Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 11

Angol vegyes szógyűjtemény 11

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • függ(eszt), lóg, (fel)akaszt/vár, kitart, felakaszt, felakaszt embert, lehorgaszt, lógat, állás

  hang / hang on, hung

 • (meg)ráz, turmix, levet [szokást], leráz [ismerőst], megszabadul, megmozgat, remeg, reszket

  shake, shook, shaken

 • (meg)üt, (meg)ver, (ki)dobol, beat [bít], felügyeleti körlet/körzet [őrszemé], őrjárat, beaten/beat

  beat, beat, beaten

 • táncol, bál, tánc, táncdallam, táncest, táncestély, táncmulatság

  dance

 • változó/-zatos, eltérő, különféle, több(féle), különböző, változó, változatos, egymástól eltérő

  various

 • rádió, rádión közvetít, rádión lead, rádióhíradás, rádiókészülék, rádióüzenet

  radio

 • előadás, eljátszás, teljesítmény, megtétel, teljesítés, végrehajtás, véghezvitel, elvégzés

  performance

 • aggódik, zaklat, gyötör, marcangol, nem hagy nyugton/békén v. nyugtot/békét, aggodalom, gond

  worry

 • oltalom, védekezés, védelem, honvédelem, védőmű

  defence

 • (állandó) személyzet, alkalmazottállomány, vezérkar, bot, (séta)pálca; alkalmaz, erősség

  staff

 • kezel, irányít, igazgat, vezet, sikerül (csinálnia vmit), ellát, ügyesen bánik, menedzsel, intéz

  manage (to do sth)

 • tenger, erős hullámzás, hullámok, hullámzás, nagy hullámok, óceán, sokaság, tengermozgás

  sea

 • ezért, amiatt, tehát, következésképpen, azért, emiatt, így hát, ez az amiért, avégből, avégett

  therefore

 • azok(at)

  those

 • fájdalom, kínoz, gyötör, fájdalmat/szenvedést okoz vknek, bánt, fáj, fájdalmat okoz, bosszúság

  pain

 • él, szegély, szél, perem, oldalvást/ferdén halad, kanyarodik [hajó], száj, szél [sebé]

  edge

 • valaki, bárki, senki

  anyone

 • valóban, igazán, tényleg, csakugyan, sőt, hát még mit nem!, csak az kellene még!

  indeed

 • megakadályoz, megelőz

  prevent

 • egység, mértékegység, részleg, szerelvény, gépegység, elem [elemes bútorban], egyes szám, egységnyi

  unit

 • betegség, baj, bántalom, kór, rossz közérzet, kínos/szorult érzés, rendellenesség, beteggé tesz

  disease

 • (tárgyalt) kérdés/ügy, probléma, tárgy, kimenet(el), ömlés, ivadék, utód, kiad(ás), példány

  issue

 • (rá)ragad/tapad/ragaszt, bennragad, ragad, beszorul, fadarab, bot, szúr, ledöf, ", ág, bombasorozat

  stick, stuck, stuck

 • osztály, részleg, tanszék (egyetemen), ág, ágazat, szak, szakosztály, műfaj, minisztérium

  department

 • lassú, hanyag, késedelmes, lassan, megfontolt, nehézkes, ostoba, unalmas, vontatott, késleltet

  slow

 • hő(ség), meleg(ít[és])/(be)fűt(és), futam, meleg, forróság, melegít, fűt, fűtés, befűt, befűtés

  heat / heating

 • működik, irányít/vezet [kereskedelmi vállalatot], véghezvisz, előidéz, okoz, befolyásol, működtet

  operate

 • (meg)számol, vádpont, gróf, számít, tekint, tart, megszámlálás, számítás, számlálás, számolás

  count

 • bál, táncmulatság, labda, csomóba áll, darabosít, felgombolyít, felgöngyölít, felhalmoz, felteker

  ball

 • esetleg

  maybe

 • sport, mulatság, szórakozás, időtöltés, kellemes társaság, sportszerű ember, sportol, fair ember

  sport

 • fest, festék, beecsetel, befest, bemázol, ecsetel, festékkel bevon, festi magát

  paint

 • férfi, fiú, hím(ivarú), hím növény

  male

 • eltűr, elvisel, hord(oz), szül, terem, medve, visz, hoz, termel, elszenved, tart

  bear, bore, born, borne

 • felelős, felelősségteljes, megbízható/illetékes [hely], megbízható

  responsible

 • kereszt(ez), X, iksz, átkel, mogorva, rosszkedvű, mérges, kereszteződés, feszület, átível

  cross

 • ellenőriz, sakk, fék, pipa, fékez, megfékez, elfojt, meggátol, megakadályoz, mérsékel, egyeztet

  check

 • hal, halászik, tsz fish/fishes, árboctámasztó, átkelő bárka, csap, csatlakozó lemez, ék, halak

  fish

 • karakter, betű, jellem, szereplő, erős/szilárd jellem, jelleg, jellegzetesség, sajátosság

  character

 • mér(legel), maradék, hátralevő rész, többlet; kiegyenlít, ellensúlyoz, kiegyensúlyoz, mérleg

  balance

 • egyenes(en), azonnal, közvetlenül; nyílt, tiszta, egyszerű, világos, rendes, hetero(szexuális)

  straight

 • vélemény, nézet, vélekedés, felfogás, ítélet, szakvélemény

  opinion

 • tömb, blokk, blokkol [kosárban], reaktorblokk, vérpad, infor adatelemek gyűjteménye/blokk

  block

 • túl, felett, kívül, másvilág, túlvilág

  beyond

 • folyó, áradat, favágó munkás, fehér csík, folyam, folyóvíz, hasító munkás, hasogató munkás

  river

 • hullám(zik), lenget, int(eget), lobogtat, lóbál, ingat, habos minta, hajhullámosítás, hajsütés

  wave

 • tegnap

  yesterday

 • (fel)tekercs(el), göngyölít, sodor, zsömle, névsor, lajstrom, lista, hivatalos jegyzék, jegyzék

  roll

 • növekedés, fejlődés, kifejlődés, daganat, kinövés, tumor, hajtás, termés, fejlemény, gyarapodás

  growth

 • (ki)választás(i lehetőség), alternatíva, kiváló, kitűnő, válogatott, kijelölés, választék

  choice

 • sebesség, siet, száguld, rohan, gyorsít, siettet, segít, segíti a fejlődést, elősegít

  speed, sped / speeded, sped / speeded

 • választás

  election

 • elbeszélés, elmondás, viszony, kapcsolat, összefüggés, rokon, arány, vonatkozás

  relation

 • végrehajt, elvégez, megtesz, előad, eljátszik [szerepet], eljátszik, játszik, szerepel, teljesít

  perform

 • tart, megtart, megül [ünnepet], figyel, megfigyel, észlel, észrevesz, felfedez, betart

  observe

 • elvesz(t)és, veszteség, kár, kár [biztosításnál], káreset [biztosításnál], csökkenés, elkallódás

  loss

 • (meg)vizsgál

  examine

 • nő(i), lány, asszony, nőstény

  female

 • megfigyel, észrevesz, megemlít, felirat, figyelmeztetés, előzetes figyelmeztetés, intés, közlemény

  notice

 • elv, elvek, irányelv, irányelvek, cél, célkitűzés, politika, államvezetés, államigazgatás

  policy

 • (had)sereg, katonaság, haderő

  army

 • dicsőség, nap, napfény, napsugár, kitesz a napfényre, kitesz a napra, napozik, sütkérezik

  sun

 • folyamat, fejlődés, előrehaladás, foglalkozik vkvel [vmlyen hivatalos folyamat során], beperel

  process

 • (meg)bízik, felelősség, erkölcsi kötelezettség/feladat, letét, vagyonmegőrzés, tröszt, kartell

  trust

 • üzenet, beszéd, tanítás, mondanivaló, jelzésekkel továbbít, ráüzen, távírón továbbít

  message

 • létrehozás, alkotás, termelés, termelési

  production

 • elismer, bevall; bebocsát, beenged, felvesz, elfogad/magáévá tesz [elveket], befogad, beismer

  admit

 • mindenki

  everyone

 • farm, tanya, gazdaság, major, kisbirtok, tanyaház, US falusi ház, olajtároló, majorság, bérbe ad

  farm

 • száraz; szárít, megszárad, aszalt, fanyar, hallgatag, kimért, kiszáradt, meddő, ostoba, porított

  dry

 • kutat(ás), vizsgál(at), megvizsgál, vizsgálódás, vizsgálódásafter/for vm után, búvárkodás

  research

 • kelet

  east

 • falu, község, kisközség

  village

 • gyilkosság, meggyilkol/gyilkos, meggyilkol, lemészárol, megöl

  murder / murderer

 • (meg)véd, (meg)oltalmaz, (meg)óv, védővámmal véd

  protect

 • szerkezet, minta, példakép, séma, motívum, mintázat, rend, rendszer, mód, módszer, mintáz

  pattern

 • szempont, tekintet, összefüggés, vonatkozás, tiszteletben tart, méltányol, tekintettel van

  respect (in this respect)

 • vágy, vágyakozás, kívánság, kívánság tárgya, kívánt dolog, óhaj, óhajtás, felszólít, kér, követel

  desire

 • cím, beszéd, politikai állásfoglalás/hitvallás, előadás, címzés, udvarlás, lakcím, lakáscím

  address

 • személyhívón hív/keres, személyhívón hív/keres vkt, lap, oldal, fejezet [történelemben]

  page

 • viselkedés, magatartás, magaviselet, viselkedésmód

  behaviour

 • este

  evening

 • badarság, benzin, duma, gáz, halandzsa, süket duma, szórakoztató dolog, üzemanyag, elgázosít

  gas

 • cél(oz), szán(dék), célkitűzés, törekvés, célgömb, megcéloz, célpontra beirányít [ágyút], ráirányít

  aim

 • kiált; sír, könnyezik, kiabál, kiáltás, jajkiáltás, kiabálás, jajveszékelés, felkiált, lárma, sírás

  cry

 • klub, furkó, furkósbot, bunkó, puskatus, bunkós, bunkósbot, egyesület, egylet, furkósbot szerű

  club

 • közösség, helyi közösség, kollektíva, társadalom [the comm.], helyi

  community

 • szervez, rendez, -ise, megrendez, beoszt [szabadidőt], organikussá/szervessé tesz

  organize

 • egészségügyi, gyógyászati, orvosi, belgyógyászati, medikus, orvostanhallgató, orvostudományi

  medical

 • felügyel/vigyáz/figyel vkire/vmire, jelen van, ápol, eljár, ellát, gondoz, hallgat, kezel, kísér

  attend

 • tisztességes/korrekt (tárgyalás/eljárás), szőke, világos, hű(séges), becsületes, vásár, kiállítás

  fair (trial)

 • vissza-/elutasít, megtagad, hulladék, visszautasít, szemét, szenny-, elutasít, megtagad [fizetést]

  refuse

 • magánszemély, az egyes ember, sajátos, jellegzetes, egyéni, egyedi, különös, különleges, egyén

  individual

 • igényel, elvár, (meg)követel, kíván, megkíván, kell, kér, szükséges

  require

 • énekel

  sing, sang, sung

 • állás, munka, apró vegyes nyomdai munka, befolyással való üzérkedés, dolog, feladat, foglalkozás

  job

 • küzd, küzdelem, erőfeszítés, erőlködés, igyekezet, vesződés, kínlódás, harcol, viaskodik

  struggle

 • meglep, rajtaüt [ellenségen], rárohan, elképedés, megdöbbenés, ámulat, zavar, meglepetés

  surprise

 • lőfegyver, fegyver, revolver, agyonlő, lelő, lövöldöz, pisztolylövéssel megsebesít, rákapcsol

  gun

 • megemlít, szóvá tesz, említ, felemlít, emleget, idéz, beszél, említést tesz, megemlékezik

  mention