Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
IT English

IT English

Last update 

datdn

 • image description
  2downloads
 • image description
  4142puzzles solved
 • INSTALL

Items (51)

 • Định nghĩa

  define

 • Hiện tại (thực ra)

  actually

 • Đánh,đập

  strike

 • Sức mạnh, lực

  might

 • Điều này

  this out

 • chắc chắn

  sure

 • tác động lại, phản ứng lại

  react

 • dễ nhất

  easiest

 • cầm, nắm

  hold

 • nhu cầu

  need

 • cá nhân

  invidual

 • đơn giản

  simple

 • biết, nhận thấy, nhận thức

  aware

 • chỉ

  just

 • chất, vật chất (có quan hệ)

  matter

 • cho, biếu, tặng, ban

  give

 • tiêu biểu, điển hình

  typical

 • thực, thật, thực ra

  really

 • như thế, như vậy

  so

 • nhún vai

  shrug

 • giả bộ

  assume

 • thế(cách) nào cũng được

  anyway

 • chúng ta hãy

  let's

 • sự để ý thấy, nhìn thấy

  see

 • mỗi,mọi

  every

 • định rõ, xác định

  specify

 • cư xử, đối đãi

  behavior

 • ngấm ngầm, ẩn tàng

  implicit

 • thực, thực tế, có thực

  real

 • đứng trước, ở trước, tới trước

  precede

 • thảo luận, tranh luận, bàn cãi

  discuss

 • bắt buộc, cưỡng đoạt

  force

 • hoàn thành, làm xong, làm trọn

  accomplish

 • chắc, chắc chắn, đích xác

  certain

 • cung cấp

  provide

 • áo sơ mi

  shirt

 • buồng nhỏ, buồng riêng

  closet

 • sự với, tầm với

  reach

 • tất cả, toàn thể

  whole

 • vài

  several

 • bao gồm, bao phủ

  cover

 • tiện dụng

  handy

 • chỉnh (sự sửa)

  correction

 • trường hợp, tình huống

  circumstances

 • chiến lược

  strategy

 • cò súng

  trigger

 • đồng thời, cùng 1 lúc

  simultaneous

 • liên quan đến

  involves

 • nguồn gốc

  original

 • xử lý

  treating

 • giái thích, giải nghĩa

  explanation