Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
ESL Podcast [Angol] vegyes szógyűjtemény 4

ESL Podcast [Angol] vegyes szógyűjtemény 4

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;) Az ESL Podcastokban elhangzott szavak és kifejezések vegyes gyűjteménye. Negyedik rész.

Items (100)

 • életrajzi, biográfiai, életrajzszerű

  biographical

 • manapság, mostanában, mostani idők

  nowadays

 • az egyik javaslat

  one of the proposals

 • azon intézkedések közé

  among the measures

 • általános, tábornok, köz- (főigazgató, közkórház)

  general (general manager, general hospital)

 • monológ, magánbeszéd

  monologue

 • híres, ismert

  famous

 • hatalmas, óriási, nagy

  huge

 • sereg(ek)

  troops / army

 • ikonikus, ikonszerű, rendkívül ismert

  iconic

 • ellenszegülni a parancsnak, parancsmegtagadás, rendelés megtagadás

  to defay orders

 • betart [szabályt], szót fogad, teljesít [parancsot], követ [utasítást]

  to obey

 • Itt a következőt jelenti: kiemel, kitüntet. Egyéb esetben a distinguish. megkülönböztet, egyéni jelleget kölcsönöz, kiemel, meglát, különbséget tesz

  to distinguish (oneself)

 • szókimondó, őszinte, nyílt, egyenes

  outspoken

 • esendő, gyarló, nem tévedhetetlen

  fallible

 • pont, ponteredmény, játék állása, filmzene, indíték, ok

  score

 • nyugodtnak lenni, nem idegeskedni, lazán venni valamit

  to take it easy

 • eléri a csúcsot, csúcspontra jut, feljut a csúcsra / csúcs(pont), tetőpont, tetőfok

  to peak / peak

 • feloszlik, felbomlik, szélnek ereszt, feloszlat

  to disband

 • fairnek/korrektnek lenni, igazságosnak lenni

  to do (something) justice

 • eskü alatt vallani, megfogad, esküt fogad, esküdni, káromkodik (káromkodik, mint egy kocsis)

  to swear (don't swear in front of the children, swear like a trooper)

 • (meg)ígér, ígérkezik / ígéret, fogadalom

  to promise / promise

 • megfogad, fogadalmat tesz, szentül ígér, kijelent / fogadalom, eskü

  to vow / vow

 • jó érzés hazaérkezni valami/valaki miatt/valakihez / hazaérkezni

  nice to come home to !!! / to come home

 • csatolt, idecsatolva (leveleknél, általában papír alapú levélnél)

  enclosed

 • csatolt, csatolva / tartozék, kellék, csatolmány (általában elektronikus leveleknél, tartalomnál)

  attached / attachment

 • kezdő, bevezető, kezdeti / bevezetés, beavatás, kezdet

  initial / initiation

 • óvatosság, vigyázat, figyelmeztet, óva int (óvatosan, vigyázat!)

  caution (with caution, caution!)

 • napló, határidőnapló / naplóbejegyzések

  diary / diarings, diarys

 • (meg)említ, idéz, szóvá tesz / megemlítés, utalás

  to mention / mention

 • sas

  eagle

 • csőr

  [madáré] bill, beak, [kannáé] spout

 • újraegyesül, üjra összejön, újraegyesít

  reunite

 • Elnöki eskütétel, beiktatás (USA)

  Swearing(-in) ceremony

 • énekes csoport

  singing group

 • végülis, végül

  eventually

 • (ki)nyomoz, (ki)kutat, (ki)vizsgál, vizsgálódik, kiderít, felderít, utánajár, informálódik, nyomoz

  to investigate

 • riporter, tudósító

  reporter

 • újságíró

  journalist

 • politikai nézetek/vélemények/álláspontok

  political opinions

 • termőföld, föld / föld / Föld bolygó

  soil / earth / Earth

 • mondanád/mondanátok

  you might say

 • rámutat, kifejt, leszegez

  to point out

 • ingatlan/ingatlan biznisz

  real estate

 • ezen évek alatt, ezek alatt az évek alatt

  during these years

 • füszálak, "fülevelek"

  leaves of grass

 • falevél, levél, lap [könyvé]

  leaf

 • bár, noha, jóllehet, habár

  although

 • felismer, megismer, elismer, beismer, méltányol / elismert, bevett

  to recognize / recognized

 • nem ér igazán sokat/nincs nagy értéke

  didn't have a lot of value

 • nem ér sokat

  not worth a lot

 • kedvezőbb fényben / kedvezőbb színben (pl. feltüntetni valamit kedvezőbb színben)

  favorable light

 • megbénult, lebénult, cselekvésképtelen, béna

  paralyse / paralyze

 • igazságszolgáltatási/bírósági rendszer

  judical system

 • bírósági rendszer

  court system

 • egyéni/egyedi hangzás/hang, egyedi ismertetőjegy a zene világában

  signature sound

 • valaminek ellenére, dacára / akarata ellenére

  despite / despite oneself

 • biztosítási intézkedések

  insurance/assurance measures

 • elkötekezettség, feladat, bevetés, kötelezettség

  commitment

 • ez idő alatt

  during this time

 • ezekben a napokban

  during these days

 • társult, összekapcsolt, összekötött, kisegítető, egyesít

  associated

 • szökőmásodperc

  leap second

 • kiszivárogtató, bejelentő

  whistleblower

 • osztriga

  oysters

 • annak ellenére

  even though

 • ritkábban

  less commonly

 • bizonyos

  certain

 • különös, sajátos,rendkívül szokatlan, külön, egyéni, speciális

  particular

 • feltételezve, dölyfös

  assuming

 • egyáltalán nem

  not at all

 • ellenséges, rosszindulatú

  hostile

 • pap

  priest

 • engedményes, kivételt tesz, kiemel / kivételektől eltekintve, kivéve

  excepted / excepts, except

 • megérte

  was it worth it

 • hogy meghatározza

  to determine

 • akinek, kié, akié, kiknek ... a

  whose

 • körülmény

  circumstance

 • szorongás

  anxiety

 • támadó

  offensive

 • illetlen

  indecent

 • valójában

  in fact

 • megfertőz

  infect

 • törekedni

  strive

 • féltékeny

  jealous

 • pontosan

  precisely

 • valószínűség

  likelihood

 • a célom

  my purpose

 • részt venni, részt vesz, közreműködik

  participate

 • izületi gyulladás

  arthritis

 • később, azután

  subsequently

 • veleszületett érzékenység

  congenital insensibility

 • kijózanítás, kijózanító

  sobering

 • nincs értelme

  make no sense

 • tanács, javaslat, értesítés

  advice

 • érzelem, indulat

  emotion

 • vonzó, bájos

  attractive

 • ellentétes, ellenkező, szemben, átellenben

  opposite

 • kifejezés, mondás, szókapcsolat, fordulat

  phrase

 • hatékony

  efficient