Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
n2-smst-16-20

n2-smst-16-20

Last update 

hongtham

Items (33)

 • vì, do

  N+によって

 • vì, do

  N+による+N

 • 普通形(Na(な),N(な))+ものだから,もので

 • 普通形+もの

 • nhờ

  N(の).V.I.Na(な)+おかげだ

 • tại vì

  N(の).V.I.Na(な)+せいだ

 • vì quá...nên

  N(の).V.I.Na(な)(肯定)+あまり

 • vì quá...nên

  あまりの+N+に

 • vì (văn viết trịnh trọng nơi công cộng)

  N+につき

 • vì (lý do nhỏ trong nhiều lý do)

  N(の).V.I.Na(な)+ことだし

 • vì (trạng thái thường xuyên- chủ ngữ là người)

  N+のことだから

 • vì (trạng thái đương nhiên- trạng thái trở nên hơn bình thường

  N.V.I.Na(な)+だけに

 • vì (nguyên nhân, k dự đoán kết quả xấu)

  N.V.I.Na(な)+はかりに

 • vì (đương nhiên được nghĩ như z, sau là phán đón, mong ước

  N.V.I.Na+からには、以上は

 • vì (đương nhiên được nghĩ như z, sau là phán đón, mong ước

  Vる・Vた+上は

 • rất khó, k dễ (hành động của trái tim, lời nói)

  Vます +がたい

 • nên k thể(k thể làm trái vs đạo lý, xã hội)

  Vる+わけにはいかない/わけにもいかない

 • khó có thể (từ chối 1 cách lịch sự

  Vます +かねる

 • Khó có thể, k thể(方法は全くない

  Vます +ようがない

 • k phải lúc (trạng thái: k có tg, k có tiền, bệnh...)

  N,Vる+どころではない

 • có thể, k thể (khả năng)

  Vます +得る・得ない

 • so với (đánh giá k hợp vs trình độ, dự đoánー幅

  N(の).V.I.Na(な)+わりには

 • vậy mà (ngoài dự đoán- 幅がない

  N.V.I.Na+にしては

 • có khác, chả trách (đánh giá cao

  N.V.I.Na(な)+だけ(のことは)ある

 • như là/với tư cách là (vs địa vị, danh nghĩa->Vる

  N+として

 • đối vs (chủ ngữ là người)

  N+にとって

 • nếu như trong tâm trạng

  N+にしたら。にすれば。にしてみれば。にしても

 • sau khi (sau khi làm thì trở nên kết quả

  Vたところ

 • sau khi (tình trạng kéo dài)

  Vたきり

 • sau khi đã...cuối cùng (có nhiều nguyên nhân lấy 1 cái, kết quả đáng tiếc

  N(の).Vた+あげく

 • sau khi đã...cuối cùng ->kết quả

  N(の).Vた+末に

 • suýt nữa là

  Vる/Vない+ところだった

 • K kịp

  Vない ずじまいだ(するー>せず)