Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 26

Angol vegyes szógyűjtemény 26

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • szövetkezés, társulás, közösség, társas viszony, kereskedelmi társaság

  partnership

 • személy, személyiség, kiválóság, egyéniség, kimagasló személyiség

  personality

 • kellemes, kedves

  pleasant

 • sikoltás, sikít(ás), sikolt, visít, elárul, fütyül, hahotázik, harsányan nevet, kikotyog

  scream

 • benyomás, hatás, impresszió, rányomás [pecsétnyomót viaszra], alapozás [festésben], benyomódás

  impression

 • juh, birka, nyáj

  sheep

 • cigaretta

  cigarette

 • vizsga, vizsgálat

  examination

 • támaszték, gyám, gyámfa, tartó, tartószerkezet, oszlop, támogató, segítő, védő, követő

  supporter

 • (meg)csodál, (meg)bámul, tisztel, nagyra becsül, tisztelettel/csodálattal/bámulattal adózik vknek

  admire

 • nagybácsi, bácsi

  uncle

 • teljesen, tökéletesen

  perfectly

 • úr, lord, hűbérúr, várúr, iparmágnás, iparbáró, fejedelem, földesúr, mágnás

  lord

 • (le)fordít, megfejt, értelmez, átültet, áthelyez, átalakít, megváltoztat, égbe ragad/visz

  translate

 • belső

  inner

 • klasszikus, klasszikus író/mű, elsőrendű, kitűnő, jellemző, tipikus, klasszikus [író/mű]

  classic

 • rokonszenv, részvét, együttérzés, megértés, vonzalom, szimpátia, egyetértés, összhang

  sympathy

 • serény, gyors, fürge, agilis, azonnali, haladéktalan, készséges, prompt, sarkall, ösztönöz, buzdít

  prompt

 • mélyen, mélységesen

  deeply

 • részben

  partly

 • laboratórium, gyógyszergyár, vegyészeti gyár, laboratóriumi gyakorlat [óra]

  laboratory

 • gyorsan, sebesen

  rapidly

 • csizma, csomagtartó, lábbeli, magas szárú cipő, bakancs, ált tsz magas szárú cipő, előny, garat

  boot

 • jel(kép), szimbólum

  symbol

 • időleges, ideiglenes, átmeneti, pillanatnyi, múló

  temporary

 • készülés, felkészülés, felkészítés, előkészítés, előkészület

  preparation

 • megszabadul vmitől, vkitől, kiküszöböl, megszabadít

  rid, rid, rid

 • fogad vmire, fogadás, tét, feltesz, feltesz tétet, fogad

  bet, bet / betted, bet / betted

 • esküvő, házasságkötés, egybekelés, nász, eljegyzés, menyegző, menyegzői, házasságkötési, lakodalmi

  wedding

 • törvényhozás, törvényhozó hatalom, törvények, becikkelyezett törvények, törvényhozási program

  legislation

 • tönkretesz, elront, elpusztít, romba dönt, bukás, pusztulás, veszedelem, romlás, csőd, lerombol

  ruin

 • muzsikus, zenész

  musician

 • oké, jó, rendben, tűrhető, elfogadható, "elmegy"

  OK

 • szerkezet, gépezet, működés, mechanikus működés, mechanisztikus világnézet, gépszerkezet

  mechanism

 • határozottan, pontosan, hogyne!, igen!, de még mennyire!, feltétlenül, hogyne, minden bizonnyal

  definitely

 • kő)szilánk, (kő) repeszdarab, fahulladék, (fém)hulladék, (fa)forgács, fémforgács, szilánk

  chip

 • módosítási lehetőség, változat, váltakozás, variáció, változás, módosulás [mértéke], ingadozás

  variation

 • barátság

  friendship

 • földdarab, parcella, telek, titkos terv, összeesküvés, konspiráció, cselekmény, bonyodalom

  plot

 • mell, mellkas, szegy, csecs, emlő, fehér hús, fejtési szélesség, homlokszélesség, karfa, kebel

  breast

 • helyesen, tulajdonképpen, szigorúan, pontosan, jól, rendesen, gondosan, rendben, illően, illendően

  properly

 • megváltoztat, módosít, megmásít, változtat, átalakít, átdolgoz, átgyúr, hamisít, kiherél

  alter

 • súlyosan, erősen

  heavily

 • egerészik, felkutat, kiszimatol, lázasan keres, leselkedik

  mouse

 • piaci, marketing, piacszervezés, piacbefolyásolás, piaci adásvétel, vásározás, értékesítés

  marketing

 • helyrehoz/-igazít, visszaállít, visszaad, helyrehoz, helyreigazít, visszaszerez, visszaállítás

  restore

 • határozat, döntés, elhatározás, szándék, elszántság, megoldás, megfejtés [problémáé], fogadalom

  resolution

 • zakó, zubbony, (felső)kabát, dzseki, ágyúhüvely, állati bőr, állati szőrzet, borítás, borítóív

  jacket

 • (pénz)összeg, összegezés, összefoglalás, lényeg, tartalom, összead, összegez

  sum (of money)

 • betegség

  illness

 • polc, pad/talapzat/küszöb

  shelf

 • csendesen, nyugodtan

  quietly

 • megállapít, előír, felbecsül, felmér, értékel, kiértékel, kiró, kivet [adót], kivet

  assess

 • szövetséges, szövetségre lép, szövetkezik, házasságot köt, összeköt, szövetségessé tesz, társít

  ally

 • vándorol, barangol, kószál, letér, kóborol, tévelyeg

  wander

 • kaland, vállalkozás, kockázatos/merész vállalkozás, merész vállalkozás

  adventure

 • megterhelés, erősen igénybe vesz, öröklött v. vele született tulajdonság/vonás, hajlam, jelleg

  strain

 • lényegében, alapvetően, alapjában véve, elengedhetetlenül, lényegénél/természeténél fogva

  essentially

 • versenyképes, verseny-, versenyképes [ár], gazd versenyképes [ár], versenyzői

  competitive

 • részletes, részletekbe menő, alapos, aprólékos, részletezett, kimerítő

  detailed

 • forradalom, forgás, fordulat, szabályos ismétlődés, váltakozás, gyökeres átalakulás, keringés

  revolution

 • fürdet, megfürdet, füröszt, megfüröszt, fürdőt vesz, tsz, fürdés, fürdés kádban, fürdő, előhívó tál

  bath

 • belső, belföldi, belseje, belföld, belterület [országé], belügyek [országé], lelki világ/élet

  interior

 • (ló)istálló, szilárd, tartós, állandó, stabil, állhatatos, egészséges/stabilizált [állapot]

  stable

 • főnök, aknász, bányamester, domborulat, dudor, dudorodás, fejes, felületből kiálló gomb, felvigyázó

  boss

 • koca, malac, agyagpalack, ágymelegítő üveg, buga, disznó, durva ember, faragatlan ember, flaska

  pig

 • (sport)pálya, futballpálya, hangmagasság, dobás, hajítás, halandzsa/szöveg/duma, lejtés, dőlés

  pitch (for football)

 • hasonlóan, éppen úgy, hasonlóképpen

  similarly

 • találkozó, megbeszélt időpont, kinevezés, tisztség, hivatal, megbízatás, találka, állás

  appointment

 • ", maximális

  maximum

 • elsősorban, főként, első fokon, eredetileg

  primarily

 • pol demokrácia [mint államforma], demokratikus állam/ország, demokrácia

  democracy

 • újságíró

  journalist

 • szegénység, nyomorúság, nincstelenség, hiány, ínség, meddőség, nyomor, silányság, szükség

  poverty

 • bástyakör, függöny, kerítésfal, kulcslyukpajzs, szádfal, befüggönyöz, lefüggönyöz

  curtain

 • átalakít, átalakul, átváltozik, transzformál, transzformált

  transform

 • viselkedik/viselkedés, magatartás, rendesen/tisztességesen/jól viselkedik

  behave / behaviour

 • létfontosságú, éltető, életadó, élénk, eleven, életbevágó, alapvető, vmnek a lényege/veleje/magva

  vital

 • hangulat, kedv, kedély-/lelkiállapot, igemód, hangnem, létforma, következtetésmód, kedélyállapot

  mood

 • idős(ebb), öregebb, koros, idősödő, hajlott korú, korosodó, öregedő, öreges

  elderly

 • tégla, téglával falaz

  brick

 • nyugtalan, aggódó, gondterhelt, igyekvő, buzgó, sóvárgó, türelmetlen

  anxious

 • savas, savanyú, fanyar, sav

  acid

 • láng, fényesség, ragyogás, harag [hálózati levelezésben], lángolás, szerelmi lángolás, szenvedély

  flame

 • alkalmilag, néha(napján), alkalomadtán, egyszer-egyszer, (nagy) ritkán, véletlenül

  occasionally

 • bolti asztal, pult, pénztár [bankban]; ellen(áll), szembeszáll, visszaüt, ellenkező

  counter

 • szigorú, szoros, pontos, merev, an meghatározott, pontosan meghatározott, feszes, szabatos

  strict

 • öböl, babér, babérfa, hídlábköz, hídnyílás, hídív, támaszköz [hídé], ugatás, csahol, kerget

  bay

 • szenátus, szenátorok testülete, tört szenátus, tört római szenátus, egyetemi tanács

  senate

 • ima, imádság, könyörgés, kérés, kérelem

  prayer

 • varázslatos, mágikus, bűvös, bűbájos, csodálatos, varázs-, varázslat, mágia, bűvészet

  magic

 • esküszik, káromkodik, átkozódik, szitkozódik, káromkodás, szitkozódás

  swear, swore, sworn

 • helybenhagyás, jóváhagyás, beleegyezés, hozzájárulás, elfogadás, helyeslés, imprimatúra

  approval

 • ősz

  autumn

 • konvencionális, hagyományos, elfogadott, szokásszerű, eredetiség nélküli, giccses

  conventional

 • körvonal, vázlat, terv, vázol/körvonalaz, nagy vonalakban vázol/körvonalaz, áttekintés, körvonalaz

  outline

 • irodalmi

  literary

 • kifejez, szavakba foglal, állandósult szókapcsolat, frázis, kitétel, mondás, mondat

  phrase

 • végképp, teljesen, tökéletesen, általában, nagyjában/egészben véve

  altogether

 • kizár, kirekeszt, kiűz, kiűz from vhonnan/vmből, eltilt

  exclude