Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 12

Angol vegyes szógyűjtemény 12

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • sem

  nor

 • (egyik[ük]) sem, sem... sem..., egyik sem, sem egyik, sem másik, nm, hsz/ksz, se

  neither (of them), ... nor...

 • teremt, alkot, létrehoz, okoz, támaszt, támaszt [nehézségeket], tesz, kelt [benyomást], előidéz

  create

 • (ki)cserél, (át)vált(ás), csere, (át)vált, felvált, átváltási árfolyam, beváltási árfolyam

  exchange

 • tömeg, halom, mise, tömörít, összetömörít, halmoz, összevon [csapatokat], felgyülemlik

  mass

 • tőke, részvény, árukészlet, készlet, nyél, szár, tok, anyag, törzs, tuskó, tönk, rönk, fajta

  stock

 • csónak, hajó, csésze, kis testű hajó, mártásos csésze, csónakázik, hajózik

  boat

 • (fel)melegít, megkedvel, összemelegedik, meleg, szívélyes, heves, élénk, lelkes, bemelegít

  warm

 • bármi(lyen)(t), akármi(t), ami(t) csak..., nm bármi, nm bármit, amit csak..., mindenesetre

  whatever

 • őket, azokat

  them

 • ha(csak) nem, kivéve (ha), kivéve hogyha, hacsak

  unless

 • nagyobb(ik), jelentősebb, fő-, dúr, súlyos, komoly, tekintélyes, jelentős, főtárgy, főtantárgy

  major

 • házasodik, férjhez megy, feleségül vesz, elvesz, egyesít, összekapcsol, összeházasít

  marry

 • kulcs, kulcs/hangnem [zenében], kulcs-, alapvető/központi/legfontosabb, csapoz, csapszeggel rögzít

  key

 • küzd, megküzd, harcol, megharcol, hadakozik, verseng, viaskodik, csata, harc, ütközet

  battle

 • szolga, alárendelt, szolgáló, lelkész, lelkipásztor, pap, miniszter, segít, szolgál, szolgáltat

  minister

 • sziget

  island

 • beszéd, beszédmód, beszédmodor, beszélő képesség, felszólalás, hang, nyelv, nyelvjárás, szónoklat

  speech

 • illeszkedik, összekapcsol, összefügg, összeillik, vonatkozik, utal, céloz, elmond, elbeszél, előad

  relate

 • tervez(és), terv, minta, mintadísz, szándék, elgondolás, cél, szán, szándékol, kiagyal, kigondol

  design

 • kétség, kétely, kétkedés, kételkedés, bizonytalanság, kételkedik, kétségbe von , kétségbe von

  doubt

 • alak, pasas, pofa, pacák, csóró, szivar, madár

  bird

 • halad(ás), fejlődés, fejlődik, előrehaladás, előremenés, folyamat, múlás [időé], előmenetel

  progress (n/v)

 • (a mi) …-unk, -ünk, -(j)aink, -(ei)nk

  our

 • (női) ruha, forma, külső, simít, gyalul, megmunkál, bekötöz/ellát [sebet], öltözködik

  dress

 • láb, comb, lábszár, mat befogó [derékszögű háromszögé], gyalogol, kutyagol, alagút-mintaív bordája

  leg

 • rendez/elintéz/eldönt (vitát), helyre tesz, letelepedik, lecsillapodik, megnyugszik, megszilárdul

  settle (a fight)

 • kiterjeszt, kibővít, megnagyobbít, juttat, ad, megad, nyújt, megnövel, kibővít [határokat]

  extend (a house)

 • vm alja/vége/mélye, fenék, alj, alap, alapzat, hajófenék, legalsó, legutolsó, ülep, alapoz

  bottom

 • távol(ság), messze(ség), tartózkodás, hűvös magatartás, zárkózottság, megelőz, elhagy, lehagy

  distance (n)

 • (el)terjed, kiterjesztés, terjedelem, kitár, széttár, szétterjeszt [szárnyat], kifeszít [vitorlát]

  spread, spread, spread

 • figyelembe vesz, tekint, tart, elismer, figyelem, figyelembevétel, törődés, gondoskodás, figyel

  regard

 • feltételez, feltesz, képzel, hisz, sejt, megenged, gondol, megkíván

  suppose

 • (meg)köt; nyakkendő, csomó, döntetlen, holtverseny, kapcsolat, kötél, kötelék, kötelezettség, kötés

  tie (v / piece of clothing)

 • alap, alapeszme, kiindulási pont

  basis

 • esedékes, ki-/lejáró; járandóság, követelés, várható, lejáró, megérdemelt, igazságos, jogcím

  due (a baby)

 • kirándulás, utazás, út, túra, megbotlik, elbotlik, beporoz, elbuktat, elgáncsol, felbuktat

  trip

 • gyors, sietős, élénk, eleven, éles/jó, eleven hús, éles, élő, élőlény, érezhetően mozgolódó

  quick

 • üzlet, bolt, kereskedés, műhely, biz. munkahely/iroda/hivatal/lakás, alkalmaz, bevásárol

  shop

 • kő; 14 font [6,35 kg], 14 font, 6,35 kilogramm, csonthéjas mag, dominó kocka, epekő, golyó, here

  stone

 • időszak, kor(szak), pont, tartam, időtartam, szak, nyelv mondat, nyelv körmondat, ciklus, fázis

  period

 • gazdag, bő(séges), termékeny (étel, talaj), bővelkedő, pompás, díszes, termékeny [talaj], dús

  rich (food, soil)

 • titkos, titok(zatos), rejtett, rejtély, félreeső, eldugott [hely], titokban tartott, elrejtett

  secret

 • lánytestvér, húg, nővér

  sister

 • kárt tesz/okoz, árt, tönkretesz, rongálás, kár, sérülés, rongálódás, veszteség, hajókár, hátrány

  damage

 • (el)szakít/-tép, elnyű, hasít; hasadás, szakadás, repedés; (könny)csepp, felindulás, eltép

  tear, tore, torn; tear

 • minket

  us

 • szívesen/örömmel lát/fogad, üdvözöl, szívesen/örömmel fogad, örvendetes, jóleső, fogadtatás

  welcome

 • (angol) font, font (0,45 kg), kalapál [szív], megver, ütlegel, karám, dönget, apróra tör, elkerít

  pound

 • magában foglal, magával hoz, vele jár [következmény], belekever, belekeveredik, beburkol, becsavar

  involve

 • alap-, alap-vető, kiindulási, kulcs-, bázikus, alap

  basic

 • szabadság, függetlenség, mentesség, jog, előjog

  freedom

 • bűn, bűnözés, bűntény, vétek, bűntett, bűncselekmény

  crime

 • fegyver, szerszám, eszköz

  weapon

 • (jövő idejű segédige)

  shall

 • (fel)emel, elvisz (autóval), lift, (fel)emelés, elvitel (autón), felold, megszüntet, elemel, ellop

  lift

 • politika, aljas politikai játékok, államtudomány, önző pártpolitika, politikai mesterkedés

  politics

 • bizto(nságo)s, sértetlen, ép, óvatos, páncélfiók, páncélszekrény, páncélszoba, széf, veszélytelen

  safe

 • hatásos, hathatós, hatékony, eredményes, célravezető, találó, frappáns, hatást keltő, tényleges

  effective

 • vacsora, ebéd, ebéd főétkezés

  dinner

 • szín, színhely, jelenet, kép, látvány, érdeklődési kör, kör, környezet, átv. [vm] világa

  scene

 • ígér(et), ígérkezik, remény, kilátás, (meg)ígér

  promise

 • képesség, adottság, ügyesség, készség, rátermettség, tehetség, jogosultság

  ability

 • kormány(zás/-zat), irányítás, vezetés, kormányzás, egyházkormány, egyházkormányzás, kormányzat

  government

 • tömeg, tolong, szorong, özönlik, csődül, banda, csapat, csődület, csomó, gyülevész népség, halom

  crowd

 • házasság, egyesítés, egyesülés, szövetség, unió, szakszervezet, az Egyesült Államok, csőkötés

  union

 • csinos, meglehetősen, szép, kedves, bájos, eléggé, meglehetős, nagyon

  pretty

 • (ki)fúj, üt, ütés, csap, csapás, széllökés, elront, eltol, virágzik, szór, szór pénzt

  blow, blew, blown

 • bizonyíték, tanúság, nyom, lelet [orvosi], bizonyít, tanúskodik, nyilvánvalóvá tesz, tanúsít

  evidence

 • friss, új, üde, üdítő, élénk, újonnan, frissen nőtt/gyűjtött/szedett

  fresh

 • folyik, ömlik, ered, következik, ár(ad), folyás, áradat, áradás, áramlás, áramló folyadékmennyiség

  flow (flew, flown)

 • (tojást) tojik, világi, nem hivatásos, laikus, fektet, lefektet, fekszik, állás, ballada

  lay (an egg), laid

 • (szó-/újság-/áru)cikk, tárgy, névelő, szócikk, árucikk, gyártmány, hitcikkely, ágazat, ágazat hité

  article

 • megbeszélés, tanácskozás, vita, vitatkozás, eszmecsere, megvitatás, megtárgyalás [kérdésé]

  discussion

 • áttekint, átnéz, felülvizsgál, visszapillant, ismétel, fölelevenít, beszámoló, kritika, ismertetés

  review

 • elnök(lő személy), tanszékvezető

  chairman

 • vallás, hit(vallás/-felekezet), felekezet, hitvallás, jog hitfelekezet

  religion

 • lyuk, üreg, gödör, magánzárka, kaszni, egyes, börtöncella, átfúr, átlyukaszt, beássa magát

  hole

 • park, elhelyez, körülkerít, lerak, parkol, parkosít, dísztér, katonai anyagraktár, parkolóhely

  park

 • erdő(ség), rengeteg

  forest

 • föld, föld alatti lyuk, föld felszíne, földelés, földgömb, földterület, földzárlat, lyuk, odú

  earth

 • kert, fedett pálya, kertben dolgozik, kertészkedik, kertet művel, művel, talajt ütőjével lesimítja

  garden

 • vezető, idegenvezető, kalauz, útikalauz, útmutató, ismertető, vezérfonal, irányelv, vezet, irányít

  guide

 • bőr, rep. héjazat; (meg)nyúz, kifoszt, lenyúz, megkopaszt, bél, belső lemezelés, belső palánkolás

  skin

 • holnap

  tomorrow

 • előre, megelőzve, előtte, elöl

  ahead

 • igazság, valóság

  truth

 • tanulság; erkölcsi, erkölcsös, morális, lelki [erő stb.], hangulat, közszellem, szellem

  moral

 • kötelesség, tisztelet, tiszteletadás, engedelmesség, feladat, állás, funkció, szolgálat, adó

  duty

 • veszély

  danger

 • (idő)pazarlás/pocsékolás, elvesztegetés, (el)pazarol, (el)pocsékol, elfecsérel, pazarlás (időpocsékolás), selejt, elgyengít

  waste (of time)

 • csésze, bögre, pohár, árnyékoló búra, árnyékoló serleg, csapágycsésze, csévélő tölcsér, gyűrű

  cup

 • elmélkedik, gondolkodik, megfontol, mérlegel, tükröz, visszatükröz, kifejez, visszaad, gáncsol

  reflect

 • eláraszt, elhalmoz, esik, záporoz, eső, özön, zápor

  rain

 • gondoz, ápol, őriz [állatot], vm felé tart/halad/megy, towards sg vm felé tart/halad/megy

  tend

 • hibátlan, kifogástalan, pontos, helyes, szabályszerű, szabatos, igaz, illő, megfelelő, korrekt

  correct

 • haszon, előny, nyereség, előnyére szolgál, hasznot hajt/hoz/húz, haszna van, hasznára válik

  profit

 • terv(ezet), feladat, kutatási/feldolgozandó téma, "termék", kivetít, kiugrik, kiáll, projekt

  project

 • tél, téli, telel

  winter

 • száj, [mauth] tsz [maudhz], nyílás, szád, torok [ágyúé], garat [nagyolvasztóé], bejárat

  mouth