Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 34

Angol vegyes szógyűjtemény 34

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • fedél, fedő [edényé is], kupak [pipáé], szl [fejfedő] tökfödő, sityak, szemhéj, tud fedél, fedő

  lid

 • gyakorol, próbál [művet kórus/zenekar], gyakorol [erényt stb.], alkalmaz, gyakorlatba átvisz

  practise

 • kémia, vegytan

  chemistry

 • áru(cikke)(k), javak, vagyon, ingóság(ok), árucikk, ingó vagyon

  goods

 • ésszerűen, meglehetősen

  reasonably

 • evidens, kétségtelen, kézzelfogható, magától értetődő, nyilvánvaló, szembeszökő, szemmel látható

  evident

 • evolúció, fejlődés, kifejlődés, bontakozás, kibontakozás, alakulás, kialakulás, gyökvonás

  evolution

 • erősödő

  increasing

 • bíbor, bíborszínű, vörös, bíborvörös, sötét lila, mályvaszínű

  purple

 • drámaian, drámai módon/hangon

  dramatically

 • internet

  Internet

 • ösztönző, ösztönzés, indíték, ingerlés, ingerlő

  incentive

 • szobor, régi szobrot mintáz

  statue

 • ad, adományoz, nyújt, részesít, felruház, összhangban van/áll, megegyezik, egyezik, megad

  accord

 • hozzájárulás, zsebpénz, engedély, engedmény, juttatás, járadék, segély, megengedés, tekintetbevétel

  allowance

 • többlet, felesleg, túl sok, mértéktelenség, szertelenség, kicsapongás, felesleges/túlzott volta

  excess

 • arcél, profil, függőleges metszet, életrajzi vázlat, életrajzi vázlat színes riport formában

  profile

 • barátnő (fiúé)

  girlfriend

 • gyűlés, gyülekezés, összejövetel, gyülekezet, összeállítás, szerelés, összeszerelés, sorakozó

  assembly

 • sokszorosít, reprodukál, visszaad, híven visszaad, szaporít, nemz, létrehoz, felidéz, lemásol

  reproduce

 • alkotó, gyáros, készítő, kivitelező, okozó, teremtő

  maker

 • otthagy, abbahagy [munkát stb.], felad, letesz [hivatalt], quit hold of sg elereszt/elenged vmt

  quit, quit / quitted, quit / quitted

 • nyilvánosság, hirdetés, hírverés, reklám, reklámozás, népszerűsítés

  publicity

 • megszerzés, beszerzés, vétel, szerzemény, akvizíció, nyereség, szerzeményezés, szerzés

  acquisition

 • adatbázis, adatbank

  database

 • elbűvölő, ellenállhatatlan, elragadó, gyilkolás, gyilkos, halálos, halálosan fárasztó

  killing

 • légitársaság, légi járat, repülőjárat, repülővonal, légi útvonal, légiforgalmi útvonal, légcső

  airline

 • mezőgazdasági, agrár, földművelési, földművelésügyi, földműves

  agricultural

 • függelék, lovas, toldat, tolósúly, záradék

  rider

 • közlekedés, szállítás, autóbuszjegy, deportálás, fuvardíj, fuvarozás, szállítóeszközök

  transportation

 • elegáns, előkelő, finom, választékos, díszes, ízléses, drága [étterem], sima, könnyed, kitűnő

  elegant

 • békés, csendes, nyugodt

  peaceful

 • türelem, béketűrés

  patience

 • terápia, gyógyászat, gyógymód, gyógykezelési eljárás, gyógykezelés

  therapy

 • csekk, bankutalvány

  cheque

 • kevert, konfúzus, megzavarodott, összezavart, vegyes

  mixed

 • marhahús, panaszkodik, izomerő, izomzat, nyafogás, panaszkodás, zsémbelés

  beef

 • fogyasztás, felhasználás, pusztulás, tüdővész

  consumption

 • rendetlenség, összevisszaság, zűrzavar, rendellenesség, ziláltság, konfúzió, rendzavarás, zavargás

  disorder

 • puncs, ökölcsapás, lyukasztó; rávág/ráüt/ráver, (meg)üt/dögönyöz, átfúr, átlyukaszt, átüt, behúz

  punch

 • áll, szl [fesztelen beszélgetés] csevegés, fecsegés, pimaszság, i-nn-, biz állal tart [hegedűt]

  chin

 • alkotmány, alapszabály, alkat, lelki alkat, [emberi élő] szervezet, vérmérséklet, temperamentum

  constitution

 • általános(an elterjedt), széles körű, (nagy területre) kiterjedt, széleskörűen, széleskörű

  widespread

 • ellensúlyozás, kárpótlás, kártérítés, kártalanítás, beszámítás, viszonzás

  compensation

 • tárolás, tároló, elraktározás, raktár, raktárhelyiség, raktározás, tárolási díj

  storage

 • buzgó, türelmetlen, mohó, lelkes, sóvár, ég a vágytól, csípős, éhes, éles, fanyar, heveny

  eager

 • logikus, ésszerű, logikus/módszeres gondolkodású, logikai, logikus gondolkodású

  logical

 • állástalan, munkanélküli, tétlen, szolgálatot nem teljesítő [tisztviselő], dologtalan

  unemployed

 • kegy, kegyelem, megbocsátás, asztali ima/áldás, jóindulat, haladék, kecsesség, kellem, báj

  grace

 • laboratórium, labor

  lab

 • nevetséges, képtelen

  ridiculous

 • elemi szál, idegrost, izomrost, rost, rostanyag

  fibre

 • karcol(ás), karmol(ás), start(vonal), kapar, rajtvonal, vakar, dörzsöl, barázdál, csiszol

  scratch

 • (el-/be)zár(tság), elkülönít(és), korlátoz(ás), szorít, határok közé szorít, bezár, börtönbe zár

  confine (confinement)

 • kikényszerít, érvényre juttat, érvényt szerez, kötelezővé tesz, kierőszakol

  enforce

 • klinika, rendelőintézet, egyetemi kórház, kiképző kórház, klinikai előadás, szakmai tanácsadás

  clinic

 • fizetőeszköz, pénznem, valuta, pénzforgalom, forgalom [pénzé stb.], elterjedtség, ismertség

  currency

 • tüntetés, kinyilvánítás, kimutatás [érzelemé], megnyilvánulás, bizonyítás, bebizonyítás, bemutatás

  demonstration

 • fil. lényeg/való, lényeges tulajdonság, eszencia, illatszer, kivonat, lényeg

  essence

 • túllép, felülmúl, meghalad, nagyobb/több mint, túlszárnyal, kiemelkedik, kimagaslik, túltesz

  exceed

 • jellemez

  characterize

 • anyukád, lángok, édesanyád, anyu

  mom

 • elemző, (pszicho)analitikus

  analyst

 • jártas, (meg)tapasztalt, átélt, elszenvedett

  experienced

 • érzékelhető, helyes, ésszerű, okos, józan, értelmes, érezhető, érzékeny, észlelhető, praktikus

  sensible

 • kirak(odik), kiönt, kibillent, kiborít, lerak, lezúdít, otthagy, elhagy, lerakodóhely, szeméttelep

  dump

 • kesztyű

  glove

 • gyanús, kétes, gyanakvó, bizalmatlan

  suspicious

 • képtár, galéria, erkély, karzat, felső emelet, felső emelet színház, képcsarnok, műcsarnok

  gallery

 • citrom, rossz üzlet

  lemon

 • korong

  disc

 • befejezés, beteljesedés, beteljesülés, betöltés (életkort), elkészítés, elvégzés, kiegészítés, véghezvitel

  completion

 • (idegen) kiejtésmód, akcentus, hanghordozás, színezet, hangsúly, hangsúlyoz, hangsúllyal ejt

  accent

 • tudós, tanult/művelt ember, tanuló, humanista, klasszikus nyelvek tudósa/búvára, régi írástudó

  scholar

 • kiadó (pl. újságé), könyvkiadó, lapkiadó-tulajdonos, laptulajdonos

  publisher

 • ügyetlen, esetlen, nehézkes, félszeg, alkalmatlan, kínos, kellemetlen, feszélyező, visszás

  awkward

 • műhely, üzemrész, szakszeminárium

  workshop

 • tengerész, hajós, matróz

  sailor

 • alapos, mély(reható), részletes, teljes, lelkiismeretes, tökéletes, valódi/vérbeli [francia]

  thorough

 • harmad, harmadik, harmadik sebesség, harmadrész, másodperc hatvanad része, terc

  third

 • közigazgatási, adminisztratív, hivatali, igazgatási

  administrative

 • elévülés, elhatárolás, határolás, korlátozás

  limitation

 • képesség, tehetség, adottság, készség, kar, egyetemi kar, fakultás, tantestület, tanszemélyzet

  faculty

 • klasszikus, antik, ókori, humanisztikus, hagyományos

  classical

 • rózsa

  rose

 • szövetség, szövetkezés, a. by marriage házassági/sógorsági kapcsolat/rokonság, alosztály

  alliance

 • kegyetlen, könyörtelen, brutális, -est kegyetlen, kegyetlenül, könyörtelenül, brutálisan

  cruel, crueller, cruellest

 • bizonytalan, nem tudja, nem biztos benne, habozó, kétes, vitás

  uncertain

 • boldogság, vidámság

  happiness

 • édesített fűszerezett bor, futár (sakkban), futó (sakkban), püspök

  bishop

 • alkalmatlanság, rátermettség/tehetség hiánya [vm megtételére/elvégzésére], rokkantság

  disability

 • ügylet, tranzakció, jogátruházás, egyezség, kiegyezés, elintézés, lebonyolítás, megkötés

  transaction

 • betesz, behelyez, beillesztés, beszúrás, áramkörbe iktat, áramkörbe kapcsol, bedug, beilleszt

  insert

 • tolvaj(ok), gazember, lator, rabló

  thief (thieves)

 • előrejelzés, időjárás-jelentés, előrelátás, megsejtés, jóslás, jóslat, jövendölés, prognózis

  forecast, forecast, forecast

 • feltevés, vélelem, hipotézis

  hypothesis

 • kijelent, kinyilatkoztat, kihirdet, kimond, nyilvánít, kiejt, mond

  pronounce

 • kosár, markolatkosár, puttony

  basket

 • fokozatos, fokozatosan/lassan haladó, lépcsőzetes

  gradual

 • szövet, szövedék, épület, építmény, szövevény, szerkezet, váz, felépítés, alkat, összetétel

  fabric