Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
quincoi2

quincoi2

Last update 

codeshore

Items (52)

 • インターネット閲覧ソフト

  browser

 • 若干

  ít nhiều

 • 歯車

  dấu bánh xe

 • ひな形ファイル

  template file

 • HTML の要素

  thẻ HTML

 • マウスオーバー

  mouseover

 • 公証

  Công chứng

 • 署名

  chữ ký

 • 捺印

  con dấu

 • 委任状

  giấy ủy nhiệm

 • 所定フォーム

  form cố định

 • 白い背景

  phông trắng

 • 健康診断証明書

  giấy khám sk

 • 任命状

  giấy bổ nhiệm

 • 委任

  ủy thác

 • 実務経験

  kinh nghiệm làm việc thực tế

 • 公証役場

  nơi công chứng

 • 領事館

  lãnh sự quán

 • 滞在確認書

  giấy chứng nhận tạm chú

 • 勤怠表

  timesheet

 • 指紋

  vân tay

 • button

 • プラグイン化

  chuyển thành plugin

 • 入れ子

  nest

 • 首都圏

  trung tâm thủ đô ( tokyo và vùng xung quanh bán kính 50km)

 • 滑れる

  lệch

 • 外部化

  đưa nó ra ngoài

 • くっ付ける

  gắn vào, dán vào

 • 勘違い

  hiểu nhầm

 • 埋め込む

  chèn

 • 切り出す

  tách

 • 理屈

  logic

 • 適用

  áp dụng

 • 即時

  tức thì

 • セミコロン

  dấu chấm phẩy

 • 開発環境

  server

 • 紛らわしい

  mơ hồ, k rõ ràng

 • 雛形ファイル/ひな形ファイル

  template file

 • 吹き出し

  balloon

 • 階層構造

  cấu trúc phân cấp

 • 設置

  đặt

 • 他のページとかぶらず、URLごとにユニークであること

  Mỗi trang có 1 URL duy nhất

 • 中分類

  Phân loại ở giữa

 • 作種別

  Phân loại công việc

 • URLの階層構造 :

  Cấu trúc phân cấp URL

 • 推奨 : recommended

  recommended

 • PC見た目

  Khi xem trên PC

 • 隠します

  Ẩn

 • リード文

  câu văn mở đầu

 • 作業概要

  Description

 • 工数試算:

  tính toán công số (estimate công số) / công số dự tính

 • 角丸の線

  Bo viền