Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 16

Angol vegyes szógyűjtemény 16

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • határ, szegély, beszeg, határol, szegélyez

  border

 • zsinat, tanács, tanácsülés, tanácskozás, tanácskozó testület, konferencia is, egyetemi tanács

  council

 • isten, bálvány

  God

 • ritka, rendkívüli, kivételes, pompás, ritka jó/érdekes/értékes/nagy, félig sült, kiváló

  rare

 • jogász, ügyvéd, jogtudós, törvénytudós, törvénytudó, jogtanácsos, táj tüskés szederinda

  lawyer

 • társalgás, beszélgetés, kapcsolat, nemi kapcsolat, érintkezés, járás/élet/út, járás/életmód/út

  conversation

 • térkép, feltérképez, szl [arc] kép, pofa, fizimiska, lista, leképezés, térképez [vidéket stb.]

  map

 • dia, diapozitív, csúszás, csúszda, csúszik, csúszkál, elillan, eloson, csúsztat, siklik, barett

  slide, slid, slid

 • való(já)ban, tényleg(esen), igazán, tkp., tulajdonképpen

  actually

 • ifjú, ifjúság, fiatalember, U/C tsz, fiatalság, ifjúkor, fiatalkor, fiatalok [városé stb.]

  youth

 • hirtelen, váratlan, azonnali, gyors, hirtelen haragú

  sudden

 • jelentős, kiemelkedő, fontos, lényeges, jelentőségteljes, kifejező, alapvető, kifejezésteljes

  significant

 • szét, külön, különálló, félre, ketté, távol egymástól, távolságra egymástól

  apart

 • adomány, ajándék, tehetség, képesség, rátermettség, hajlam, adományozás joga, ajándékáru

  gift

 • értékel(és), (fel-/meg)becsül, felmér, becslés, vélemény, számítás, költségvetés, felbecsül

  estimate (n/v)

 • felvesz, átvesz, örökbe fogad, felvesz [szokást], elfogad [véleményt], adoptál, alkalmaz

  adopt

 • közös; ízület; (egybesütni való hús), üzletlánc, illesztés, csatlakozás, csukló, együttes

  joint (of meat)

 • ókori, ősi, ó(don), régi, egykori, nagyon régi, ókori [1. írásos emlékektől Kr. u. 476-ig]

  ancient

 • (meg)csókol, csókolgat, csókolódzik, simogat, simogat szellő, súrolják egymást

  kiss

 • keret, szerkezet, váz, test, alkat, szervezet, kép, mező, filmkocka, összeállít, megszerkeszt

  frame

 • alkalom, helyzet, eset, esemény, ok, kedvező körülmény, alap, okoz, előidéz, kivált, létrehoz

  occasion

 • cél, céltábla/-pont/-tárgy, tervbe vesz, célkitűzés, célpont, céltábla

  target

 • mutat, jelez, sejtet, közöl, vázol, röviden vázol, megemlít, feltüntet, rámutat, utal, figyelmeztet

  indicate

 • ajak, káva, szél, széle, száj, épít kiálló szegély, kiugró rész, kiugró kő [falsíkból], perem

  lip

 • elfoglalt, tevékeny, mozgalmas, forgalmas, dolgos, serény, szorgalmas, szorgos, detektív, élénk

  busy

 • kézbesít, házhoz visz, megszabadít, átad, kiszolgáltat, szül, szülést levezet, bevált, teljesít

  deliver

 • beleértve

  including

 • tó(csa), (úszó)medence; totó, közös alap, 1.I., tavacska, medencényi víz, csúcsszervbe tömörít

  pool

 • éles, hegyes, metsző, kemény, csípős, csípős [válasz], szigorú, US biz szembetűnő, feltűnő

  sharp

 • keret, keretezés, szegély, perem, szél, körülvesz, körülfog, bekerít

  surround

 • biztosítás

  insurance

 • hajfürt, hajtincs, zár, lakat, zárószerkezet, kampó, kapocs, retesz, reteszelés, bezár, lezár

  lock

 • (be)csomagol, (be)pakol, falka, csapat, raj, feltámaszt/alátámaszt/felékel, visel [fegyvert]

  pack

 • térség, vidék, táj, környék, terület, kerület, régió

  region

 • szemben, szemközt, szemközti, ellenkező, ellentétes, szemben levő

  opposite

 • tanács, [vknek adott] tanács, értesítés, közlés, értesülés, megfontolás, javaslat

  advice

 • tanár, óvónő, tanító, tanítónő, tanárnő, oktató, mester [tágabb értelemben], előadó

  teacher

 • hétvége, víkend, szombat-vasárnap, hétvégi, víkendezik

  weekend

 • gépész, gépkezelő, US mozdonyvezető, előkészít, elrendez, [összeesküvést] sző, kifőz, kitervel

  engineer

 • lehetetlen, képtelen/lehetséges, lehető, megvalósíthatatlan, keresztülvihetetlen, képtelen

  impossible / possible

 • cella, sejt, akkumulátor cella, egyenirányító elem, elem, foglalat, galvánelem, kamra

  cell

 • könyvtár

  library

 • ajánl, javasol, tanácsol, r. s, r. s for/as sg, r. s to sy for/as sg, rábíz

  recommend

 • barna, barna szín, félpennys pénzdarab, pennys pénzdarab, rézpénz

  brown

 • úr, mester; uralkodik, féken tart, legyőz, mestere/ura vnek, (teljesen) elsajátít/megtanul

  master

 • maguk(at)

  themselves

 • gondolkodó, ésszerű, értelmes, megalapozott, indokolt, méltányos/elfogadható, régi gondolkodó

  reasonable

 • fókusz, összpontosít, középpont, gyújtópont, koncentrál, gyújtópontba/fókuszba/élesre állít

  focus

 • életben, élő, élve, életben levő, eleven, él a köztudatban, még mindig él a köztudatban, élénk

  alive

 • régi, tanulékony, értelmes, intelligens, készséges, engedelmes, közeli, egészen közel álló

  toward

 • ismert, jól ismert, meghitt, családias, bizalmas, otthonos, gyakori, ismerős, közvetlen

  familiar

 • (természet)tudós

  scientist

 • fül; kalász [búzáé], cső [kukoricáé], kalász, torzsa, ágasfa

  ear

 • változat, fordítás, kiadás, modell [terméké], átváltoztatás, modifikáció, verzió

  version

 • igazság, igazságszolgáltatás, méltányosság, pártatlanság, bíró, törvényszéki bíró, bíróság

  justice

 • beteg, émelygő(s), émelyeg, émelygéstől/hányingertől szenvedő, hányó, okádó, rókázó, betegek, dühös

  sick

 • US szl [csókolózik] nyal-fal, nyalakodik, csőrözik, smacizik, smárol, csókolódzik, gallér, ingnyak

  neck

 • tevékenység, ténykedés, elfoglaltság, cselekvés, munkálkodás, aktivitás, hatékonyság, munkakör

  activity

 • gyár, üzem, ipartelep

  factory

 • gyenge, erőtlen, beteges, (ki)fáradt, vézna, gyönge, nyápic [ember], törékeny, gyarló

  weak

 • kedvenc

  favourite

 • elhalaszt, elodáz, késleltet, késlekedik, halaszt, későbbre halaszt, késleltet [ügyet], halogatás

  delay

 • macska, csávó, hapsi, korbács, krapek, manus, muksó, pasas, rosszindulatú nő, hány, rókázik

  cat

 • sikerül, célt ér, sikert ér el, boldogul, következik, örököl, örökli vki trónját/koronáját

  succeed

 • tea

  tea

 • akiket, akiknek, akinek, akit

  whom

 • pár, házaspár, összekapcsol, társít, párzik, műsz bekapcsol [gépet], összekapcsol [szerkezeteket]

  couple

 • vm ellenére/dacára, annak ellenére, hogy, ellenére, dacára, rosszindulat, neheztelés, gyűlölet

  despite sth

 • maga, magát

  itself

 • megfelelő, helyes, helyénvaló, illő, igaz, igazi, valódi, tulajdonképpeni, alaposan, alkalmas

  proper

 • kerékpár, bicikli, kerék, korong, tárcsa, forgás, kocsikerék, kormány, átfordít, biciklizik

  wheel

 • király

  king

 • média, tömegtájékoztatás, tömegtájékoztatási eszközök, a tömegtájékoztatás, Média

  media

 • rúg, erő, belerúg, elrúg, kritizál, megrúg, rugdalódzik, rúgkapál, visszarúg, visszarúg puska, csap

  kick

 • estély, feladat, függvény, funkció, gyűlés, hivatás, kötelesség, működés, összejövetel, rendeltetés, szerep, tevékenység, tisztség; ellátja hivatalát, jár (gép), működik, ténykedik, üzemben van

  function

 • bánatos, féltékeny, gyanakvó, gyáva, hitvány, irigy, levert, mulatt, sárga, sárga festék

  yellow

 • tudományos

  scientific

 • zaj, elhíresztel, feltűnés, feltűnés tárgya, lárma

  noise

 • jobban szeret, előnyben részesít, preferál, -rr-, jobb v. inkább szeret, jobban v. inkább szeret

  prefer (sth to sth)

 • (fa)ág, elágazás, ágazat, bankfiók, kar, mellékvonal, vasúti mellékvonal, szárnyvonal, US patak

  branch

 • kapcsolat, összefüggés, viszony, rokonság, vonatkozás

  relationship

 • tanú, szemtanú, szemtanúja vminek, tanúság, tanúbizonyság, tanúskodás, tanúságtétel, tanúsít

  witness

 • szervezet, (meg)szervezés, szerkezet, elrendezés, organizálás, kat berendezés [állásé]

  organization (.org)

 • lehetséges, várható, potenciális, csírájában levő, lappangó, rejtett, benne rejlő, lehetőség

  potential

 • függ (vmitől), alá van rendelve, elintézetlen, fel van akasztva, függőben van, tárgyalás alatt áll

  depend (on)

 • valahol

  somewhere

 • összeköt, kapcsol

  connect

 • televízió

  television

 • szakképzett, szakértő, hivatásos, profi, szakmai, professzionális, szakember, szak-, foglalkozási

  professional

 • borzasztó, szörnyű, rettenetes, félelmetes, rémületet keltő

  terrible

 • elér, kivív, megvalósít, teljesít, véghezvisz

  achieve

 • étterem, vendéglő

  restaurant

 • jellegzetes/jellemző/különleges/egyéni/sajátos, fajlagos, jellegzetes, közelebbről meghatározott

  specific

 • születés, szülés, származás, előkelő származás, szül, szülést levezet, ellés stb., létrehoz

  birth

 • tartozás, adósság, kötelezettség, követelés, kinnlevőség

  debt

 • fénykép, kép

  photograph

 • szerződés, szerződést köt, megegyezés, egyezmény, elkap [betegséget], összezsugorodik, összemegy

  contract

 • ügyes, jártas, szakavatott, szakértő, szakértői, szakszerű, szakember, jog, írásszakértő

  expert

 • elrendez, elintéz, megállapodik, előre elrendez, előkészít, rendez, elrendel, felsorakoztat

  arrange

 • gyakorlati, gyakorlatias, tapasztalati, gyakorlatilag használható, megvalósítható, keresztülvihető

  practical