Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 25

Angol vegyes szógyűjtemény 25

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • kilátás, lehetőség, távlat, remény, esetleges jelölt/pályázó/ügyfél/üzletfél, tsz kilátások, esély

  prospect

 • megsemmisülés, pusztulás, pusztítás, romlás, kiirtás, elpusztítás, lerombolás, megsemmisítés

  destruction

 • első(rendű/-dleges), fő, kiváló, prím(a), kiváló/kitűnő/elsőrendű minőségű, remek, tetőfok

  prime

 • súlyos, nehéz, nagy, erős, masszív

  massive

 • szövet, törlőruha, tisztítórongy, ruhadarab, törlőrongy, tsz cloths [kloths/klaths], kelme, posztó

  cloth

 • betűrendes (tárgy)mutató, index, mutató [mérőműszeré], jelző?, tsz ~es, mutatóujj, nyelv

  index

 • tettet, mutat, játékból..., utánoz, színlel, látszatot kelt, úgy tesz mintha, úgy tesz mintha..

  pretend

 • rovar, tsz ~s, bogár

  insect

 • part, strand, homokos (tenger)part(i strand), tópart, partra húz, partra vet, tengerpart

  beach

 • magabiztos, bizonyos, bizakodó, reménnyel telt, magabízó, önbizalommal telt, pej önhitt, öntelt

  confident

 • hasáb, rovat, oldal, oszlop, menetoszlop, tartóoszlop, pillér, párt, frakció

  column

 • hús, a test, az emberi test, emberi test, húsétel, húsoldal, test, beavat, bedöf, hízik, hizlal

  flesh

 • átváltozik vezérré, királynőként uralkodik, királynőt csinál vkiből, királynővé koronáz, vezérnek bevisz; anya, dáma (kártyában), homoszexuális férfi, királyné, királynő, nagyméretű tetőfedő pala, nőstény, rádióval irányított célrepülőgép, vezér (sakkban)

  queen

 • alma

  apple

 • felfed, feltár, leleplez, kitesz, kitesz vmilyen hatásnak, mutogat, közszemlére tesz, fölfed

  expose

 • kíváncsi, tapintatlan, különös, furcsa, indiszkrét, szokatlan, alapos, pontos, részletekbe menő

  curious

 • közeli, szomszédos

  nearby

 • meglepett, csodálkozó, meglepődött

  surprised

 • úszik, kerekeken vontatott dobogó, kikötőhíd, rivaldafény, stráfkocsi, tutaj, úszó, úszógömb

  float

 • hallás, meghallgatás, kihallgatás, tárgyalás, bírósági tárgyalás, hallótávolság

  hearing

 • mer(észség), dac(ol), kihív(ás), mersz, merészel, merészkedik, bátorkodik, tsi/tni/SEGÉDIGE !

  dare (aux/v/n)

 • faj, fajta, féle, féleség, tsz species:, vall species szín [ami alatt áldoznak], fajok, fajták

  species

 • sír(bolt/-halom/-emlék/-kő), életveszély, váj, kiváj, farag, kifarag, komoly, súlyos, fenyegető

  grave

 • szerv, érzékszerv, orgona, orgánum, emberi hang, hírközlő szerv

  organ

 • óriási, roppant/irdatlan/hatalmas (nagy), roppant, roppant nagy, irdatlan, irdatlan nagy, igen nagy

  enormous

 • elektromosság, villany, villanyáram, villamosság

  electricity

 • rang, fok, fokozat, lépcsőfok, kategória, bérkategória, réteg [társadalomé], rangfokozat, minőség

  grade

 • (át)ad, eredményez, hoz, terem, szolgáltat, nyújt, enged, meghódol; hozam, termés, megadja magát

  yield

 • elkeseredett, átható, metsző, zord, keserű (íz), kesernyés, kegyetlen, keserves [csalódás]

  bitter (taste)

 • főleg, főként, elsősorban, nagyrészt, legfőképpen, főrészt, régi teljesen, egészen

  mainly

 • (vissza)hat(ást gyakorol), reagál, válaszol, hatással van, r. on hatást gyakorol vm vkre/vmre

  react

 • táj(kép), vidék, tájkertivé alakít, régi áttekintés, kitekintés, tervezet, vázlat, parkosít

  landscape

 • bomlás (rendé), megdöbbenés, összetévesztés, összevisszaság, rendetlenség, zűrzavar, zavar

  confusion

 • mennyiség, nagy mennyiség, hangmennyiség, időmérték, időtartam, kvantitás, nagy tömeg

  quantity

 • sör

  beer

 • vaj, hízelgés, nyalás, megvajaz

  butter

 • érintkezik, kommunikál, közöl, átad, megoszt, vall áldoztat, vall megáldoztat

  communicate

 • tükör, tükröz, visszatükröz, példakép

  mirror

 • mérnöki/műszaki ), mérnöki/műszaki tudomány, mérnöki/műszaki tudományok, mérnöki munka/tudomány

  engineering

 • engedély, hozzájárulás, beleegyezés, jóváhagyás, engedelem, kimenő, kimaradás, kimaradási engedély

  permission

 • kísér, elkísér, vele jön/megy vk, velejárója, kísérő jelensége, zene kísér, vele jár

  accompany

 • feszültség, feszesség, feszülés [kötélé], feszítés, fiz nyomás, feszítés [gázé], feszülés

  tension

 • el-/cserben-/abbahagy, felad, lemond, elhagy, önfeledtség, hányavetiség, nemtörődömség

  abandon

 • (kikészített) bőr, bőröz, bőrrel bevon, bőrrel díszít, eldönget, elpáhol, elpüföl, elver

  leather

 • alapjában véve, alapvetően, lényegében, tulajdonképpen

  basically

 • szokatlan, rendkívüli, ritkán használt, furcsa, különös

  unusual

 • gyártó, termelő

  manufacturer

 • szak-(ember), specialista, szakorvos, szakember

  specialist

 • jelvény, kitűző, beugrató személy, billentyű, bimbó, felhúzó, fémrög, fémszemcse, fiatal gomba

  button

 • megbocsát, elenged

  forgive, forgave, forgiven

 • lábas, serpenyő, szemével kutatva néz/keres, aranyat mos, beválik, felvevőgépet ráirányít, főz

  pan

 • különösen, kimondottan, kifejezetten, speciálisan

  specifically

 • döntő, kritikus, válságos

  crucial

 • meggyőz vkt vmről, meggyőz, bebizonyít, legyőz

  convince (sb of sth), sb of sth

 • törvénytelen, jogtalan, illegális, jogosulatlan, törvényellenes

  illegal

 • kötél, kötéllel fog, lasszóval fog, nyúlós lesz, odaköt, odakötöz, összekötöz, akasztófakötél

  rope

 • irányít, vezet, terel, csatorna, meder, tengerszoros, tv csatorna, út, barázdál, csatornán elvezet

  channel

 • tanterem, előadóterem, osztályterem

  classroom

 • előny, elsőbbség, kedvezés, választás, előnyben részesítés, választás [több dolog közül]

  preference

 • feltétel, feltételek, kifejezésmód, kikötés, kikötések, nyelv

  terms

 • termelő, gyártó, rendező, színigazgató, gyártásvezető, producer

  producer

 • gyorsan bekap vmit, elcsíp, horgony, markolás, markoló, markológép, megragadás, szorítás

  grab

 • drámai

  dramatic

 • gyógymód, (meg)gyógyít, gyógyítás, kezelés, orvoslás, besóz, füstre tesz, füstöl [húst], fehérítés

  cure

 • függetlenség, önállóság, szabadság

  independence

 • szerencsés, anyó, anyóka, mázlis, szerencsét hozó, szerencsetárgy, talizmán

  lucky

 • hüvelyk, apránként szorít előre/hátra, apránként v. lépésről lépésre szorít előre/hátra

  inch

 • megmaradó

  remaining

 • páratlan (zokni), szokatlan, furcsa, különös, különc, szertelen, alkalmi, bármelyik, bármilyen

  odd (sock)

 • óriás(i), hatalmas, roppant nagy, gigász

  giant

 • arany, nagyszerű, kitűnő/ritka [alkalom], becses/drága/értékes [idő/órák], arany-

  golden

 • végül (is), végtére, utoljára (is)

  ultimately

 • tulajdon, birtok, megszállottság, meggyőződés, birtoklás, tulajdonlás

  possession

 • repülőgép

  aircraft

 • árny(ék), (szín)árnyalat, beárnyékol, árnyékba borít, árnyékot vet, elsötétít [arcot harag stb.]

  shade

 • (előzetes) figyelmeztetés/értesítés, jelzés, felszólítás, előzetes értesítés, figyelmeztetés

  warning

 • (le)nyel, fecske, nyel egyet, gége, torok, nyelőcső, korty, nyelés, lenyelés, falat, ingovány, láp

  swallow

 • erősen

  strongly

 • belekeveredés, belegabalyodás, belezavarodás, érintettség, részvétel

  involvement

 • tényleg, ténylegesen, a valóságban, valójában, valóban, gyakorlatilag, tulajdonképpen, hatékonyan

  effectively

 • körzet, övezet, zóna, sáv, éghajlati öv, égöv, földöv, öv

  zone

 • kép, rajz, rajzolás

  drawing

 • keresztül, útján, közbülső állomások, érintett városok, takarodj!, mars!, át

  via

 • igazán, valóban, őszintén, hűségesen, megbízhatóan, rendületlenül, helyesen, tényleg

  truly

 • egyenget (betűket), felment, felold, feloldoz, igazol, indokol, kizár (sort nyomdában), megokol, megvéd, tisztáz (személyt), véd

  justify

 • imádkozik, kér(lel), könyörög, esedezik

  pray

 • zavar, nyaggat, háborgat, untat, bosszant, terhel, zaklat, vesződik, törődik, kellemetlenség

  bother

 • összekever/-zavar/-téveszt/-cserél, összekavar, összekever, összezavar [fogalmakat], összetéveszt

  confuse

 • közép, átlag(os), közepes (méretű), közép-, médium, közeg, közvetítő eszköz/tényező, környezet

  medium (of size)

 • rizs

  rice

 • alszik, alva, álomban

  asleep

 • analizál, elemez, megvizsgál, vizsgál

  analyze

 • korlát, sorompó, gát, akadály, válaszfal, határpillér, csarnokvíz-gát, indító csapóajtó, küzdőtér

  barrier

 • tüdő

  lung (lungs)

 • valószínűtlen, nem sokat ígérő, eredménytelennek/sikertelennek mutatkozó, nem valószínű

  unlikely

 • rab, rabnő, fogoly, letartóztatott, vizsgálati fogoly, vádlott, gyanúsított, elítélt [ítélet után]

  prisoner

 • horog, bekapja a horgot, horogra kap, megfog, begörbít, behúz, behúz ütést, bekapcsol

  hook

 • demokratikus, mindenkinek elérhető

  democratic

 • ritkán, kivételesen, kiválóan, rendkívül jól, pompásan, kitűnően

  rarely

 • (össze)fon/kulcsol/hajt(ogat); -szeres; akol, karám, nyáj, ránc, redő, gyűrődés, bezár, hajtás

  fold