Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Kanji N1 10/10

Kanji N1 10/10

Last update 

Kanji N1 for Vietnamese part 10/10

Items (100)

 • MẠCH - mạch máu. mạch, thớ, gân. liền nhau. nhìn đăm đắm - tim mạch, mạch văn - MYAKU

 • CƯỚC - chân - quyền cước - KYAKU, KYA, KAKU

 • TU - nem thịt - SHŪ

 • THOÁT - róc, lóc, bóc. sơ lược. rơi mất - giải thoát - DATSU

 • TRƯỚNG - phình ra, trương ra. tăng giá. nước dâng lên - nở ra, bành trướng - CHŌ

 • HỦ - rữa, nát, thối, mục. đậu phụ - hủ bại - FU

 • TRÀNG - ruột - đại tràng - CHŌ

 • MÔ, MẠC - màng da - niêm mạc - MAKU

 • BÀNH - mở rộng ra, phình to - bành chướng - BŌ

 • LÂM - ở trên soi xuống. sát, gần kề. kịp - lâm thời - RIN

 • XÚ - mùi. hôi thối, khai, khét. tiếng xấu - mùi thối, xú khí - SHŪ

 • CHÍ - đến, tới. rất, cực kỳ - hạ chí, đông chí - SHI

 • TRÍ - suy cho đến cùng. đem lại, đưa đến. tỉ mỉ, kỹ, kín - trí mạng, nhất trí - CHI

 • HƯNG, HỨNG - hứng thú - hưng thịnh, phục hưng - KŌ, KYŌ

 • THIỆT - cái lưỡi - ZETSU

 • XÁ - quán trọ. nghỉ trọ - cư xá - SHA, SEKI

 • PHỐ - hiệu, cửa hiệu, cửa hàng - phố xá - HO

 • THUẤN - vua Thuấn (đời nhà Ngu) - SHUN

 • BẠC - thuyền lớn - HAKU

 • ĐĨNH - cái thoi (thứ thuyền nhỏ và dài) - TEI

 • HẠM - tàu chiến - chiến hạm, hạm đội - KAN

 • DIỄM - đẹp đẽ, tươi đẹp, tươi sáng - EN

 • DỤ - khoai tây - U

 • PHÙ - hoa phù dung, hoa sen - FU

 • CHI - một loại cỏ thơm như nấm - SHI

 • PHƯƠNG - thơm ngát - HŌ

 • CẦN - rau cần - KIN

 • NHA - mầm, chồi - manh nha - GA

 • UYỂN - vườn hoa - EN, ON

 • MIÊU - lúa mạch. lúa non. mầm. mầm mống - BYŌ, MYŌ

 • MẬU - tươi tốt - MO

 • GIA - cây cà - KA

 • MAO - cỏ lợp nhà, cỏ tranh - BŌ, MYŌ

 • MẠT - cây hoa nhài trắng - MATSU, BATSU, MA

 • HÀNH - thân cây cỏ. cái chuôi - KEI, KYŌ

 • THIẾN - cỏ thiến (dùng để nhuộm đỏ). màu đỏ - SEN

 • TRANG - trang trại, gia trang - trang chủ - SŌ, SHŌ, CHAN

 • LỊ - cây hoa nhài - RI, RAI, REI

 • HOÀN, HOÁN, HOẢN - cỏ cói (dùng dệt chiếu). mỉm cười - KAN

 • CÚC - hoa cúc - hoa cúc - KIKU

 • KHUẨN - cây nấm. vi khuẩn - KIN

 • XƯƠNG - cỏ xương bồ, mọc ở vệ sông, vệ suối - SHŌ

 • CẦN - rau cần cạn - KIN

 • HOA - đẹp. quầng trăng, quầng mặt trời. người Trung Quốc - trung hoa, xa hoa, phù hoa - KA, KE

 • MANH - mầm cỏ, nảy mầm. mới xảy ra - manh nha - HŌ

 • THU - một loài ngải - SHŪ

 • TÁNG - chôn, vùi, mai táng - an táng - SŌ

 • QUỲ - hoa quỳ - KI

 • THI, THÌ - gieo (hạt), trồng lại - SHI, JI

 • THƯƠNG - xanh, nhợt nhạt - SŌ

 • SÚC - tích, chứa, trữ - hàm súc, súc tích - CHIKU

 • DONG, DUNG - cây sen - YŌ

 • LIÊN - hoa sen - REN

 • ĐIỂU - cây điểu (một thứ cây mọc từng bụi như cỏ thố ty) - CHŌ

 • TIÊU - cây chuối - SHŌ

 • LỘ - một loại thực vật lâu năm ở Yamano - RO, RU

 • TIẾN - tiến cử, giới thiệu. dâng, cúng - cung tiến - SEN

 • TÂN - củi đun. gỗ nhiên liệu - SHIN

 • HUÂN - hương thơm, mùi thơm. khói thuốc lá - KUN

 • LAM - màu xanh lam - RAN

 • ĐẰNG - bụi cây. dây buộc - TŌ, DŌ

 • PHIÊN - bờ rào. thuộc địa, thuộc quốc - HAN

 • TẢO - rong, rêu - tảo biển - SŌ

 • LAN - hoa lan - RAN, RA

 • HỔ - con hổ - tiểu hổ - KO

 • NGƯỢC - ác nghiệt, tai ngược - ngược đãi - GYAKU

 • HƯ - không có thực. trống rỗng - hư vô - KYO, KO

 • LỖ - giặc giã. tù binh - RYO, RO

 • NGU - dự liệu, tính toán trước. lo lắng, ưu lự - GU

 • HỒNG - cầu vồng - KŌ

 • VĂN - con muỗi - BUN

 • TẰM - con tằm - tơ tằm - SAN, TEN

 • XÀ - con rắn - độc xà - JA, DA, I, YA

 • HUỲNH - con đom đóm - huỳnh quang - KEI

 • MAN - thô lỗ, ngang ngạnh. rất, lắm - man di, dã man - BAN

 • ĐIỆP - con bươm bướm - hồ điệp - CHŌ

 • DUNG - tan ra. hoà tan. lưu thông - dung hòa, dung hợp - YŪ

 • CHÚNG - nhiều, đông - quần chúng, chúng sinh - SHŪ, SHU

 • NHAI - ngã tư. đường phố - GAI, KAI

 • VỆ - bảo vệ, phòng giữ. nước Vệ - vệ tinh, vệ sinh - EI, E

 • XUNG - xông ra. dội, xối (nước). bay lên. xung (điện) - xung đột, xung kích - SHŌ

 • HÀNH - cái cân. cân đồ vật - KŌ

 • SUY - giảm bớt, suy vong - suy thoái - SUI

 • TRUNG - tốt, lành. ngay thẳng - CHŪ

 • CÂM, KHÂM - cổ áo, vạt áo - KIN, KON

 • CA, CÀ - áo cà sa - KE, KA

 • TÀI - cắt áo, rọc, xén. thể chế - tài phán, trọng tài - SAI

 • LIỆT - xé ra. rách - RETSU

 • DỤ - nhiều đồ đạc, giàu có. thong thả - YŪ

 • SA - áo cà sa - SA, SHA

 • LÕA, KHỎA - lộ ra, hiện ra. trần truồng - khoả thân, loã thể - RA

 • CHẾ - làm, chế tạo - chế tác - SEI

 • CÁT, HẠT - áo vải to. sắc vàng sẫm - KATSU

 • BAO - khen ngợi, biểu dương - HŌ

 • KHÂM - cổ áo, vạt áo - KIN

 • TẬP - tập kích, lẻn đánh, đánh úp. bắt chước - SHŪ

 • PHÚC - lật lại. đổ, dốc - phúc thẩm - FUKU

 • BÁ - bá, chùm xỏ, bá quyền. chiếm giữ, cát cứ - xưng bá - HA, HAKU

 • THỊ - nhìn kỹ - thị sát, thị lực, giám thị - SHI

 • LÃM - xem, ngắm - triển lãm - RAN