Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 15

Angol vegyes szógyűjtemény 15

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • dolog, cucc; (meg-/be-/ki-/tele)töm, belenyom vmit (táskába), anyag, nyersanyag, limlom, kacat

  stuff (sth in a bag)

 • busz, autóbusz, távolsági busz, autóbusszal megy, autóbuszon megy, busszal megy, buszon megy

  bus

 • verseny(zés), vetélkedés, konkurencia, versengés, sportverseny, ellenfél, pályázat, versenypályázat

  competition

 • megjegyzés, magyarázat, észrevétel, kommentár, régi magyarázat, régi szövegmagyarázat

  comment

 • domb, (kis) hegy, halom

  hill

 • zenekar, banda, szalag, gézpólya, vászonpólya, kötés, csapat, katonazenekar, csoportosul, összeköt

  band

 • fizikai, testi, orv testi [zavarok], természeti, b. fiz. fizikai, természettani, régi gyógyító

  physical

 • fém, aranyszín, betűanyag, betűfém, bronz, érc, érckő, érctartalmú kőzet, ezüstszín, fémötvözet

  metal

 • állampolgár, polgártárs, nemzeti, hazai, belföldi, országos, állami

  national

 • rögzít, (oda/meg)erősít, kijavít, rendbe hoz, helyrehoz, US kijavít, megcsinál, GB összeüt

  fix

 • napi, mindennapi, naponkénti, mindennapos, napilap, mindennap, mindennapos bejárónő, naponként

  daily

 • kifejezés, szóhasználat, szólásmód, előadásmód, arckifejezés, kinyilvánítás

  expression

 • letartóztat, megállít, feltartóztat, lefékez, megakadályoz, megragad [figyelmet], gátol, lefog

  arrest

 • forrás, eredet [folyóé stb.], ér, patak, eredet, kiindulópont, nyelv kezdőpont, adatforrás

  source

 • igen

  yeah

 • sért, bánt, sérül, fáj, sebez, árt, kárt okoz, seb, sebesülés, sérülés, kár, baj, ártalom

  hurt, hurt, hurt

 • utál, gyűlöl, gyűlölet

  hate

 • szakasz, rész(leg), szekció, metszet, darab, rekesz, paragrafus, profil, ácsolatszakasz, elmetsz

  section

 • élénkség, lendület, mozdulat, mozgalmasság, mozgalom, mozgás, mozgató szerkezet, működés, székelés, tétel (zeneműé), ürülés

  movement

 • társ, partner, társul, társnő, részes, társtag, táncpartner, pár, partnerként szerepel, üzlettárs

  partner

 • bárhogyan, mindenesetre, szóval, egyébként, de mégis, de azért/na mindegy, valahogyan, valamiképp

  anyway

 • mos(ás), áztat, beken, bemázol, bevon, iszapol, kiállja a próbát, kimos, lemos, mázol, megmos

  wash

 • hit, hiedelem, meggyőződés, bizalom, hittétel

  belief

 • hossz(úság), tartam

  length

 • magas

  tall

 • étel, étkezés, liszt, evés, csontliszt, durva liszt, korpa

  meal

 • lakóhely, (bér)negyed, kör, hely, 25 cent, égtáj, világtáj, negyedév, évnegyed, negyeddolláros

  quarter

 • hely, állomás, telek, elhelyez, telepít, kijelöl, kitűz, ás [alapárkot stb.], helyszínel

  site

 • hadi, harci, katonai, katonák, katonaság, hadsereg

  military

 • gyanús, gyanít, gyanúsít, képzel, sejt, gyanúsított, gyanús személy

  suspect

 • szándékozik, akar, szán, tervez

  intend

 • bor

  wine

 • (fel-/el-/szét-/meg)oszt, elválaszt, elkülönít, vízválasztó, feloszt, eloszt, szétoszt, eloszlik

  divide

 • táska, tasak, zsebre tesz, megkaparint, elejt [vadat], bezsebel, dagadozik, elcsen, elcsór, elejt

  bag

 • (házassági/ár)ajánlat, leánykérés, javaslat, házassági ajánlat, indítványozás, előterjesztés

  proposal

 • -ra, -re, felé

  onto

 • felelet, válasz, viselkedés, magatartás, felelés, válaszolás, válaszadás, reagálás, reakció

  response

 • kiabál(ás), kiált(ás), ujjongás, kikiált, ordít, rikolt

  shout

 • körutazás, túra, turné; turnézik, (országot) bejár, utazás, út, beutaz, körülutaz, körutat tesz

  tour

 • (kép)ernyő, vetítővászon, ellenző, spanyolfal, bemutat, válaszfal, védőfal, szúnyogháló [ablakon]

  screen

 • találgat(ás), kitalál, sejt(és), becslés, gyanítás, hiedelem, feltevés, hisz, vél, feltételezés

  guess

 • másképp(en), (más)különben, egyébként, másként, másformán, máshogyan, mert másképpen, mert ha nem

  otherwise

 • később, utóbb

  later

 • nemi hovatartozást megállapít, nemi hovatartozást tisztáz, nemiséget megállapít, nem, nemi élet

  sex

 • jellegzetes, tipikus, megtestesítő, megbízott, képviselő, reprezentatív, ábrázoló, jellemző

  representative

 • védekezés, megvédés, menedék, menlevél, oltalom, védelem, védettség, védővám, védővámrendszer

  protection

 • kiszabadít/-szabadul; elenged, kibocsát, közzétesz, kiad (egy lemezt), kienged (börtönből)

  release (v/n), (a record), (from prison)

 • széles, terjedelmes, liberális, türelmes, nagylelkű, általános, átfogó, bő, durva, erős, érthető

  broad

 • elem, alkotóelem, alapelem, természeti elem/erő, éltető elem, kenyér és/vagy bor, úrvacsorai jegy

  element

 • cipő, ":, cipővel ellát, cipőt húz, fékpofa, félcipő, futófelület, kábelsaru, papucs, patkó, saru

  shoe

 • kiad, megjelentet, közöl, publikál, nyilvánosságra hoz, közzétesz

  publish

 • megbeszélés, tanácskozás, tárgyalás, értekezés, eszmecsere, konferencia, értekezlet, adományozás

  conference

 • lakás, lapos, egyhangú, vízszintes, lapjával fekvő, kifejezett, határozott, egyenes, nyílt, kerek

  flat

 • előszoba, hall, folyosó (US), diákszálló, ebédlő [kollégiumban stb.], kollégium, kisebb kollégium

  hall

 • senki, jelentéktelen ember, nagy senki, senkiházi

  nobody

 • tényező, elem, alkotóelem, hatóerő, fontos körülmény/szerep, bizományos, együttható, szorzótényező

  factor

 • biztonság, veszélytelenség, épség, sértetlenség, őrizet

  safety

 • normális, rendes, szabályos, szokásos, elfogadott, szabványos, szabályszerű, alap-, közönséges

  normal

 • alig, aligha

  hardly

 • megdöbben(t)(és), sokk(ol), megráz(kódtatás), kereszt, gabonakereszt, kepe, csapás, áramütés

  shock

 • mozgás, indíték, indulat, javaslat, indítvány, indítványoz, indítványt tesz, int, javaslatot tesz

  motion

 • irat, dokumentum, okmány, okirat, régi. bizonyíték, vádirat, adatokkal alátámaszt, adatol

  document

 • eltűnik, elvész, elmúlik, megszűnik, kimegy a divatból [ruhadarab], eltakarodik, elmúlik [kiütés]

  disappear

 • csend, elhallgattat, elfojt, letör, eltilt, beléfojtja a szót, csendet parancsol, elnémít

  silence

 • bekövetkezik, eszébe jut/ötlik vknek, történik, megtörténik, megesik, előfordul, előadódik, akad

  occur

 • orvosság, (kábító-/dopping)szer, drog, kábítószer, gyógyszer, gyógyáru, bódít, eláraszt, elbódít

  drug

 • édes, kedves, bájos, szép, szelíd, aranyos, kellemes, nyájas, jóízű, jószagú/-illatú, andalító

  sweet

 • természetes, vér szerinti, természeti, természettel foglalkozó, előjegyzés nélküli hangjegy

  natural

 • jellem(ző)/(arc)vonás, jellegzetesség, tulajdonság, jellemző, vonás, ábrázol, felvázol, jellemez

  feature

 • fontos, nélkülözhetetlen, lényeges, lényegi, sarkalatos, alapvető, lényeg, tsz. lényeg

  essential

 • kapcsolat, összefüggés, viszony, összekötés, összeköttetés, érintkezés, csatlakozás

  connection

 • látvány; látnivaló, nevezetesség, látás, látóképesség, megtekintés, vélemény, nézet, feltevés

  sight

 • hitel, hit, bizalom, tekintély, befolyás, elismerés, érdem, becsület, kredit, erkölcsi hitel

  credit

 • maga, magát

  himself

 • gyümölcs, buzeráns, buzi, eredmény, homoszexuális ember, könnyű préda, könnyű préda nő

  fruit

 • csont, 1 dollár, hímvessző, bot, csöki, halcsont, szálka, elemel, ellop, kicsontoz, szálkát kiszed

  bone

 • fenyeget, fenyegetés, veszedelem/veszély, fenyegető veszedelem/veszély

  threat

 • fényképezőgép, kamera, bírói szoba, filmfelvevő gép, televíziós kamera

  camera

 • párosával összerak, párosít, egy pár, fogat, házaspár, pár

  pair

 • alap, alapítvány, tőke, alaptőke, pénzalap, vagyon, pénzeszköz, konszolidál, forrás, befektet

  fund

 • fejlődés, kifejlődés, alakulás, kialakulás, fejlemény, tárgyalás, kifejtés, felépítés, előhívás

  development

 • vitat, megvitat, megtárgyal, eszmecserét folytat, vita, vitatkozik

  debate

 • kiváló, kitűnő, elsőrendű, tökéletes

  excellent

 • hit, bizalom, hűség, becsület, hitvallás, ígéret

  faith

 • analízis, elemzés, felsőbb mennyiségtan, vegyi összetétel

  analysis

 • hadjárat, kampány, mozgalom, evangelizációsorozat/kampány, hadjáratban részt vesz

  campaign

 • felel(et), válasz(ol)

  reply

 • meghatároz, definiál, értelmez, leír, körülír, határt szab, korlátoz, pontosan meghatároz

  define

 • nyom(tat)(ás), (nyomtatott) betű(típus), nyomtatott betűkkel ír, nyomdatermék, kinyom, kinyomat

  print (e.g. your name)

 • szabadság, ünnep, ünnepnap, munkaszüneti nap, szünnap, pihenő, üdülés, GB, nyaralás, szünidő

  holiday

 • utalás, célzás, hivatkozás, vonatkozás, összefüggés, ajánlás, ajánlólevél, felvilágosítás

  reference

 • felfedez, feltár, átkutat, átkutat [vidéket], kutató/felfedező utat tesz, felderít, kikutat, kutat

  explore

 • mód(szer), szokás/modor, viselkedés, illem, stílus, fajta, magatartás, szokás

  manner / manners

 • elbánás, kezelés, orvosi kezelés, gyógykezelés, gyógymód, kúra, bánásmód, eljárás

  treatment

 • összetett, bonyolult, összesség, összetett egész, épületegyüttes, komplex, komplexus, egész

  complex

 • (termő/táp)talaj, föld, szenny, szennyfolt, szennyeződik, beszennyeződik, szennyez, beszennyez

  soil

 • szürke, ősz [haj]/megőszül, ősz, borongós, borús, felhős, gyászos, halvány, hamuszürke

  grey (US: gray) / turn g.

 • vendég, meghívott, látogató, be my guest [kérésre válaszként] persze, parazita

  guest

 • jég, cukormázzal bevon, bejegel, hidegre tesz, jegel, levegőnek néz, megöl, nem vesz észre

  ice (a cake)

 • bűnöző, bűnös, tettes, bűnös [tevékenység stb.], vétkes [mulasztás], büntetőjogi, bűnvádi

  criminal