Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 20

Angol vegyes szógyűjtemény 20

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • elutasít/visszautasít, udvariasan elutasít/visszautasít, elhárít, megtagad, nyelv. ragoz

  decline

 • nyilván(valóan)

  obviously

 • kategória, fogalomkör, osztály

  category

 • híres

  famous

 • feszes(en), tömör(en), szoros(an), szilárd(an), vízhatlan, légmentes, csinos, rendes, átjárhatatlan

  tight

 • nyugodt, higgadt, csendes, zavartalan, hidegvérű, lecsendesít [vihart], megnyugtat, csend

  calm

 • teljes, átfogó, mindenre kiterjedő, általános, össz-, általában, iskolaköpeny, mindenütt

  overall

 • rák(fene), rosszindulatú daganat, tumor, rák (betegség)

  cancer

 • lakó, bennlakó, tartózkodó, székelő, állandó, állandó lakos, helybeli, brit diplomáciai képviselő

  resident

 • felismerés, elismerés, megbecsülés

  recognition

 • felépítés, konstrukció, szerkezet, magyarázat, értelmezés, épület, gyártás, kivitelezés

  construction

 • (vég)következtetés, összegzés, konklúzió, befejezés, vég, végeredmény, elhatározás, döntés

  conclusion

 • sértés, testi sértés, bántalom, orv sérülés, sebesülés, rongálás, megrongálás, pusztítás, kártétel

  injury

 • kikutat, (meg)vizsgál, tanulmányoz, nyomoz, fontolóra vesz, kivizsgál, kutat

  investigate

 • fizet, hozzáad, elősegít, közreműködik, hozzájárul, hozzásegít, felszólal, hozzászól, adakozik

  contribute

 • megtart, megőriz, megvéd, megóv, konzervál, védettnek nyilvánít, befőtt, kizárólagos terület

  preserve

 • felé, irányába, irányában, iránt, -ért, érdekében, céljából, céljára, tájában, tájt [időben]

  towards

 • kábel, elektromosan összeköt, drót, sodrony, sürgöny, távirat, összedrótoz, vezetéket szerel

  wire

 • politikus, US pej politikai kalandor, karrierista politikus, régi ravasz/fortélyos ember

  politician

 • csendes, szótlan, hallgatag, néma, zajtalan, hangtalan

  silent

 • drága, drágán, értékes, fájdalmas, kedves, keserves, költséges, súlyos

  dear

 • könnyen, minden nehézség nélkül, nehézség nélkül, könnyűszerrel, könnyedén, simán

  easily

 • panaszkodik, kifogásol, reklamál, elpanaszol, panaszt emel/tesz, lamentál, átv nyikorog [pl. kerék]

  complain

 • lehetőség, eshetőség, siker lehetősége, kilátás

  possibility

 • jámbor, kegyes, megszentelt, szent, szent életű, szentelt, szentséges

  holy

 • (fel)reped(és), rés, tör(és), megtörik/mutál [hang], megold vmt, repedéseket okoz, kicserepesít

  crack

 • sivatag, puszta(ság), elhagy, kilép, fn1, terméketlen/meddő időszak/téma, fn2 érdem, érdem, kietlen

  desert

 • tovább(i), távolabb(i), messzebb(i); előmozdít, elősegít, támogat, egyébként, különben, azonkívül

  further

 • visszautasít, elvet, elutasít, elhajít, felöklendez, kihány, kiselejtez, kivet

  reject

 • egyenesen, közvetlenül, nyíltan, pontosan, kereken

  directly

 • javaslat, tanács, indítvány, ajánlat, sugallat

  suggestion

 • képesség, készség, ügyesség, tehetség, adottság, lehetőség, könnyebbség, megkönnyítés, könnyebbítés

  facility

 • írnok, író, szerző

  writer

 • völgy

  valley

 • nemi, szexuális

  sexual

 • forgalom, kereskedés, kereskedelem, adásvétel, elad, áruba bocsát, üzérkedik, kereskedik

  traffic

 • elkötelezi magát vmre/vmnek, ajánl [lelkét], bíz, rábíz, elkövet

  commit

 • vallásos, istenfélő, lelkiismeretes, aprólékosan gondos, szigorú, jámbor, ájtatos, áhítatos

  religious

 • kiterjeszt, bővít, kibővít, kifejt, tágul, dagad, felpuffad, felfúj, felfuvalkodik, bugyborékol

  expand

 • vagyon, gazdagság, jólét, jómód, vagyonosság, fényűzés

  wealth

 • (fel)bérel, felfogad, szerződtet, alkalmaz, kibérel, bérbe vesz, szolgálatába fogad, bérbe ad

  hire

 • akárhol, bárhol, bárhová, sehol, sehová, valahol, valahová

  anywhere

 • előléptet, támogat, elősegít, reklámoz, népszerűsít, terjeszt, propagál, hirdet, átváltoztat

  promote

 • válogatott, kiválasztott, kiszemelt, kiválaszt, válogat

  select

 • kormányoz, irányít, uralkodik, vezet, vezérel, befolyásol, igazgat, nyelvtani esetet vonz

  govern

 • autón szállít, autón visz, autóversenyen vesz részt, autózik, motorozik, motor, mozgató ideg

  motor

 • közreműködés, hozzájárulás, részesedés, eredmény, adó, közlemény, cikk, írás, adalék, hozzászólás

  contribution

 • valóság, tények, létezés, realitás, élethűség, valószerűség, tény

  reality

 • becsületes, tisztességes, nyílt, egyenes, őszinte, lelkiismeretes/rendes [munka], jóhiszemű, igaz

  honest

 • felad (postán), páncéloz; páncél, páncéling, posta, vértezet, tört páncél, tört páncéling

  mail

 • teljesen

  completely

 • vezetés, irányítás, kormányzás, igazgatás, gondnokság, adás, nyújtás, szolgáltatás, a kormány

  administration

 • bizottság, megbízás, jutalék, bizományi/közvetítői díj; megbíz, utasít, megrendel(ést ad)

  commission

 • nyilvánvaló, evidens, kézenfekvő, feltűnő, szembeszökő, szembetűnő

  obvious

 • magasan, nagyon, erősen

  highly

 • festmény, festés, kép

  painting

 • ellentét, ellentétesség, kirívó különbség, kontraszt, ellentétben/szemben áll, szembeállít

  contrast

 • csodálatos, bámulatos, nagyszerű, csodás

  wonderful

 • olvasó, felolvasó, GB kb. docens, GB kb. egyetemi docens, docens, egyetemi docens, előadó

  reader

 • reggeli, reggelizik

  breakfast

 • műsz rozsdagátló védőanyag/védőszer, ellenáll, ellenszegül, megáll, megállja hogy..., ellenkezik

  resist

 • robbanó szerkezet, eszköz, út, mód, csel, cselfogás, fortély, trükk, terv, elgondolás, berendezés

  device

 • lassan, hosszan, hosszasan, nehézkesen, habozva, meggondoltan, megfontoltan

  slowly

 • bevezetés, előszó, bemutatás, telepítés

  introduction

 • film, megindító, mozifilm

  movie

 • bánt, kár, baj, sérelem, ártalom, rossz, árt, bajt csinál, bajt okoz, megsért, sért, bántalom

  harm

 • háztartási, otthoni, belföldi, hazai, családi, otthonülő, házias

  domestic

 • sima, egyszerű, őszinte, nyílt, világos, síkság, alföld, róna, rónaság, lapály, csúnya, dísztelen

  plain

 • használt, elhasznált, fáradt, használatban levő, használatos, hozzászokott

  used

 • kőszén, szén, szenel, szenet vesz fel, szénnel ellát

  coal

 • televízió

  video

 • helyesel, jóváhagy, megerősít, jóváhagy [cselekedetet], helybenhagy, megerősít [határozatot]

  approve (of) sth

 • hozzáadás, hozzátevés, hozzákeverés, toldás, hozzátoldás, toldalék, kiegészítés, növelés, növekedés

  addition

 • kezdet

  beginning

 • ábrándozik, elábrándozik, lézeng, lődörög, őgyeleg, tűnődik, hold, hónap

  moon

 • terv, célkitűzés, kötelezettség, elkötelezettség, állásfoglalás, állásfoglalás vállalása

  commitment

 • megvéd, biztosít, megszerez, biztos, bizakodó, nyugodt, zavartalan, félelemmentes, félelem nélküli

  secure

 • gyomor, meg bír/tud enni/emészteni, megemészt [ételt], lenyel, zsebre vág, elvisel, bír, kibír

  stomach

 • sofőr, vezető, kocsis, gépjárművezető, gépkocsivezető, kocsivezető, autós, állathajcsár, ár

  driver

 • menetel, vonul, jár, gyalogol, március, menetelés, masíroz, gyaloglás, felvonulás, menet

  march

 • büszke, önhitt, öntelt, szép, megragadó, pompás/nagyszerű/fényes, pompás, remek

  proud

 • ernyő/tető [lámpáé], függöny, roló, napellenző, vadászt álcázó bozót/farakás, vak, ernyő, tető

  blind

 • csekély, könnyű, enyhe, semmibe vesz, mellőz, megaláz, mellőzés, méltatlan mellőzés, semmibevevés

  slight

 • alj, bölcsesség, ész, falvastagság, felfogóképesség, fenék, intenzitás, képmélység, közepe vminek, melegség (színé), mélye vminek, mélység, vastagság, vízmagasság

  depth

 • adós(a)/köszönhet vmt (vknek), tartozik (vmivel), köszön, adós [pénzzel], adós vknek [pénzzel]

  owe

 • tagság

  membership

 • hely, színhely, helyszín, elhelyezés, fekvés, helyzet, helymeghatározás, telepítés, terület

  location

 • vízfolyás, folyó(víz?), folyam, áradat, özön, ár(amlat), irányzat, önt, zúdít, folyat, áram

  stream

 • erő(telje)s, hatalmas, hathatós, hatékony, nyomós, nyomós [érv]

  powerful

 • kód, (körzetszám), törvénykönyv, törvénytár, szabályzat, kódex, szabályok, titkos írásjel, rejtjel

  code (of the phone)

 • tiltakozás, tiltakozik, ellenez, kifogásolás, ünnepélyesen/határozottan kijelent/állít, óvatolás

  protest

 • utazik, út, utazás

  journey

 • elutasít, elküld, elbocsát, elvet (javaslatot), elenged, elűz/elheseget [gondolatot], abbahagy

  dismiss

 • kissé, valamicskét, némiképp(en), egy kicsit, némileg, alig, kevéssé

  slightly

 • (fel)használó

  user

 • edző, oktató, (távolsági) autóbusz, kocsi, távolsági busz, tréner, tanító, [öu], vö. couch! [öu]

  coach

 • kényelem, komfort, (meg)vigasztal, vigasz, vigasztalás, enyhítés, jólét, erőt/bátorságot önt vkbe

  comfort

 • (el)temet, sírba tesz, elás

  bury

 • ár, dagály, árvíz, áradás, özön(víz), elönt, eláraszt, megtölt, csordultig megtölt, kiárad, kiönt

  flood

 • bomba, kudarcot vall, betlizik, lebetlizik, nagy égés, bombát vet, bombáz

  bomb