Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 22

Angol vegyes szógyűjtemény 22

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • fa-, fából való, merev, kifejezéstelen, lélektelen, ügyetlen, esetlen, nehézkes

  wooden

 • kiterjedt, terjedelmes, nagy kiterjedésű, széles körű, átfogó, messzemenő, alapos, külterjes

  extensive

 • hasznos, használható, jól használható, hasznavehető, hibátlan [teljesítmény], nagyon ügyes

  useful

 • lépcsőfok

  stair

 • óvatosan, gondosan, figyelmesen, körültekintéssel

  carefully

 • felfűz, becsap, rászed, átejt, madzag, zsineg, spárga, zsinór, kötél, sor, póráz, hatalom, drót

  string, strung, strung

 • apró, kicsi, pici, picike

  tiny

 • kétszer(esen), két alkalommal

  twice

 • v. szerint/értelmében/alapján, vmhez képest/híven

  according to

 • gyengéd, szelíd, lágy, finom, nyájas, barátságos, kedves, gyenge, enyhe, nemes, udvarias

  gentle

 • dicsér, dicséret, hála, dicsőítés tárgya, dicsőített/magasztalt lény, feldicsér, dicsőít, magasztal

  praise

 • nagy részben, jórészt, túlnyomóan, főként, bőségesen, bőven, főleg, nagymértékben

  largely

 • értékes, drága, becses

  valuable

 • (meg-/be-/ki)tilt, száműz, betilt, tilalom, tiltó rendelkezés, kitiltás, száműzetés, kiátkozás

  ban

 • erőszakos, erős, erőteljes, heves, éles, nagy, erőszakra hajlamos, rikító [szín], erősen felindult

  violent

 • vív (karddal), kerítés, sövény, védőfal, korlát, palánk, véd, megvéd, oltalmaz, vívás

  fence (with swords)

 • szokás, szokásjog, vám, tsz. vám, jog szokásjog, vevőkör, vásárlóközönség, állandó vásárló

  custom

 • labdarúgás, foci, futball, futball-labda, amerikai futball

  football

 • ülés, ülésszak, tárgyalás, pénz tőzsdeidő, tőzsdenap, tanítás/szemeszter, gyűlés

  session

 • csatlakoztat, együtt/vele jár, hozzáfűz, összekapcsol, odaerősít, jog letartóztat [személyt]

  attach

 • panasz, betegség, bántalom, zavar, baj, reklamáció, vád

  complaint

 • királyi, felséges, fenséges, beadványpapír, fejedelmi, királyi család tagja, kis mozsárágyú

  royal

 • segít, megsegít, támogat, segédkezik, asszisztál, segítségére siet, hozzájárul, részt vesz

  assist

 • termény, termés, i-pp-, nyír, lenyír, megnyír, begyűjt [termést], legel, lelegel, aratás, begy

  crop

 • kever, kavar, felkavar, munkálkodik [a Lélek], mozog, megmozdul, megmoccan, indít, ébreszt

  stir

 • cső, síp, tilinkó, sípol, csővezeték, biz nyelőcső, légcső, kulcs csöves része, alácsövez

  pipe

 • szövetség, liga, frigy, vál mérföld [= kb. 3 angol mérföld], szövetkezik, összeesküszik

  league

 • egyre inkább, fokozatosan, növekvően, mindegyre, mindinkább, növekvő mértékben

  increasingly

 • határ, terület, hatáskör, sápadt, halvány, fakó, elfehéredik, elhalványít, elhalványodik, elsápad

  pale

 • farmer, gazda, kisgazda, gazdálkodó, bérlő, földműves, paraszt

  farmer

 • vadászik, kerget, hajtat, űz, vadászat, keresés, kutatás, nyomozás, üldöz [vadat], adatot keres

  hunt (v/n)

 • megkülönböztet, kiemel, megkülönböztetett bánásmódban részesít, kitűnik, kiválik, hírnevet szerez

  distinguish

 • déli, délvidéki

  southern

 • (meg)fagy(aszt)

  freeze, froze, frozen

 • jelenleg

  currently

 • szabályozás, előírás, szabványos, előírásos, beállítás, beigazítás, regulázás [óráé stb.]

  regulation

 • támadás, sért(őd)és, bántás, vétség, agresszió, sérelem, bűn, vétek, botránkozás, megbotránkozás

  offence

 • pilóta, kísérleti, próba, kormányos, vezető, irányít, kalauzol, kormányoz, vezet

  pilot

 • (meg)érdemel, méltó (pl. támogatásra), kiérdemel

  deserve

 • bér, fizetés, fizetség, tiszteletdíj

  payment

 • esetleg, talán, lehet (hogy), hogy, esetlegesen

  possibly

 • (ki-/fel-/el-/végig)söpör, lendületes haladás, terjedés, hatótávolság, horderő, mozgástér

  sweep, swept, swept

 • megfigyel, ellenőriz, figyelemmel kísér, követ, rádiófigyelő szolgálatot teljesít, behallgat

  monitor

 • pontos, alapos, precíz, szigorú, találó, odaillő, követel, kicsikar, behajt, egzakt, szabatos

  exact

 • tanítás, oktatás, képzés, kiképzés, utasítás, rendelkezés, parancs, útmutatás

  instruction

 • kell, muszáj, kötelesség, kötelezettség, biz semmi, régi valami, illenék/illene, illő

  ought

 • lát(om)ás, látvány, jövőkép, vízió, éleslátás, előrelátás, látóképesség

  vision

 • tartály, tank, harckocsi, ciszterna, felvevőgép hordozható fülkéje, fenéksúly tartály

  tank

 • keverék

  mixture

 • értelmezés

  interpretation

 • akármikor, hacsak, (val)ahányszor, bármikor, amikor csak akarsz

  whenever

 • bántalmaz(ás), visszaél(és), erőszak, abúzus, túlkapás, helytelen/téves használat/alkalmazás

  abuse (v/n)

 • kirobbanás, kitörés, fellobbanás, feltör/betör [kaput], megreped, " kirobbanás, repedés, robbanás

  burst, burst, burst

 • történelmi, történeti

  historical

 • (jó) hír(név)

  reputation

 • díj(azás), illetmény, fizetés, honorárium, hűbér, hűbérbirtok, illeték

  fee

 • kicsi, kis, kisebb, jelentéktelen, csekély, csekélyebb, kiskorú fiú/lány, mellékszak, B-szak

  minor

 • százados, százados US, kapitány, parancsnok, hajóparancsnok, hajóvezető [keresk. hajón], aknász

  captain

 • repülőgép, gyalu, platán, platánfa, gyalul, siklórepüléssel száll, boglárfa, egyenletes felületű

  plane

 • veszélyes, veszedelmes

  dangerous

 • csengő, csengettyű, harang, bőg, bőg szarvas, harang alakot vesz fel, harang alakú virágokat hoz

  bell

 • tanítás

  teaching

 • tekintélyes, jelentékeny, jelentős, tetemes, figyelemre méltó, számottevő, nevezetes, nagy

  considerable

 • példa, eset, szorgalmazás, javaslat, kérelem, előfordulás/példány [objektumé], hivatkozik

  instance

 • tárgyhoz tartozó, vonatkozó, fontos, lényeges, helytálló, találó, odavaló, idevágó, tartozó

  relevant

 • útvonal, út, irány, irányvonal, nyomvonal, vasút vágányút, útirány, útiterv, úti program

  route

 • narancs

  orange

 • született, vele született, veleszületett [orvosi értelemben], ősi, őshonos, eredeti, belföldi

  native

 • múzeum

  museum

 • aggódás, aggodalom, nyugtalanság, szorongás, buzgóság, sóvárgás, türelmetlen vágyakozás, aggály

  anxiety

 • világméretű, az egész világra kiterjedő, teljes, össz-, globális, Globális

  global

 • gyors-, villám-, bádogborítás tetőréseknél, csiricsáré, dörzsölt, előkelő

  flash

 • megjelöl, címkéz, osztályoz, besorol, felirat, címke, árujegy, védjegy, cédula, biz megjelölés

  label

 • jutalom, díj, nyeremény, megbecsül, értékel, taksál, nagyra tart/becsül, felbecsül, jutalomdíj

  prize

 • irányvonal, tendencia, áramlat, irányzat/irányok, trend, irány, irányzat

  trend

 • összpontosít, koncentrál, sűrít

  concentrate

 • és, hozzáadva, külön, meg, összeadásjel, plusz, pluszjel, pozitív, több, többlet, többlet-

  plus

 • százalék

  percent

 • kölcsönvesz, kölcsön vesz, kölcsönkér

  borrow

 • katolikus pap

  priest

 • havi fizetés, évi fizetést ad, fix fizetést ad, fizetést ad, havi fizetést ad, illetményt nyújt

  salary

 • vészhelyzet, szükséghelyzet, szükségállapot, kényszerhelyzet, sürgető helyzet, szorongató helyzet

  emergency

 • exportál, export, külföldre szállított/kivitt áru, kiviteli áruk/cikkek, exportcikkek, kivitel

  export

 • fene, játékbarlang, kártyabarlang, pokol

  hell

 • rózsaszín(ű), baloldal felé kacsintgató, borsos, borsos történet, fiatal lazac, kissé balos

  pink

 • tévedés, hiba, tévhit, téves vélemény, eltévelyedés, erkölcsi botlás

  error

 • (szem)szög, sarok, zug, horgászkészlet, szempont, irány, beállítottság, beállítás, szemléleti mód

  angle

 • rendkívül(i módon), szerfelett, túlzottan, módfelett, a végsőkig/végletekig menően, végtelenül

  extremely

 • egyetemi tanár, egyetemi/főiskolai tanár, professzor, hitvalló, hívő, főiskolai tanár, valló

  professor

 • hiba, hiányosság, vétség, mulasztás, fogyatékosság, vétek, botlás, szabálytalan adogatás, törés

  fault

 • téma, tárgy, anyag, tétel, vázlat, vázlat regényé, feladat, téma [beszélgetésé stb.]

  theme

 • döntés, ítélet, ítélőképesség, megítélés, nézet, vélemény

  judgement

 • hangulat, atmoszféra, levegő, környezet, fiz atmoszféra [nyomás egysége], légkör

  atmosphere

 • bűnös, hibás, vétkes, bűnbánó, büntetendő, bűntudatos

  guilty

 • kormány, kormánytanács, kabinet, szoba, szekrény/doboz/láda [pl. rádióé], konyhaszekrény

  cabinet

 • köszönöm, kösz, hála, köszönet

  thanks

 • fazék, edény, korsó, bögre, marihuána/"fű", US szl marihuána/"fű", befőz, cserépbe ültet

  pot

 • olvasás, olvasmány, olvasat, olvasásmód, szövegváltozat, szövegértelmezés, állás, állás műszeré

  reading

 • bolondul/megőrül vmért, őrült, megőrül/bolondul vmiért, bolond, dühös, haragos, mérges, eszeveszett

  mad (about sth), (about)

 • egyesült, egyesített

  united