • DỰ - ta, tôi. trước, sẵn sàng trước - dự đoán, dự báo - YO, SHA

 • TRANH - tranh, tranh chấp, tranh luận - đấu tranh, chiến tranh - SŌ

 • HỖ - lẫn nhau - tương hỗ, hỗ trợ - GO

 • VONG - mất đi. chết, mất - diệt vong, tử vong - BŌ, MŌ

 • GIAO - trao cho, hoà nhập. tiếp giáp. - giao hảo, giao hoán - KŌ

 • THA - nó. khác - tha hương, vị tha - TA

 • PHỤ - giao phó - phụ thuộc, phụ lục - FU

 • KIỆN - việc, trường hợp, vật - điều kiện, sự kiện - KEN

 • NHIỆM - gánh vác, đảm nhận. chịu đựng. giao phó cho - trách nhiệm, nhiệm vụ - NIN

 • TRUYỀN, TRUYỆN - truyện, truyền - truyền đạt, tự truyện - DEN, TEN

 • TỰ - như, giống như - tương tự - JI

 • VỊ - vị trí - tước vị, đơn vị - I

 • DƯ - thừa. ngoài ra, thừa ra. nhàn rỗi. số lẻ ra - thặng dư, dư dật - YO

 • LỆ - lệ thường, ví dụ, thói quen - thông lệ, điều lệ - REI

 • CUNG - cung cấp. tặng - cung cấp, cung phụng - KYŌ, KU, KŪ, GU

 • 便

  TIỆN - thuận lợi, thuận tiện - tiện lợi - BEN, BIN

 • HỆ - buộc, bó, nối - quan hệ, hệ số - KEI

 • TÍN - tin tưởng, tin theo. lòng tin, đức tin - uy tín, tín thác - SHIN

 • ĐẢO - lật ngược, đổ, ngã. đổi - đảo lộn - TŌ

 • HẬU - tình hình, tình trạng. khí hậu. dò ngóng, thăm dò - khí hậu, thời hậu - KŌ

 • TRỊ - trị giá, đáng giá - giá trị - CHI

 • VĨ - cao to - vĩ đại - I

 • TRẮC - một bên - phản trắc, trắc địa - SOKU

 • NGẪU - tình cờ. đôi, chẵn. tượng gỗ - ngẫu nhiên - GŪ

 • BỊ - sửa soạn, sắp sẵn. đề phòng, phòng trước. trang bị, thiết bị - BI

 • ĐỘNG - động đậy, cử động, hoạt động - lao động - DŌ, RYUKU, RIKI, ROKU, RYOKU

 • ƯU - hơn, xuất sắc. nhiều, thừa thãi - ưu việt, ưu thế - YŪ, U

 • QUANG - sáng - huỳnh quang, quang minh - KŌ

 • TOÀN - tất cả, toàn bộ - an toàn - ZEN

 • CỘNG - cùng. chung. cộng - tổng cộng, cộng sản - KYŌ

 • CỤ - đồ dùng - công cụ, dụng cụ - GU

 • NỘI - bên trong - nội thành, nội bộ - NAI, DAI

 • LÃNH - lạnh lẽo. lặng lẽ - lãnh đạm, lãnh cung - REI

 • XỬ, XỨ - nơi, chỗ. lo liệu, giải quyết - cư xử, xử trí - SHO

 • LIỆT - bày ra. hàng, dãy - la liệt, liệt quốc - RETSU, RE

 • SƠ - lần đầu, vừa mới, bắt đầu - sơ cấp, sơ khai - SHO

 • PHÁN - chia rẽ. phán quyết, sử kiện - phán đoán, đàm phán - HAN, BAN

 • LỢI - lợi ích, công dụng - phúc lợi, tiện lợi - RI

 • ĐÁO - đến nơi - chu đáo - TŌ

 • CHẾ - làm, chế tạo. chế độ. hạn chế, ngăn cấm - chế ngự, thể chế - SEI

 • KHẮC - chạm, khắc. khắc giờ - thời khắc - KOKU

 • CÁT - cắt đứt - chia cắt, cát cứ - KATSU

 • GIA - thêm vào, tăng thêm - tăng gia, gia giảm - KA

 • TRỢ - trợ giúp - hỗ trợ, cứu trợ - JO

 • NỖ - cố gắng - nỗ lực - DO

 • LAO - nặng nhọc - lao động, lao lực - RŌ

 • VỤ - công việc - chức vụ, nhiệm vụ - MU

 • THẮNG - được, thắng lợi. hơn, giỏi. tốt đẹp. cảnh đẹp - thắng lợi, thắng cảnh - SHŌ

 • CẦN - cố hết sức, chăm chỉ, cần cù - chuyên cần, cần lao - KIN, GON

 • HÓA - biến hoá, biến đổi - biến hóa, văn hoá - KA, KE

 • ĐƠN - đơn giản, một, đơn nhất, đơn thuần - cô đơn, đơn độc - TAN

 • NGUY - nguy hiểm, nỗi sợ, khó khăn - nguy hiểm, nguy cơ - KI

 • NGUYÊN - cánh đồng. gốc, vốn (từ trước) - thảo nguyên, nguyên tử - GEN

 • THAM - can dự, tham gia - tham chiếu, tham quan - SAN, SHIN

 • PHẢN - ngược. sai trái. trở lại. trả lại - phản loạn, phản đối - HAN, HON, TAN, HO

 • THU - thu dọn. thu về, lấy về - thu nhập, thu nhận - SHŪ

 • THỦ - lấy, nhận - thủ tiêu, tranh thủ - SHU

 • THỤ - được. bị, mắc phải. nhận lấy - tiếp thụ, thụ động - JU

 • KHẢ - có thể - khả năng, khả dĩ - KA, KOKU

 • HIỆU - phù hiệu, biển hiệu. làm hiệu, dấu hiệu - phiên hiệu, tín hiệu - GŌ

 • HỢP - hợp, vừa ý. nhắm mắt. hợp lại, gộp lại - hợp tác, hợp lí - GŌ, GA', KA'

 • HƯỚNG - hướng, phía. hướng vào, nhằm vào - phương hướng - KŌ

 • QUÂN - chỉ người con trai. vua - quân chủ, quân vương - KUN

 • PHỦ - không - phủ định, phủ quyết - HI

 • HẤP - hấp thụ. hút vào - hô hấp, hấp thu - KYŪ

 • XÚY - thổi - cổ xúy - SUI

 • CÁO - bảo cho biết, báo cáo - thông cáo, cảnh cáo - KOKU

 • HÔ - gọi to - hô hoán, hô hấp - KO

 • MỆNH, MẠNG - mạng. lời sai khiến - vận mệnh, mệnh lệnh - MEI, MYŌ

 • HÒA - thuận, hợp. hoà nhã, dịu. phong cách Nhật - hòa bình, điều hòa - WA, O, KA

 • THƯƠNG - buôn bán - thương mại, thương gia - SHŌ

 • HỈ - vui vẻ - KI

 • HỒI - về. đạo Hồi, Hồi giáo - vu hồi, chương hồi - KAI, E

 • NHÂN - nguyên nhân. nhân tiện. tuỳ theo - IN

 • KHỐN - khốn cùng, khốn khổ, khốn đốn. vây hãm. mỏi mệt. buồn ngủ - KON

 • VIÊN - cái vườn - hoa viên, công viên - EN

 • TẠI - ở, tại - tồn tại, thực tại - ZAI

 • BÁO - báo cáo, báo tin, thông báo. trả lời. báo đáp, đền ơn. tin tức - HŌ

 • TĂNG - tăng thêm lên - tăng gia, tăng tốc - ZŌ

 • THANH - tiếng, âm thanh - thanh điệu - SEI, SHŌ

 • BIẾN - bất thường, thay đổi, lạ - biến đổi, biến thiên - HEN

 • MỘNG - mơ, mộng, chiêm bao. mơ tưởng, ao ước - mộng mị, ác mộng - MU, BŌ

 • THÁI - cao, to. rất - thái dương, thái bình - TAI, TA

 • PHU - chồng. đàn ông - công phu, phu phụ - FU, FŪ, BU

 • THẤT - lỡ, sai lầm. mất - thất nghiệp, thất bại - SHITSU

 • HẢO, HIẾU - tốt, hay, đẹp. sung sướng. được - hữu hảo; tuyệt hảo - KŌ

 • THÊ - vợ cả - thê tử, phu thê - SAI

 • NƯƠNG - cô, chị. mẹ - cô nương, nương tử - JŌ

 • HÔN - cưới. lễ cưới - kết hôn, hôn nhân - KON

 • PHỤ - đàn bà. vợ - phụ nữ, dâm phụ - FU

 • TỒN - còn. xét tới. đang, còn - tồn tại, bảo tồn - SON, ZON

 • TRẠCH - nhà ở - cư trạch, gia trạch - TAKU

 • THỦ - giữ, coi. đợi - cố thủ, bảo thủ - SHU, SU

 • HOÀN - hết, xong. vẹn, đủ - hoàn thành, hoàn toàn - KAN

 • QUAN - quan, người làm việc cho nhà nước - quan lại, cơ quan - KAN

 • ĐỊNH - đã liệu, đã tính trước, đã quy định - quyết định, định mệnh - TEI, JŌ

 • THỰC - thực tế, sự thực - chân thực, xác thực - JITSU, SHITSU