Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
600 words toeic p2

600 words toeic p2

Last update 

 • image description
  7downloads
 • image description
  2122puzzles solved
 • INSTALL

Items (90)

 • on account of

  because of

 • chain

  các công việc kinh doanh do 1 người làm chủ

 • critical

  cần thiết

 • preclude

  cản trở

 • constitute

  cấu thành, tạo thành

 • diagnose

  chẩn đoán

 • pile (v)

  chất đống

 • illuminate

  chiếu sáng

 • entitle

  cho quyền làm gì...

 • admit - admittance

  cho vào

 • excursion

  chuyến thăm quan

 • lamp-post

  cột đèn

 • aspect

  diện mạo

 • rehearse

  diễn tập

 • assess

  định giá

 • intend - intention

  dự định

 • designate

  được chỉ định

 • incur

  gánh chịu

 • severe

  gay gắt

 • valid

  hợp lý, đúng đắn

 • sense

  khả năng phán đoán

 • disparate

  khác loại

 • warehouse

  kho hàng

 • procure

  kiếm được

 • successive

  lần lượt

 • embark

  lên tàu

 • tempt - temptation

  lôi cuốn

 • criticism

  lời phê bình

 • prohibit

  ngăn chặn

 • distinguish

  nhận biết

 • venue

  nơi gặp gỡ

 • renowned

  nổi tiếng

 • eminent

  nổi tiếng

 • disperse

  phân tán

 • drastic

  quyết liệt, mạnh mẽ

 • itinerary

  sách hướng dẫn du lịch

 • deluxe

  sang trọng

 • hectic

  sôi nổi

 • confusion

  sự nhầm lẫn

 • tier

  tầng, lớp

 • monitor

  theo dõi, nắm được

 • pertinent

  thích hợp

 • substantial

  thực chất

 • urge

  thúc giục

 • in depth

  tỉ mỉ, cẩn thận

 • fare

  tiền xe, tiền vé

 • comprehensive

  toàn diện

 • prospective

  về sau, sắp tới

 • escort (n)

  vệ sĩ, đội hộ tống

 • orchard (n)

  vườn cây ăn quả

 • thrill

  xúc động, run

 • provisionally

  tạm thời

 • sparingly

  sơ sài

 • thoroughly

  1 cách kỹ lưỡng

 • vital

  sống còn, quan trọng

 • accordingly

  phù hợp, hợp lý

 • likely

  có thể

 • particularly

  especially

 • previously

  trước đó

 • exclusively

  ngoại trừ

 • optimistic

  lạc quan

 • pessimistic

  bi quan

 • outstanding

  nổi bật

 • stringent

  khắt khe, nghiêm ngặt

 • be subject to

  phụ thuộc vào gì đó

 • subsequent

  sau đó

 • versatile

  flexible/ linh hoạt

 • confidential

  bí mật

 • definitive

  chắc chắn

 • deliberate

  có suy nghĩ, cân nhắc

 • eager

  hứng thú

 • exemplary

  gương mẫu

 • incidental

  tình cờ, ngẫu nhiên

 • apparent

  hiển nhiên, rõ ràng

 • appropriate

  thích hợp

 • complimentary

  miễn phí tặng, biếu

 • pertain to

  thuộc về, có quan hệ

 • perserve

  bảo quản

 • address

  thuyết trình, đề cập

 • attribute

  cho rằng

 • sequence

  thứ tự

 • conjunction

  liên kết với ai

 • delegation

  phái đoàn

 • division

  department

 • inception

  sự khởi đầu

 • inquiry

  hỏi, vấn đáp

 • abstract # concrete

  lí thuyết # thực tế

 • accordance

  sự đồng ý, sự thỏa thuận

 • committee

  hội đồng

 • compliance

  sự tuân thủ