Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Han Tu Trang 2

Han Tu Trang 2

Last update 

 • image description
  2downloads
 • image description
  2563puzzles solved
 • INSTALL

Items (80)

 • Vụ: khinh rẻ

 • Hầu: tước hầu

 • Xâm: xâm lược

 • 便

  Tiện: tiện lợi

 • Hệ: quan hệ

 • Xúc: xúc tiến

 • Tuấn: tuấn tú

 • Tục: phong tục

 • Bảo: bảo đảm

 • Tín: tín nhiệm

 • Tu: tu sửa

 • Bài: nghệ sĩ

 • Biếu: biếu tặng

 • Tính: thôn tính

 • Thương: kho hàng

 • Cá: cá nhân

 • Bội: gấp đôi

 • Đảo: sụp đổ

 • Hậu: khí hậu

 • Tá: vay mượn

 • Phỏng: bắt chước

 • Trị: giá trị

 • Luân: luân lý

 • Giả: giả định

 • Vĩ: vĩ đại

 • Thiên: thiên lệch

 • Đình: đình chỉ

 • Kiện: tráng kiện

 • Trắc: phía bên

 • Ngẫu: số chẵn

 • Bàng: bên cạnh

 • Kiệt: kiệt xuất

 • Bị: chuẩn bị

 • Thôi: thôi thúc

 • Truyền: truyền đạt

 • Trái: nợ

 • Thương: vết thương

 • Khuynh: khuynh hướng

 • Động: lao động

 • Tượng: hình tượng

 • Liêu: đồng liêu

 • Ngụy: giả mạo

 • Tăng: tăng lữ

 • Giá: giá trị

 • Nghi: nghi lễ

 • Ức: 100 triệu

 • Kiệm: tiết kiệm

 • Nho: Nho giáo

 • Thường: bồi thường

 • Ưu: ưu tú

 • Nguyên: căn bản

 • Huynh: huynh đệ

 • Sung: sung túc

 • Triệu: 1 ngàn tỷ

 • Tiên: trước tiên

 • Quang: ánh sáng

 • Khắc: khắc phục

 • Miễn: tránh khỏi

 • Nhi: nhi đồng

 • Nhập: vào trong

 • Nội: bên trong

 • Toàn: toàn bộ

 • Lưỡng: cả hai

 • Bát: 8

 • Công: công cộng

 • Lục: 6

 • Cộng: công cộng

 • Binh: người lính

 • Cụ: công cụ

 • Điển: điển hình

 • Kiêm: kiêm nhiệm

 • Sách: quyển sách

 • Tái: một lần nữa

 • Mạo: mạo hiểm

 • Nhũng: tham nhũng

 • Quán: quán quân

 • Đông: mùa đông

 • Lãnh: lạnh

 • Chuẩn: chuẩn y

 • Đông: đông lạnh