Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 18

Angol vegyes szógyűjtemény 18

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • (meg)vádol, hibáztat, okol, (meg)vádol (vmivel), szemére hány, jog vádat emel, vád alá helyez

  accuse (of...)

 • öröm, élvezet, gyönyörűség, tetszés, kedvtelés, szórakozás, akarat, kívánság, megtiszteltetés

  pleasure

 • kitüntetés, jutalom, díj, jutalmazás, díjaz, adományoz, ítél, megítél, odaítél, diploma, döntés

  award

 • felszerelés(ek), berendezés, gép. tartozék, berendezések, szerszámok, felszerelési tárgyak

  equipment

 • felkel, feltámad, ered, adódik

  arise, arose, arisen

 • tányér, lemez, fém étkészlet, tálca, egészlapos ábra [könyvben], tábla, oldalas melléklet

  plate

 • magam(at)

  myself

 • eljárás, eljárásmód, bánás, bánásmód, művelet, folyamat, cselekvési mód, rendtartás, szabályzat

  procedure

 • közönséges, mindennapi, szokásos, átlagos, hétköznapi, rendes, általános, durva, jog. bíró

  ordinary

 • gondolat, gondolkodás, gondoskodás, meggondolás, szándék, törődés

  thought

 • kongresszus, parlament, országgyűlés, nagygyűlés

  congress

 • vezet(és), irányít(ás), vezényel, magatartás, életvitel, magaviselet, viselkedés, intézés

  conduct (v/n)

 • nukleáris, atom-, mag-

  nuclear

 • drága, költséges

  expensive

 • közel(ről), majdnem, csaknem, már-már, szorosan

  nearly

 • cukor, becukroz, cukorral meghint, cukorral telehint, édesít, hízeleg, kivonja magát, lazsál

  sugar

 • hálószoba

  bedroom

 • konzervatív, maradi, óvatos, megóvó, fenntartó, visszafogott [ízlés/öltözködés]

  conservative

 • válaszol, felel, reagál, viszonoz, engedelmeskedik

  respond

 • néző-/szempont/-szög, tekintet, aspektus, szempont, szemszög, jelleg, igeszemlélet, igei aspektus

  aspect

 • nekiütődés, hatás, ütközés, befolyás, befog, beerősít, beleerősít, beilleszt, beleilleszt, beékel

  impact

 • gyorsan

  quickly

 • (ki)önt, tölt, ömlik, zuhog, zápor, záporeső, felhőszakadás, öntés, [szándékosan] kiönt, ömleszt

  pour

 • szabályszerű, szertartásos, hivatalos, formális, előírásos, alaki, alakszerű, határozott

  formal

 • világosan, tisztán, nyilván(valóan), érthetően, persze, természetesen

  clearly

 • alapfok (melléknévé), alapfokú (melléknév), állító, biztos, diapozitív, feltétlen, határozott, helyeslő, igenlő, kifejezett, pozitív, pozitív fénykép, pozitív kép, pozitív mennyiség, tényeken alapuló, tényleges, valós

  positive

 • mostanában, a minap, a napokban, az utóbbi időben, legutóbb, minap, múltkor, nemrég, nemrégiben

  recently

 • felhív (telefonon), telefonál; telefon

  phone

 • hogy, valahogy, valahogyan

  somehow

 • leírás, megjelölés, fajta, féle, személyleírás, körülírás [árucikké], biz fajta, biz of fajta

  description

 • nevelés, oktatás, képzés, kiképzés, gyakorlat, edzés, tréning, alakra nevelés, begyakoroltatás

  training

 • eredeti, ősi, közvetlen, elemi, kezdeti, első, legelső, elsődleges, alapvető, lényeges

  primary

 • orr, fürkész, kifürkész, kiszaglász, megszagol, nyomoz, orrán keresztül beszél, orrával dörzsöl

  nose

 • vonz, csábít, csalogat

  attract

 • kiírás, szöveg

  text

 • vihar, megrohamoz, rohammal bevesz, tombol, dühöng, tajtékzik, lárma, megrohanás, roham, zűrzavar

  storm

 • hálóba kerít, behálóz, (hálóval) fog, szerez?; tiszta [súly, haszon], tiszta, bezsebel, filézik

  net

 • felső, felsőbb, legfelső, túlsó

  upper

 • hozzáállás, beállítottság, viselkedés, póz, állásfoglalás, magatartás, állás, álláspont

  attitude

 • könnyedség, nyugalom, gondtalanság, jólét, kényelem, csökkent [sebességet], lelassít

  ease

 • kés(ek), penge, átmegy, átszel, leszúr, megkésel

  knife (knives)

 • kijelöl, kinevez, előír, megszab, kitűz, megállapít, meghatároz, megjelöl

  appoint

 • független, szabad, önálló, autonóm, anyagilag független, fesztelen, merész, párton kívüli

  independent (of)

 • lecke, feladat, tanítás, oktatás, óra, tanulmányi óra, tanulság, megleckéztet, szentlecke

  lesson

 • fogad, bér, munkabér, munkadíj

  wage

 • északi

  northern

 • felfed, ajtótok, ablaktok, feltár, kimutat, napvilágra hoz, feltárul, napvilágra jön, mutat

  reveal

 • sima, nyugodt, csendes (tenger), (el)egyenget, simít, mézes-mázos, mézes szavú, édeskés, hízelgő

  smooth (sea)

 • tiszta, szeplőtlen, szűzi, szűzies, bűntelen, merő, puszta, igazi, valódi, hamisítatlan, csupasz

  pure

 • szövetségi, US központi, államközi, államszövetségi, államszövetséget érintő

  federal

 • összefüggés, értelmi/szöveg-összefüggés, környezet, kontextus, szövegkörnyezet, értelmi összefüggés

  context

 • visszavonul, lemond, nyugdíjba megy, kiválik, nyugdíjaz, nyugalomba vonul/megy

  retire

 • mag, vet, elvet, megérik, szemesedik, magot hoz, csíra, eredet, beolt [folyadékot kristállyal]

  seed

 • ápoló(nő), nővér, dada, dajka, dadus, szoptatós dajka, szárazdajka, gyermekgondozónő, nörsz

  nurse

 • eredet, forrás, kezdet, származás, kiindulás, kezdőpont, origó [koordináta-rendszeré]

  origin

 • divat, szokás, mintáz, kiformál, kialakít, fazon, mód, szabás, alakít, készít, megformál, megmunkál

  fashion

 • ötlet, tipp, borravaló, csúcs, hegy, borravalót ad, vég, végződés, bizalmas hír/értesülés/tanács

  tip (for a waiter)

 • utas

  passenger

 • érzékelés, érzelem, érzés, érzet, érző, hangulat, tapintás, tapintóérzék

  feeling

 • átvitel, átmegy, átszáll, átköltözik, áthurcolkodik, -rr-, átvisz, áttesz, átszállít, átenged

  transfer

 • kulturális, művelési, művelődési, tenyésztési, termesztési

  cultural

 • be-/kijelentés, állítás, nyilatkozat, bejelentés, közlemény, kijelentés, vallomás, kimutatás

  statement

 • orvosság, gyógyszer, orvostudomány, orvostan, varázsszer, varázsige, belgyógyászat, boszorkányság

  medicine

 • szerez, megszerez, elnyer, elér, kap, megkap, hozzájut, kieszközöl, kivon, tartja magát, fennáll

  obtain

 • (tenger)part, part(vidék), tengermellék, tengerpartvidék, lesiklik, part mentén hajózik

  coast

 • túlél, életben marad, meg-/fennmarad, tovább él, megmarad, fennmarad, kihever

  survive

 • technika, módszer, eljárás, képesség, gyakorlat, (szakmai) jártasság/készség, készség

  technique

 • választás, lehetőség, változat, más, másik, egy más, egy másik, alternatív, alternatíva, több

  alternative

 • helytartó, kormányzó, vezető, vezér, irányító, GB igazgató, GB börtönigazgató, apa, atya

  governor

 • időzik, megáll, szünetet tart; korona (zenében), megállás, megszakítás, szünet, szünetelés

  pause

 • nedves, vizes, esős/nedves [idő], alkoholtilalom-ellenes, csapadék, eső, esős, ivás, nedvesség

  wet, wet / wetted, wet / wetted

 • pontosan

  exactly

 • megállapodás, megegyezés, egyezmény, szerződés, egyeztetés

  agreement

 • enged(élyez), ad(ományoz), teljesít, megadás, engedélyezés, adományozás, átruházás, megenged

  grant

 • helyénvaló, helyes, helyhez/alkalomhoz illő/szabott, találó, kellő, megfelelő, alkalmas, elsajátít

  appropriate

 • (nem) engedheti meg magának (anyagilag), megengedhet(i) magának, nyújt, ad, megenged magának

  afford (can't afford)

 • pont(ot szerez), gól(t rúg), jel(zés), talál(at), állás (meccsen), jelzet, vájat, horony, véset

  score

 • elővételi jog, opció, választás

  option

 • polgári, civil, udvarias, jól nevelt, lekötelező [modor], előzékeny, tisztességtudó, ünnepélyes

  civil

 • jármű, közlekedési/szállítóeszköz, kocsi, közvetítő/továbbító közeg, hordozó, eszköz, hordozó közeg

  vehicle

 • (meg)választ [képviselőt...], választ, megválaszt, választ [képviselőt stb.], kiválasztott

  elect

 • (üzlet)lánc

  chain (of shops)

 • (meg-/le-)tagad, el-/visszautasít, cáfol, elutasít, visszautasít, megcáfol, megtagad

  deny

 • költség(ek), ráfordítás(ok), (k)ár, teher, megterhelés, kiadás

  expense

 • maradandó, tartós, állandó, permanens, maradó

  permanent

 • rossz, gonosz(ság), bűn, baj, veszedelem, vész, pusztulás, betegség, gonoszul, rosszul

  evil

 • árnyék, árnyékba borít, árnyékot vet, beárnyékol, mintásan sző, nyomon követ, tarkán sző

  shadow

 • áldozat, áldozati állat/ember

  victim

 • úr, uram

  sir

 • lélek, ember, emberi lény, lakos, szellem

  soul

 • (növényi) levél, lap [könyvben], szárny, kilevelesedik, kilombosodik, lapoz

  leaf (leaves)

 • szomorú, bánatos, bús, levert, elszomorító, lehangoló, komor, gyászos, siralmas, sajnálatos

  sad

 • szerző, értelmi szerző, író, kiadó, összeállító, megalkotó, megteremtő, kezdeményező, okozó

  author

 • ebéd, villásreggeli, ebédel, villásreggelizik, megebédeltet, eszik egy harapást, délebéd, löncs

  lunch

 • harag, düh, méreg, indulat, haragít, megharagít, dühít, feldühít, dühösít, feldühösít, ingerel

  anger

 • sor/oszlop, emberekből álló sor/oszlop, akta, kartoték, iratgyűjtő, feljegyez, iktat, lerak

  file

 • (saját) maga, önmaga

  self, selves

 • lake

 • hirtelen, egyszerre, egyszerre csak

  suddenly

 • interjú, riport, találkozás, megbeszélés, tárgyal, meginterjúvol, meghallgat

  interview