Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 27

Angol vegyes szógyűjtemény 27

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • ennélfogva, innen, ebből, ezért, ezután, mától fogva, ezentúl, mostantól fogva, mától kezdve

  hence

 • beállít, szabályoz, alkalmazkodik, beilleszkedik, beigazít, beszabályoz, elintéz, hozzáigazít

  adjust

 • energia, fölösleges energia, gőz, gőzöl, párol, erő, gőzerő, kigőzölgés, kipárolgás, pára, vízgőz

  steam

 • játék, játékszer, báb, semmiség, csekélység, szórakoztató tárgy, agyrém, apró, apróság

  toy

 • költő

  poet

 • lé, nedv, gyümölcslé, ivólé, áram, villanyáram, delej, benzin, "kakaó", motorüzemanyag, szaft

  juice

 • alkatrész, alkotóelem, komponens

  component

 • látható, szemmel látható, feltűnő, szembeszökő

  visible

 • szoba, lakás, bérelt lakás, lakosztály, US, bérház

  apartment

 • függő, alávetett, eltartott (családtag), ellátatlan/eltartott, ellátatlan/eltartott családtag

  dependent

 • hegycsúcs, csúcs, csúcsérték, maximum, orom, rekesz, rész, szemellenző, tetőfok

  peak

 • katasztrófa, szerencsétlenség, csapás, vész, [vk] veszte

  disaster

 • -művek, erődítmények, erődök, gyár, gyártelep, műtárgyak, szerkezet, üzem

  works

 • oszt, terít, kereskedik, eloszt, egyenletesen eloszt, megoszt, elszór, szétszór [felületen]

  distribute

 • zenés játék/film, zenés vígjáték/film, musical, muzikális, zenekedvelő, zeneértő, dallamos

  musical

 • finoman, óvatosan, vigyázva, nyájasan, szelíden

  gently

 • elektronikus

  electronic

 • teljesítmény, termelés, ált termelés, ált termelési eredmény, hozam, el kimenő teljesítmény

  output

 • hangoztat, hangsúlyoz, erősködik, kitart, bizonygat, on/upon v. that..., súlyt helyez

  insist

 • eredetileg

  originally

 • számos, nagyszámú, sok

  numerous

 • gyönyör(űség), élvezet, öröm, boldogság, gyönyörködtet, örömet szerez

  delight

 • dugóhúzó (repülésben), forgás, kirándulás, pörgés, rövid/gyors kiruccanás, fon, sodor, sző, kitalál

  spin, spun, spun

 • bonyolult, kacskaringós, körülményes, kusza, nyakatekert, zavaros, adóssággal terhelt [birtok]

  involved

 • nyugdíjazás, nyugalomba vonulás, visszavonultság, zárkózottság

  retirement

 • gépkocsiszín, garázs, gépszín, autószerviz, benzinkút [autójavítóval és/vagy autókereskedéssel]

  garage

 • ellenfél, ellenség, versenytárs, opponens

  opponent

 • kívül, azonfelül, ezenfelül, amellett, azonkívül, emellett, ezenkívül

  besides

 • pumpa, szivattyú, szivattyúmű, kút, pumpál, szivattyúz, kiszív, firtat, kikérdez, papucscipő

  pump

 • tucat

  dozen

 • ismeretlen, nem ismert

  unknown

 • rosszakarat, rosszindulat, kicsinyes gyűlölet/bosszú, jóllehet, annak ellenére, hogy, bosszant

  spite

 • felrobban, kifakad, kitör, félretesz, felrobbant, szétrobbant, szétvet, levegőbe repít [aknát]

  explode

 • (szó-/ige)tő, törzs, szár, hajtás, család; leállít, visszatart, megakaszt, (meg)gátol, szótő, igető

  stem

 • áll (of sth: vmből), fennmarad, fennáll, létezik, consist with sg egyezik/megfér/harmonizál vmvel

  consist

 • testületi, egyesített, közös, közösségi

  corporate

 • dráma, színmű, színdarab, drámai költészet, drámairodalom, drámaírás, színműirodalom, színművészet

  drama

 • hálás, kellemes, üdítő, jótékony

  grateful

 • feltalál, kigondol, kitalál

  invent

 • gyermekkor, gyermekévek, gyerekkor

  childhood

 • parlament, GB országgyűlés, alsó ház, országgyűlés

  parliament

 • születésnap

  birthday

 • válás, elválik, elválás, házassági bontóítélet, elválaszt, szétválaszt

  divorce

 • természetesen, természet szerint, természetében rejlően, természeténél fogva, természettől fogva

  naturally

 • turista, természetjáró

  tourist

 • gondolkodás, gondolkodásmód, vélemény, elmélkedés, gondolkodásra képes, gondolkodó

  thinking

 • átalakít, megtért, áttért, vall áttért, megtért [személy], laikus testvér [kolostorban]

  convert

 • megbízik

  rely

 • vásárló, vevő, beszerző, bevásárló [cég számára], anyagbeszerző

  buyer

 • lejtő, lejtős terület, emelkedő, kaptató, derivált, meredekség [érintőé is], dőlés, lejtés

  slope

 • oktat, tanít(tat), (ki-/rá)nevel, (ki)művel, kifinomít, oktatásban részesít [iskolában]

  educate

 • megijeszt, megriaszt, félelmet kelt, megrémít

  frighten

 • eredmény, végeredmény, folyomány, kimenetel, következmény, gyümölcs, követelmény

  outcome

 • jövedelem, bevétel, kincstár, pénz, állami bevételek/jövedék, a kincstár, állami bevétel

  revenue

 • elsősorban, kezdetben, kezdetnek, eleinte

  initially

 • betűz, helyesen ír, varázs, varázsige, bűbáj, igézet, idő, időszak, rövid idő, rövid időszak

  spell, spelled / spelt, spelled / spelt

 • munkanélküliség

  unemployment

 • megsebesít, bánt, bántalmaz, árt, megsért, kárt okoz, megrongál

  injure

 • arc, orca, kép, pofa, pofa [állaté is], biz arcátlanság, szemtelenség, pimaszság, merészség

  cheek

 • bólint, beleegyezőleg/helyeslőleg bólint, bólogat, bólintgat, bóbiskol, biccent

  nod

 • fénykép, kép

  photo

 • piszok, szenny, mocsok, szemét, salak, ürülék, föld, porhanyós föld, sár, talaj

  dirt

 • hirdetés, reklám, propaganda, hirdető, tudósító, reklámszakma, a reklámszakma, publicitás

  advertising

 • pontosan, precízen

  precisely

 • csillámlás, csillanás, felcsillanás, félrecsúszás, felvillanás, lepattanás, pillantás, villanás

  glance

 • erősödő

  growing

 • legénység, személyzet, hajólegénység, csapat, brigád, személyzet [járműé], banda

  crew

 • terhes, viselős, állapotos, állapotos [nő], vemhes [állat], gazdag, bővelkedő, nagy horderejű

  pregnant

 • ideges, izgatott, izgul, félénk, bátortalan, izgatható, izgulékony, nyugtalan, ingerlékeny

  nervous

 • elég, elegendő, elégséges, alkalmas, megfelelő, kellő, kielégítő, szükséges, találó, pontos

  adequate

 • import(ál), értelem, jelentés, fontosság, jelentőség, jelent, kifejez, magában foglal, sejtet

  import

 • bevezet, beszerel, felszerel, beállít, montíroz [gépet], berendez [műhelyt], installál, beiktat

  install

 • felfegyverzett

  armed

 • hozzávetőleg, hozzávetőlegesen, körülbelül

  approximately

 • rend(szer)esen, szabályosan, szabatosan, pontosan, szabályozottan, rendezetten, szokásosan

  regularly

 • robbanás, felrobbanás, kitörés, detonáció, kirobbanás

  explosion

 • magányos, egyedülálló, elhagyatott, társtalan [ember stb.], elhagyott

  lonely

 • bemutatás, beállítás, "tálalás", bemutató, prezentáció [interaktív videoprogram], ajándék

  presentation

 • beszennyezés, szennyeződés, magömlés, éjszakai magömlés, pollúció, orv éjszakai magömlés

  pollution

 • pihen, lazít, elernyed, elenged, alábbhagy, elernyeszt, ellankad, enyhít, gyengül, kikapcsolódik

  relax

 • fertőzés, elkobozhatóvá válás, jogellenessé tétel, káros befolyás, megtámadhatóvá válás, ragály

  infection

 • pózol, tesz(i magát), felvet, felhoz, okoz, [pöuz], testtartás, testállás, póz, magatartás, pózolás

  pose

 • US, program, műsor, napirend, munkarend, tervezet, tájékoztató [iskola tanulmányi rendjéről stb.]

  programme

 • sajnál(at/-kozás), megbán(ás), fájlal, sajnálkozás, sajnálat, búsul, sajnál vkt/vmt, sajnálkozik

  regret

 • pontos, szabatos, helyes, alapos, akkurátus, gondos, lelkiismeretes, hibátlan [számítás]

  accurate

 • formula, minta, szabály, megszokott/állandósult/elcsépelt fordulat/kifejezés/szólásmód

  formula

 • lépés, iram, tempó, járkál, iramot diktál, kilép, kimért lépésekkel megy, lassan halad, lassan megy

  pace

 • fürdőszoba, US W. C., toalett, fürdőszoba-berendezés, US mosdó, W. C., nyilvános vécé

  bathroom

 • határ, mezsgye, körülhatárolás, határ-, határvonal

  boundary

 • hivatalnok, tisztviselő, irodai alkalmazott, írnok, ügyvédjelölt, ügyvédbojtár, adminisztrátor

  clerk

 • másodlagos, mellékes

  secondary

 • mártás, szósz, íz, pikantéria, kellemes izgalom, köret, körítés, US kompót, befőtt, párolt gyümölcs

  sauce

 • oktató

  educational

 • hamarosan, nemsokára, röviden

  shortly

 • tiéd/tieid, tiétek/tieitek, öné(i), magáé(i)

  yours

 • figyelemre/említésre méltó, feltűnő, figyelemreméltó, meglepő, rendkívüli, figyelemre méltó

  remarkable

 • létező

  existing

 • toll, karám, akol, ól, ketrec, őrizetes cella [rendőrbíróságon], szl [börtön] sitt, siti

  pen

 • igazgató, tőke, kölcsöntőke, vezető, legfontosabb, legfőbb, első, legelső, fő, főbb, vezér-

  principal

 • biztosít, bebiztosít, bizonygat, megnyugtat, bátorít, biztat, meggyőz

  assure