Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji N2 1/4

Kanji N2 1/4

Last update 

Kanji N2 for Vietnamese part 1/4

Items (100)

 • TỊNH - bằng nhau, đều. xếp hàng - tịnh tiến - HEI, HŌ

 • HOÀN - viên, vật nhỏ và tròn - hoàn toàn - GAN

 • CỬU - lâu. chờ đợi - vĩnh cửu - KYŪ, KU

 • LOẠN - lẫn lộn. rối. phá hoại - phản loạn, chiến loạn - RAN, RON

 • NHŨ - sinh, đẻ. vú. sữa. con non - nhũ mẫu - NYŪ

 • CAN - khô, cạn kiệt - can phạm - KAN, KEN

 • LIỄU - xong, hết, đã, rồi - kết liễu - RYŌ

 • GIỚI - khoảng giữa. vẩy (cá). trung gian - môi giới, giới thiệu - KAI

 • PHẬT - đức Phật. đạo Phật, Phật giáo - phật giáo - BUTSU, FUTSU

 • LỆNH - lệnh, chỉ thị - mệnh lệnh, pháp lệnh - REI

 • TRỌNG - giữa, đương lúc - trọng tài - CHŪ

 • THÂN - duỗi ra. bày tỏ, kể rõ - thân thủ - SHIN

 • TỨ - dò xét, thăm dò - SHI

 • ĐÊ - thấp. cúi xuống. hạ xuống - đê hèn, đê tiện - TEI

 • Ỷ - dựa, nương tựa. - ỷ lại - I, E

 • CÁ - cái, quả, con - cá nhân, cá thể - KO, KA

 • BỘI - gấp nhiều lần - bội thu, bội số - BAI

 • ĐÌNH - dừng lại - đình chỉ - TEI

 • KHUYNH - nghiêng. đè úp. dốc hết - khuynh đảo, khuynh hướng - KEI

 • TƯỢNG - hình dáng. giống như - tưởng tượng, thần tượng - ZŌ

 • ỨC - ức, mười vạn. liệu, lường. yên ổn - OKU

 • TRIỆU - điềm, triệu chứng. một triệu - triệu chứng, triệu triệu (10 mũ 12) - CHŌ

 • NHI - đứa trẻ. con (từ xưng hô với cha mẹ) - nhi đồng, hài nhi - JI, NI, GEI

 • ĐẢNG - bè, đảng - đảng phái - TŌ

 • BINH - vũ khí. quân lính. quân sự - binh lính, binh lực - HEI, HYŌ

 • SÁCH - quyển sách, sổ - quyển sách - SATSU, SAKU

 • TÁI - lại, lần nữa. làm lại - tái phát - SAI, SA

 • ĐÔNG - đóng băng - đông lạnh - TŌ

 • SAN - xuất bản, in ấn. báo, tạp chí. hao mòn - tuần san, chuyên san - KAN

 • LOÁT - tẩy sạch. cái bàn chải - ấn loát - SATSU

 • KHOÁN - văn tự để làm tin - chứng khoán - KEN

 • THÍCH, THỨ - tiêm, chọc. danh thiếp - thích khách - SHI

 • TẮC - quy tắc. bắt chước - quy tắc, phép tắc - SOKU

 • PHÓ - phụ, phó, thứ 2 - phó phòng - FUKU

 • KỊCH - quá mức. trò đùa, vở kịch - kịch bản, kịch tính - GEKI

 • HIỆU - bắt chước. ví với. công hiệu - hiệu quả, hiệu ứng - KŌ

 • DŨNG - dũng mãnh - dũng cảm - YŪ

 • MỘ - tuyển mộ - mộ tập, chiêu mộ - BO

 • THẾ - thế lực. tình hình - tư thế, thế lực - SEI, ZEI

 • BAO - bao, túi. bao bọc. vây quanh - bao bọc - HŌ

 • THẤT - tấm (vải). con (ngựa) - thất phu - HITSU

 • KHU - khu vực, vùng - địa khu - KU, Ō, KŌ

 • TỐT - cuối cùng - tốt nghiệp - SOTSU, SHUTSU

 • HIỆP - hoà hợp. giúp đỡ - hiệp lực - KYŌ

 • CHIÊM, CHIẾM - chiếm đoạt của người khác - chiếm cứ - SEN

 • ẤN - in ấn. cái ấn - ấn tượng - IN

 • NOÃN - quả trứng. hột dái - tế bào noãn - RAN

 • HẬU - dày dặn. chiều dày. hậu hĩnh - nồng hậu, hậu tạ - KŌ

 • SONG - đôi, cặp - song sinh - SŌ

 • KHIẾU - kêu, gọi - khiếu nại - KYŌ

 • TRIỆU - kêu gọi, mời đến - triệu tập - SHŌ

 • SỬ - lịch sử - lịch sử, sử sách - SHI

 • CÁC - mỗi một. đều, cùng - các vị, các loại - KAKU

 • HÀM - nuốt. chứa đựng - hàm ý, hàm nghĩa - GAN

 • CHU - vòng quanh. đời nhà Chu - chu vi, chu biên - SHŪ

 • TIẾU - cười - tiếu lâm, đàm tiếu - SHŌ

 • KHIẾT - ăn uống - KITSU

 • DOANH - nơi đóng quân. mưu sự. doanh (gồm 500 lính) - doanh nghiệp, doanh trại - EI

 • ĐOÀN - tập hợp lại - đoàn kết, đoàn đội - DAN, TON

 • VI - vây quanh - chu vi, bao vây - I

 • CỐ - vững chắc. vốn có - ngoan cố, cố thủ - KO

 • ÁP - áp lực - trấn áp, áp suất - ATSU, EN, Ō

 • PHẢN - sườn núi - HAN

 • QUÂN - đều, bằng nhau - quân bình, quân nhất - KIN

 • HÌNH - cái khuôn đất để đúc. làm gương, làm mẫu - khuôn hình, mô hình - KEI

 • MAI - chôn, vùi, che lấp - mai táng - MAI

 • THÀNH - thành trì. xây thành - thành phố, thành quách - JŌ

 • VỰC - vùng, phạm vi, bờ cõi - khu vực, lĩnh vực - IKI

 • THÁP - toà tháp - tòa tháp - TŌ

 • ĐỒ - bôi, phết, quết, sơn - hồ đồ - TO

 • DIÊM - muối ăn - diêm dân - EN

 • CẢNH - biên giới, ranh giới. hoàn cảnh. cảnh trí - nhập cảnh, cảnh ngộ - KYŌ, KEI

 • ƯƠNG - ở giữa, trung tâm - trung ương - Ō

 • ÁO - sâu xa. khó hiểu. trong cùng - Ō

 • TÍNH - họ - danh tính, bách tính - SEI, SHŌ

 • ỦY - uỷ thác - ủy viên, ủy ban - I

 • QUÝ - tháng cuối một quý. mùa - quý san, tứ quý - KI

 • TÔN - cháu gọi bằng ông - đích tôn - SON

 • VŨ - mái hiên. toà nhà - vũ trụ - U

 • BẢO - quý giá - bảo vật - HŌ

 • TỰ - ngôi chùa - thiếu lâm tự - JI

 • PHONG - bì đóng kín. đậy lại. phong cấp - phong kiến - FŪ, HŌ

 • CHUYÊN - chú ý hết cả vào một việc. chỉ có một, duy nhất - chuyên môn, chuyên quyền - SEN

 • TƯỚNG - cấp tướng, chỉ huy - tướng quân - SHŌ, SŌ

 • TÔN - tôn trọng, kính - tôn trọng - SON

 • ĐẠO - dẫn, đưa. chỉ đạo - tiền đạo - DŌ

 • GIỚI - đến lúc. lần, khoá, kỳ - KAI

 • TẦNG - tầng, lớp - hạ tầng, thượng tầng - SŌ

 • NHAM - núi cao ngất. nơi hiểm yếu. hang núi. thạch đá - nham thạch - GAN

 • NGẠN - bờ, biên - hải ngạn - GAN

 • ĐẢO - hòn đảo, gò - hải đảo - TŌ

 • CHÂU - châu (đơn vị hành chính) - châu lục - SHŪ, SU

 • CỰ - lớn, to - cự đại, cự phách - KYO

 • QUYỂN - quyển, cuốn (sách, vở) - quyển sách - KAN, KEN

 • BỐ - vải vóc. bày ra - tuyên bố - FU

 • HI - hiếm, ít. mong, cầu - hi hữu, hi vọng - KI, KE

 • ĐỚI - vùng, miền. đai, dải, thắt lưng. mang - nhiệt đới, ôn đới - TAI

 • MẠO - nón, mũ - BŌ, MŌ

 • PHÚC, BỨC - khổ (vải, lụa). chiều ngang - bức tranh - FUKU

 • CAN - phạm đến. cầu, mong. can thiệp - can dự - KAN