Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 30

Angol vegyes szógyűjtemény 30

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • az ég szerelmére!, japán rizspálinka, rizspálinka, szaké

  sake (for goodness' sake)

 • bátor, dacol, bátor ember, derék, egyszerű, indián harcos, merész, mutatós, szembeszáll

  brave

 • riadó, készültség, riasztás, riasztójelzés, vészjel, figyelmeztető kiáltás, riadalom, ijedtség

  alarm

 • köszönés, meghajlás, masni, csokor [nyakkendőé], meghajol, lehajt, fejbólintás, (fejet) hajt

  bow (tie a bow), (with your body)

 • harc, küzdelem, erőpróba, mérkőzés, vita, vitatkozás, szóváltás, harcol, küzd, verseng, verseny

  contest

 • kétségbeejtő/-esett, elkeseredett, elszánt, kétségbeesett, reménytelen, kétségbeejtő, súlyos, erős

  desperate

 • örül, elégedett, megelégedett

  pleased

 • összeállítás, szerzemény, zenemű, kompozíció, megfogalmazás, beállítottság, betűszedés, dolgozat

  composition

 • zsebkendő, elsötétedés, feltörlés, gúnyolódás, gyilkosság, jókora ütés, képelsötétítés, letörlés

  wipe

 • erőszakos, rámenős, energikus, agresszív, durva, támadó, veszekedő, veszekedős

  aggressive

 • (rá)szegez, odaerősít, elkap, fülön csíp, [megüt] padlóra küld, padlót fogat, lepuffant, leszed

  nail

 • előléptetés/előlépés, előléptetés/előlépés promóció, elősegítés, támogatás, reklámozás

  promotion

 • megerősíti magát, megerősödik, erőt gyűjt, erőre kap, alátámaszt, biztosít, megerősít

  strengthen

 • edény, tál, csésze, palack, üst, hajó, vízi jármű, nagy csónak, eszköz/ember

  vessel

 • mesterséges, mű, művi, ál-, utánzat, mesterkélt, fiktív, megjátszott, utánzott, csinált, hamis

  artificial

 • legfőbb, legfontosabb, legfelső, legfelsőbb, a lehető legnagyobb, páratlan, végső, döntő, utolsó

  supreme

 • külső(leges), külsőséges, felületi, kül-, külföldi, külországi, külső megjelenés, külsőség

  external

 • [a gondolkodás tana] logika, ésszerű/világos gondolkodás, logika, fölöslegesen vitatkozik

  logic

 • pontos, világos, szabatos, precíz, éles [hatás], pej, pedáns [ember], pej pontoskodó, aprólékos

  precise

 • vállalkozás, kezdeményezés, vállalkozó szellem/kedv, merészség, bátorság, vállalat

  enterprise

 • intelligens, értelmes

  intelligent

 • azonnal, azonnali, rögtöni, közvetlen, fenyegető, közeli [veszély], sürgős, sürgető, folyó havi

  instant

 • sor, sorrend, sorozat, képsor, következés, egymásra következés, számsor, filmjelenet, folytatás

  sequence

 • befektető, pénzét befektető/elhelyező ember, részvényes, tőkés

  investor

 • becslés, értékelés, kalkuláció, kiértékelés

  evaluation

 • tárgyalás, alkudozás, egyeztetés, egyezkedés

  negotiation

 • alkot, alakít, képez, kinevez, jelent, alapít

  constitute

 • ügyesség, jártasság, csel, tsz. vízi jármű, tsz. vízi járművek, bárkák, kis hajó, kis hajók

  craft

 • hanglemez, karika, körhagyó tárcsa, korong, lap, lemez, lőgyapot-tárcsa, pasztilla, tányér, tárcsa

  disk

 • felfog, megért, rájön, érzékel, észlel, észrevesz, felismer, megérez, meghall, meglát, tapasztal

  perceive

 • büntetés, megtorlás

  punishment

 • Mr., úr

  Mr

 • méreg, (meg)métely(ez), (meg)mérgez

  poison

 • szarvasmarha, marha, barom, jószág, állatállomány, lábasjószág

  cattle

 • belépés, bebocsátás, felvétel, bevallás, elismerés, befogadás, bejutás, bejutás to vmbe/vkhez

  admission

 • fészek, egy csomó/sereg/sorozat, fészkel, fészket rak, tanyázik, lakik, rejtőzködik, letelepedik

  nest

 • gyári, ipari, gyártás, előállítás

  manufacturing

 • vár, kastély, [királyi] palota, bástya [sakkban], bástya, bástya sakkban, palota

  castle

 • alkotórész, tartozék, hozzávaló, összetevő, alkotóelem, alkatrész, kellék, alapanyag

  ingredient

 • szelíd, jámbor, kedves, enyhe, könnyű, barátságos, ártalmatlan, mérsékelt, ártatlan, gyenge

  mild

 • angol

  English

 • bámul, mereven néz, szemét mereszti, szemét mereszti at/on/upon vmre, rábámul, bámulás, nézés

  gaze

 • csalódást okoz, csalódik, cserbenhagy, csalódik/csalatkozik vmben, in sg [amit megszerzett]

  disappoint

 • nagypapa, nagyapa

  grandfather

 • feltevés, feltételezés, hipotézis, altétel, elbizakodottság, előfeltétel, felöltés, feltétel

  assumption

 • bajnokság, síkraszállás

  championship

 • folyamatos, állandó, folytonos, szakadatlan, folytatólagos, összefüggő

  continuous

 • golf, golfot játszik, golfozik

  golf

 • beton; határozott, konkrét, tényleges, valós, kézzelfogható, tömör, szilárd, beton-, halmaz

  concrete

 • megfelelő, helyes, alkalmas, hozzáillő, rátermett

  suitable

 • közreműködés, részvétel, részesedés, részesség

  participation

 • védjegy/márka/minőség/fajta (cigaretta), márka, fajta, védjegy, minőség, megbélyegez

  brand (of cigarette)

 • egység, egyetértés, közös birtoklás

  unity

 • oklevelet/diplomát kap(ott sz.), vég(e)z(ett), diplomát szerez, diplomás, okleveles

  graduate (v/n), (from)

 • bélyeg, érték, jelleg, jellem, magatartás, bélyegez, jellemez, meghatároz, dobbant, topog

  stamp

 • önként jelentkező, ajánlkozó, önkéntes, jelentkezik, ajánlkozó [vmlyen feladat végrehajtására]

  volunteer

 • ösvény, nehézkesen/fáradtan jár/cammog, maga után húz, nyomon követ, cammog, csapáz, földet sepri

  trail

 • bámul, mereven néz, pillant, egyenrangú, főnemes, főrend

  peer

 • őszinte, nyílt, tiszta, igaz [barát], valódi, eredeti, hiteles, igazi

  genuine

 • meredek, igen magas, fantasztikus [ár], túlzó, hihetetlen, fantasztikus, átáztat, átitat, telít

  steep

 • elkerülhetetlen, kikerülhetetlen, biztosan bekövetkező, szükségszerű, végzetes

  inevitable

 • észlelés, érzékelés, felfogóképesség, érzékenység, észlelt/érzékelt dolog, felfogás, észrevevés

  perception

 • hanglemez, album, nagylemez, vendégkönyv, emlékkönyv, média album

  album

 • lemond, visszavon, töröl, érvénytelenít, kiegyenlít, áthúz, eltöröl, kiiktat, kitöröl

  cancel

 • elintéz, megbeszél, tárgyal, meg-/letárgyal, [szerződést] köt, keresztülvisz, kieszközöl, eligazít

  negotiate

 • bokor, sűrű, erdő sűrűje, bozót, csalitos, vadon, borostyánág, bozont, csapágypersely, cserje

  bush

 • ásvány, ásványi

  mineral

 • felruházás, felöltöztetés, öltözés, öltözködés, vall beöltözés, szerzetesi/papi ruha felvétele

  clothing

 • kereskedelmi, csere-(kereskedelmi); kereskedés

  trading

 • kiszámítás, költségvetés, számítás, terv

  calculation

 • született, születésű

  born

 • áremelkedés, infláció, felfúj(ód)ás, felduzzasztás, felfúvódás, megduzzadás, orv felfúvódás

  inflation

 • énekes, énekesnő, karénekes, templomi karénekes, kántor, énekelni tudó ember

  singer

 • (össze)szorít, szorongat, (össze-, ki-)présel, kifacsar, présel, furakszik, kipréselt gyümölcslé

  squeeze

 • előre lát, anticipál, megérez, előre érez, számít/készül, számít/készül vmre, előbbre hoz

  anticipate

 • előny, tulajdonság, jó tulajdonság, érték, erény, erkölcsi tisztaság

  virtue

 • (be)csavar, (be)sróf(ol), csavarmenetet vág, csavarodik, csavarral megszorít

  screw

 • meglepően

  surprisingly

 • (oda)szentel/-szán, fordít, áldoz, odaszán, odaszentel, ítél, pusztulásra ítél, szentel, szán

  devote

 • hátsó rész, nevel, emel, felemel, felépít, hátsó, kultiválás, felállít [létrát stb.], ágaskodik

  rear

 • rémület, rettegés, iszonyodás, irtózás, borzadás, undorodás, borzalom, szörnyűség, borzalmasság

  horror

 • kis háziállat, kedvenc, cirógat, simogat, becéz, öleb, bárányka, kegyelt, dédelget, kényeztet

  pet

 • egyesülés, szövetkezés, szövetség, koalíció

  coalition

 • csukló, kéztő, kézelő, mandzsetta, orv kéztő, dugattyúcsap

  wrist

 • értelmi, szellemi, intellektuális, értelmes, intelligens, értelmiségi, szellemi foglalkozást űző

  intellectual

 • szórakoztat, vendégül lát, elfogad, megvendégel, mulattat, [érzéssel] viseltetik, foglalkozik

  entertain

 • ej(nye), ejha?, jujj?

  oh

 • ügyes, okos, eszes, agyafúrt, leleményes, szellemes, -er, -est, -est v. more..., intelligens

  clever

 • gyengéje/gyenge oldala/pontja vknek/vmnek, gyengeség

  weakness

 • bele-/magában foglal, felölel, megtestesít, belefoglal, összekever, elegyít, magában foglal

  incorporate

 • fellendülés, felemelkedés, meggyógyulás, helyreállítás, megtalálás, visszaszerzés, emelkedés

  recovery

 • sors, végzet, elmúlás, halál, pusztulás, vég

  fate

 • alagút, akna, tárna, füstcsatorna, alagutat fúr, hálóval fog, aluljáró, füstjárat, háló, kürtő

  tunnel

 • ünneplés, dicsőítés, megünneplése/megülése vmnek, celebrálás, misemondás, misézés

  celebration

 • csüggedtség, levertség, elesettség, depresszió, horpadás, mélyedés, földteknő, válság

  depression

 • (élet)társ, pajtás, cimbora, munkatárs, haver, pár, kartárs, kolléga, biz élettárs, férj, feleség

  mate

 • lelkesedés, rajongás, elragadtatás, rajongás for/about vmért, extázis, felbuzdulás, áradozás

  enthusiasm

 • izgalom, feldúltság, izgalmi állapot, izgatottság

  excitement

 • valószínű, lehetséges, feltételezhető, várható, biz valószínű/legesélyesebb [jelöltek]

  probable

 • csípő, elszomorít, lehangol, csipkebogyó, divatos, dörzsölt, élszarufa, menő, rafinált, rosszkedv

  hip