Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Vocabulary Fortune Part 2

Vocabulary Fortune Part 2

Last update 

Anadolu Üniversitesi Hazırlık Created by Ozan M. and Kardelen

Items (96)

 • refah, mutluluk

  welfare (n)

 • çok önemli, ana ,esas

  major (adj) x minor

 • yavaşlatmak, engellemek

  inhibit (v)

 • aynı/benzer olmak

  correspond (v)

 • en büyük, en güçlü

  ultimate (adj)

 • birleştirmek

  unify (v)

 • cehalet, bilgisizlik

  ignorance (n)

 • mal, ürün

  commodity (n)

 • uygun, yerinde

  appropriate (adj) x inappropriate

 • kolaylaştırmak

  facilitate (v)

 • eşit, denk

  equivalent (adj)

 • birleşim, karışım

  compound (n)

 • anlaşılması kolay, açık seçik

  straightforward (adj)

 • zapt etmek, engellemek

  restrain (v)

 • birbiri ardına gelme

  sequence (n)

 • kısıtlamak, sınırlamak

  constrain (v)

 • sokmak, yerleştirmek

  insert (v)

 • gerçeklere dayalı, mantıksal

  rational (adj)

 • yaygın

  widespread (adj)

 • adına, temsilen

  behalf (n)

 • yardım

  subsidy (n)

 • gözden geçirmek

  revise (v)

 • çeşitli, farklı türleri barındıran

  diverse (adj)

 • farklı bir yöne gitmek

  deviate (v)

 • iyileşmek

  recover (v)

 • belirmek, ortaya çıkmak

  emerge (v)

 • önceki

  previous (adj)

 • tahmin etmek

  predict (v)

 • farkında

  aware (adj) x unaware

 • merakla beklemek

  anticipate (v)

 • orta

  intermediate (adj)

 • yaklaşık

  approximate (adj)

 • katılmak

  participate (v)

 • kaçınılmaz

  inevitable (adj)

 • sert, katı

  rigid (adj)

 • tarafsız

  neutral (adj)

 • önem, vurgu

  emphasis (n)

 • teşvik etmek

  promote (v)

 • sınırlamak, kısıtlamak

  restrict (v)

 • eski haline getirmek

  restore (v)

 • açığa çıkarmak

  expose (v)

 • eklemek

  append (v)

 • isteksiz

  reluctant (adj)

 • öneml, değerli

  significant (adj) x insignificant

 • deneysel

  empirical (adj)

 • ayrı, farklı

  discrete (adj)

 • aşikar, açık, görünen

  apparent (adj)

 • açıklamak

  clarify (v)

 • açıklamak

  define (v)

 • ikna etmek

  convince (v)

 • fikir alışverişinde bulunmak

  confer (v)

 • elde etmek

  acquire (v)

 • tahmin

  estimate (n)

 • önyargı

  bias (n)

 • değişmez, dengeli

  stable (adj) x unstable

 • önemli

  considerable (adj)

 • haklı göstermek, haklı çıkarmak

  justify (v)

 • peşinden koşmak, elde etmeye çalışmak

  pursue (v)

 • yayına hazırlamak

  edit (v)

 • serbest bırakmak

  release (v)

 • fikir, yorum, düşünce

  comment (n)

 • rastgele

  random (adj)

 • özellik, nitelik

  attribute (n)

 • esas, öz

  core (n)

 • farzetmek, varsaymak

  presume (v)

 • bozmak

  distort (v)

 • on yıl

  decade (n)

 • çelişmek, uyuşmamak

  contradict (v)

 • ustalıkla idare etmek, yönlendirmek

  manipulate (v)

 • değiştirmek

  convert (v)

 • geçerli

  valid (adj) x invalid

 • çağdaş, modern

  contemporary (adj)

 • mümkün kılmak, olanak sağlamak

  enable (v)

 • derlemek, bir araya getirmek

  compile (v)

 • durdurmak

  cease (v)

 • eşit saymak

  equate (v)

 • alışılmamış, garip

  odd (adj)

 • yardım istemek

  invoke (v)

 • yoğun

  intense (adj)

 • manasına gelmek

  denote (v)

 • uygun, hazır

  available (adj) x unavailable

 • yararlanmak

  utilise (v)

 • sınırlı

  finite (adj) x infinite

 • ...-in asıl nedeni olmak

  underlie (v)

 • son vermek

  terminate (v)

 • istemek, gerekmek

  require (v)

 • üstlenmek, yüklenmek

  undertake (v)

 • düşüş, azalma

  decline (n)

 • anlam/sonuç/mana çıkarmak

  infer (v)

 • yasaklamak

  prohibit (v)

 • yorumlamak

  interpret (v)

 • tavır, davranış

  attitude (n)

 • donatmak

  equip (v)

 • sürekli, devamlı

  constant (adj)

 • ortadan kaldırmak, elemek

  eliminate (v)

 • kısa, öz olarak

  brief (adj)