Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 21

Angol vegyes szógyűjtemény 21

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • bel-, belföldi, belső

  internal

 • boldog, örül, kellemes, örömteli, örvendetes, örvendező, örvendő, szívderítő, vidám

  glad

 • mérföld (angol m.) = 1609,33 m, 1609 m, mérföld

  mile (British/statute)

 • ellenállás, ellenállási mozgalom, ellenkezés

  resistance

 • megértés, értelem, feltétel, megállapodás, felfogás, felfogóképesség, értelmi képesség, egyetértés

  understanding

 • hasított, osztott, feloszt, részekre oszt, megoszt, megbont [egységet], ", " hasított

  split, split, split

 • ostoba, buta, hülye, elviselhetetlen, unalmas, kábult, érzéketlen

  stupid

 • tudományos, akadémiai, főiskolai, akadémikus, hagyományos, elvi, elméleti, konvencionális

  academic

 • üzemanyag, fűtőanyag, tüzelő, tüzelőanyag, fűtőanyaggal/üzemanyaggal táplál/ellát/feltölt

  fuel

 • további

  additional

 • cső, tubus, -tömlő, gumi-tömlő, gumibelső

  tube

 • érdeklődő, érdekelt, önző

  interested

 • (ki-/meg-)szabadít/ment, megment, kiszabadít, megszabadít, kiment, segít, segítségére siet

  rescue

 • edény, tál, tekézik, kuglizik, labdát dob/vet [krikettben], fagolyó, ivás, kupa, medence

  bowl

 • suttog, súg, halk hangon v. halkan mond, susog, átv titokban közöl/terjeszt v. továbbad [hírt]

  whisper

 • teljesen, teljes mértékben/terjedelemben, kimerítően, maradéktalanul, részletesen, teljes mértékben

  fully

 • ing, férfiing, ingblúz, köpenyrész, mez

  shirt

 • szoftver

  software

 • torok, nyílás, morog, motyog

  throat

 • készséges, önkéntes, hajlandó, akarás, akarati, beleegyező, kész, szíves, szolgálatkész

  willing

 • műanyag; formálható, képlékeny, gyúrható, plasztikus, idomítható, irányítható, befolyásolható

  plastic

 • mindenhol, mindenütt

  everywhere

 • megye, kerület, közigazgatási kerület, gróf fennhatósága alá tartozó terület, grófság

  county

 • férfi, srác, fiú, pasas, "fej", fickó, hapsi, pacák, alak, pofa, szivar, tag, fej

  guy

 • kötet, könyv, térfogat, volumen, űrtartalom, befogadóképesség, régi. kézirattekercs, mennyiség

  volume

 • bevezető, kezdeti, kezdőbetű, kezdőbetűk, monogram, névjel, kézjegy, kézjegyével ellát

  initial

 • csirke, baromfi, pihés csibe, pihés kiscsibe, nyúl, nyuszi, majrés hapsi, csibe, jérce, tyúk

  chicken

 • befejez, következtet, dönt, elhatároz, befejeződik, elintéz, lezár, lezár vitát, megköt

  conclude

 • merő, puszta, egyedüli, egyszerű, tiszta, ádáz [ellensége vknek], határ, mezsgye, 29 yard, 31 yard

  mere

 • felfedezés, feltárás, felfedés, elárulás, betekintés [iratokba]

  discovery

 • elektromos, felvillanyozó, felhevült, feszült

  electric

 • viszonylag

  relatively

 • feltétlen(ül), teljesen, tökéletesen, pontosan, okvetlenül, abszolúte, szigorúan [tilos], valóban!

  absolutely

 • lehetővé/képessé/alkalmassá tesz, felhatalmaz, képessé tesz, alkalmassá tesz

  enable

 • barátságos, baráti, kedves, nyájas, szívélyes, jóindulatú, hsz. is, alkalmas, kedvező

  friendly

 • helytelen, téves, hamis, hibás, pontatlan, helytelenül elnevezett, megtévesztő, félrevezető

  false

 • szavatosság, garancia, biztosíték, biztosít, szavatol, kezeskedik, garantál

  guarantee

 • stúdió, műterem

  studio

 • óra, biz időt mér v. stoppol [versenyórával], biz bizonyos gyorsaságot ér el [futó], falióra

  clock

 • nyilván(valóan), úgy tűnik, látszólag, látszat szerint, úgy látszik hogy, szemmel láthatóan

  apparently

 • jelentés, értelem, jelentőség, cél, szándék, jelentő, kifejező, szándékú

  meaning

 • ipari, ipar-

  industrial

 • kritikus, műbíráló, gáncsoskodó/bírálgató ember

  critic

 • rendkívül fontos, kritikus, válságos, bíráló, boncolgató, gáncsoskodó, igényes, kritikai, kritizáló

  critical

 • kémiai, vegyi

  chemical

 • birtok, örökség, hagyaték, vagyon, földbirtok, állapot, helyzet, életkor, rang, rend, rend tört

  estate

 • definíció, felbontóképesség, képélesség, meghatározás

  definition

 • beruház, invesztál, befektet (vmibe), felruház, bekerít, körülzár, felöltöztet, vásárol

  invest (in...)

 • fejezet, szakasz, [bibliai] rész, káptalan, US egyesület/társulat helyi csoportja, tanács, gyűlés

  chapter

 • szép; jó, finom, csinos, bájos, kedves, szeretetre méltó, biz pompás, nagyszerű, remek, csinos nő

  lovely

 • szállít, visz, beszállít, elragad, fuvaroz, hatalmába kerít, elragadtatás, extázis, fuvarozás

  transport

 • felfogás, felfogóképesség, értelem, ész, belátás, intelligencia, értelmesség, belátó okosság

  intelligence

 • környék, környezet, szomszédság, szomszédok

  neighbourhood

 • érzékeny, finom, sértődékeny, fogékony, érző, kényes, túlérzékeny

  sensitive

 • héj, ház [csigáé] teknő [teknősbékáé], páncél [ráké], üres forma, látszat, külsőség, lehámoz

  shell

 • figyelmen kívül hagy, szándékosan figyelmen kívül hagy, nem vesz figyelembe/tudomást, mellőz

  ignore

 • gyűlés, konferencia, konvenció, egyezmény, megállapodás, szerződés, megegyezés, szövetség

  convention

 • bérel, bérbe vesz/ad, kiad, bér, bérleti díj, lakbér, házbér, bérbe ad, bérbe vesz

  rent

 • (Milyen) borzasztó!, húz, kolonc, teher, nyűg, unalmas/vontatott részlet, szörnyű/unalmas

  drag (What a drag!)

 • tagadó(lagos), nemleges, negatív, hátrányos?, rossz?, hajó hatálytalanító [jeladás], nyelv tagadó

  negative

 • siet(tet), sietve/gyorsan cselekszik, sürög-forog, igyekszik, sietés, sietség

  hurry

 • szalag, ragasztószalag, mérőszalag, mágnesszalag, célszalag, csengőszalag, csomagkötöző szalag

  tape

 • vonzó, elragadó, bájos, csalogató, elbájoló, szemrevaló, csábító, előnyös, ínycsiklandó, kellemes

  attractive

 • (ki-/meg-/fel)ás, túr, feltár, bedöf, ásó, tsz, biz, albérleti/bútorozott szoba, albérlet, kégli

  dig, dug, dug

 • vezetés, irányítás, vezetőség, vezérlet, vezetői képesség

  leadership

 • felvesz, szert tesz, megszerez, szerez, megvásárol, megvesz, hozzájut, elsajátít [tudást], megtanul

  acquire

 • rés, nyílás, üres hely, hézag, kiesés, űr

  gap

 • kisebbség, kisebbség [társadalomban], jog kiskorúság, kisebbségi, kiskorúság

  minority

 • háttér, alap, alapszín, származás, családi származás, neveltetés, fiz el háttér, fiz el háttérzaj

  background

 • rövid kivonat, ügyvédi meghatalmazás [bírósági ügyre], előkészít/kitanít/kioktat vkt vmre, eligazít

  brief

 • úszik, fürdik, események sodrása, lebegés, szédülés, úszás

  swim, swam, swum

 • kapacitás, tehetség, ügyesség, képesség, (hivatalos) minőség, befogadóképesség, felvevőképesség

  capacity

 • halom, rakás, felhalmozódik, tornyosul, felgyülemlik, összegyűl, besulykol, cölöpöz, felhalmoz

  pile

 • helyreáll, felépül, meggyógyul, magához tér, magához térít, talpra áll, újra megtalál/meglel

  recover

 • beteg, rossz, gonosz, baj, csapás, szerencsétlenség, hátrány, kár, káros, kedvezőtlenül

  ill

 • folyadék, átlátszó, cseppfolyós, cseppfolyós állapotban lévő, folyékony, folyósítható, híg

  liquid

 • visszahív, visszavon, emlékezetébe idéz, felidéz, emlékeztet, visszaemlékeztet, felelevenít

  recall

 • óceán, (nagy) tenger

  ocean

 • következmény, folyomány, végeredmény, fontosság, jelentőség, in/as a consequence következésképpen

  consequence

 • szokás, alkat, lelki alkat, testalkat, viselkedésmód, magatartás, habitus, külső megjelenés

  habit

 • változik, változtat, váltogat, módosít, változatossá tesz, tarkít, változatosan alakít [stílust]

  vary

 • követelmény, kívánalom, előfeltétel, kellék

  requirement

 • repülés, repülőút, légi járat, járat, rajzás, kirajzás, menekülés, légi járat/vonal, emelet

  flight

 • munkatárs, kolléga, kollega, kartárs, szaktárs, tsi/tni szövetkezik, szövetségre lép

  colleague

 • golyó, lövedék, injekció, lövés [fegyverrel], ütés, rúgás, hálóvetés [halászé], fogás, halfogás

  shot

 • mesterkedés, cselszövés, rend, rendszer, váz, vázlat, terv), tervez, tervezet, mesterkedik

  scheme

 • ellop, elemel?, lopakodik, lopódzik, (el)oson

  steal, stole, stolen

 • -ig, szánt, felszánt, művel, megművel, megmunkál, bolti pénztár, bolti pénztárfiók, kassza

  till

 • nagy, nagyszerű, hatalmas, fenséges, nemes, fő-, impozáns, grandiózus, lenyűgöző, [graend] nagy

  grand

 • óvatos, gondos, figyelmes, körültekintő, régi. aggódó, aggódó, alapos, elővigyázatos, takarékos

  careful

 • elosztás, szétosztás, kiosztás, eloszlás, megoszlás, osztályozás, disztribúció, eloszlatás

  distribution

 • sebes, gyors, hirtelen, zúgó, zuhatag, sellős folyószakasz, tsz zúgó

  rapid

 • jutalom, ellenérték, büntetés; jutalmaz, ellenszolgáltatás, megtorlás, megjutalmaz

  reward

 • készpénz, kis kínai és vietnami pénzérme, pénztárállomány

  cash

 • tárgyi, tárgyilagos, objektív, cél, célpont, feladat, szándék, célkitűzés, elfogulatlan

  objective

 • alkot, létrehoz, régi. nemz, előállít, előidéz, kivált, okoz, termel

  generate

 • tál, edény, tányér; étel, fogás, csésze, régi, serpenyő [mérlegé], besüllyedés, átver, kijátszik

  dish

 • közzététel, nyilvánosságra hozatal, közlemény, közlés, közhírré tétel, kihirdetés [házasságé]

  publication

 • váratlan esemény, mellékes/apró eset, esemény, közjáték, beeső, eset, incidens, jelenség, ráeső

  incident

 • területi, regionális, helyi, körzeti, kerületi

  regional