Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
ESL Podcast [Angol] vegyes szógyűjtemény 5

ESL Podcast [Angol] vegyes szógyűjtemény 5

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;) Az ESL Podcastokban elhangzott szavak és kifejezések vegyes gyűjteménye. Ötödik rész.

Items (100)

 • két nyelven beszélő

  bilingual

 • idősebb, öregebb, idősebb ember

  senior

 • gyermekkor

  childhood

 • megismerő

  cognitive

 • előny, haszon, fölény

  advantage

 • valaminek az alapja, valaminek a fő oka, valami alapján

  basis of something

 • kiváltó ok, ok, indok, indíték, okoz, előidéz

  cause

 • aktiválni, elindítani, bekapcsolni

  to activate

 • hatékonyan, eredményesen / hatékony, eredményes

  efficiently / efficient

 • nagyság, méret, terjedelem, jelentőség, fontosság, mennyiség

  magnitude

 • tárgy, alany (pl. kísérletek alanya), tantárgy, téma

  subject

 • ráfordít, felhasznál, kiad, költ, kimerít

  to expend

 • sok energiát fordítani valamire

  to expend as much effort

 • teljesítményben felülmúlni (valakit)

  to out-perform (someone)

 • tárolni, tartani a boltban

  to keep in store / to reserve in store

 • elraktározni (valamit, memóriát, stb.)

  to store up

 • gondolkodni valamiről

  to think about something

 • véleménynek lenni, gondolni valamit valamiről

  to think of (have an opinion)

 • melyik, amelyik, melyiket, ami

  which

 • amelyikben, amelyiknél

  in which / at which

 • te mindenre gondolsz

  you think of everything

 • távirat, sürgöny, táviratozás, sürgönyözés, távíró(készülék), mutat, jelez [szavak nélkül]

  telegraph

 • szabadalom, szabadalmazott [találmány], nyilvánvaló, kétségtelen, egyértelmű

  patent

 • távvezérelt, távirányított

  remote controlled

 • fotografikus memória

  photographic memory

 • emberi szerv

  human organ

 • oriási, irtó(zatos), rendkívüli, mérhetetlen, kivételesen jó

  tremendous

 • különc(ködő), szertelen, szeszélyes, excentrikus, külpontos

  eccentric

 • őrült tudós

  mad scientist

 • dühös/mérges vagy rám?

  are you mad at me?

 • őrült, nagyon hülye, szellemileg sérült, dühös, meggondolatlan

  mad

 • nincstelen, pénztelen, szegény

  penniless

 • beépített ember/tégla, színész partnere [akiből tréfát lehet űzni]

  stooge

 • bohózat (sok ütlegeléssel)

  slapstick comedy

 • esetlen, ügyetlen / átvitt értelemben: ügyetlen [kifogás, megjegyzés]

  clumsy

 • király, a legjobb valamiben

  king

 • király(i személy), felség, fenség, a királyi család tagja, (szerzői) jog, szerzői díj

  royalty

 • precizitás, pontosság, szabatosság, precíziós, pontossági

  precision

 • pontosság, hitelesség, precizitás

  occuracy

 • gyermekvers/gyermekdal

  nursery rhyme

 • bölcsőde, óvoda, faiskola, csecsemőszoba / átv. ért. bölcsője/otthona/melegágya/táptalaja valaminek

  nursery

 • kör, kánon, körtánc, karika, kenyér szelet, egy kör italrendelés, egy sorozat lövés, futam, menet, körjárat, forduló

  round

 • összehangol, egyeztet, összhangba hoz, harmonizál [rendszereket, szabályokat]

  to harmonize

 • szeletelőkés

  carving knife

 • egér / egerek

  mouse / mice

 • vak

  blind

 • sötét, homályos/tompa (fényű), fakó, halvány, zavaros, érthetetlen

  obscure

 • vulkán, tűzhányó

  volcano

 • kitör, kirobban, kifakad [ember], kinő, kibújuk [fog]

  to erupt

 • kitörés [tűzhányóé, járványé, indulaté, stb.], erupció [bőrön], fogzás, fogáttörés

  eruption

 • szigetvilág, szigetcsoport

  archipelago

 • félelmetes, döbbenetes, klassz, iszonyú jó, király

  awesome

 • csodálni, csodálkozni, bámulni

  to marver

 • csoad, csodálatos dolog, csodálkozás

  marvel

 • belépő, beérkező, becsapódó (lövedék), bejövő

  incoming

 • szembejövő, valaki felé tartó, köteledő, közelgő, közelítő, közeledés

  oncoming

 • kiemelt, hangsúlyozott, fő helyen közölt, vezető helyen foglalkozik, szerepeltet, bemutatott

  featured

 • kitölt, kiállít, beír, betöm, betemet, tömít, (ki)tölt, (el)tölt [időt], helyettesíteni valakit

  to fill in

 • kitölt, kiállít [űrlapot, nyomtatványt], beír, kitelik, kikerekedik, meghízik, kigömbölyödik

  to fill out

 • összetett ige, határozós/elöljárós vonzatú) ige, vonzatos ige

  phrasal verb

 • sajátosság, tulajdonság, jellegzetesség, [nagyobb]cikk, (színes) riport, interjú, sztori, műsor, program, film, nagyfilm, természeti adottság

  feature

 • kiemel, hangsúlyoz, fő helyen közöl, szerepeltet, bemutat, szerepel, megjelenik

  to feature

 • gyermekorvos, gyermekgyógyász

  pediatrician / paediatrician

 • józan ész

  common sense

 • megbízni a megérzésekben

  to trust (one's) instincts

 • szigorú/pontos terv/ütemterv/rend/program

  strict schedule

 • bilire szoktatni, bilire szoktatás

  to potty train

 • törődés, szeretet, vonzalom

  affection

 • evezős

  rower

 • plgári engedetlenség

  civil disobedience

 • gyermeknevelési

  childrearing

 • leszűr, lecsapol, kiszárít, csatornáz, lecsöpögtet, kimerít, elapaszt, kimerül, kiszárad

  to drain

 • veszélyeztetett faj(ok)

  endangered species

 • gyertyafa (mocsaras területeken, olyanok a gyökerei, mintha emberi lába lennlnek, úgy áll a mocsárban)

  mangrove

 • tönkretéve, elpusztítva / pusztít, tönkretesz, elpusztít, leront

  destroying / to destroy

 • romboló, ártalmas, pusztító

  destructive

 • utolér, bepótol, behoz (vkit),

  to catch up

 • bennragad, elakad [forgalomban], belekerül, belegabalyodik vmibe [akaratán kívül], belemerül, belefeledkezik vmibe

  be/get caught up in something

 • esés, csökkenés, leesni, ledobni, lecsökkenni, letesz, kitesz (vkit vhol)

  to drop-off /drop off

 • felkavaró, nyugtalanító, izgató, zavaró

  disturbing

 • antiutópia, antiutópisztikus

  dystopia(n)

 • banda, , bűnbanda, bűnszövetkezet

  gang

 • bűnözési sorozat/hullám

  crime spree

 • erőszakolni / erőszakos nemi közösülés

  to rape / rape

 • elárul [hazát, barátot], megcsal, cserbenhagy, megszeg, visszaél, vall [tulajdonságra]

  to betray

 • émelyít, undorít, undort kelt, felkavarja a gyomrát valakinek, hányingere van, émelyeg, kavarog a gyomra

  nauseate

 • szabad választás, a választás szabadsága

  free choice

 • lemásolni/utánozni valamit (bűntényt, viselkedést, stb.)

  copycat

 • szakaszosan, megszakításokkal, időszakosan, szórványosan

  intermittently

 • varietés, revü

  variety show

 • ravasz, fogós, elbájoló, fülbemászó, blikkfangos

  catchy

 • használtautó kereskedő

  used car salesman / seller

 • kiszakít, felsért, megcsíp, (meg)szerez

  to snag

 • bökkenő, váratlan akadály, kiálló (hegyes) csonk/szög/szikla/farönk stb.

  snag

 • megköt, beköt, kiköt, odaköt, beleakad, biceg, akadozó mozdulatokkal megy, (átmeneti) akadály/fennakadás

  to hitch / hitch

 • tömör kivonat, olvasói kivonat, olvasói összefoglallás, áttekintés

  Readers' Digest

 • feltéve, hogy... / elbizakodott, öntelt

  assuming (that) / assuming

 • szoptat, anyatejen nevel/táplál [csecsemőt]

  breastfeed, breast-feed

 • beismerés, vallomás, gyónás / gyóntatószék

  confession / confessional

 • nagyközönség, a közvélemény

  general public, the