Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji N1 8/13

Kanji N1 8/13

Last update 

Kanji N1 for Vietnamese part 8/13

Items (100)

 • HUYỀN - màu đen. huyền bí - màu đen huyền - GEN

 • SUẤT - tỉ lệ, mức. hệ số - thống suất, xác suất, tỉ lệ suất - SOTSU, RITSU, SHUTSU

 • CỬU - đá đen giống ngọc. 9, chín (như: 九, dùng viết trong văn tự) - KYŪ, KU

 • LINH - bóng lộn, long lanh - REI

 • CHÂU - châu, ngọc trai - châu ngọc, trân châu - SHU

 • BAN - nhóm, toán, tốp, đoàn, chuyến, lớp - cứu hộ ban - HAN

 • LƯU - ngọc lưu li - RYŪ, RU

 • TRÁC - mài giũa - TAKU

 • LÂM - ngọc lâm - RIN

 • CẦM - cái đàn cầm - độc huyền cầm, cầm kì thi hoạ - KIN

 • HÔ - san hô - KO, GO

 • ANH - ánh sáng của viên ngọc. viên ngọc trong suốt - ngọc anh - EI

 • THUỴ - viên ngọc. tốt lành - SUI

 • LƯU - ngọc lưu li - RU, RYŪ

 • THA - vẻ lộng lẫy tinh khiết của ngọc bích. đẹp rực rỡ - SA

 • DAO - ngọc dao. sáng sủa, tinh khiết - YŌ

 • LI - thuỷ tinh. thứ ngọc lưu ly - RI

 • HOÀN - cái vòng ngọc - hoàn cảnh, tuần hoàn - KAN

 • THẬM - rất - thậm chí - JIN

 • PHỦ - (tiếng mỹ xưng của đàn ông). vừa mới - HO, FU

 • GIÁP - vỏ cứng của động vật. áo giáp mặc khi chiến trận. Giáp (ngôi thứ nhất hàng Can) - KŌ, KAN, KA

 • BẠN - bờ, bệ, ven, bên cạnh - HAN

 • MẪU - mẫu (đơn vị đo, bằng 60 trượng vuông). khu ruộng, phần ruộng - 1 mẫu đất - BŌ, HO, MO, MU

 • DỊ - khác nhau - dị bản, dị tộc, dị giáo - I

 • SƠ - không thân thiết, họ xa. sơ xuất, xao nhãng. thưa, ít - SO, SHO

 • DỊCH - bệnh ôn dịch, bệnh lây được - dịch bệnh, dịch tả - EKI, YAKU

 • TẬT - bệnh tật. gấp, vội vàng - tật bệnh - SHITSU

 • CHỨNG - chứng bệnh - triệu chứng - SHŌ

 • ĐẬU - bệnh đậu mùa - thủy đậu (bệnh) - TŌ

 • LỊ - bệnh kiết lị - bệnh lị - RI

 • SI - ngây ngô, ngớ ngẩn, bị điên. si, mê - ngu si - CHI

 • DŨ - ốm khỏi - YU

 • PHÍCH - ham thích, tật, thói, nghiện, tập tính, thị hiếu - HEKI

 • HOÀNG - ông vua. to lớn - hoàng đế - KŌ, Ō

 • CAO - khấn, vái. bờ, bãi - KŌ

 • HẠO - trắng, sạch sẽ - KŌ

 • BỒN - cái chậu sành - cái bồn - BON

 • ÍCH - thêm nhiều lên. ích lợi - lợi ích, hữu ích - EKI, YAKU

 • THỊNH - có nhiều, đầy đủ - thịnh vượng, hưng thịnh - SEI, JŌ

 • MINH - uống máu thề. liên minh - đồng minh, gia minh - MEI

 • GIAM, GIÁM - coi sóc, thị sát. sở công, quản lý - giam cấm, giám đốc, giám sát - KAN

 • BÀN - cái mâm. cái chậu - bàn toán,bàn tính - BAN

 • MANH - mù loà - MŌ

 • THUẪN - cái khiên, cái mộc. vật phẩm hình cái mộc để khen thưởng - mâu thuẫn - JUN

 • MI - lông mày - BI, MI

 • KHÁN - xem, nhìn. đọc - khán giả - KAN

 • MÂU - con ngươi mắt - BŌ, MU

 • THIẾU - trông, ngắm từ xa. lườm - CHŌ

 • NHÃN - con mắt - nhãn khoa, nhãn cầu - GAN, GEN

 • THỤY - giấc ngủ - ngủ, thụy miên - SUI

 • ĐỐC - thúc giục, đốc thúc - giám đốc, đôn đốc - TOKU

 • MỤC - hoà kính, tin, thân - BOKU, MOKU

 • THUẤN - nháy mắt - SHUN

 • LIÊU, LIỄU, LIỆU - mắt sáng. hiểu rõ - RYŌ

 • ĐỒNG - con ngươi mắt - DŌ, TŌ

 • MÂU - xà mâu (binh khí) - mâu thuẫn - MU, BŌ

 • THỈ - tên (bắn cung) - SHI

 • KIỂU - nắn thẳng ra. sửa chữa. làm giả bộ - KYŌ

 • TOÁI - đập vụn. nhỏ nhặt, vụn vặt - SAI

 • PHÁO - máy bắn đá. pháo. mìn - khẩu pháo, pháo binh - HŌ

 • TIÊU - đá tiêu (trong suốt, đốt cháy, dùng làm thuốc pháo) - SHŌ

 • LƯU - lưu huỳnh (hoá học) - lưu huỳnh - RYŪ

 • KÌ - cờ (chơi) - GO

 • BI - cái bia, đài bia. cột mốc. ca tụng - HI

 • BÍCH - màu xanh biếc. ngọc bích - HEKI, HYAKU

 • THẠC - to lớn - SEKI

 • TỪ - từ tính, từ trường, nam châm - quặng từ - JI

 • KI - ghềnh đá, vách đá bên bờ nước - KI

 • TIỀU - đá ngầm. san hô - SHŌ

 • SỞ - đá tảng. nền tảng - cơ sở - SO

 • CHỈ - phúc - phúc chỉ - SHI

 • HỮU - giúp đỡ - YŪ, U

 • TƯỜNG - điềm xấu tốt. điềm lành - cát tường - SHŌ

 • PHIẾU - tấm vé, tem, phiếu - lá phiếu, đầu phiếu - HYŌ

 • LỘC - phúc, tốt lành. bổng lộc - phúc lộc thọ - ROKU

 • THIỀN - lặng nghĩ suy xét. thiền - thiền tọa - ZEN, SEN

 • HỌA - tai hoạ, tai vạ - tai họa - KA

 • TRINH - điều tốt lành - TEI

 • TÚ - ra hoa, nở hoa. đẹp đẽ. giỏi, xuất sắc - ưu tú, tuấn tú - SHŪ

 • BÍ - bí mật. thần bí - HI

 • TÔ - tô thuế. cho thuê - tô giới - SO

 • TẦN - đời nhà Tần. nước Tần - SHIN

 • DẬT, TRẬT - thứ tự, cấp bậc, bổng lộc. trật (10 năm) - trật tự - CHITSU

 • XƯNG - gọi bằng, gọi là, xưng là - danh xưng - SHŌ

 • HI - thưa, thưa thớt - KI, KE

 • NHẪM - chín (lúa, hoa màu). thu hoạch - NEN, JIN, NIN

 • TRĨ - lúa non. trẻ con - ấu trĩ - CHI, JI

 • LĂNG - oai linh. góc, cạnh - RYŌ, RŌ

 • ĐẠO - lúa nước, lúa gié - TŌ, TE

 • GIÁ - cấy, canh tác. kiếm tiền - KA

 • 稿

  CẢO - rơm rạ. bản thảo, bản nháp - nguyên cảo, bản viết - KŌ

 • CỐC - cây lương thực, thóc lúa, kê - ngũ cốc - KOKU

 • TUỆ - bông lúa, bông hoa. tàn đuốc - SUI

 • ỔN - chắc chắn, trầm tĩnh, điềm đạm - yên ổn - ON

 • NHƯƠNG - thịnh vượng. 10^28 - JŌ

 • HOẠCH - gặt lúa - thu hoạch - KAKU

 • HUYỆT - hang. lỗ. hố - sào huyệt - KETSU

 • THIẾT - ăn cắp, ăn trộm - SETSU

 • TRẤT - tắc nghẽn, trở ngại - CHITSU

 • CÙNG - cuối, hết. nghèo túng, khốn khó - cùng cực - KYŪ, KYŌ