Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 10

Angol vegyes szógyűjtemény 10

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • kész(en), hozzáférhető, elérhető, rendelkezésre álló, kézenfekvő, hajlamos, gyors, fürge

  ready

 • más, vagy, különben, máskülönben, másként, másképpen, egyéb, ellenkező esetben

  else

 • természettudomány, tudomány, tudás, technika [sportolóé], régi. tudás, ismeret

  science

 • utazik, utazás, forgalom, beutazik [területet], megtesz [távolságot], hajt [nyájat], utazást tesz

  travel

 • így, tehát, ily módon, ennélfogva, ennek következtében, így hát, így tehát, ilyenformán, imigyen

  thus

 • alant, alul, alulra, le, lejjebb, lent

  below

 • javít, nyom, folt, jel, jegy, bélyeg, védjegy, márka, osztályzat, megjegyez, néz, szemlél, figyel

  mark

 • középen összehajt, középen összehajtogat, középre helyez, középre tesz, megfelez; derék (testrész), közbülső, közép, közép-, közepe vminek, középső, középszerű, közvetítő, vminek a közepe

  middle

 • (meg)érkezik, megjön, elér

  arrive

 • zöld, együgyű, éretlen, erőteljes, friss, golfpálya, golfpálya lyuk körüli része, gyep, hiszékeny

  green

 • ügyesség, jártasság, hozzáértés, készség, szakértelem, szakismeret, szakképzettség

  skill

 • felszáll (repülőre/hajóra), beszáll (repülőbe), tanács, bizottság, választmány, tábla, deszka

  board (a plane)

 • főszerepet játszik, remekel; csillag, sztár, főszereplő, főszerepet/sztárszerepet játszik/alakít

  star

 • termék/-ny, készítmény, gyártmány, mű, termék, termény, szülemény, eredmény, következmény

  product

 • gyakorlat, edzés, szokás, üzelmek/praktikák, tsz. üzelmek/praktikák, összetevő, alkalmaz, folytat

  practice

 • korai, elhamarkodott, haladó, haladó szellemű, arcátlan, szemtelen, serény, buzgó, készséges, heves

  forward

 • mérvadó, irányadó, alapvető, szabványos, mértékadó, hagyományos, rendszeresített, mérce, színvonal

  standard

 • baj, zavar, szenvedés, szomorúság, politikai zavargás/nyugtalanság/háborgás/viszály, aggaszt

  trouble

 • (rak)tár(oz), készlet(ez), tárol, elrak, bolt, áruház, üzlet, tartalék, áruraktár, depó

  store

 • valószínű, hihető, megfelelő, alkalmas, sokat ígérő [fiatalember], feltehető, lehetséges

  likely

 • megvitat, megbeszél, fejteget, tárgyal

  discuss

 • által, révén, útján, keresztül

  per

 • gép

  machine

 • létezik, él, van, fennáll, előfordul

  exist

 • pohár, üveg, ablaktábla, barométer, bura, gukker, homokóra, képüveg, kocsiablak, lámpaüveg, látcső

  glass

 • kerek, egész, teljes; kör, ciklus, sorozat, körbe, körül, egy kör (ital), játszma, befejez

  round (of drinks)

 • repül, száll, siet, rohan, fut [személy], elfut [személy], menekül, elmenekül, megszökik

  fly, flew, flown

 • csapfészek, csaplyuk, előny, erősítés, gyarapodás, haszon, nagyobbodás, növekedés, nyereség, sietés (óráé); elér, elnyer, előnyére van, gyarapszik, hasznára van, hasznot húz vmiből, hízik, keres, megérkezik vhova, megszerez, nyer, siet (óra), szerez

  gain

 • alszik, álom, alvás

  sleep, slept, slept

 • kérem, tetszés, megörvendeztet, örömet okoz/szerez, kedvére tesz, kedvében jár, kedveskedik

  please

 • (fel-/meg)javul/-javít, fejlődik, bővít, emelkedik, gazdagít, kiművel(ődik), növel, tökéletesedik, tökéletesít

  improve

 • felszín(re jön/hoz), felület, felbukkan, felmerül, felületi, formazáró lap, külső, külszín, látszat

  surface

 • piperkőc, származás, vér, vérrokonság, vérhez szoktat, vért vesz

  blood

 • számla, könyvelés, beszámoló, fiók (IT), folyószámla, közlés, jelentés, pénz, beszámolás

  account (in the bank)

 • bizottság, választmány, gondnok, testület

  committee

 • kockáz(t)at, veszély(eztet[és]), rizikó, megkockáztat, reszkíroz

  risk

 • nevet, kacag, hahotázik, békés, csillog, derűs, napfényben fürdik, nevetve mond, nevetve tesz

  laugh

 • tol(akszik), lökdös, sürget, szorít, szorongat, nyomás(t gyakorol), siettet, feldicsér

  push

 • fő, legfőbb, első, legfontosabb, vezető, főnök, fő vezető, vezér, főleg, fővezető, mindenekelőtt

  chief

 • mosoly(og), kellemes/vidám/derűs/szívderítő látványt nyújt

  smile

 • irány, irányítás, vezetés, parancs, tsz. parancs, rendelkezés, utasítás, útmutató, tanács

  direction

 • (el)felejt

  forget, forgot, forgotten

 • egyetem, tudományegyetem, egyetemi hallgatók és dolgozók

  university

 • béke, nyugalom, rend

  peace

 • erős/csípős (indiai mártás/húsétel), forró, meleg, heves, ádáz, bősz, elkeseredett, tüzes, friss

  hot (curry)

 • lány(a vkinek)

  daughter

 • zuhogó (eső), nehéz, súlyos, nagy, erős, nehézkes, álmos, beborult, buta, fáradt, heves, jelentős

  heavy (rain)

 • tárgy, tiltakozik, célpont, kifogásol, ellenez, ellenvetést tesz, óvást emel, akadály, cél, dolog

  object

 • kicsi, darab, zabla, darabka, bit, csepp, csipetnyi, falat, forrasztópáka, forrasztópákafej, fúró

  bit

 • kisbaba, csecsemő, gyermekként/csecsemőként kezel, kényeztet, babusgat, apró, baba, bébi, bébi-

  baby

 • számla, csőr, csőrszerű száj, ellenző, ellenző sapkán, törvényjavaslat, vádirat, számláz

  bill

 • egészséges, erős, fitt, helyes, célszerű, megfelelő, roham, görcs, eleget tesz, előkészít

  fit, fit / fitted, fit / fitted

 • kivéve (ha), kivesz, kiemel, ha nem, hacsak nem, kivételével, kivételt téve, kivéve hogy

  except

 • hintáztat, lenget, megrázkódtat, megingat, ring, ringat, leng, reng, renget, megingat

  rock

 • alak(ít), forma, (meg)formál, testalkat, idomok, minta, sablon, alakul, fejlődik, formát önt

  shape

 • ló, deresre húz, fedez, fedeztet, hátán lovagoltat, lóra száll, lóra ül, lóra ültet, lovagol

  horse

 • szálloda, hotel, szálló, vendégfogadó

  hotel

 • színpad, színtér, színház, szakasz, fok, pont, stádium, állomás, színre hoz, állapot, állvány

  stage

 • tevékenység, működés, képviselet, ügynökség, iroda, eszköz, közvetítő eszköz, közvetítő, hatóerő

  agency

 • ülés, székhely, lakóhely, kastély, fekvés, fekvés rég., színtér, központ, elhelyez, leültet

  seat

 • elválaszt(ott), elkülönít(ett), külön(álló), független, önálló, önmagában álló, [-röt], elválik

  separate

 • nyugat, nyugat felé, nyugati, nyugati terület, nyugati területek, nyugatra

  west

 • belül, -ban, -ben, belsejében, belső, belső csatár, belső felület, belső rész, belül elhelyezett

  inside

 • álom; álmodik, álmodozik, ábrándozik, ábrándokat sző, álomkép, ábránd, vágyálom

  dream, dreamed / dreamt, dreamed / dreamt

 • fő, főváros, legfőbb, lényeges, oszlopfő, tőke, alaptőke, desztilláló sisak, fő-, főbenjáró, fontos

  capital

 • csavar, felteker, gombolyít, kanyarog, szél, felhúz (órát), kanyarodik, elkanyarodik, csavarmenet

  wind, wound, wound, (your watch)

 • ér(ték)(esség), kiválóság, érdemes

  worth (adj/n)

 • tavasz, fakad, ered, (fel)tör, forrás, rugó(zás), sarjad, származik, ugrik, szökken, eredet, hajlat

  spring, sprang / sprung, sprung

 • gyors, gyorsan, szilárd, szilárdan, böjtöl, koplal, bezárt, böjt, erős, erősen, igaz, kicsapongó

  fast

 • lehetőség, alkalom, kedvező alkalom, esély, alkalmas idő, alkalmas időpont, alkalomszerűség

  opportunity

 • szép, kedves, barátságos, apró, aranyos, csekély, csinos, érzékeny, finom, helyes, igényes, jó

  nice

 • kiválogatás, (ki)választás?; piszkál, csipeget, csipked, eszeget, gondosan kiválaszt

  pick

 • megpróbál(tat)ás, próba, tárgyalás, per, kihallgatás, bírósági tárgyalás/eljárás, kísérlet

  trial

 • büfé, bár, megakadályoz, sáv, rúd, tábla [csoki], darab [szappan], korlát, elzár, gátol

  bar

 • felismer, felfog, megért, megvalósít, elképzel, átlát, realizál, tudatában/tisztában van

  realize

 • népszerű, nép-, népi, népies, közkedvelt, könnyen érthető, közérthető, néphez szóló, népet szolgáló

  popular

 • (test)gyakorlás, edz(és), feladat, felhasználás, fáradozás, gyakorlat, testgyakorlat, gyakorol

  exercise

 • (át)kutat(ás), keres(és), kutat(ás), nyomoz, puhatolás, vámvizsgálat, jog nyomozás, vizsgálat

  search

 • emlék(ezet), memória, emlékezőtehetség

  memory

 • figyelem, figyelmesség, gondozás, gond, karbantartás, kezelés, udvariasság, vigyázat

  attention

 • siker, szerencse, eredmény, tetszés, régi eredmény, kimenetel, következmény

  success

 • valaki

  someone

 • lélek, szellem, kedv, hangulat, kedély, lelkierő, bátorság, erős lélek, alkohol, energia, kísértet

  spirit

 • (elő)készít, készül, elkészít, feldolgoz, készülődik, kikészít

  prepare

 • (kárt/el-) szenved, (el)tűr, elvisel, lakol, kárt/veszteséget szenved, kárt vall, megsínyli

  suffer

 • tiszta; tisztít, takarít, mocsoktalan, hibátlan, erkölcsi mocsoktól mentes, nem malackodó

  clean

 • műtét, sebészeti beavatkozás, operáció, működés, művelet, hadművelet, cselekvés, tevékenység

  operation (medical)

 • csúszda, hajtás (növényen), lövés, nyilallás, sarjadék, surrantó, szemétlerakó, vadászat, vadásztársaság, vadászterület, zuhogó

  shoot, shot, shot

 • meghatároz, megállapít, kitűz [időpontot], lefektet, megszab [feltételeket], kijelöl [határokat]

  determine

 • kerül, elkerül, kikerül, kitér

  avoid

 • doboz, dobozol, láda, ládika, tok, dézsa [cserjéé], utazóláda, skatulya, kalapdoboz, csapágytok

  box

 • hajó(zik), szállít, biz, léghajó, US repülőgép, űrhajó, szl hajó [versenycsónakról], hajóba rak

  ship

 • vezető, igazgató, rendező, karmester, karnagy, direktrix, játékvezető, légvédelmi lőelemképző

  director

 • hű, nyílt, világos, egyértelmű [törvény], félreérthetetlen, pontos, tüzetes, határozott, feltétlen

  express

 • (el-/be)képzel, vél, gondol, hisz, kitalál, (el)képzel, fogalmat/képet alkot magának

  imagine

 • terület, térség, körzet, felszín (geom.), övezet, sáv, kerület, táj, felület, telek, színtér

  area

 • alkalmaz, pályázik, jelentkezik, felhasznál, fordít, ráerősít, ráhelyez, odaerősít, vonatkozik

  apply (for sth)

 • elvét, elszalaszt, lemarad, kihagy, hiányol, lekés(ik), hiányzik neki, kihagy vmit, eltéveszt

  miss

 • lovagol, biciklizik, motorozik, nyargal, kerékpározás, kocsikázás, lovaglás, lovaglóösvény

  ride, rode, ridden

 • felfed(ez), feltár, megtalál, leleplez, felkutat, feltalál [új eljárást], biz talál, észrevesz

  discover