Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Vocabulary Fortune Part 1

Vocabulary Fortune Part 1

Last update 

Anadolu Üniversitesi Hazırlık Created by Ozan M. and Kardelen

Items (97)

 • benzeşmek, örtüşmek

  overlap (v)

 • böylece, bu yüzden

  thereby (adv)

 • asıl, gerçek

  intrinsic (adj)

 • bulmak, ortaya çıkarmak

  detect (v)

 • sonradan gelen

  subsequent (adj)

 • elde etmek

  obtain (v)

 • davranıi, hal ,tavır

  conduct (n)

 • zamanla gelişmek

  evolve (v)

 • inandırmak, garanti vermek

  assure (v)

 • içermek

  involve (v)

 • belli, apaçık

  obvious (adj)

 • üretim, verim

  output (n)

 • değişiklik yapmak

  modify (v)

 • düzenlemek

  regulate (v)

 • genişletmek, büyütmek

  expand (v)

 • değerlendirmek

  assess (v)

 • toplanmak, bir araya gelmek

  convene (v)

 • telafi etmek, tazminat ödemek

  compensate (v)

 • oluşturmak

  constitute (v)

 • ihlal etmek, bozmak

  violate (v)

 • araya girmek, müdahale etmek

  intervene (v)

 • tasarlamak

  conceive (v)

 • çökmek (çatı vb.)

  collapse (v)

 • kabul etmek

  acknowledge (v)

 • ücret

  fee (n)

 • temel, esas, öz

  fundamental (adj)

 • ayrımcılık yapmak

  discriminate (v)

 • hedef

  target (n)

 • ...yolu ile/ ...aracılığı ile/ ... üzerinden

  via (edat)

 • ayrımını yapabilmek, farkını anlamak

  differentiate (v)

 • reddetmek

  reject (v)

 • güvenmek

  rely on (v)

 • -dan önce gelmek

  precede (v)

 • anlaşmazlık, çatışma

  conflict (n)

 • üstü kapalı

  implicit (adj)

 • üstün, baskın

  predominant (adj)

 • inandırmak, kandırmak

  induce (v)

 • çizelge, tablo, grafik

  chart (n)

 • kişisel, şahsi

  individual (adj)

 • geçersiz/etkisiz kılmak

  negate (v)

 • yasa çıkarmak

  legislate (v)

 • sömürmek

  exploit (v)

 • zorla kabul ettirmek

  enforce (v)

 • güvenli

  secure (adj) x insecure

 • azaltmak, eksiltmek

  diminish (v)

 • ...den oluşmak/... den meydana gelmek

  consist (of something) (v)

 • toplam

  aggregate (n)

 • sonuç çıkarmak

  deduce (v)

 • aramak, bulmaya çalışmak

  seek (v)

 • maksimum seviyeye çıkarmak

  maximise (v)

 • doğasında olan

  inherent (adj)

 • teşvik, özendirme

  incentive (n)

 • çeşitlilik

  range (n)

 • algılamak, sezmek, farkına varmak

  perceive (v)

 • denetlemek

  inspect (v)

 • tepki göstermek, karşılık vermek

  react (v)

 • belirli, özel

  specific (adj)

 • evre, aşama

  phase (n)

 • hesaba katmamak

  exclude (v)

 • kesin

  definite (adj)

 • benzerini yapmak

  simulate (v)

 • yatırım yapmak

  invest (v)

 • eş zamanlı

  concurrent (adj)

 • canını sıkmak

  depress (v)

 • değişme

  shift (n)

 • tak, kesin

  precise (adj) x imprecise

 • olası, muhtemel

  potential (adj)

 • asıl,esas

  prime (adj)

 • hala olan, devam eden

  ongoing (adj)

 • savunmak, desteklemek

  advocate (v)

 • -dan önce

  prior (v)

 • katmak, dahil etmek

  incorporate (v)

 • isteksizlik

  reluctance (n)

 • izin

  consent (n) (permission)

 • temin etmek, sağlamak

  ensure (v)

 • sonuç olarak

  consequent (adj)

 • başlangıç, ön

  preliminary (adj)

 • inşa etmek

  construct (v)

 • hasılat

  revenue (n)

 • katkıda/bağışta bulunmak

  contribute (v)

 • görev vermek

  assign (v)

 • geçmek, aşmak

  exceed (v)

 • sürdürmek, devam ettirmek

  maintain (v)

 • doğru, tam

  accurate (adj)

 • tıpatıp aynı

  identical (adj)

 • bahsetmek, değinmek

  cite (v)

 • az çok, az buçuk

  somewhat (adv)

 • ortaya çıkarmak

  reveal (v)

 • yıllık, yılda bir olan

  annual (adj)

 • sözde, güya

  so-called (adj)

 • karmaşık

  complex (adj)

 • ortaya çıkarmak

  generate (v)

 • yeterli

  adequate (adj) x inadequate

 • ilk meydana gelen

  initial (adj)

 • aşımak (yağmur, rüzgar vb. ile)

  erode (v)

 • geçici

  temporary (adj)

 • başlatmak, tetiklemek

  trigger (v)