Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
214 bộ thủ chữ Hán - P1

214 bộ thủ chữ Hán - P1

Last update 

214 bộ thủ chữ Hán

Items (98)

 • Phết - Xiêu

  丿

 • Chủ - Chấm

 • Dẫn - Chậm

 • Xước - Đi

 • Xước - Đi

 • Mạch - Mì

 • Mễ - Gạo

 • Thù - Giáo

 • Thỉ - Tên

 • Hắc - Đen

 • Xích - Đỏ

 • Tiểu - Nhỏ

 • Đại - To

 • Sĩ - Trò

 • Văn - Chữ

 • Môn - Cổng

 • Hộ - Nhà

 • Phụ - Cha

 • Công - Thợ

 • Võng - Lưới

 • Võng - Lưới

 • Võng - Lưới

 • Ma - Gai

 • Lộc - Nai

  鹿

 • Khuyển - Chó

 • Khuyển - Chó

 • Phong - Gió

 • Vũ - Mưa

 • Qua - Dưa

 • Đậu - Đậu

 • Nhựu - Dấu

 • Duật - Noi

 • Kỷ - Mình

 • Băng - Giá

 • Dặc - Ná

 • Cung - Cung

 • Dụng - Dùng

 • Túc - Đủ

 • Hệ - Tủ

 • Phương - Rương

 • Cốt - Xương

 • Tiết - Mắt

 • Đỉnh - Vạt

 • Lịch - Nồi

 • Hán - Bờ

 • Quynh - Trống

 • Triệt - Mộng

 • Chi - Nhành

 • Thanh - Xanh

 • Bạch - Trắng

 • Phi - Chẳng

 • Vô - Không

 • Vô - Không

 • Xuyên - Sông

 • Xuyên - Sông

 • Thủy - Nước

 • Thủy - Nước

 • Xích - Bước

 • Hành - Đi

 • Bì - Da

 • Nhục - Thịt

 • Yêu - Ít, nhỏ bé

 • Đầu - Đầu

 • Tuy - Chậm

 • Truy - Sau

 • Tường - Tấm

 • Thất - Chân

 • Thi - Thây

 • Trảo - Vuốt

 • Trảo - Vuốt

 • Thử - Chuột

 • Quy - Rùa

 • Đấu - Tranh

 • Phộc - Đánh

 • Phộc - Đánh

 • Vũ - Cánh

 • Mao - Lông

 • Long - Rồng

 • Quỷ - Quỷ

 • Khí - Khí

 • Sắc - Màu

 • Trĩ - Sâu

 • Cửu - Hẹ

 • Kỷ - Ghế

 • Mộc - Cây

 • Tề - Tày

 • Tỉ - Ví

 • Bối - Quí

 • Hoàng - Vàng

 • Thiên - Ngàn

 • Nhất - Một

 • Cam - Ngọt

 • Tân - Cay

 • Nhật - Ngày

 • Tịch - Tối

 • Lỗ - Muối

 • Thực - Ăn

 • Cân - Khăn