Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 31

Angol vegyes szógyűjtemény 31

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • mn/fn lengyel, csiszol, fényesít, fényez, kicsiszol, kifényesít, kifinomít, kitisztít, políroz

  polish

 • étlap, étrend, elérhető fájlok listája

  menu

 • látási, látó-, vizuális

  visual

 • (a)míg, (mi)alatt, (mi)közben

  whilst

 • civil, polgári, polgári egyén

  civilian

 • beszív, kiszív, elnyel, szív, felszív, magába szív [tudást], szopik, szopogat [cukrot], befolyás

  suck

 • helyettes, megbízott, küldött, követ, [parlamenti] képviselő, képviselő, képviselőházi tag

  deputy

 • engedély, jogosítvány, [költői] szabadság, szabadosság, féktelenség, engedélyez, engedélyt ad

  licence

 • szel, szeletel, felszel, felszeletel, felvág, hasít, vágó/vagdaló mozdulatokkal halad, csavar

  slice

 • alkot(ó), költ(ő), szerez, (meg)komponál(ó), zenét szerez, készít, elrendez, eldönt, képez

  compose (composer)

 • homoszexuális, homoszexuális főleg férfi, homokos, meleg, "buzi", vidám, víg, jókedvű, élénk, derűs

  gay

 • belefárad, kifárad, elfárad, un, megun, autógumi, gumiabroncs, kerékabroncs, kerékpárgumi, fáraszt

  tire

 • letét, betét, foglaló, előleg, (pénzt) betesz (bankba), lerakódás, üledék, seprő, csapadék

  deposit

 • együttműködés

  cooperation

 • hozzátartozók, szülők, család, övéi, faj, nemzetség, nép, nemzet, emberek, népi

  folk

 • (zárt) (kis)teherautó/furgon, mikrobusz, furgon, árukihordó kocsi/autó, árukihordó kocsi/teherautó

  van

 • ügyes, tiszta, szép, csinos, takaros, ízléses, elegáns [egyszerű], elegánsan [egyszerű], rendes

  neat

 • dimenzió, kiterjedés, méret, minta, szabványméret; bekottáz (rajzot), méretez, méretre vág

  dimension

 • erős, nagyfokú, hathatós, mély, mélyen átélt, engesztelhetetlen [gyűlölet], éles, heves, beható

  intense

 • arány, százalék, százalékarány

  percentage

 • hevesség, heveskedés, lobbanékonyság, meleg, melegség [érzelemé], szívélyesség [fogadtatásé stb.]

  warmth

 • álnok személy, csúszó-mászó személy, hálátlan személy, kétszínű személy, kígyó, csavarodik

  snake

 • meztelen, csupasz, fedetlen, puszta, pucér, dísztelen, fegyvertelen, kiszolgáltatott, kopár

  naked

 • fenntartás [rendé], eltartás [családé], gondoskodás [családról], tartásdíj, fenntartás, ellátás

  maintenance

 • dob(ol), bőgőmajom hangszerve, csavargó batyuja, cserződob, dob alakú tartály, dobhártya, dobolás

  drum

 • alkotmányos, szervi, alkati, egészségügyi, egészségügyi séta, mindennapos séta

  constitutional

 • elem, telep, akku, akkumulátor, csoport, hizlalóketrec-sorozat, készlet, pörölymű, sorozat

  battery

 • vasút, US vasút, GB vasúti pályatest, US, vasúton küld/szállít [árut], hamis váddal bebörtönöztet

  railroad

 • ábrázolás, feltüntetés, beállítás, reprezentáció, alakítás, állítás, értelmezés, kép, képviselet

  representation

 • szétzúz, lesújt, megtör, összeprésel, (ki)sajtol; szerelem, beomlás, kisajtolt gyümölcslé

  crush

 • döntés, elhatározás, meghatározás, szándék, véghatározat

  determination

 • esz matematika, mennyiségtan, matematika

  mathematics

 • hiány, deficit, veszteség

  deficit

 • általában, rendszerint, szokás szerint

  commonly

 • tünet, jelenség

  symptom

 • konténer, tároló

  container

 • (politikai) menekült, menekülő, szökésben levő

  refugee

 • US, in behalf of sy vk érdekében/kedvéért, vk érdekében szól/kiáll

  behalf, in/on behalf of sb

 • fokoz, kiemel, hangsúlyoz, erősít, növel, emel, kiemel [érdemet], fokoz [élvezetet], kihangsúlyoz

  enhance

 • helyettesít, behelyettesít, pótol, megújít, helyettes, megbízott, meghatalmazott, képviselő

  substitute

 • jelenség, tünemény, tünet, ritka/csodás/különös tünemény, csodálatos dolog/ember, fenomén

  phenomenon

 • remélt, várt

  expected

 • tengerpart, alátámaszt, megerősít, támasztással megerősít, tópart, szárazföld, gyámfa, part

  shore

 • néni, nagynéni

  aunt

 • köztársasági, köztársasági érzelmű, köztársaságpárti, republikánus, köztársasági érzelmű személy

  republican

 • paradicsom

  tomato

 • szószóló, támogató, védő, pártfogó, ügyvéd, javasol, támogat, véd, közbenjár, támogat [ügyet]

  advocate

 • konzerv(doboz), bádog, ón, cin, fn/mn konzerv, fn/mn konzervdoboz, bádog-, bádogból készült

  tin

 • kompromisszum, megegyezik, megegyezés, egyezség, átmenet, keverék, kiegyezik, egyezkedik

  compromise

 • olcsó áru, alkalmi vétel, alku, alkuszik, megalkuszik, alkudozik, becserél, üzlet

  bargain

 • az ő ...-ja/je <nőnemű birtokos névmás>

  hers

 • ismérv, ismertetőjel, döntő jellegzetesség, kritérium

  criterion

 • gépiesen, gépies/akaratlan/önkéntelen mozdulattal, önműködően, automatikusan, magától

  automatically

 • mennybemenetel, égberagadás, elragadtatás, fordítás [folyamata], lefordítás [folyamata], fordítás

  translation

 • golyó, lövedék

  bullet

 • fehérje, protein

  protein

 • földrész, kontinens, szárazföld, világrész

  continent

 • kevesebb

  fewer

 • kiemelkedő, szembetűnő, kiváló, nevezetes, elintézésre váró, elintézetlen, elsőrendű, esedékes

  outstanding

 • szőnyeg, felhint, lehord, összeszid, szőnyeggel borít, szőnyeggel takar

  carpet

 • mat bővítés [törté], mat kibővítés [törté], tágítás, kitágítás, bővülés, kibővülés, terjedelem

  expansion

 • söröző, kocsma, büfé, italbolt, söntés

  pub

 • kényelmes, megfelelő, alkalmas, alkalmas [időben], alkalmasfor/to vmre [időben], alkalmas [időben]

  convenient

 • mag, (gabona)szem, US: kukorica, GB: búza, szemcse, GB búza, US kukorica, zab, csemegekukorica

  corn

 • gyémánt, káró, US baseballpálya, briliáns

  diamond

 • átmenet, átmeneti, átalakulás, áthaladás, átmenés, átvezetés, ívátmenet, képátmenet, moduláció

  transition

 • tulajdon, tulajdonjog, birtoklás

  ownership

 • bonyolult, komplikált, nehéz

  complicated

 • papírzsebkendő, tampon, selyempapír, szövet, biológiai szövet, fátyol, szövedék, szövevény

  tissue

 • szavazó

  voter

 • (vízben) fő(z), (fel)forr(al), forral [vizet], felforral [vizet], főz [habzásig cukrot], buzgás

  boil

 • fájdalmas, kínos, kellemetlen, lehangoló, fáradságos/nehéz/vesződséges

  painful

 • későbbi, azutáni, (be-/el-/rá)következő, bekövetkező, elkövetkező, rákövetkező, újabb

  subsequent

 • mód, módszer, eljárás, divat, ízlés, szokás, forma, létmód, alak, modus [szillogizmusban]

  mode

 • zongora, zene zongora, halkan, piano

  piano

 • sebészet; rendelő, orvosi rendelő, műtét, operáció

  surgery

 • politikailag, politikai szempontból, politikusan, agyafúrtan, ügyesen

  politically

 • ostoba, buta, együgyű, meggondolatlan, hülye, bohó, csacska, bódult, bolondos személy, egyszerű

  silly

 • aláírás, láttamozás, pecsét, bélyeg, azonosító, orv szignatúra

  signature

 • szerény, mérsékelt, tartózkodó, igénytelen, egyszerű, mértékletes, erkölcsös, erényes

  modest

 • felbecsül, megbecsül, értékel, kiértékel, számokban kifejez

  evaluate

 • külső

  outer

 • vállal, hozzáfog, elintéz, megold, szerel [fociban], megbeszél, megvitat, vitába száll (vkvel)

  tackle

 • versmérték, versláb, ritmus, összhang, harmónia, szabályos mozgás/ütem, zene hangarány

  rhythm

 • intézmény, testület, szervezet, vezető réteg, az államegyház, megerősítés [végrendeleté]

  establishment

 • taxizik, gurul [repülő], autótaxi, taxi, gurul

  taxi

 • valószerű, valóságos, élethű, realista, realisztikus, életszerű, gyakorlatias

  realistic

 • halkan, csendesen, lágyan [havazik]

  softly

 • izgat, felizgat, felkavar, ösztökél, sarkall, kíváncsivá tesz, felidegesít, gerjeszt, idegesít

  excite

 • sáv, pálya, futópálya, átjáró, keskeny út, köz, sikátor

  lane

 • teljes, radikális, mélyreható, gyökeres, alapvető, gyök, gyökjel

  radical

 • statisztika, statisztikai adatok

  statistics

 • jelentés, értelem, jelentőség, fontosság

  significance

 • unalmas, egyhangú, lassú, nehéz, nehézkes, rest, tunya, buta, tehetségtelen, tompa, untató

  dull

 • szóvivő, szószóló

  spokesman

 • éhes, éhező, szomjas, áhító, mohón vágyódó, szertelenül vágyakozó, éhséget okozó/keltő, sovány

  hungry

 • sarok, felingerel, felsarkantyúz, ferdén oldalára állít, ferdén oldalára dönt, fut

  heel

 • gazdasági visszaesés, közg gazdasági visszaesés/pangás, visszavonulás, visszahúzódás, hátrálás

  recession

 • tehetség, képesség, talentum, adottság, érzék, hajlam, különleges képesség, hírességek, kiválóak

  talent

 • bors; paprika, feketebors, borsoz, megborsoz, borssal meghint, biz pergőtűz alatt tart

  pepper