Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 28

Angol vegyes szógyűjtemény 28

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • sár, iszap, tapasztott/vert/döngölt [fal], lápföld

  mud

 • állandóan, folyamatosan

  constantly

 • rosszul, nagyon, súlyosan, égetően, csúnyán

  badly

 • bátorít, erősít, bátorság, erezet, erő, ideg, ín, magabiztosság, vakmerőség

  nerve

 • illetőleg, vonatkozólag

  regarding

 • szokásos program, tevékenységek, megszokott, sablonos dolgok, a napi verkli, gyakorlat, jártasság

  routine (routines)

 • birodalom, uralom, hatalom

  empire

 • távlat, kilátás, perspektíva, megvilágítás, távolról való szemlélet, [helyes] megítélés, látvány

  perspective

 • meglepő, bámulatos, váratlan

  surprising

 • burgonya, krumpli

  potato

 • fogalom, képzet, vélemény, nézet, elgondolás, elképzelés, hóbort, gondolat, kép, felfogás, kedv

  notion

 • nyugdíj; panzió, kegydíj, járadék, bér, díjazás, penzió, penzió teljes ellátás

  pension

 • vallásos, lelki, spirituálé, néger vallásos ének, lélektől megragadott, lelki ajándék részese

  spiritual

 • feljogosít, címet ad, címez

  entitle

 • fóka, pecsét, bélyeg, lezár, megpecsétel, lepecsétel, hitelesít, megerősít, szigetel, tömít

  seal

 • futás, folyás, gennyedés, gennyes, futó, szaladó, rohanó, folyó, folyékony, csempészés, csepegés

  running

 • terem, szoba, helyiség, kamra, üreg, barlang, aknakamra, aknakatlan, bili, éjjeli edény, feltörés

  chamber

 • félbeszakít, közbeszól, közbevág

  interrupt

 • frekvencia, gyakoriság, rezgésszám

  frequency

 • fölfedezés, lelet, talált tárgy, felfedezés, megtalálás

  finding

 • ifjabb, fiatalabb, alárendelt, alacsonyabb rangú, öcsi, a gyerek, a kicsi, alsóbb fokú

  junior

 • gondoskodás, gondviselés, ellátás, intézkedés/rendelkezés, intézkedés/rendelkezés jog

  provision

 • űz, futkos/rohangál [vm után], üldöz, hajszol, hajt, kerget [vadat], madarászik

  chase

 • ártatlan, naiv, nyílt, nyíltszívű, mesterkéletlen, Ince

  innocent

 • mezőgazdaság, földművelés

  agriculture

 • korlátozás, megszorítás, fogság, akadály, akadályoztatás, megszorító/korlátozó tényező/dolog

  restriction

 • biciklizik, bringázik, kerekezik, bicaj, bicikli, bringa, kerékpár

  bike

 • nagylelkű, bőkezű, nemes lelkű, termékeny [talaj]

  generous

 • jellegzetesen, jellemzően, tipikusan, típusosan

  typically

 • kábel, hajókötél, drótkötél, sodronykötél, szigetelt huzal/vezeték, hajó, horgonykötél/lánc

  cable

 • fokozatosan

  gradually

 • alkalmasság, eredményesség, hatásfok, hatékonyság, hathatósság, hatóerő, rátermettség, teljesítmény

  efficiency

 • hajlam, hajlamosság, irányzat, tendencia, célzat, célzatosság, hajlandóság

  tendency

 • korona, fejtető, megkoronáz, megkoszorúz, betetőz, régi korona [öt shilling értékű ezüst váltópénz]

  crown

 • zápor(eső), zivatar, zuhany(ozás), bemutató, bőség, kiállító, meteorraj

  shower

 • tétovázik, vonakodik, habozik, hezitál

  hesitate

 • emelvény, dobogó, plató, politikai program, eszmei sík, (alap)elvek, platform, fennsík, terasz

  platform

 • jól(l)ét, boldogulás; szociális segély, szociális ház/központ

  welfare

 • vetélytárs, vetekedik, versenyez, vetélkedik, verseng, vetekszik, felülmúl, rivális, versengő

  rival

 • fejlett, pontos, magasabb, felső, felsőbb, felsőfokú, előrehaladott, haladó

  advanced

 • kormányforma, uralkodó rendszer, rezsim, épít. vízjárás/hozam [folyóé], orv, életmód, életrend

  regime

 • egy kevés, egy kicsi, gyanítás, gyanú, gyanús körülmény, sejtelem, sejtés, gyanít, sejt

  suspicion

 • előre, ki, elő-, tovább, -ból, -ből

  forth

 • terület, vidék, körzet, kerület, territórium, élettér, felségterület, tartomány

  territory

 • vírus

  virus

 • ahol/ahova/ahonnan csak, bárhol, ahol/ahova csak, bárhova, akárhol, akárhova, bárhonnan, akárhonnan

  wherever

 • abszolút, alapvető, végső, végleges, befejező, utolsó, alap-, döntő, nyelv utolsó [pl. szótag]

  ultimate

 • kiadás, kiadvány, szám [újságé], műsor, kiadás könyvé

  edition

 • kém. fiz. vonzás, csáb, vonzerő, attrakció, csábítás, vonzó tulajdonság/hatás, varázs, csábok

  attraction

 • iker, iker-, kettős, páros, ikergyermek, ikertestvér

  twin

 • alapít, létesít, alapoz, életre hív, elolvaszt, felolvaszt, formába önt, kiönt, lerakja az alapját

  found

 • hangverseny, koncert, egyetértés, összhang, zene hangverseny, fellépés 2 összhang, összeegyeztet

  concert

 • bátorság

  courage

 • kiemel, kihangsúlyoz, fénypont, csúcspont, éles megvilágításba helyez, előtérbe hoz

  highlight

 • jótékonyság(i intézmény), (ember)szeretet, jótékonysági szervezet, könyörület, alamizsna

  charity

 • etnikai, etnológiai, faji, néprajzi

  ethnic

 • izgalmas, érdekfeszítő, feltűnést keltő, megindító, megragadó, szívdobogtató, gerjesztő, izgató

  exciting

 • háborgat, (fel)izgat, nyugtalanít, (meg)zavar, aggaszt, felkavar, meg-/felzavar

  disturb

 • áldozat, áldozatot mutat be, feláldoz, lemond, véres áldozat, áldozás, mentés

  sacrifice

 • olvad, megolvad, elérzékenyül, megindul, ellágyul, meglágyít, enged, felenged, olvaszt

  melt

 • változó, változékony, váltakozó, állhatatlan, függvényváltozó, ingatag, módosítható, változtatható

  variable

 • menyezet, tető, mennyezet, plafon

  ceiling

 • távoli, eldugott, félreeső, messzi, távol eső/fekvő, halvány/csekély, magányos, zárkózott

  remote

 • befutás, érkezés, kiszállás, megérkezés, szállítmány

  arrival

 • egyenruha, egyforma, egyenletes, egységes, változatlan, nem változó, egyező, egyöntetű, állandó

  uniform

 • hozzájárul, közreműködik, részt vesz

  participate

 • különleges/jellemző tulajdonság, légkör, íz, zamat, aroma, illat, ízesítő anyag

  flavour

 • minisztérium, (egyházi) szolgálat, kormány [testület], kormánymegbízás, kormánymegbízás időtartama

  ministry

 • bevásárlás

  shopping

 • édes spanyol vörösbor, kutasz, sátor, tampon

  tent

 • tanulmány, esszé, rövidebb tanulmány, értekezés, dolgozat, disszertáció, kikutat, kivizsgál

  essay

 • alkalmassá tesz, átalakít, átdolgoz, alkalmazkodik, megszokik, adaptálódik, alkalmaz/hozzáilleszt

  adapt

 • demokrata, US a demokrata párt tagja, demokratapárti, demokrata párt tagja

  democrat

 • gén

  gene

 • diagram, grafikon, görbe, táblázat, térképez, grafikont/táblázatot készít, térkép

  chart

 • rab(szolga), agyondolgozza magát, robotol

  slave

 • szerződés, egyezmény, egyezkedés, megállapodás, tárgyalás

  treaty

 • barát, kedves, szerelmes, szerető, udvarló

  lover

 • egyetemes, általános, univerzális, általános érvényű, nemzetközi, általános tétel/fogalom

  universal

 • felébred, felrázódik, felocsúdik, felébreszt, felkelt, teljesen éber

  awake, awakened / awoke, awakened / awoken

 • röviden, tömören

  briefly

 • őrült, elmebeteg, esztelen, bolond, eszeveszett, bogaras, düledező, gyenge, rozoga

  crazy

 • személyesen, személy szerint, ami engem illet, részemről, részünkről

  personally

 • (gombos)tű, bábu?, kugli?, érdemrend, dísztű, hajtű, biztosítótű, melltű, kitűző, átdöf, átszúr

  pin

 • szemben áll, szembesül, szembesít, szembenéz, szembeszáll, régi találkozás, összeütközés

  confront

 • vitat, megvitat, veszekedés, vita, vitatkozás, ellenáll, harcol, kétségbe von, veszekszik

  dispute

 • tudományos kutató/munkatárs, nyomozó, kutató

  researcher

 • kimerészkedik, vállalkozás, kockázatos vállalkozás, ügylet, üzlet, spekuláció, kockázat, kísérel

  venture

 • ragyogó, nagyszerű, pompás, briliáns, fényes, kiváló

  brilliant

 • nyaraló, tanya, villa, vidéki ház, kunyhó, falusi ház, egyszerű falusi ház, [svájci] faház

  cottage

 • lemond, leköszön, kilép, beletörődik, beadja a lemondását, beadja/benyújtja lemondását

  resign

 • sikeresen

  successfully

 • tanterv, tanmenet, tananyag, stúdium, stúdium tanulmány

  curriculum

 • dió, mogyoró, anyacsavar, makk, félcédulás v. kissé ütődött alak, -mániás, bolond ember, fej

  nut

 • szolgálatkész, készséges, segíteni kész, segítséget nyújtó [személy], hasznos, üdvös, segítőkész

  helpful

 • (meg)kímél, megtakarít, óv, spórol, szabad/ráérő/felesleges (idő), megkegyelmez, nélkülözni tud

  spare (time)

 • feltéve (,hogy)

  provided (that)

 • ostoba, elbolondít, átejt, becsap, rászed, bolond ember, együgyű, gyümölcskrém, udvari bohóc

  fool

 • megvendégelés, mulatság, szórakozás, szórakoztatás, vendégség

  entertainment

 • távoli, zárkózott, tartózkodó, kimért, hideg, hűvös, halvány, messze, messzi, távol

  distant