Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 32

Angol vegyes szógyűjtemény 32

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • testileg, fizikailag, természettanilag, fizikai szempontból

  physically

 • romantikus, romantikus iskola/irányzat híve/követője, regényes

  romantic

 • tanulás, tudás, ismeret, tudomány, erudíció, ismeretek, megtanulás, műveltség, tanítás, tanultság

  learning

 • alighanem, feltételezhetően, valószínűleg, gyaníthatóan, valószínűen

  presumably

 • megemlít, hivatkozik, beidéz, idéz, megidéz

  cite

 • fiók, borfiú, csapoló, csapos, csillés, előrajzoló, fogalmazó, húzó, húzóeszköz, intézményező

  drawer

 • nyelvtan

  grammar

 • folyóirat, újságíró, napló, hajónapló, újság, hírlap, lap, napilap, jegyzőkönyv, interjút készít

  journal, journalist

 • azután, később, utóbb, utólag

  afterwards

 • hüvelykujj, öregujj [kézen], első lábujj [állaté], hüvelykujjrész [kesztyűé], lapozgat [könyvben]

  thumb

 • csilletávköz, féltónus, hangköz, időköz, intervallum, szünet, távolság, térköz, tízperc (iskolában)

  interval

 • alacsonyabb, mélyebb, lealacsonyít, megaláz, csökken, csökkent, kisebbít, lebocsát, leenged

  lower

 • törülköző, elagyabugyál, jól elver, törülközővel letöröl, törülközővel töröl

  towel

 • utas, utazó, utasember, szimpatizáns [pol. mozgalomé], messziről jött ember, utazó/ügynök

  traveller

 • bodor, csavarodás, csiga, fodor, fürt, göndör hajfürt, göndörödő hajfürt, göndörség, karika, kunkorodás, levélzsugorodás, táskásodás, tincs; csavar, csavarodik, fürtökbe hull, göndörít, göndörödik, görbít, hajlít, kisüt (hajat)

  curl

 • hír, hírnév

  fame

 • tévé

  TV

 • főhadiszállás, parancsnokság, központ, székhely

  headquarters

 • tudósító, riporter, jelentéstevő

  reporter

 • könnyen, könnyedén, olcsún [megússza], felszínesen, könnyelműen, fürgén

  lightly

 • szállás, elhelyezés(i lehetőség), lakás, elszállásolás, alkalmazkodás, igazodás, alkalmassá tétel

  accommodation

 • rendetlenség, zűrzavar, kuszaság, kusza/zavaros helyzet, összevisszaság, zagyvaság, piszok, kosz

  mess

 • eltávolít, kizár, kiküszöböl, töröl, kirekeszt, eliminál, kizár [hibalehetőséget], felszámol

  eliminate

 • megmeredt, merev, kemény, becsap, rászed, bepaliz, átver, feszes, heves/erős [szél] tömény

  stiff

 • süt, kisüt, éget, kiéget

  bake

 • bab, fejbe ver, diószén, fej, guba, karóbab, kávészem, kobak, paszuly, pénz

  bean (beans)

 • beír a fogadókönyvbe, ceruzával felvázol, ceruzával ír, ceruzával jelöl, ceruzával lerajzol

  pencil

 • vigyorgás, széles mosoly, vigyorog, szélesen mosolyog

  grin

 • elhajlás, indulás, elindulás, eltérés, elutazás, távozás

  departure

 • viszony, viszonyszám, hányados, arány

  ratio

 • sütő, gáz/villanysütő, kemence

  oven

 • méter

  metre

 • verejték, veríték, verejtékezik, robotol, gürcöl, dühös/pipás vmre, izzad, izzadás, átszivárgás

  sweat, sweat / sweated, sweat / sweated

 • vegyület, elegyít, összekever, növel, halmoz, fokoz, komplikál [nehézségeket], összetétel, keverék

  compound

 • csípősen, élesen(/határozottan körvonalazva/elkülönítve), hirtelen, gyorsan, fürgén

  sharply

 • hiányzó, elveszett, eltűnt, távollevő, kihagyás

  missing

 • terrorista

  terrorist

 • fel, fenn, emeleti, felső, fenti [szoba], emeletre fel, lépcsőn fel, fel a lépcsőn

  upstairs

 • személyzet, kezelőállomány, kezelőszemélyzet, személyzettel lát el, személyzetként szerepel

  personnel

 • AIDS, szerzett immunhiányos tünetcsoport

  aids (acquired immune deficiency syndrome)

 • alacsony, sekély, felszínes, felületes, üres, sekélyes, gázló, kis hajlású, lapos, léha

  shallow

 • többszörös, többes, sokrészes, összetett, sokrétű, sokszoros

  multiple

 • elnöki, elnökválasztási

  presidential

 • mese, elbeszélés, történet

  tale

 • párhuzamba állít, párhuzamba állítható, közel áll, megfelel, megfeleltethető, hasonló/analóg [eset]

  parallel

 • fogad(tat)ás, esküvői vacsora, összejövetel, befogadás, elfogadás, átvétel, felvétel, recepció

  reception

 • felsőbb, nagyobb, különb, felettes, főnök, fölényben levő, fölöttes, feljebbvaló, elöljáró

  superior

 • könnyít, enyhít, megszabadít, felment, vált [őrséget], felvált [őrséget], megsegít, domborít

  relieve

 • tonna [mértékegység = 1000 kg], tonna

  ton

 • váratlan, nem várt, meglepetésszerű

  unexpected

 • nyomorék, rokkant, munkaképtelen, letiltott, meghibásodott

  disabled

 • meztelen, csupasz, tiszta, egyszerű, világos és feltétel nélküli, hiányos, üres, feltár, kitakar

  bare

 • büntetés, megtorlás, szankció, bírság, hátrány, bánatpénz, tizenegyes [labdarúgásban], büntető

  penalty

 • foglalás, előjegyzés, fenntartás, kikötés, záradék, fenntartott/lefoglalt hely, előre rendelés

  reservation

 • heti

  weekly

 • kifejezett, meghatározott, elkülöníthető, külön, különböző, eltérő, elütő, határozott, tiszta

  distinct

 • sajnál, megsajnál, szán, megszán, sajnálat, szánalom, könyörület, sajnálatos dolog/eset, kár, hogy

  pity

 • hű, hűséges, őszinte, kitartó, állhatatos [barát], megértő [házastárs], lojális

  loyal

 • börtön, tömlöc, fogház, dutyi, fogda

  jail

 • elhalványul, elhomályosul, elhervad, beolvaszt, elfonnyad, elenyészik, elhalkul, elhervaszt

  fade

 • rögzített, szilárd, állandó, változatlan, meghatározott, kötött, fix, mozdulatlan

  fixed

 • ajánlás, javaslat, előírás, teendők

  recommendation

 • elektromos, villamos

  electrical

 • lövedék, rakéta

  missile

 • vállal(kozik), belekezd, belefog

  undertake, undertook, undertaken

 • üdvözöl, köszönt, fogad

  greet (sb)

 • társ; (el)kísér, társul szegődik (vkhez), élettárs, kabinlépcső lefedése, kézikönyv, lejárónyílás

  companion

 • átfogó, széles körű, kiterjedt, minden részletre kiterjedő, felfogó, megértő

  comprehensive

 • (meg-/ki)gyógyít/gyógyul, gyógyít, meggyógyít, kigyógyít, behegeszt, begyógyít [sebet], begyógyul

  heal

 • képződés, keletkezés, kialakulás, elrendezés, létrehozás, alapítás, alakulat, harcrend, képződmény

  formation

 • penny(k), penny régi p. jele d, penny régi p. jele d old penny, 1 font = 240d, 1d=5/12p

  penny (pence)

 • kereskedő, nagykereskedő, szállító, értékpapír-kereskedő, értékpapírügynök, márkakereskedő

  dealer

 • elszámolás, számla, tart, számít, vél, számol, gondol, becsül, kiszámít, kiszámol, tekint

  reckon

 • fényképész

  photographer

 • hagyományosan, a hagyománynak megfelelően

  traditionally

 • Mrs., -né, asszony

  Mrs

 • szemét, hulladék, vacak, ostobaság, szamárság

  rubbish

 • leleplezés, felfedés, kiállítás, expozíció, fekvés, kitettség, kitevés, megvilágítási idő

  exposure

 • megtakarított/spórolt pénz, megtakarítás, fenntartás, gazdaságos, hacsak, kikötés, kímélő

  saving

 • sötétség

  darkness

 • vidék, környék, vidéki terület/táj, terület, vidéki táj

  countryside

 • törzs, banda, társaság, bagázs, pereputty, faj, fajta, nem, néptörzs

  tribe

 • falkavadászat, hajtás, hajtó, keresés, megrendülés, nyomozás, rezgőmozgás, túlszabályozás, űzés

  hunting

 • árengedmény, nem vesz tekintetbe/figyelembe vmt, előre levonja/számításba veszi a túlzásokat vmből

  discount

 • nyilvánosan, nyilvánosság előtt

  publicly

 • konzulens, konzultáns, szakértő, tanácsadó, konzultáló orvos/sebész, konzultáló orvos, GB főorvos

  consultant

 • buzgó, lelkes, szenvedélyes (támogató), lelkesedik, rajong vmiért, vkiért, éles [szem/fül], metsző

  keen (supporter), (on sth/sb)

 • uralkodó, kiemelkedő, túlnyomó, túlsúlyban levő, domináló, domináns

  dominant

 • kereskedő, kereskedelmi

  merchant

 • mellett, mentén, hsz/elölj hajó mellett, hosszában, oldala egész hosszában, oldala mellé

  alongside

 • éjfél, éjféli, mély sötétség

  midnight

 • rosszabb

  worse

 • mereven néz, szemét mereszti, bámul, merev tekintet, bámulás, bámészkodás, kirí, rikít

  stare

 • saláta

  salad

 • szükségszerűen, elkerülhetetlenül, feltétlenül

  inevitably

 • találékony, ötletes, ötletgazdag, kreatív, alkotó, teremtő

  creative

 • érvényes, igaz, igazolható, való, bizonyítható, megalapozott, jogos, indokolt, alapos

  valid

 • összefoglalás, összegzés, kivonat, tartalmi ismertetés, áttekintés, foglalat, összefoglalt

  summary

 • sajátosság, sajátos/jellegzetes tulajdonság, jellegzetesség, vele született tulajdonság, örökség

  attribute

 • ügyvéd, ügyész

  attorney