Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 19

Angol vegyes szógyűjtemény 19

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • kommunikáció, összeköttetés, érintkezés, levelezés, közlés, átadás, hír, értesítés, közlemény

  communication

 • szubsztancia, anyag, tartalom, lényeg, fő dolog, vmnek a veleje/magva, állomány, birtok

  substance

 • fogyasztó

  consumer

 • kenyér, kiránt, kiránt húst, paníroz

  bread

 • életpálya, karrier, történelmi fejlődés, alakulás [társadalmi intézményév. csoporté], rohanás

  career

 • folyóirat, képeslap, képes folyóirat, magazin, tölténytár, töltényöv, heveder, fegyverraktár

  magazine

 • alatt, alul, alá, nem méltó vmhez/vkhez, lenn

  beneath

 • ki-/elmozdít, eltol, cserél, vált(ás), műszak, turnus, kimozdít, elmozdít, megváltoztat, áthelyez

  shift

 • mentség, ürügy, kifogás; elnéz, (ki)ment, megbocsát, menteget, bocsánatot/elnézést kér, igazolás

  excuse (n/v)

 • tartalék, fenntartás, foglal(ás), tartózkodás, rezervátum, félretesz, lefoglal, tartalékkészlet

  reserve

 • állapot, helyzet, pozíció, státus, állás, társadalmi helyzet/állás/rang, törvényes állapot

  status

 • kitesz, kiakaszt, fölrak, ki-/bemutat, bemutatás, bemutat, (meg)mutat, kérkedés, fitogtatás, parádé

  display

 • hangos, feltűnő, hangosan, lármás, rikító színű

  loud

 • biztosít, gondoskodik

  ensure

 • olcsó, hitvány, csekély értékű, gyenge minőségű, értéktelen, közönséges, US fösvény, zsugori

  cheap

 • dereglye, bárka, gőzbárka, indít, indít támadást, elindít, elindít támadást, kilő, katapultál

  launch

 • (meg)harap, megmar, megcsíp, benyúlik, csípés, falat, harapás, marás

  bite, bit, bitten

 • kabát, zakó, felöltő, köpeny, bunda/szőr [állaté], bunda/szőrzet [állaté], réteg, bevonat

  coat

 • magad(at), magatok(at), ön(t), maga, magát

  yourself

 • egészen, mindenütt, mindvégig, mindenütt az országban, egész éven át, minden részében/zugában

  throughout

 • szárny, ágytartó szárny, ajtószárny, állítható fényrekesz, csoport, épületszárny, érdekcsoport

  wing

 • megnyugtat, kielégít, megnyugvással/megelégedéssel tölt el, megelégedésére szolgál, meggyőz

  satisfy

 • kölyök, gyerek, viccel, gida, kecskegida, gödölye, fiú, srác, öcskös, öcsi, hékám, pajtikám

  kid

 • rang, sor, osztály, csoport, rangsorol, osztályoz, beoszt, besorol, elrendez, felsorakoztat

  rank

 • mellkas, láda, doboz, tartály, szekrény, pénztár

  chest

 • versenyez, verseng, konkurál, felveszi a versenyt, kiállja az összehasonlítást, pályázik

  compete

 • sűrűn/gyakran látogat egy helyet/jár vhová, sűrűn/gyakran látogat egy helyet/jár vhová rég

  repair

 • átkelés, átjárás, átmenet, folyosó, átjáró, igehely, szakasz, részlet, hely, áthaladás, átutazás

  passage

 • krízis, kritikus/válságos/döntő pillanat

  crisis

 • (ház)tető, fedél

  roof

 • feszültség, nyomás, erő, (hang)súly, nehézség, megpróbáltatás, stressz, kényszer, erőfeszítés

  stress

 • mérges, dühös, bosszús, égő, fájó, fenyegető, gyulladt, haragos, indulatos, viharos

  angry

 • fegyelem, tanszak, tantárgy, tudomány, tudományág, nevel, megfenyít, fegyelmez, megbüntet

  discipline

 • azonfelül, azonkívül, sőt, egyébként, mi több, másfelől, különben, még hozzá, ehhez járul még az is

  moreover

 • alapítás, bevezetés, intézmény, szokás, szentség rendelése, rendelés [szentségé], folyamatba tétel

  institution

 • vezető (állású tisztviselő), igazgató, vezérigazgató, ügyvezető, vállalatvezető, ügyintéző, előadó

  executive

 • felelősség, kötelesség, feladat, elvárás, kötelezettség

  responsibility

 • mulatságos, vicces, tréfás, mókás, muris, különös, furcsa, bizarr, komikus, nem mindennapi

  funny

 • üt(és), kopog(ás), kopog(tat)ás, kopogtatás [ajtón], kopogás [motorban], kopogtat, leszól, lök

  knock

 • ruha, ruházat, tsz, öltözék, öltözet, ruházati cikkek, fehérnemű

  clothes

 • szándék, feltett szándék, cél, végcél, célzat, célkitűzés, törekvés

  intention

 • (le)csökkentés, kicsinyítés, mérséklés, leigázás, le-/visszavezetés, átszámítás, megnyirbálás

  reduction

 • nyugtalan, aggódó, érdekelt, érintett

  concerned

 • művész, képzőművész, festőművész

  artist

 • por, szemét, (le-/ki)porol/szemetes [ember], porol, le-/kiporol, pénz, steksz, behint, beporoz

  dust / dustman

 • kapu, kijárat [reptéren], zsilip, retesz, bejárat

  gate

 • szellemi, észbeli, gondolati, értelmi, mentális, lelki, elmebeli

  mental

 • társ, barát, bajtárs, kartárs, társít, társul vesz/ad, összekapcsol, összeköt, kapcsolatba hoz

  associate

 • világegyetem, mindenség, világ, univerzum

  universe

 • úr(iember)

  gentleman

 • jegy, bírságcédula, cédula, címke, igazolvány, jelöltnévsor, pártprogram, címkét felragaszt

  ticket

 • megerősít, jóváhagy, igazol, megszilárdít, szentesít, hitelesít, érvénybe helyez, alátámaszt

  confirm

 • a környezettel kapcsolatos, környezet-, környezeti

  environmental

 • kefe, ecset, pamacs, csetepaté, söpör, csalit, bozót, aljfa, rőzse, rőzsenyaláb, áramszedő kefe

  brush

 • nemzedék, generáció, emberöltő, jelzői haszn. infor -generációs [számítógép], fejlesztés

  generation

 • gyakorlati, gyakorlatias, műszaki, technikai, technológiai, ipari, szakmai, szak-, szakmabeli

  technical

 • tájékozott/értesült vmről, -barát, -figyelő, -támogatott, óvatos, körültekintő, elővigyázatos

  aware

 • kerület, körzet, szektor, frontszakasz, görbeszelet, mérőléc, ív alakú kulissza, ágazat, aránykörző

  sector

 • seb(hely), sérelem, sért(és), megsebesít, megsebez, sebesülés, megsért

  wound

 • homok, homokos/fövenyes part, homokos/fövenyes tengerpart, strand, homoksivatag, homoktenger

  sand

 • csapda; csapdát állít, kelepcébe/csapdába ejt, kelepcébe/tőrbe csal, csapdába ejt, csapdával fog

  trap

 • évtized, tízéves időszak, dekád, tized, tört tíznapos időtartam a görög naptárban

  decade

 • érv, érvelés, indok, indoklás, okoskodás, vita, vitatkozás, szóváltás

  argument

 • eredeti, kezdeti, alap-, eredendő [bűn], egyedi, elsődleges, eredendő, eredet, eredeti ember

  original

 • durva, nyers, vad, viharos, rázós, darabos, kezdetleges, hevenyészett, vázlatos, érdessé tesz

  rough

 • jószerencse, szerencse, szerencsetárgy, talizmán, véletlen

  luck

 • magasság, magaslat, kiemelkedés, domb, hegy, tetőfok, tetőpont, csúcs, csúcspont

  height

 • keleti

  eastern

 • sikeres, (jól) sikerült, eredményes, szerencsés, megválasztott [jelölt]

  successful

 • pénzel, finanszíroz, pénzügy

  finance

 • fenőacél, fenőkő, megacéloz, megkeményít, felvértez, acél, acél fűzőmerevítő, kard, penge

  steel

 • kivétel, kifogás, ellenvetés, elhagyás, kizárás, védekezés

  exception

 • általában, többnyire, általános(ságb)an, nagy általánosságban, rendszerint

  generally

 • felbukkan, felmerül, kibontakozik, kialakul, megjelenik, kilép [fény stb. közegből], kijön

  emerge

 • adatgyűjtés, elmélyedés, kutatás, nyomozás, tanulmányozás, vizsgálat, vizsgálódás

  investigation

 • megélhetés, élet(fenntartás); élő, eleven, élénk, életerős, élethű, életmód, egyházi javadalom

  living

 • lélegzik, (ki-/be)lehel, suttogva mond, kilehel, sóhajt, aspirál, belehel, hehezetesen ejt

  breathe

 • ezüst

  silver

 • körülmény, mozzanat, helyzet, állapot

  circumstance

 • ügyfél, kliens, állandó vásárló, megbízó, kliens [ügyvédé stb.], védenc, párthív, régi kliens

  client

 • érdekes, érdekfeszítő, más[állapot]

  interesting

 • hajlás, hajlat, ív, kanyar, meghajlik, meghajt [térdet], megtör [fényt], megfeszít, csomó, görbület

  bend, bent, bent

 • idősebb, legidősebb, öregebb, legöregebb, vezető, rangidős, legfelső, legelső [rangban]

  senior

 • végül (is), végső fokon, véletlenül, történetesen

  eventually

 • hiány

  absence

 • eszköz(ök), mód(szer[ek]), anyagi eszközök, erőforrások

  means

 • év(enként)i, éves, év-, évente ismétlődő, egy évi, egynyári növény, évkönyv

  annual

 • hasonlítás, összehasonlítás, hasonlat, összevetés, összeolvasás [iratoké], szembeállítás [tényeké]

  comparison

 • hivatás, hívek, párthívek, követők, kíséret, alábbi, hajszolás, követés, következő, üldözés

  following

 • (idő)közben, ezalatt

  meanwhile

 • reakció, válasz, reagálás, ellenhatás, visszahatás, érzelmi visszhang, kémhatás

  reaction

 • teremtmény, (élő)lény, alak, fráter, személy, nőszemély, flótás, teremtés, lélek, báb, eszköz

  creature

 • rejtély, rejtelem, titok, titokzatosság, vall misztérium, hittitok, szakma/foglalkozás/mesterség

  mystery

 • nagyon szép, gyönyörű, szép

  beautiful

 • másutt, máshol, máshová

  elsewhere

 • félre-, el-, oldalt, oldalvást, mellé, halkan/félre mondott megjegyzés, félreszólás, el, félre

  aside

 • sáv, csík, levetkőztet, lenyúz, lehúz, leszerel, megfoszt, alátét, darabka, fásli, hosszú darab

  strip

 • tulajdonos, gazda

  owner

 • birtokol, bír, megragad, hatalmába kerít, megszáll

  possess

 • azonnal, rögtön, közvetlenül, amint, mihelyt

  immediately