Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji N1 5/13

Kanji N1 5/13

Last update 

Kanji N1 for Vietnamese part 5/13

Items (100)

 • TRỪNG - trừng trị, răn đe - trừng phạt - CHŌ

 • HUYỀN - dở dang, tồn lại. treo lên - huyền án - KEN, KE

 • NGÃ - tôi, tao - bản ngã - GA

 • GIỚI - phòng, tránh, cấm đoán. điều răn - cảnh giới - KAI

 • HÍ - đùa nghịch. tuồng, kịch, xiếc - hí kịch - GI, GE

 • PHÒNG - căn phòng, cái buồng - phòng ở, văn phòng phẩm - BŌ

 • PHIẾN - cái quạt - thiết phiến công chúa - SEN

 • PHI - cánh cửa - thiết phi (cửa sắt) - HI

 • TRÁP - lượm nhặt. xử lý - SŌ, KYŪ

 • PHÙ - nâng đỡ, giúp đỡ - phù hộ, phù trợ - FU

 • PHÊ - phê phán, phê bình - phê chuẩn - HI

 • SAO - sao, chép lại. sao (đơn vị đo, bằng 1/1000 của thăng) - SHŌ

 • BẢ - cầm, nắm, giữ. canh giữ, gác trông. chuôi, cán, tay cầm, tay nắm. bó, mớ - HA, WA

 • ỨC - đè, nén - ức chế - YOKU

 • KHÁNG - chống lại - đề kháng, kháng chiến - KŌ

 • TRẠCH - chọn lựa - tuyển trạch - TAKU

 • PHI - rẽ ra, vạch ra, mở ra - HI

 • ĐỀ, ĐỂ - chắn, chặn. mạo phạm. chống cự - đề kháng - TEI

 • MẠT - xoa, thoa, bôi - mạt trà - MATSU

 • TRỪU - rút ra, trích lấy - trừu tượng - CHŪ

 • PHÁCH - vỗ, đập. tát, vả - HAKU, HYŌ

 • QUẢI - kẻ dụ dỗ - KAI

 • CỰ - đánh trả, chống cự - cự tuyệt, kháng cự - KYO, GO

 • THÁC - khai triển, mở rộng. khai khẩn - khai thác - TAKU

 • CÂU - bắt. bó buộc, gò bó - câu thúc - KŌ

 • CHUYẾT - vụng về - SETSU

 • CỨ - chiếm, chiếm cứ. theo, căn cứ - cứ điểm - KYO, KO

 • KHUẾCH - mở rộng ra, nới rộng - khuếch đại - KAKU, KŌ

 • QUÁT - bao quát. buộc lại, bó lại - tổng quát - KATSU

 • QUYỀN - nắm tay, quả đấm. quyền thuật - thiết quyền, quyền đạo - KEN, GEN

 • KHẢO - đánh tra khảo, tra tấn - khảo vấn - GŌ

 • KHIÊU - chọn lựa, kén chọn. khều, chọc - khiêu vũ, khiêu chiến - CHŌ

 • CỬ - nâng lên, nhấc lên. cử động - tuyển cử, cử hành - KYO

 • CHẤN - rung động - chấn động - SHIN

 • SÁP - cắm vào. gài, giắt. cài, tra. nhúng vào - sáp nhập - SŌ

 • CƯ, CỨ - đặt, để - KYO

 • TIỆP - thắng trận - mẫn tiệp (lanh lợi) - SHŌ, SŌ

 • NẠI - đè ép, ấn. nét phảy - NATSU, DATSU

 • THỤ - trao cho, truyền thụ, dạy - giáo thụ, tiếp thụ - JU

 • CHƯỞNG - lòng bàn tay. tát, vả - SHŌ

 • BÀI - xếp hàng. bè (thuyền bè). tháo ra. xô, đẩy - bài trừ - HAI

 • KHỐNG - dẫn, kéo. cầm, giữ. ném - khống chế - KŌ

 • THÔI - đẩy. đấm. lựa chọn, chọn lọc. nhường cho - giới thiệu, thôi tiến - SUI

 • THỐ - thi thố ra. bãi bỏ. bắt tay vào làm, lo liệu - SO

 • YẾT - bóc, mở. vạch trần, phơi bày - yết thị - KEI

 • MIÊU - phỏng vẽ, miêu tả - BYŌ

 • ĐỀ - nắm lấy. mang. nhấc lên - đề cung, đề nghị - TEI, CHŌ, DAI

 • DƯƠNG - dơ lên, giương lên, bay lên - dương cung - YŌ

 • ÁC - cầm, nắm - AKU

 • HUY - xua, huơ, múa - phát huy, chỉ huy - KI

 • VIỆN - bám, víu. viện ra, dẫn ra. viện trợ - viện binh, chi viện - EN

 • DAO - lay động. quấy nhiễu - dao động - YŌ

 • BAN - trừ hết, dọn sạch. chuyển đi, dời đi - HAN

 • ĐÁP - phụ vào. treo lên. để lẫn lộn - TŌ

 • HUỀ - xách. chống. dắt - liên huề (cộng tác) - KEI

 • TRÁ - bàn ép, chiết xuất - SAKU

 • NHIẾP - lấy, thu hút. thay quyền - nhiếp chính, nhiếp thủ - SETSU, SHŌ

 • TRÍCH - trích ra. ngắt, hái, vặt - trích yếu, trích dẫn - TEKI

 • MA - xoa, xát - ma sát - MA

 • KÍCH - đánh mạnh, gõ mạnh - công kích, tập kích, đả kích - GEKI

 • TRIỆT - rút đi, rút lui. giảm bớt, lược bớt - triệt thoái - TETSU

 • TOÁT - bắt, tóm, quặp lấy. chụp hình - SATSU

 • PHÁC - đánh đập, đỗ ngã - BOKU

 • ỦNG - ôm, cầm. ủng hộ, giúp đỡ. chiếm hữu - YŌ

 • THAO - cầm, nắm. giữ gìn - thao tác, thể thao - SŌ, SAN

 • SÁT - xoa, xát - trà sát - SATSU

 • NGHĨ - định. phỏng theo - GI

 • CÔNG - đánh, tấn công - công kích - KŌ

 • CỐ - cũ. cho nên. lý do. cố ý, cố tình - cố tổng thống, sự cố - KO

 • MẪN - nhanh nhẹn, sáng suốt - mẫn cảm - BIN

 • CỨU - cứu giúp - cấp cứu, cứu trợ - KYŪ

 • CẢM - gan dạ, dám, bạo dạn - dũng cảm - KAN

 • ĐÔI, ĐÔN - coi sóc, đốc thúc. hoà thuận. chất phác, đôn hậu - TON, TAI, DAN, CHŌ

 • CHỈNH - đều, ngay ngắn. còn nguyên vẹn. sửa sang, chỉnh đốn - điều chỉnh, chỉnh hình - SEI

 • ĐỊCH - kẻ thù, giặc. ngang nhau. chống cự - quân địch, địch thủ - TEKI

 • PHU - bày, mở rộng ra - FU

 • TỀ - đều, không so le. nước Tề, đất Tề - nhất tề - SEI, SAI

 • TRAI - ăn chay. nhà học. lọc - trai giới - SAI

 • PHI, PHỈ - văn vẻ, hoa mĩ - HI, I

 • ĐẨU - cao trội hơn. đấu (đơn vị đo, bằng 10 thăng). sao Đẩu - bắc đẩu tinh - TO, TŌ

 • TÀ - lệch, vẹo, nghiêng, xiên, chéo - SHA

 • CÂN - cái rìu. cân (đơn vị khối lượng) - cân (kilo) - KIN

 • XÍCH - bác bỏ, bài xích, ruồng đuổi - SEKI

 • Ô, Ư - ở, tại. vào lúc - O, YO

 • THI - thực hiện, tiến hành - thực thi, thi hành - SHI, SE

 • TOÀN - trở lại, quay lại. quay, xoay, xoáy - SEN

 • KÌ - lá cờ - quốc kì - KI

 • KÍ - đã, rôì. hết, xong, toàn bộ - KI

 • ĐÁN - buổi sớm - nguyên đán - TAN, DAN

 • CHỈ - ngon. ý chỉ, chỉ dụ. ý định, ý tứ - sắc chỉ - SHI

 • TUẦN - tuần tuổi. 10 ngày - hạ tuần, trung tuần - JUN, SHUN

 • HÚC - ánh sáng lúc mặt trời mới mọc - KYOKU

 • VƯỢNG - thịnh vượng. nở rộ (hoa) - thịnh vượng - Ō, KYŌ, GŌ

 • NGANG - ngẩng cao đầu. giơ cao. giá cao, đắt - hiên ngang, ngang nhiên - KŌ, GŌ

 • CÔN - nhiều, đông. em trai - côn trùng - KON

 • XƯƠNG - sáng sủa. thịnh, tốt đẹp - SHŌ

 • CHIÊU - sáng sủa, rõ rệt - vua chiêu hoà - SHŌ

 • THỊ - là. đúng - thị phi - ZE, SHI

 • MÃO - sao Mão (một trong Nhị thập bát tú) - KŌ, BŌ

 • HOÀNG, HOẢNG - sáng sủa, sáng rõ. loá mắt - KŌ