Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 24

Angol vegyes szógyűjtemény 24

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre :)

Items (100)

 • halad, eljár, cselekszik, proceed halad [úton], proceed tovább-halad [úton], előremegy, ered

  proceed

 • korábban, régebben, azelőtt, előzetesen, előzően, előbb

  previously

 • egészséges, üdvös, biztató, építő [kritika]

  healthy

 • egyesül, egyesít, összekapcsol, összeilleszt, egybeolvad, egyetért, magába foglal, magában egyesít

  unite

 • képtelen, nem képes/tud, alkalmatlan, nem megfelelő [személy], régi gyenge, erőtlen

  unable

 • míg, miután, minthogy, tekintettel arra, habár, holott, noha, mivel, tekintettel arra hogy

  whereas

 • (nagyra/meg)becsül, értékel, méltányol, megbecsül, nagyra becsül/értékel, tisztán lát/felfog

  appreciate

 • öröm, élvezet, vidámság, Jolán, Joli, Jolika

  joy

 • gyakran ellátogat, jár, gyakori, ismétlődő

  frequent

 • megőriz, emlékezetében megőriz, fenntart, visszatart, feltart, megtart

  retain

 • nyilvánvaló, szemmel látható, látszólagos, kétségtelen, világos, kézzelfogható, látható

  apparent

 • nyerő, nyertes, győztes, bombasiker, elsőnek befutott ló, jó dolog, kasszadarab, kenyérkereső

  winner

 • sajt, ami illik, ami kell, ami megfelelő, gyümölcskocsonya, gyümölcssajt, klassz, remek

  cheese

 • koncentráció, sűrítés, tömörülés, koncentrálás, összpontosítás

  concentration

 • belépés, bevonulás, bejövetel, bemenetel, bejutás, behajtás, belépő [színészé], bemutatkozás

  entry

 • repülőtér, reptér

  airport

 • elérzékenyülés, emóció, érzelem, felindulás, hév, indulat, izgalom, izgatottság, meghatottság

  emotion

 • tipikus, jellemző, jellegzetes, sajátságos, mintaképül/példaképül szolgáló, mintaképül szolgáló

  typical

 • liberális, bőkezű, nagylelkű, szabad szellemű, szabadelvű, előítéletektől mentes elfogulatlan

  liberal

 • szorosan, közelien, közvetlenül

  closely

 • réteg, bujtás, bujtvány, csőfektető munkás, fogadó, sínfektető munkás, tojó

  layer

 • utal, magában foglal, értelmileg tartalmaz, maga után von, jelent, burkoltan céloz, sejtet

  imply

 • megelégedés, elégedettség, kielégülés, kárpótlás, elégtétel, elégtétel gyónásnál, beváltás

  satisfaction

 • ritka, laza, szabad(os), lebegő, kicsapongó, züllött, feslett, léha, szabadon, tág, bő, elold

  loose

 • hangjelzés, hangulat, kedély, szellem, légkör, hang, hangnem, hanghordozás, hangsúly, árnyalat

  tone (on a phone)

 • dallam, melódia, (össze)hang(ol), beállít, beszabályoz, behangol, felhangol, összhangba hoz

  tune

 • hangsúlyoz, kihangsúlyoz, kifejezésre juttat, aláhúz, kiemel

  emphasize

 • sín, korlát, rúd, keresztrúd, keresztléc [ajtón], szitkozódik, sérteget/szidalmaz vkt, bekerít

  rail

 • veleje/legjava/belseje/magja/lényege vmnek, kimagoz, bútorlap, geszt, bélfa, színfa, kábelér, mag

  core

 • (nyomon) követ, végigjár; (láb)nyom, nyomvonal, (tánc)lépés, pálya, emlék, jel, nyomdok, átmásol

  trace

 • jelentősen, kiemelkedően

  significantly

 • uralkodik, uralmat gyakorol, ural, uralkodik over felett, túlsúlyban van, dominál, vezet

  dominate

 • kezdemény, kezdeményezés, kezdeményező erő/képesség, iniciatíva, jog javaslattételi jog, kezdő

  initiative

 • működő, egészséges, működés, vágat [bányában], megmunkálás

  working

 • pop, könnyű[zene], pukkanás, durranás, divatos, népszerű, menő, módi, váratlanul, hirtelen

  pop

 • kölcsönad, kölcsönöz, nyújt

  lend, lent, lent

 • öv, szíj, derékszíj, szalag, heveder, felövez, körülkerít, körülvesz, nadrágszíjjal elver, övez

  belt

 • egy, és ha, ha, ha pedig, mintha

  an

 • magunk(at)

  ourselves

 • alapvető, alapelemek/alapismeretek, tsz. alapelemek/alapismeretek, alap-, sarkalatos, lényeges

  fundamental

 • alapítás, alap, alapzat, ok, indíték, alapok lerakása, létesítés, megalapozás, alapítványozás

  foundation

 • várás, várakozás, remény, kilátás, előérzet, sejtés, elvárás

  expectation

 • zöldség, unalmas alak, halvérű, tabu agysérült, csak vegetáló személy, gyagya, C, főzelék

  vegetable

 • pamut, gyapot, -fonál, karton, pamutszövet, vatta

  cotton

 • tudatos, szándékos, megfontolt, öntudatánál/eszméleténél levő, eszméletre/magához tér, öntudatos

  conscious

 • bolygó

  planet

 • egyaránt, egyformán, hasonlóképpen

  equally

 • éghajlat, klíma, szellemi légkör/atmoszféra

  climate

 • rendes körülmények között

  normally

 • széles körben, sokat/sokfelé(utazik/jár), sokat [utazik], egymástól nagy közökben

  widely (travel widely)

 • szilárd, biztos, kitartó, állhatatos, állandó, rendületlen, komoly, józan, kiegyensúlyozott

  steady

 • elmeszülemény, kiagyalt dolog, konstrukció, struktúra, szerkesztés, geometriai szerkesztés

  construct

 • megfigyelés, észrevétel, vélemény, észlelés, megjegyzés

  observation

 • nyelv, rögzítő nyelv, pecek, beszéd, beszédmód, beszédmodor, csap, földnyelv, keskeny öböl

  tongue

 • származik, származtat, levezet, nyer, derivál, be derived from sg származik/ered/fakad vmből

  derive

 • sapka, fedő, tető, kupak, ajtókeret süveg, ápolónői főkötő, áthidaló fejgerenda, bóbita, búra

  cap

 • büszkeség, önérzet, önteltség, kérkedés, hivalkodás, gőg, kevélység, tetőfok

  pride

 • bizonyíték, tanújel, bizonyítás, próbatétel, bizonyság, ellenállóvá tesz, impregnál, lehúz

  proof

 • bound, bound: (össze)köt(öz); baj, kutyaszorító, össze-/meg-/le-/beköt, össze-/meg-/le-/bekötöz

  bind, bound, bound

 • teljesítmény, vívmány, eredmény, tett, előmenetel, keresztülvitel, véghezvitel, megvalósítás

  achievement

 • lét, létezés, lény, tartózkodás, létező

  being

 • szerencse, vagyon, jólét, hozomány, tsz. is szerencse, sors, végzet, gazdagság

  fortune

 • zászló, csüng, lekonyul, ellankad, alábbhagy, zászlóval jelez, aranyzab, elégtelen osztályzat

  flag

 • legkisebb, legkisebb terjedelmű, legalacsonyabb, legkevesebb, minimális, minimum-

  minimum

 • rendkívüli, kivételes, szokatlan, tüneményes, bámulatos, csodálatos, egyedülálló, különös

  extraordinary

 • kiállítás, bemutató, mutatvány, megnyilvánulás, bemutatás, kirakat [árué stb.], kirakat [árué]

  exhibition

 • értékelés, felbecsülés, kivetés (adóé), kivetett adó

  assessment

 • kivesz (pénzt), visszavonul, visszalép, visszavon, visszahúz, előhúz, kihúz, visszavonul/visszalép

  withdraw, withdrew, withdrawn

 • szembogár, pupilla, iskolás gyerek, tanítvány, növendék, diák, tanuló

  pupil

 • far(o)k, kíséret, uszály [híveké, ruháé], uszály [híveké], végződés, farokkal ellát

  tail

 • óriási, mérhetetlen, határtalan, roppant, hatalmas, széleskörű, óriási/roppant, rengeteg

  vast

 • gyakorlatilag, jóformán, tulajdonképpen, látszólag

  virtually

 • filozófia, életfilozófia, bölcselet, filozófiai/bölcseleti rendszer, józan belenyugvás

  philosophy

 • értelmez, magyaráz, fordít, tolmácsol, interpretál, tolmácsol [gondolatokat], megfejt [jeleket]

  interpret

 • fény(lik), ragyog, csillog, kifényesít, kipucol, ragyogó teljesítményt nyújt, kitűnik, jeleskedik

  shine, shone, shone, shined

 • biztosan, bizonyára, valóban, kétségtelenül, hogyne, bizonyosan, igazán

  surely

 • utalás, jelentőség, horderő, sejtetés, burkolt célzás, belevonás, implikáció, beleértés

  implication

 • alkohol, szesz, szeszesital

  alcohol

 • mutatvány, trükk, tréfa, csel, fogás, becsap, rászed, beugrat, csal

  trick

 • találkozás, (össze)találkozik, ütközet, összecsapás, megtámad, szembekerül, szembenéz, csetepaté

  encounter

 • szolga, cseléd, inas, (háztartási) alkalmazott, szolgáló, szolgálólány, segéd

  servant

 • kényelmes, kellemes, könnyebben érzi magát, nincsenek fájdalmai [betegről], nyugodt

  comfortable

 • elég, elégséges, elegendő, mn/fn, megfelelő

  sufficient

 • izom, izomerő

  muscle

 • elhatározás, szándék, elszántság, határozottság, elhatároz, eldönt, eloszlat, felold, megold

  resolve

 • összeesik, összeomlik, bedől, összeomlás, összeesik [tüdő is], ájulás, ájul, elájul

  collapse

 • helybenhagy, jóváhagy, el van intézve, helyes, rendben van

  okay

 • kedvező alkalom, üresedés, kezdet, kezdés, bejárat, bevezetés, derülés, első hívás

  opening

 • vezető, fő, első, legfontosabb, jelentős, befolyás, eldugulás, hatás, igazgatás, irányítás

  leading

 • bejegyez, nyilvántartásba vesz, beiktat, jegyzőkönyvbe vesz/foglal, feljegyez, beír, anyakönyvez

  register

 • dörzsöl?, simogat; (toll)vonás, fogás?, lépés?, roham, hűdés, agyvérzés?, érintés?, ütés, csapás

  stroke

 • kikötő, kapu, városkapu, balra fordul, balra tart, hord, visel, ágyúlék, bal oldal, bal oldal hajóé

  port

 • teherautó, áruban fizet, becserél, csere útján elad, csere útján szerez, csereberél

  truck

 • sajnos, sajnálatosan, szerencsétlenül, sajnálatra méltóan, sajnálatra méltó módon, elég baj neki

  unfortunately

 • érzelmi, érzelmes, érzelgős, meginduló, könnyen felinduló/elérzékenyülő, lobbanékony

  emotional

 • nyers, nyers [-anyag], tapasztalatlan, zöldfülű, be nem hegedt, feldolgozatlan, kikészítetlen

  raw

 • korlátoz, megfékez, leszűkít, megszorít

  restrict

 • kerékpározik, körforgás, körfolyamat, ciklus, szakasz, periódus, bringa, dalciklus, időszak, kor

  cycle

 • bírál, elbírál, kritizál, kifogásol

  criticize

 • fontos, tekintélyes, alapvető, szilárd, tartós, anyagi, valódi, szubsztanciális, létre vonatkozó

  substantial