Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
600 words toeic

600 words toeic

Last update 

 • image description
  11downloads
 • image description
  2425puzzles solved
 • INSTALL

Items (100)

 • garment

  áo quần

 • impose - imposition

  bắt ai phải làm gì, đánh thuế ai

 • mandatory (a)

  bắt buộc, thiết yếu

 • be exposed to (v)

  bị phơi bày

 • submit/ submission

  biện hộ

 • session (n)

  buổi họp

 • code

  cái nhìn lướt qua

 • reconcile (v)

  cam chịu

 • commit

  cam kết

 • integral (adj)

  cần thiết

 • hamper

  cản trở

 • tedious (a)

  chán ngắt, buồn tẻ

 • allocate (v)

  chỉ định

 • assume

  cho rằng, thừa nhận

 • subjective

  chủ quan

 • crucial (a)

  chủ yếu

 • outstanding (adj)

  chưa trả nợ

 • demonstrate (v)

  chứng minh, giải thích

 • conducive

  có lợi

 • efficient (a)

  có năng suất cao

 • on hand (a)

  có sẵn

 • come up with

  có ý định

 • merit (n)

  công lao

 • enterprise (n)

  công trình, dự án lớn

 • conduct

  cư xử

 • secure

  đạt được

 • repel - repellent (n)

  đẩy lùi, chống lại

 • vested (adj)

  đc quyền, đc phép

 • prerequisite (n)

  điều kiện ưu tiên

 • specify (v)

  định rõ

 • stationery

  đồ dùng văn phòng

 • petition

  đơn xin, kiến nghị

 • sufficient (a)

  đủ

 • appeal

  hấp dẫn

 • rectify (v)

  hiệu chỉnh, sửa lại

 • lease

  hợp đồng cho thuê

 • uniform (adj)

  k thay đổi về hình thức hay tính cách

 • patron

  khách hàng quen

 • look up to

  khâm phục, ngưỡng mộ

 • stock (n)

  kho dự trữ

 • defect

  khuyết điểm

 • resolve (v)

  kiên quyết, quyết định

 • conform

  làm cho phù hợp

 • smooth out

  làm cho suôn sẻ

 • accustom to

  làm quen với

 • outlet

  lối thoát

 • glimpse

  luật, quy tắc

 • fad (n)

  mốt nhất thời

 • enhance

  nâng cao, làm tăng

 • adjacent (a)

  next to, gần kề

 • withhold

  ngăn cản, giữ lại

 • prompt - promptness

  ngay lập tức

 • mentor

  người cố vấn

 • courier

  người đưa thư

 • perceive

  nhận biết

 • express

  nhanh chóng

 • delicate (adj)

  nhạy bén, khéo léo

 • scrutinize - scrutiny (n)

  nhìn kỹ, chăm chú

 • on track

  on schedule, theo dõi

 • disrupt

  quấy rối, phá vỡ

 • coordinate

  sắp đặt

 • apprehensive

  sợ hãi

 • discrepancy (n)

  sự bất đồng

 • influx

  sự chảy vào

 • collaboration

  sự cộng tác

 • occupancy

  sự cư ngụ

 • proximity

  sự gần gũi

 • pull out

  sự rút lui

 • build up (n)

  sự tăng cường

 • revolution

  sự xoay vòng, cuộc cách mạng

 • revise

  sửa lại

 • recur (v)- recurrence (n)

  tái diễn

 • reinforce

  tăng cường, củng cố

 • daring

  táo bạo, cả gan

 • facilitate

  tạo điều kiện

 • generate

  tạo ra

 • conservative

  thận trọng

 • elegant

  thanh lịch

 • expert (n)/ expertise (n)

  thành thạo, tinh thông

 • vary (v)

  thay đổi, bất đồng

 • substitute (v)

  thay thế

 • mortgage (v)

  thế chấp

 • compromise

  thỏa hiệp

 • assemble

  thu thập

 • compile (v)

  thu thập

 • bring in

  thuê mướn

 • move up

  tiến lên

 • follow up

  tiếp theo

 • lock into

  to commit, to be unable to change

 • abide by (v)

  to comply with, to conform/ tuân theo

 • engage (v)

  to hire, to involve/ thuê mướn

 • beforehand

  trước, sớm

 • access (v)

  truy cập

 • adhere to

  tuân thủ

 • compatible (v)

  tương thích

 • ideal

  tưởng tượng

 • subject to

  tùy thuộc vào

 • agenda

  vấn đề cần bàn tại cuộc họp

 • ascertain (v)

  xác định

 • stay on top of

  xếp hạng đầu