Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 8

Angol vegyes szógyűjtemény 8

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • egészség(ügy), egészségi állapot

  health

 • szabály, előírás, uralom, uralkodik, mérőléc, mérővessző, vonalzó, zsinórmérték, kormányoz, vezet

  rule

 • emelkedik, fokozódik, (fel)kel, (fel)támad, felemelkedés, előlép, ág, áremelés, áremelkedés

  rise, rose, risen

 • elsüt, (ki)lő, tüzel, kirúg (alkalmazottat), lelkesít, hevít, lángra lobbant, tűz, ágyútűz, hév

  fire (a gun), (an employee)

 • hamisítatlan, igaz, hű, megbízható, kipróbált, őszinte, becsületes, beállít, beszabályoz, helyrehoz

  true

 • feleség

  wife

 • meghal, érmesajtoló/dombornyomó szerszám, alakmás, alakozó, csavarmenetvágó, dombornyomó szerszám

  die

 • befejez, elvégez, betölt, kiegészít, kitölt, teljes, egész, hiánytalan, tökéletes, régi nagyszerű

  complete

 • papír, irat, újság, hírlap, írásbeli vizsga/dolgozat, értekezés, tanulmány, monográfia, dolgozat

  paper

 • intézkedés, mérték, mérőedény, némi, ütem, taktus, megmér, felmér, lemér, összemér, felbecsül

  measure

 • rövid, rövidre zár, rövidre záródik, rövidzárlatot okoz, alacsony, besszjátékos, fedezet nélkül

  short

 • alap, kiindulópont, bázis, állomáshely, támaszpont, kiindulási pont, talp, állomásozik, közönséges

  base

 • elnök, igazgató, rektor, egyetemi rektor

  president

 • (év)század

  century

 • hamarosan, hamar, inkább semhogy, korán, nemsokára

  soon

 • terület, terep, tér, föld, talaj, őrölt, darált, Sz2 őrölt, darált Sz1, telek, ok, indítóok

  ground

 • természet, jellem, sajátosság, lelki alkat, jelleg, tulajdonság, fajta, minőség

  nature

 • aláír, jelel (süketnéma), jelez, jellel ellát, jelöl, jelt ad, megjelöl, szignál; cégér, cégtábla, címtábla, csillagkép, előjel, felirat, figyelmeztetés, ismertetőjel, jegy, jel, jelkép, jelzés, jelzőtábla, kórjel, nyom, szimbólum, szimptóma, tünet

  sign

 • hazudik/fekszik, hazugság, fekszik, hazudik, fekvés, helyzet, tanya, vacok

  lie, lied, ~/lay, lain; lying, lain

 • fenntartja/biztosítja a rendet [országban], megrendszabályoz, rendet csinál, rendbe tesz [körletet]

  police

 • (meg)magyaráz, kifejt, felderít, indokol, elmagyaráz, tisztáz, érthetővé tesz, megvilágít

  explain

 • dolog, ügy, aggodalom, törődés, érdek, kapcsolat, vonatkozás, összefüggés, érint, vonatkozik

  concern

 • maradék, hátralevő rész, nyugszik, támaszkodik, alapszik, épül, bízik, alapul, marad, pihen

  rest

 • fekvés, elhelyezés, [politikai] helyzet, [anyagi] körülmények, viszonyok, [vagyoni] állapot

  situation

 • leír

  describe

 • kereskedelem, kereskedik, ipar, mesterség, szakma, elad, áruba bocsát, elcserél/becserél vmt vmért

  trade

 • anyagi, tárgyi, dologi, fontos, jelentős, lényeges, tartalom, anyag, anyagias, érzéki, fizikai

  material

 • felnevel, támaszt, emel, felemel, előteremt, gyűjt, összegyűjt, ébreszt, előidéz, előléptet

  raise

 • második, GB kat tisztet rendelkezési állományba helyez [csapattesten kívül], ideiglenesen áthelyez

  second

 • legjobb, biz legyőz, lefőz, fölébe kerekedik, pej csellel/fondorlattal legyőz, kijátszik

  best

 • új(abb [keletű]), friss, nem régi, újabb keletű, legújabb, mai, most keletkezett, minapi, korszerű

  recent

 • levél, betű, írott közlés, irat

  letter

 • növény, palánta; üzem; ültet, plántál, cserje, felszerelés, ipari felszerelés, berendezés

  plant

 • látogat, meglátogat, megvizsgál, állandóan jár, ellátogat, elmegy, felkeres, látogatást tesz

  visit

 • türelmes, türelmes to/towards/with vkvel szemben, béketűrő, nyugodt, beteg, páciens

  patient

 • belül, benn, bent

  within

 • utca, út, klasszisokkal különb, szl the street a szabad élet [szemben a börtönnel], úttest, kocsiút

  street

 • kép, jelkép, megelevenítője/példaképe vmnek, érzékeltet, ábrázol, lefest, leír, ábra, film, tévékép

  picture

 • orvos, tanult ember, tanítómester, doktorrá avat, doktoroz, doktornak szólít, biz kijavít

  doctor

 • harc(ol), küzd(elem), verekedés, verekszik, fight sy vk ellen küzd/harcol, bokszmérkőzés

  fight, fought, fought

 • (sport)esemény, eset, (vég)eredmény, kimenetel, szám, versenyszám, mérkőzés, verseny

  event

 • nemzetközi, külföldi [hívás]

  international

 • erőfeszítés, fáradozás, törekvés, próbálkozás, kísérlet, erőkifejtés, erőbedobás, erőlködés

  effort

 • féle, fajta; kiválaszt, rendez, szortíroz, kiválogat, osztályoz, csoport, faj, féleség, haver

  sort

 • fal, fallal körülvesz, fallal elválaszt, fallal megerősít, közfal, sorfal

  wall

 • szív, belső rész, mag, ér, fejbe borul, fejesedik, bátorság, ér kábelé, kőr, lelkiállapot

  heart

 • lista, jegyzék, kimutatás, lajstrom, névsor, leltár; fölsorol(ás), listáz, küzdőtér, bajvívótér

  list

 • (meg)öl, elpusztít, gyilkol, kínoz, gyötör, vadászzsákmány, teríték, elejtés [vadé], elsüllyesztés

  kill

 • közönséges, egyszerű/közös, együttes, közös, általános, gyakori, mindennapos, megszokott

  common / in common

 • (vki) fia, fiú

  son

 • szín, színezet, látszat, arculat, színeződik, festődik, érik, elpirul, színez, színessé tesz

  colour

 • inkább, pontosabban, elég(gé), egy kissé, egy kicsit/kevéssé, meglehetősen, de még mennyire!

  rather

 • kér, követel, igényel, (meg)kíván, kérés, kívánság, igény, követelés, kérdez, érdeklődik

  demand

 • diák, tanuló, hallgató, tanulmányozó, tudós, egyetemi hallgató

  student

 • nemzet

  nation

 • legcsekélyebb, legjelentéktelenebb, legkevesebb, legkisebb

  least

 • elad, árul, áruba bocsát, kereskedik, elkel, megy, keresett, kapós, kelendő, olcsó, becsapás

  sell, sold, sold

 • alak(zat), figura, ábra, rajz; szám(jegy), gondol, motiváció, motívum [zenében], számol, kalkulál

  figure

 • egyszerű, világos, könnyű, könnyen érthető, mesterkéletlen, nyílt, hiszékeny, naiv, tiszta

  simple

 • tisztviselő, hivatalnok, hivatalos közeg/személy, hatósági, hatósági közeg, hivatalos

  official

 • rendez, igazgat; egyenes, nyílt, közvetlen, határozott, azonnali, haladéktalan, irányít, vezet

  direct

 • biztos, erős, cég, határozott, határozottan, kemény, szilárd, szilárdan, vállalat, erősít

  firm

 • előbbi, korábbi, egykori, hajdani

  former

 • teljes, egész, összes, tökéletes, abszolút, összead, összegez, totális, összeg, végösszeg

  total

 • szülő, szülőanya, ok, eredet, forrás, apa, ős, kútfő, kezdet, alapító, anya

  parent

 • edz, nevel, tanít, oktat, (ki)képez, idomít, vonat, sor, sorozat, kíséret, palást, szoktat

  train

 • vajon

  whether

 • ablak, lehetőség

  window

 • foltoz, hozzátold, megfoltoz, megtold, toldoz; alkatrész, árucikk, bábu (társasjátékban), darab, kompozíció, munkadarab, műtárgy, pénzdarab, ritka példány, színdarab, tekercs, vég (szövet), zenedarab

  piece

 • nehéz (átv.), bajos, fárasztó, fáradságos, renyhe, lassú [emésztés], nehéz természetű, bonyolult

  difficult

 • munkarend, napirend, program, terv, tervezet, értesítő

  program

 • politikai, államkormányzati

  political

 • egyedülálló, egyes, egyetlen, egyedüli, szimpla, egy, magában álló, páratlan, egyel, egyel répát

  single

 • próbálkozás, kísérlet, próba, erőfeszítés, vállalkozás, megkísérel, megpróbál, merénylet

  attempt

 • különös(képp)en, főképpen, főleg, különlegesen, nagy mértékben, rendkívüli módon, sajátságosan

  especially

 • tér(köz), (szabad) terület, űr, szóköz, hely, tér-/szóköz, elhelyez, elrendez, felállít, betűköz

  space

 • (meg)támad(ás), roham(oz), ráront/-tör, támad(ás), görcs, rajtaütés, ráront, rátör, kikezd

  attack

 • kilátás, nézet, vélemény, elv, látvány, szándék, terv, cél, látás, meglátás, nézés, megnézés

  view

 • elfogad, beleegyezik, hozzájárul, befogad

  accept

 • sötét(ség)

  dark

 • (vég)összeg, mennyiség; kitesz, egyenlő, tartalom, százalékos tartalom, jelentőség, fontosság

  amount

 • (meg)fog, elkap, elfog, felfog, megért, meghall, utolér, elér, még éppen időben elér, fogás

  catch, caught, caught

 • manöken; minta(kép), sablon, modell, mintáz, megmintáz, modellál, alakít, formál, képez, maneken

  model

 • diszkrét, nem kerül nyilvánosságra, bizalmas, magán, privát, elkülönített, magányos, félreeső

  private

 • hord, visel, használat, kopás, viselet

  wear, wore, worn

 • tiszt, parancsnok, rendőr, biztos úr, köztisztviselő, tisztségviselő, közhivatalnok

  officer

 • csoda(tétel), csodálat; csodálkozik, tűnődik, kíváncsi, meglepődik, csodálatos dolog/jelenség

  wonder

 • csatlakozik, (össze)illeszt/-köt, illesztés, összeillesztés, kötés, összetart, összefog, illeszt

  join

 • nyom(ás[t gyakorol]), nyomda, sajtó, nyomás, kézszorítás, hírlapirodalom, hajszol, megnyom

  press

 • valami, bármi, semmi

  anything

 • (ki)választ, dönt, választ/válogat

  choose, chose, chosen

 • talán

  perhaps

 • fél(elem), retteg(és), aggódik, aggodalom, tisztelet, törvénytisztelet, félve tisztel, tisztel

  fear

 • tanít

  teach, taught, taught

 • helyett(e), inkább

  instead

 • piros, baloldali, bolsevik, bronzszínű, kommunista, piros golyó, piros szín, pirosság, rőt

  red

 • húzás, rántás, von(z)óerő, befolyást gyakorol, cibál, csór, elemel, enged, evez, hatása van, húz

  pull

 • csepp(ent), (le)ejt, elejt, ledob, bedob, akasztófa, bitófa, csapó, csapóajtó, csapódeszka

  drop

 • nyelv, szaknyelv, nyelvezet, kifejezésmód, stílus, beszéd, beszédmód

  language

 • pillanat, perc, másodperc, időpont, indíték, jelentőség, súly, hangsúly, fontosság, erő, nyomaték

  moment