Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Han Tu Trang 1

Han Tu Trang 1

Last update 

Items (53)

 • Nhũ: sữa

 • Can: khô

 • Loạn: rối loạn

 • Hỗ: hỗ trợ

 • Hưởng: hưởng thụ

 • Phó: gắn vào

 • Đại: đại diện

 • Ngưỡng: nhìn lên

 • Kiện: sự kiện

 • Bá: bác

 • Bạn: đồng hành

 • Thân: duỗi ra

 • Tự: giống như

 • Đãn: tuy nhưng

 • Vị: vị trí

 • Đê: thấp

 • Tá: phò tá

 • Tứ: thăm hỏi

 • Hà: cái gì

 • Phật: đạo Phật

 • Giai: giai nhân

 • Cung: cung cấp

 • Y, ỷ: dựa vào

 • Khâu: gò, đồi

 • Thả: và

 • Thế: thế giới

 • Bính: can thứ 3

 • Hoàn: tròn

 • Cửu: vĩnh cửu

 • Phạp: nghèo

 • Tỉnh: cái giếng

 • Nhân: nhân nghĩa

 • Tha: khác

 • Á: Châu Á

 • Giao: giao thông

 • Lệnh: mệnh lệnh

 • Dĩ: lấy làm mốc

 • Trọng: bạn bè

 • Nhiệm: nhiệm vụ

 • Xí: xí nghiệp

 • Phục: mai phục

 • Phạt: chinh phạt

 • Trú: cư trú

 • Thị: người hầu

 • 使

  Sử: sử dụng

 • Chủ: ông chủ

 • Liễu: chấm dứt

 • Vong: tử vong

 • Kinh: kinh đô

 • Lệ: ví dụ

 • Tác: làm

 • Giới: giới thiệu

 • Bất: không