Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 29

Angol vegyes szógyűjtemény 29

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • frissen, legutóbb, minap, most, nemrég, újból, újonnan, újra

  newly

 • humor, komikum, vicc, humoros/mulatságos oldala vmnek, vk kedvét/tetszését keresi vknek, hangulat

  humour

 • csokoládé, csokoládé [tábla és ital], csokoládészínű, csokoládébarna, csokoládés

  chocolate

 • beállít, befog (fűrész pengéjét), felállít, felemelkedik, felmászik, felmegy, felragaszt, felszerel, felül, felültet, meghág, montíroz; állvány, emelvény, foglalat, hátasló, hegy, keret, tartó

  mount

 • süket

  deaf

 • (virág)csokor, fürt, csomó, nyaláb, összecsomóz, köteg, bojt, boly, csoport, csorda, ércfészek

  bunch (of flowers)

 • piszkos, koszos, szennyes, mocskos, ocsmány, szemérmetlen, trágár, aljas, hitvány, galád

  dirty

 • bade [beid/baed] v. bid, ígér, ráígér, ígéretet tesz, bemond, licitál, meghagy, elrendel

  bid, bid / bade, bidden

 • országút, közút, főútvonal, autópálya, autósztráda, autóút

  highway

 • mérés, méret, kiterjedés, mérték, felmérés

  measurement

 • esküdtszék, esküdtbíróság, jog esküdtszék, esküdtek, versenybíróság, zsűri, ideiglenes, rögtönzött

  jury

 • törött, elromlott, töredékes, rossz, tönkrement, megrongálódott, szaggatott, izgatott, megtört

  broken

 • képzelőerő, képzelőtehetség, fantázia, képzelődés, kitalálás, elképzelés, képzelet

  imagination

 • résztvevő

  participant

 • elfogadható, megfelelő, tűrhető, elég jó, szívesen fogadott [ajándék], szívesen látott [vendég]

  acceptable

 • tű, alátámaszt, átfurakodik, áthatol, átszúr, buzerál, felszúr, keresztülfurakodik, kiszínez

  needle

 • erőteljesen sürgető, express (levél), kéréssel zaklató, nyomatékos, sürgető, sürgős, unszoló

  urgent

 • viszonyszó, járulékszó, változatlan szó, változatlan szóelem, partikula, [határozói] segédszó

  particle

 • szakmai továbbképző tanfolyam, intézet, alapít, létesít, szervez, megszervez, megindít, egyetem

  institute

 • igazol, bemutat, tanúsít, kitesz, szemlére tesz, kiállított tárgy, kiállítás, bizonyíték

  exhibit

 • (ki)küldetés, megbíz(at)ás, feladat, misszió, megbízatás/feladat, katonai megbízatás/feladat

  mission

 • n, kezelő, kezelőnő, gépkezelő, gépkezelőnő, operátor, US sofőr, üzletkötő, bonyolító, spekuláns

  operator

 • (elő)képzettség, végzettség, képesítés, alkalmasság, feltétel, követelmény, iskolai végzettség, szakképzettség

  qualification (qualifications)

 • költészet, költemények, költőiesség, költőiség

  poetry

 • vagyon, vagyontárgy, birtok, tőke, előny, kincs, aktíva, nyereség

  asset

 • nem ért egyet, ellenkezik, ellentétben áll, nem egyezik meg, különbözik, eltér, ellentmond

  disagree

 • örökké, örökre

  forever

 • szoknya, szegőléc, szegélyléc, szegélyez, körít, környez [helységet út stb.], körüljár, körülvesz

  skirt

 • üdülő/nyaraló/fürdő-/menedék(hely), üdülőhely, segédeszköz, erőforrás, [utolsó] mentsvár, ellátogat

  resort

 • kölcsönhatás

  interaction

 • megbüntet

  punish

 • selyem

  silk

 • penge, lap, [fű]szál, fickó, vidám fickó, fűrészlap, lap kardé, lapát, lapát turbináé, szál

  blade

 • felvétel, feljegyzés, jegyzékbe/nyilvántartásba vétel, beiktatás, elbeszélés, elmesélés

  recording

 • elfog, lefoglal, megszerez, megragad, birtokba vesz, bemaródik, berágódik, beszorul

  seize

 • törekvés, nagyravágyás, cél, ambíció, igyekezet, becsvágy, érvényesülési vágy/törekvés, szándék

  ambition

 • egyenlő, egyenlő értékű/erejű, egyenértékű, azonos, ekvivalens, II egyenérték, azonos érték

  equivalent

 • közé, között

  amongst

 • szerkezet, váz, felépítés, rend, alap, keretkészítés, keret, keretek

  framework

 • letelepedés, telep, település, gyarmat, rendezés, elintézés, felszámolás [ügyé], rendezés/elintézés

  settlement

 • alperes, vádlott

  defendant

 • polgármester

  mayor

 • elnyer (szavazatot), kap (szavazatot), leszavaz, leszavaztat, szavaz; szavazás, szavazat, szavazatszámlálás, szavazóhelyiség, választói névjegyzék

  poll

 • adóslevél, biztosíték, köpeny, kötelék, kötelezettség, kötelezvény, kötés, kötvény, óvadék, vámőrizet; beköt (téglát falba), elzálogosít, vámzár alá helyez

  bond

 • illetőleg, vonatkozólag

  concerning

 • évforduló, születésnap

  anniversary

 • idegen (ember), ismeretlen ember, külföldi

  stranger

 • megközelítőleg, nagyjából, körülbelül, durván, elnagyolva, gorombán, nyersen, kíméletlenül

  roughly

 • fokozott

  increased

 • hat(ást gyakorol), (mély) benyomást tesz, benyomás, nyom, bélyeg, jegy, lenyomat, másolat

  impress

 • megszégyenít, szégyen, gyalázat, [milyen] kár, szégyenbe hoz, szégyenkezés

  shame

 • nagymama, nagyanya

  grandmother

 • (pénz)érme, pénzdarab, [új szót/kifejezést] alkot/kovácsol, kiagyal, fabrikál, új szót alkot

  coin

 • különválás, különválasztás, elkülönülés/-ítés, különélés, elkülönítés, elkülönülés, elválás

  separation

 • elvesz([í]t)ett, kárba veszett, hiábavaló, eltévedt, elkárhozott

  lost

 • divatos, elegáns; eszes, értelmes, ötletes, intelligens, ügyes, szigorú, erős, hathatós, agyafúrt

  smart

 • belső lehetőség szerint, lehetségesen, potenciálisan, virtuálisan

  potentially

 • gép, munkagép, gépfelszerelés, szerkezet, felszerelés, gépszerkezet, [hajtó]mű, alkatrész

  machinery

 • eszköz, szerszám, felszerelés, megvalósít, végrehajt, kivitelez, foganatosít, feltölt, pótol

  implement

 • pózna; sark(pont), pólus, sarok, véglet?, aládúcol, becsap, karóz, kidúcol, lop, rászed

  pole

 • bajnok, harcos, támogat, védelmez, síkra száll

  champion

 • szerkezet, fogaskerék, sebesség(váltó), felszerelés, szerelvény, készülék, bekapcsol, függővé tesz

  gear

 • nagyon, igen, jelentősen, nagymértékben, előkelően, méltósággal, büszkén

  greatly

 • bámulatos, hihetetlen, elképesztő, meglepő, hallatlan, meghökkentő, nagyon meglepő, csodálatos

  amazing

 • előadás, rendreutasítás, leckéztetés, megleckéztetés, megrovás, intés, dorgálás, felolvasás, előad

  lecture

 • környezet, keret, helyzet, szín, díszlet, bedugás, beérett, befoglalás, beforrás, beosztás

  setting

 • ferdén bever (szöget), lábujja hegyével rúg, lábujjhegyen áll, lábujjhegyen megy, megrúg, ütő hegyével üt; alapfal kiugrása, csőr, éles vasalás, érintkező csúcs, fékpofa, hegy, kiszögellés, kiugrás, láb, lábujj, orr, tengelycsap, tengelyvég

  toe

 • beavatkozás, intervenció, közbelépés, közbenjárás

  intervention

 • elájul, elalél, eszméletét veszti, elgyengül, elerőtlenedik, gyenge, bágyadt, bátortalan, halovány

  faint

 • leves, lóerő, nitroglicerin, repülőbenzin, doppingol, üzemanyagot feljavít

  soup

 • köztársaság

  republic

 • üzletember, kereskedő

  businessman

 • állhatatos, következetes/egyenletes/kiegyensúlyozott [viselkedés], tömör, sűrű, összeálló

  consistent

 • írott, (meg)írt, leírt, írásba foglalt, írásbeli

  written

 • aggódó, gondterhelt, aggodalmaskodó, nyugtalankodó, aggodalmas, nyugtalan

  worried

 • borzasztó, siralmas, (Milyen) szörnyű!, rettenetes, félelmetes, ijesztő, áhítatos, áhítattal telt

  awful (How awful!)

 • boríték, átkötés, bevonat, burkolás, burkolat, burkoló, burkológörbe, fénykoszorú, göngyöleg

  envelope

 • megfordít, visszavon, megsemmisít, vm ellenkezője/fordítottja/ellentéte, kudarc, vereség

  reverse

 • teremtés, alkotás, alkotás [mint folyamat], szính új felfogásban való alakítás [szerepé]

  creation

 • hirdet, reklámoz, hirdet [pl. tárgy eladását], közzétesz, közread [hírt médiában], kikürtöl

  advertise

 • hosszú távú, hosszú lejáratú

  long-term

 • csúnya, csúf, rút, ronda, rossz, kellemetlen, mogorva, undorító

  ugly

 • értekezik, felvilágosítást kér, irányítást kér, szakvéleményt kér, tanácskozik, tanácsot kér, utána néz (könyvben)

  consult

 • alkalmas, képes vmre v. vmt megtenni of [doing] sg, tehetséges, jó képességű, ügyes, hozzáértő

  capable

 • halászat, horgászat

  fishing

 • vasút

  railway

 • megkülönböztetés, különbség, különbségtétel, megkülönböztető jegy/vonás, hír, hírnév, kitüntetés

  distinction

 • gyarmat, település, kolónia, kolónia [külföldieké idegenben], telep, áll kolónia, csoport

  colony

 • finom, törékeny, kifinomult, tapintatos, kényes [kérdés], pompás, remek, rég. elpuhult

  delicate

 • szótár, lexikon

  dictionary

 • (vmire utaló) jel, előjel, feltüntetés, figyelmeztetés, indikáció, javallat, leolvasás, rámutatás

  indication

 • por, púder, lőpor, puskapor, rizspor, robbanópor

  powder

 • lámpa, égitest, égő, fáklya, fényszóró, forrasztólámpa, hold, izzó, izzólámpa, nap, villanás

  lamp

 • megkapó, hatásos, lenyűgöző, hatást/mély benyomást keltő, hatást keltő, mély benyomást keltő

  impressive

 • szilárdan, erő(telje)sen, határozottan, biztosan, keményen

  firmly

 • elmélkedés, gondolkodás, gondolatok, tükrözés, tükröződés, visszatükrözés, visszatükröződés

  reflection

 • fizika

  physics

 • elnyel, felvesz, magába szív, felszív, beiszik, abszorbeál, leköt, vállal, átvállal

  absorb

 • ünnep, fesztivál, ünnepség, ünnepély, fesztivál [többnapos], ünnepi, ünnepi játékok, ünnepies

  festival

 • állítólagos, feltételezett, látszólagos

  supposed