Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 17

Angol vegyes szógyűjtemény 17

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • fog(ak), cakkoz, csipkéz, egymásba illeszkedik, egymásba kapaszkodik, fogakat vág, fogakkal ellát

  tooth (teeth)

 • vezető, vezér, idegenvezető, kalauz, parancsnok, vezető egyéniség, pártvezető, pártvezető egyéniség

  leader

 • bőség(es), sok, (bőven) elegendő, jólét, gazdagság, bővelkedés, eléggé

  plenty (of sth)

 • okol, tulajdonít, hibáztat (vkt), szemrehányás, vád, feddés, vétkesség, hiba, felelősség

  blame (sb)

 • fenntart, védelmez, megtart, állít, visel [háborút], megőrzi, folytat, tanúsít [magatartást]

  maintain

 • (meg)véd, (meg)óv, védelmez, igazol, védőbeszédet mond, oltalmaz

  defend

 • fickó, pajtás, cimbora, társ, bajtárs, kartárs, egyenrangú ember, alak

  fellow

 • jövedelem, kereset, bevétel

  income

 • felnőtt munkaerő, segítő, munkás, dolgozó, munkavállaló, ipari/gyári/fizikai munkás, biz melós

  worker

 • megjelenés, látszat, külső(ségek), fellépés, jelenség, to/by all appearances a látszat szerint

  appearance

 • felnőtt, mn/fn, áll kifejlett [állat]

  adult

 • lepedő, lepel, (papír)lap, (nagy kiterjedésű) vízréteg, hótakaró, tűzszőnyeg, bevon, bevon vitorlát

  sheet

 • ellenállás, szembenállás, ellenszegülés, ellenkezés, ellentét, ellentétesség, ellenzék, ellenzés

  opposition

 • csalódás, kudarc, vereség, jog. megsemmisítés, érvénytelenítés, hatálytalanítás, jogfosztás, legyőz

  defeat

 • szomszéd, felebarát

  neighbour

 • egyéni, individuális, személyes, saját, magán, bizalmas, személy-, személyi, magán-, személyeskedő

  personal

 • kérés, felhívás, folyamodás, fellebbezés, folyamodik, kér, vonzerő, csáb, varázs, hivatkozás

  appeal

 • ellentétben áll, szembeszáll/-állít, ellenez, szemben áll, szembeszáll, ellenáll, szembeállít

  oppose

 • csak, csupán, egyszerűen

  simply

 • rajongó, szurkoló, drukker; ventilátor, legyező, propeller, szít, biz lelkes híve, imádó

  fan

 • hagyomány, tradíció, régi szokás, monda, rege, átadás, átruházás

  tradition

 • sovány, karcsú, " [lent], támaszt, nekitámaszt, támaszkodik, nekidől, hajol, hajlik, lejt

  lean, leaned / leant, leaned / leant

 • küzdelem, harc, viszály, összeütközés, ellentét, nézeteltérés, konfliktus, összecsapás

  conflict

 • tej, fej, kihasznál, lehallgat, megfej, tejel

  milk

 • (konyhai) mosogató; (el)süllyed/-eszt, süllyed, elsüllyed, csökken, akna, emésztő gödör

  sink, sank / sunk, sunk

 • bejelent, kihirdet, kijelent, közöl, közhírré tesz, nyilvánosságra hoz, bemond, közöl [műsort]

  announce

 • (ide-oda) leng(et), himbálózik, (el)fordul; hinta, lendület(vétel), lengőütés, elfordíthatóság

  swing, swung, swung

 • bizonyára, természetesen, bizonyosan, biztosan, bizonnyal, hogyne, persze, okvetlenül, feltétlenül

  certainly

 • eszményi, ideális, tökéletes, mintaszerű, példaszerű, eszmény, eszménykép, ideál, példakép

  ideal

 • kalap, bíborosi kalapot adományoz, kalapot ad, kalapot tesz, bíborosi kalap, fejfedő, sapka

  hat

 • befektetés, beruházás, pénz befektetés, beiktatás, felruházás

  investment

 • feladat, lecke, munka, vállalkozás, feladattal megbíz, megterhel

  task

 • kihívás, kihív, felhív, állásfoglalásra késztet, kétségbe von, vitat, megkérdőjelez, felhívás, f

  challenge

 • felébreszt, felkelt, felráz, sarkall, felébred, sodor, hajósodor, nyomdokvíz, felkel, ébred

  wake, woke, woken, waked

 • felmér(és), kikérdez(és), áttekint(és), összefoglalás, tanulmány, felmérést készít, közvélemény kutatás

  survey (v/n)

 • emlékeztet, figyelmeztet, figyelmeztet [vm megtételére], eszébe juttat

  remind

 • játékos, profi játékos, zenész, muzsikus, színész

  player

 • masszív, egyszínű, szilárd, megbízható, komoly, szolid, tartós, megalapozott, középszerű, közepes

  solid

 • feltesz, feltételez, elfogad, magának követel/tulajdonít, átvesz [hatalmat], vállal, magára vállal

  assume

 • végül, végül is, utoljára, véglegesen, megmásíthatatlanul, megdönthetetlenül

  finally

 • hagyományos, tradicionális, mondaszerű, mesébe illő

  traditional

 • különösen, főképpen, főleg, nagymértékben, nagyon, fölöttébb, részletesen, részletekbe menően

  particularly

 • (alap)elv, alap, eredet, kútfő, alapelem/alkotórész, alapelem/alkotórész vegyt., princípium

  principle

 • hadászat, stratégia

  strategy

 • lét, létezés, életminőség, egzisztencia, megélhetés, a lét, a lényeg, a létező, a létező dolog

  existence

 • rendszerint, általában, rendesen, többnyire

  usually

 • szélsőség(es), véglet(es), határtalan, legnagyobb fokú, maximális, kivételes, túlzó, szertelen

  extreme

 • adat, tétel, részlet, részletezés, darab, cikk, árucikk, pont [tárgysorozatban], hír [újságban]

  item

 • többség, többség >50%, szavazattöbbség, szavazattöbbség >50%, majoritás, többségi párt, szótöbbség

  majority

 • sürget, ösztönzés/kényszer, belső ösztönzés/kényszer, heves/ellenállhatatlan vágy [vmt tenni]

  urge

 • (be)csúsztat, (rá)húz, (ki-/meg-/el)csúszik, siklik, surran; darabka, bebújós (alsó)ruha(darab)

  slip

 • vesz, vásárol, vásárlás, vétel, régi. zsákmány, beszerez, felemel, megszerez, megvásárol, megvesz

  purchase

 • összetörik/-omlik/-ütközik; zeng, harsog, csattog; szerencsétlenség, (pénzügyi) katasztrófa

  crash

 • só, meghamisít, megsóz, sóz, besózott, csípős, csípősség, íz, konyhasó, pikáns, sóban eltett

  salt

 • költemény, vers

  poem

 • enyhülés, csillapodás, megkönnyebbülés, megnyugvás, segítség, segítés, segély, jogorvoslat

  relief

 • kemény/durva/vagány (terület/környék), nehéz, fáradságos, kemény, erős, szívós, durva, hajthatatlan

  tough (area), (with sb)

 • költségvetés, rakás, halmaz, gyűjtemény, beoszt, büdzsékímélő, kedvezményes, állami költségvetés

  budget

 • hús, élelem, étel, lényeg, velő

  meat

 • találkozás, gyűlés, összetalálkozás, összefolyás [folyóké], gyülekezés [joga], összejövetel, ülés

  meeting

 • lélegzet, lehelet, fuvalom, szellő, meglep/elképeszt vkt

  breath

 • érintkezésbe lép, érintkezés, kapcsolat, kontaktus, nemi kapcsolat, ismeretség, üzleti kapcsolat

  contact

 • becsomagol, csomagol, csomag

  package

 • térd, könyökcső

  knee

 • mellé, mellett

  beside

 • központi, közép-, központ, telefonközpont

  central

 • felhő, felleg, folt, elfed, eltakar, elhomályosít, elködösít, árnyék, fekete folt, füstfátyol

  cloud

 • fű, felszín, gyep, legelő, napvilág, pázsit, spárga, zöldtakarmány, befüvesít, füvesít

  grass

 • tréfa, vicc(elődik), tréfál(kozik), kigúnyol, viccel, móka, bolondozás, szellemesség, mókázik

  joke

 • látogató, vendég, turista, [külföldi] vendég, biz földönkívüli, biz földönkívüli lény

  visitor

 • maga, magát, önmaga, önmagát, saját maga, saját magát

  herself

 • bejárás, belépés, bemenet, bemenetel, bejárat, megközelítés, megközelíthetőség, hozzáférhetőség

  access

 • tanácsot ad, tanácsol, javasol, ajánl, tájékoztat, értesít, informál, felvilágosít, fontolóra vesz

  advise

 • ügyvitel, vezetés, igazgatóság, bánásmód, igazgatás, kezelés, menedzsment, gazdálkodás, vezetőség

  management

 • segít(ség), segély(ez), támogat(ás), segéd, segéderő, kisegítő, segélycsapat, szárnysegéd

  aid

 • stílus, mód, ízlés, divat, népszerűség, címez, nevez, stílusossá tesz, stilizál, elegancia, sikk

  style

 • (ön)bizalom, magabiztosság, bizakodás, meggyőződés, bizonyosság, remény, bizalmas közlés

  confidence

 • hatalmas, óriási, roppant (nagy), sok, nagy, szörnyű/igen/rettentő nagy, mérhetetlen, tetemes

  huge

 • megjegyzés, megjegyez, észrevétel, észrevesz, észlel, megállapít, észrevevés, hogy

  remark

 • utal, vonatkoztat, azonosít, tulajdonít, [egy üggyel] folyamodik/fordul vkhez/vmhez, -rr- utal

  refer (to)

 • hó, havazik, behavaz, eláraszt, kokain, esik a hó

  snow

 • igazgató, ügyvezető, intéző, menedzser, edző, klubmenedzser, US pártvezér, jó gazdaasszony/gazda

  manager

 • evez; sor, éles vita, veszekedés, összetűzés/-veszés, dulakodás, lárma, vita, vitatkozik, veszekedik

  row ( a boat)

 • színész

  actor

 • jelölt, pályázó, várományos, tisztjelölt, jelölteti magát, fellép [képviselőnek stb.], vizsgázó

  candidate

 • íróasztal, pult, asztal, előadó, hivatalnok, írómappa, írópolc, iskolapad, kassza

  desk

 • második, későbbi, utóbbi, utóbb említett

  latter

 • csukott, zárt

  shut, shut, shut

 • átalakít, benzint reformál, megjavít, megjavul, megreformál, megújít, megújul, reformál, átalakítás

  reform

 • megold, megfejt, kiszámít, régi kibont, kiold, megold [csomót stb.], régi felszámol, kibogoz

  solve

 • zseb, zacskó, kisebbségi "sziget" [emberekből], akadályoz, bezsebel, elfektet, elfojt, elrejt

  pocket

 • bemutat, szemléltet, magyaráz, bebizonyít, kimutat, nyilvánít, bizonyít, felvonul, tüntet

  demonstrate

 • (meg)előző, előbbi, előzetes, elsietett, elhamarkodott, idő előtti, túl korai, korábbi

  previous

 • fogalom, gondolat, koncepció, elképzelés, terv, fogalmazvány, biz fogalom, eszme

  concept

 • megvendégel, vendégül lát, sereg, hadsereg, házigazda, vírusgazda, baktériumgazda, vendéglátó

  host

 • száguld, rohan(ás), siet(ség), roham, aranyláz, szittyó, sás, káka, gyékény, US mérkőzés

  rush

 • vas, vasal(ó), vas golfütő, vasaló golfütő, golfütő, kard, penge, fegyver, bilincs/béklyó/sín

  iron

 • valaki, bárki, akárki

  anybody

 • hivatás, foglalkozás, kijelentés, nyilatkozat, vallás, hitvallás, felekezet, szerzetesi fogadalom

  profession

 • szigorú, rideg, kemény, zord, súlyos, mogorva, kimért, kritikus, kimért [modor], zord [tél]

  severe