Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 14

Angol vegyes szógyűjtemény 14

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • jel(zés), kiemelkedő, kiváló, feltűnő, jelentős, figyelemre méltó, emlékezetes, jeladás

  signal

 • nehézség, akadály, baj, zavar, szorultság, szorult helyzet, gond, bonyolultság

  difficulty

 • (üdvözlő)lap/kártya, alak, borlap, cédula, diagramindikátor, dominókő, étlap, fickó, gereben

  card

 • az én ...-m (birt. nvmás), -m

  my

 • forrás, eszköz, készlet, kisegítő/anyagi/pénz-eszköz, erőforrás, vagyon, kiút, mentsvár, menedék

  resource

 • őt

  him

 • erő, erősség, szám, nagy szám, állomány, ellenállóerő, erély, intenzitás, kitartás, szilárdság

  strength

 • engem, nekem, én

  me

 • (meg)fenyeget, megfélemlít, jósol, rosszat jósol, [vihar] készül

  threaten

 • ennek a ...-ja(i)/-je(i) (birt. névmás)

  its

 • a te ...-d, a ti ...-tek, az ön ...-je (birt. névmás)

  your

 • (köz)gazdasági/-os, takarékos, anyagi, gazdasági, közgazdasági, beosztó, gazdaságos, kifizetődő

  economic

 • pót-, tartalék, plusz, külön(leges), extra, többlet-, kiegészítő, mellék, mellék-, elsőrendű

  extra

 • törvényes, jogi, jogos, megengedett, jogszerű, legális, előírt, a mózesi törvény szerinti

  legal

 • szerszám, (segéd)eszköz, alakít/megcsinál vmt [szerszámmal], megmunkál, megdolgoz

  tool

 • vad (állat...), vadon, féktelen, gondozatlan, primitív, pusztaság, kicsapongó [élet], ősi, zilált

  wild (animal)

 • kultúra, művelés [földé is], kiművelés [földé is], termesztés, tenyésztés, baktériumtenyészet

  culture

 • agy, ész, agyvelő, agyonüt, betöri a fejét, fejbe ver, kiloccsantja az agyvelejét

  brain

 • kereskedelmi, nagyban előállítható/termelhető, szériagyártásra/sorozatgyártásra alkalmas

  commercial

 • minta, kóstol, kóstolgat, megízlel, kipróbál, mintát vesz, válogat, kóstoló, mutató

  sample

 • keverék, illik, összeillik, érintkezik, érintkezik társadalmilag, elegyít, kever, keveredik

  mix

 • berakodik, betölt, eláraszt, elhalmoz, meghamisít, megrak, megterhel, megtölt, nehezebbé tesz, nyom; nyomás, rakomány, súly, teher, terhelés, töltet (fegyveré)

  load

 • eladás, (el)árusítás, kiárusítás, vásár, akció, engedményes vásár, áruba bocsátás

  sale

 • megközelítés, felfogás, szemlélet, szemléletmód, bevezetés, közeledés, közelgés, orv behatolás

  approach

 • szívesség, kedvez(és), támogat(ás), segítség, jóindulat, jótétemény, kegy, védelem, oltalom

  favour

 • arany, arany-, aranyérme, aranylap, aranypénz, aranyszín

  gold

 • dohányzik, kinyír, elintéz, megöl, meggyilkol, cigaretta, cigarettaszünet, cigarettázás, dohányzás

  smoke

 • kapcsolódó, társítás, gondolat-/képzet-társítás, asszociáció, egyesítés, szövetség, társaság

  association

 • üres, kiürít, elnéptelenedik, kiborít, kifolyat, kiürül, megüresedik, ömlik, torkollik, ürít, ürül

  empty

 • megoldás, megfejtés, válasz, oldódás, oldat, oldattal beken, feloldás, oldás

  solution

 • sor(ozat)(ok), széria, sorozat tsz. ua, esz, esz tsz. ua., tévésorozat, sorrend, haladvány

  series

 • szép, szépség

  beauty

 • állás, hivatal, tisztség, poszt, posta, postáz, felad, oszlop, erőd, megerősített állás, őrhely

  post

 • (titkos) ügynök, közvetítő, közeg, hírszerző, politikai/titkos ügynök, ágens, képviselő, megbízott

  agent

 • kihirdet, kikiált, ki-/bejelent, állít, deklarál, kejelent, (tábla) figyelmeztet, kijelent

  declare

 • értesít, tájékoztat, áthat, átjár, tudósít, közöl, tudat, tudomására hoz, tudtul ad, informál

  inform

 • diadal, győzelem

  victory

 • kihallgatás, hallgatóság, publikum, közönség [színházban], nézőközönség [színházban], közönség

  audience

 • motor, mozdony, gőzgép, rég. eszköz, gép

  engine

 • hölgy, úrnő, úriasszony, úri dáma, úrinő, előkelő megjelenésű, előkelő megjelenésű hölgy, asszony

  lady

 • pálya, nyom, nyomvonal, ösvény, kerékvágás, versenypálya, követ, nyomon követ, kinyomoz

  track

 • erőszak, erőszakos cselekmény, bántalmazás, hevesség, erősség, tűz, hév, durvaság

  violence

 • szerep, feladat, funkció, teendő, kötelesség

  role

 • kié, kiké, akié, akiké, mié, miké, amié, amiké

  whose

 • előmozdít, elősegít, halad, előad, kifejt, felhoz [ürügyként], előléptet, barátságos közeledés

  advance

 • kölcsön(adás/-vétel), kölcsönzés, kölcsönadás, kölcsönvétel, kölcsönad, kölcsönöz

  loan

 • energia, erő, életerő, tetterő, eleven erő, határozottság, lendület, erély, erélyesség

  energy

 • (sátor)tábor, táborhely, abszurd, bizarr, buzis, groteszk, homoszexuális, meleg, kempingezik

  camp

 • vékony, gyenge/olcsó/átlátszó [kifogás], vértelen, ritka, gyér, gyenge [látogatottság], gyenge

  thin

 • rokon; viszonylagos, relatív, nyelv vonatkozó, aránylagos, vonatkozólag, illetőleg, atyafi

  relative (n/adv)

 • közvetlen, közeli, azonnali, fenyegető, sürgős, haladéktalan

  immediate

 • meghív, felhív, ösztökél, ösztönöz [vm megtételére], felkér [vkt előadás tartására], kihív

  invite

 • épület, építés, kivitelezés

  building

 • rendelkezésre álló, elérhető, hozzáférhető, kapható, beszerezhető, megszerezhető, felhasználható

  available

 • (össze)gyűjt, összeszed, felszed, begyűjt, betakarít, csoportosul, erősödik, gyülekszik

  gather

 • vastag, sűrű, tömött, dús [haj], tömény, erős, szennyezett [folyadék], zavaros [bor], mély

  thick

 • (fel/meg)mászik, emelkedés, mászás, emelkedik, futtat, futtat rózsát, kúszik, megmászik

  climb

 • híd, nyereg, hidat épít/ver, áthidal, épít szemöldökgerenda, áthidalás, bridzs, hegedűláb

  bridge

 • mindenki

  everybody

 • tart vmitől, attól tart, fél (vtől)

  afraid (of...)

 • jelentőség, fontosság, súly, horderő, tekintély, befolyás

  importance

 • figyelmeztet, értesít, óva int, figyelmeztet [veszélyre], jelez [veszélyt], informál, jog megidéz

  warn

 • hat, (ki)hatással van, befolyásol, érint, felvesz, ölt [alakot/modort], tettet, mutat, színlel

  affect

 • (isten)kép(más), képzet, arculat, imázs, szobor, bálványszobor, bálvány, hasonlat, metafora

  image

 • szag, szaga van, szagol, bűz, illat, rossz szag, szagérzék, szaglás, szaglóérzék, szimat

  smell, smelled / smelt, smelled / smelt

 • üveg, palack, szénaköteg, befőz, elfojt, elrak, elraktároz, elraktároz haragot, jégre tesz

  bottle

 • háló(zat), hálózatba szervez [állomásokat], hálózaton közvetít [televízión], összekapcsol

  network

 • yard (= 3 láb = 0,9144 méter), udvar, kert, börtön, 0,914 méter, hajóműhely, keresztárboc

  yard (garden)

 • gyökér, (szó)gyök/tő; szurkol, drukkol, gyök, szógyök, tő, szótő, fenéken rúg, közösül

  root

 • ellenfél, ellenség

  enemy

 • valóban, igazán, tényleg, csakugyan

  really

 • való(ságos), valódi, tényleges, jelen(legi), meglevő, fennálló, adott, mostani, folyamatban levő

  actual

 • tartozik (vhova)

  belong (to...)

 • engedélyez, engedély, enged, megenged

  permit

 • véletlen, véletlenség, baleset, szerencsétlenség, orv váratlan komplikáció, biz baleset

  accident

 • bánatos, szomorú, bús, szánalmas/silány/hitvány/megvetésre méltó/nyomorúságos, hitvány

  sorry

 • hangszer, műszer, készülék, szerszám, jog okirat, okmány, [-ment], hangszerel [zeneművet]

  instrument / musical instrument

 • kudarc, csőd, sikertelenség, eredménytelenség, balsiker, felsülés, meghiúsulás, fiaskó, bukás

  failure

 • statisztikai adatok

  data

 • fontos személyiség, jelentékeny személyiség, számottevő személyiség, tekintélyes személyiség

  somebody

 • (fel-/meg-/el)osztás, elkülönítés; csoport, (had)osztály, rész(leg), szakasz; viszály, felosztás

  division

 • gól, cél, kapu

  goal

 • lépték, méret, arány, méretarány, skála, hanglétra, hangsor, pikkely, var, pör, hámlás, megmászik

  scale

 • színház, nézőtér, [had]színtér, dráma, drámaírás, drámairodalom, előadóterem, filmszínház

  theatre

 • elégedett, tartalom, boldog, térfogat, köbtartalom [szilárd testé], befogadóképesség

  content

 • hatalom, tekintély, hatóság, felhatalmazás, törvényen/hivatalon alapuló hatalom, autoritás

  authority

 • (meg)keres, elnyer, kiérdemel, (pénzt) keres, megszerez

  earn

 • tojás, pete, petesejt, alak, diószén, fickó, kézigránát, madártojás, pasas, pofa, repülőbomba

  egg

 • tréfa, móka, mulatság

  fun

 • elítél (börtönbüntetésre), ítélet, mondat, tétel/aranymondás [=bölcs mondás]/aranyköpés/szentencia

  sentence (sb to prison)

 • időjárás, időjárásnak/atmoszferikus változásoknak kitesz, szétmállaszt, kiáll, bányalevegő, idő

  weather

 • előny, haszon, (vk) java; segély, juttatás, hasznát veszi vminek, üdve, előnyös, jót tesz, használ

  benefit

 • tartomány; (hegylánc/-vonulat, hegység), szabad legelő/terület/tér, szabad legelő/vadászterület/tér

  range (of mountains)

 • terjedelem, kiterjedés, nagyság, méret, mérték, kör, hatáskör, áll fesztáv, áll fesztávolság

  extent

 • dupla, kettős, dupla ütés [baseball], dublőz, alakmás, álnok, alteregó, duplikátum, hamis, hasonmás

  double

 • eltávolít, elmozdít, megszüntet, elbocsát, eltüntet, felsőbb osztályba lépés, fok, közbeeső fokozat

  remove

 • szabályos, szokásos, rendes, rendszeres, hagyományos, rend szerinti, törzs- [vásárló], normális

  regular

 • láncszem, kapcsolat, kötelék, link, kapocs, tag, lánctag, szem [kötésben], kapcsoló elem

  link

 • keskeny, szoros, szűk, szűkít, korlátoz, megszorít, szűk látókörű, bornírt, előítélettel teli

  narrow

 • jelenlét, előfordulás, megjelenés, egyéniség, fogadó terem, jelenlevő lény, jelenvaló lény

  presence