Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 13

Angol vegyes szógyűjtemény 13

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • katona, harcos, közlegény, katonáskodik

  soldier

 • tanszék, tanszékvezető, katedra [egyetemen], elnök, felkért elnök, elnökké választ/kinevez

  chair

 • furcsa, különös, idegen, idegenszerű, ismeretlen, meglepő, szokatlan

  strange

 • bánya, bányászott érc, vasérc, fejt, [bányát] művel, felás/feltúr, bányászik, elaknásít, lerombol

  mine

 • hasonló (vmihez)

  similar (to sth)

 • okos, értelmes, fényes, élénk [szín], ragyogó, nagyszerű, élénk, gyors eszű/felfogású [gyerek]

  bright

 • alkalmaz, munkát ad, alkalmazás, szolgálat, dolgoztat, felhasznál, foglalkoztat, használ

  employ

 • gyűrű, karika, szorító, ring; cseng(et)(és), cseng(et), felhív (telefonon), aréna, porond, körülfog

  ring, rang, rung

 • egyenlő, azonos, egyöntetű, egyenrangú, azonos to/with vmvel, azonos mennyiség, egyenlő mennyiség

  equal

 • súly, nyomaték, fontosság, erő, megterhelés, mérlegsúly, nehezék, nyomás, súlycsoport, súlygolyó

  weight

 • táplál, etet, enni ad, szoptat, eszik, táplálkozik, zabál, legel, enni/ételt ad, abrak, díjazott

  feed, fed, fed

 • mérkőzés, meccs, gyufa(szál), pár, házasság, parti, párosít[ás], egymásba illeszt

  match

 • számítógép

  computer

 • felvilágosítás, információ, értesítés, tudósítás, tájékoztatás, hír, hírközlés, közlemény

  information

 • összeköt/-kapcsol, egyesít, kombinál, összeköt, összekapcsol, érdektársulás, kartell, kombájn

  combine

 • csendes, nyugodt, békés, nem feltűnő, -er, -est, szelíd, jámbor, békés [természet], egyszerű

  quiet

 • börtön/rab, fogoly, fogva tartott, börtön, fogház

  prison / prisoner

 • erdő, fa(anyag), liget

  wood

 • váll, vállal, comb [állaté], vállára tesz/helyez/vesz, vállal [felelősséget], comb/lapocka [állaté]

  shoulder

 • hegy, nagy halom, nagy rakás, nagy tömeg

  mountain

 • (be)gyűjt, (össze)szed, elhoz, rövid alkalmi ima, beszed, behajt, felvesz [pénzt]

  collect

 • négyzet, tér [közterület], négyszög, négyszögletes, szögletes, derékszögű, különc, csodabogár

  square

 • puha, lágy, gyengéd, szelíd, halk, édes [hang], diszkrét, elpuhult, férfiatlan, effeminált

  soft

 • alkalmazott/-ó, foglalkoztatott/-ó, alkalmazott, magántisztviselő, munkavállaló, dolgozó

  employee / employer

 • (el)ég(et), burnt/burned, ", megéget, kiéget, gyújt, felgyújt, tüzel/fűt, tüzel/fűt vmvel

  burn, burnt, burnt, burned

 • ujj, hozzányúl, tapint, megtapint, kézbe vesz, biz ellop/elcsen [pénzt], besúgó, index, kallantyú

  finger

 • ma éjjel, ma este

  tonight

 • (fel)bátorít, buzdít, biztat, elősegít, bátorít/biztat, bátorít/biztat vmre, támogat, pártfogol

  encourage

 • kér(és), kíván(ság), felkér, megkér, kérelem, kereslet

  request

 • kövér, elhízott, háj(as), zsír(os), zsiradék, bőséges, dús, előnyös, előnyös munka

  fat

 • őriz, óv, véd(ő), őrség, védekezés, védőjátékos [kosárlabdában], óvakodik, vigyáz, elhárít

  guard

 • keres(gé)l, kutat; kér, követel, megkísérel, törekszik, szándékozik, akar, tudakozódik, keres

  seek, sought, sought

 • szokott, megszokott, szokásos, rendes

  usual

 • (el-/meg)szökik/menekül, elkerül, szökés, megszökik, elkerüli a figyelmét, nem jut eszébe

  escape

 • ugrik, leugrik, megszökik [hajóról],, ágaskodik, átugrik, átüt, felpattan, felszökken, felugrik

  jump

 • tökéletes, teljes, befejezett, befejezett igealak, befejez, tökéletessé tesz, hiánytalan, hibátlan

  perfect

 • sarok, kanyar, kanyarulat, szöglet, áruhiányt teremtő felvásárlás, búvóhely, égtáj, falkiszögellés

  corner

 • biztonság, védelem, oltalom, kezesség, biztosíték, óvadék, kaució, jótállás, tsz. pénz

  security

 • élénk, tevékeny, aktív, eleven, cselekvő, tényleges, aktivál, mozgásba hoz, működésbe hoz

  active

 • házasság, egyesülés, házasságkötés, szoros kapcsolat, szoros összetartozás

  marriage

 • feltesz/felvet (kérdést), javasol, indítványoz, megkéri vk kezét (to sy), tervez, szándékozik

  propose

 • hőmérséklet, hőfok, temperatúra

  temperature

 • helyettesít, pótol, kicserél, fel-/levált, visszatesz, felvált, eltávolít

  replace

 • kísérlet, próba, rég. tapasztalat, kísérletezik

  experiment

 • másol(at), utánoz(/-zat), példány(szám), utánzat, tisztáz, leír, reprodukál, birtoklajstrom-kivonat

  copy

 • öltöny, sor, sorozat, széria, garnitúra, per, kérés, követelés, kérelem, illeszt, alkalmaz

  suit

 • virág, csiga, elit, krém, levéldísz, rozetta, rózsa, virágdísz, virágzás

  flower

 • telefon, távbeszélő

  telephone

 • nyugodt, laza, fesztelen, szemtelen, szuper, menő, hidegvérű, hűvös, hideg, frankó, nyugodtan

  cool (of people)

 • polgár, állampolgár, polgári személy, városi polgár, városlakó

  citizen

 • dal, ének, költemény

  song

 • pénzügyi, anyagi

  financial

 • szerkezet, szervezet, építés, felépítés, alkat, struktúra, rendszer, strukturál, szervez

  structure

 • gyűjtemény, gyűjtés

  collection

 • végső, utolsó, döntő/végül (is), végleges(en), döntő

  final / finally

 • alkalmazás, pályázat, jelentkezés, felhasználás, szorgalom, igyekezet, kérelem, folyamodvány

  application

 • (meg)fog, kezel, bánik, intéz; kilincs, fogantyú, fül, foglalkozik, hozzányúl, irányít, alkalom

  handle

 • csapat, fogat, brigád, csoport, legénység, munkaközösség, sportcsapat, befog

  team

 • meglát, észrevesz, "kiszúr"; hely, pont, folt, pötty, felismer, megismer, biz, kiszúr, hogy francia

  spot

 • megállapít/-ás, szilárdság, megbízhatóság, megalapít, megalapoz, megállapít, megszilárdít, bevezet

  establish / establishment

 • titkár, miniszter, miniszter US, kis polcos íróasztal, szekreter, titkárnő

  secretary

 • felböfög, feljön (étel íze), felmond (leckét), ismétel, ismétlődik, megismétel, megismétlődik, többször szavaz, újra elmond; ismétlés, ismétlődés, megismétlés, zenei ismétlőjel

  repeat

 • bemutat, bevezet, beilleszt, meghonosít, megkezd [mondatot], behelyez, behoz, betesz, bevisz

  introduce

 • nyugati, vadnyugati, vadnyugati film, western

  western

 • elmélet, teória, nézet, elképzelés

  theory

 • kávé, kávécserje

  coffee

 • lerombol, tönkretesz, elpusztít, megöl, megsemmisít

  destroy

 • cím, megszólítás, rang, titulus, elnevezés, név, birtoklevél, jog, jogcím, jogosultság, aláírás

  title

 • gazdaság, közgazdaság, gazdasági élet/rend, gazdasági élet/rendszer, gazdálkodás, U/C

  economy

 • eljárás, mód, módozat, módszer, rendszer, rendszeresség

  method

 • konyha

  kitchen

 • kerület, körzet, vidék, terület

  district

 • ízlés; megkóstol, íz, érzék, hajlam, előszeretet, ízlel, megízlel, kóstol, ízlelés, megízlelés

  taste

 • munka(erő), munkás, fáradság, vajúdás, szülés(i fájdalmak), orv vajúdás, fájás, szülési fájás

  labour

 • ég(bolt), felüt, magasba üt, magasra akaszt, túlságosan magasra akaszt, atmoszféra, klíma, légkör

  sky

 • valószínűleg, talán, várhatóan

  probably

 • irodalom

  literature

 • felismer, ráismer, megállapít személyazonosságot, azonosít, megnevez, azonosnak/egynek tekint

  identify

 • délután, délutáni

  afternoon

 • újság, napilap, hírlap, újságpapír

  newspaper

 • választék, sokféleség; varieté, változatosság, különféleség, változat, fajta, válfaj

  variety

 • hallgat, figyel

  listen, listen to...)

 • ösvény, (gyalog)út(vonal), járda, pálya, fiz. pálya, tsz, gyalogjáró, kerékpárút [úttest szélén]

  path

 • az ő ...-je (hn. birt. névmás)

  his

 • egész, teljes, ép, hibátlan

  entire

 • környezet

  environment

 • technológia, technika, műszaki tudományok, műszaki/technológiai eljárás

  technology

 • (ki)nyújt, (ki)feszít, nyújtózkodik, elnyúlik; (meg)erőltet(és), pálya, táv, szakasz, tágít

  stretch

 • hiba, tévesztés, félreismer, téved, eltéveszt, rosszul ért, nem ért meg, félreért, rosszul dönt

  mistake, mistook, mistaken

 • az ő ...-je (nn. birt. névmás)

  her

 • szakács, főz, ételt készít, süt, hajószakács, mellékmegfejtés, szakácsnő, elkészít, fő, hajt

  cook

 • parancs(ol), rendelkezés, ural([kod]ás), uralkodás, uralkodik, megparancsol, terület , csapatok

  command

 • vevő, vásárló, fogyasztó [üzleté], ügyfél [vállalaté], betéttulajdonos, számlatulajdonos

  customer

 • -aik, -eik, -jaik, -jeik, -jok, -jök, -juk, -jük, -ok, -ök, -uk, -ük

  their

 • bőr, irha, hid [hid]/hidden, elrejt, eldug, eltakar, elbújtat, elás, eltemet [vmt a földbe]

  hide, hid, hidden

 • becsület, tisztesség, (meg)tisztel(tetés), méltóság, kitüntet(és); (nagyra) becsül, becsületesség

  honour

 • ciklus, erkély (színházban), karika, kerület, kör, körforgás, körpálya, körvonal, körzet; kering, körbejár, körbemegy, körülfog, körüljár, körülkerít, körülvesz, megkerül, övez

  circle

 • ügy, dolog, eset; (szerelmi) viszony, szerelmi kapcsolat, esemény

  affair

 • egyik sem, semmi, senki, semelyik, nincs, egy sem, egyáltalán nem, semmiképpen, semmilyen

  none

 • előny, fölény, kedvező helyzet/alkalom

  advantage