Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
reibun 17

reibun 17

Last update 

duytrieu, ftu, tiếng nhật, reibun, từ vựng

Items (50)

 • câu trả lời đơn giản đến không ngờ

  答えは意外に単純

 • không phải cái có được chỉ trong 1 đêm

  一夜で作られるものではない

 • thử tập các thói quen

  習慣を取り入れてみる

 • mặt luôn tươi cười

  笑顔でいる

 • cho dù không có lý do gì

  理由がなくても

 • không tiếc sức lực làm gì

  ために努力を惜しまず

 • trong giới hạn có thể

  できる限り

 • không rời tay khỏi

  手を抜かない

 • bên tuyển dụng, phía tuyển dụng

  雇う側

 • bên được tuyển dụng

  雇われる側

 • dốc hết sức hoàn thành

  全力でまっとうする

 • (cung cấp) dịch vụ tốt hơn nữa

  よりよいサービス

 • tuy là chuyện tất nhiên

  当たり前のことだが

 • tràn đầy năng lượng

  エネルギー豊富で

 • chuyện xảy ra trong quá khứ

  過去に起こったこと

 • coi trọng

  を大切にする

 • những điều không thuận lợi

  うまくいかないこと

 • lập mục tiêu

  目標を立てる

 • hướng tới tương lai

  将来に向けて

 • những việc muốn hoàn thành

  成し遂げたいこと(Nashitogetai)

 • chịu tránh nhiệm về hành động của mình

  自分の行動に責任を持つ

 • khám phá những điều mới

  新しいことを探求

 • bỏ tiền vào, tốn tiền vào

  にお金をかける

 • Ép bản thân vào một khung

  自分を枠に押し込める

 • những người không thích thay đổi

  変化を好まない人

 • xin đừng sợ

  を怖がらない

 • không có dư tiền để mua gì

  を買う余裕がない

 • không còn dư chỗ để để (giường)

  を置く余裕がない

 • Không nhớ là đã nói rằng

  と言った覚えはない

 • nhớ công việc rất tệ

  仕事の覚えが悪い

 • cách làm thông thường

  当たり前のやり方

 • bực mình là phải

  怒るのは当たり前だ

 • cho dù có nói gì đi nữa

  あれこれ言っても

 • không có gì to tát, không nghiêm trọng

  は大したことはない

 • là cái quan trọng

  は大したものだ

 • bắt tay vào giải quyết vấn đề

  問題に手をつける

 • nếu rảnh

  手が空いたら

 • trẻ cần được chăm sóc

  手がかかる子ども

 • không ngơi tay

  手が離せません

 • mua được rẻ

  安く手に入れる

 • nếu có sự can thiệp của bác sĩ

  医者の手にかかれば

 • xin giúp tôi một chút

  ちょっと手を貸して

 • nghỉ tay một chút đi

  ちょっと手を休めましょう

 • tôi không hợp tính với anh ấy

  私は彼とは気が合わない

 • lòng tôi nặng trĩu

  気が重い

 • không để ý, quan tâm tới làm gì

  Vる気がしない

 • tuy là không theo ý mình, đúng ý mình

  気が進まないけれど

 • bận tâm đến việc

  ことが気がかかる

 • không thích (thái độ)

  が気に入らない

 • cố gắng đừng nản chí

  気を落とさないように