Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 35

Angol vegyes szógyűjtemény 35

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • pötty, tarkít, dóri, hozomány, kis ember, kis gyerek, kis kölyök, kis legény, nyomóelem, pont

  dot

 • tisztán, csupán, csak, teljesen

  purely

 • hordó, hordóba önt/tölt, hordóz, domborúra feltölt [utat], US száguld [motoros járművel]

  barrel

 • eléggé

  sufficiently

 • rendíthetetlenség, szilárdság, állandóság, megingathatatlanság, állhatatosság

  stability

 • margó, széljegyzet, mozgástér, szegéllyel ellát, szegélyez, széljegyzetekkel ellát, árkülönbözet

  margin

 • jelzáloggal megterhel [ingatlant], jelzálogkölcsön[t vesz fel pl. lakására], jelzáloggal terhel

  mortgage

 • hivatalosan

  officially

 • vállvonás, vállvonogatás, vállrándítás, női boleró, vállat von

  shrug

 • találmány, feltalálás, kigondolás, invenció

  invention

 • cérna, fonál, szál, befűz, beölt, fűz [gyöngyöt], felfűz [gyöngyöt], csavarmenet, gépselyem

  thread

 • nyomdász, nyomtató

  printer

 • vezetősor [íráshoz], program [pl. kormányé], tsz sorvezető, irányelv, program, vezérfonal

  guideline

 • hirdetés, apróhirdetés

  ad

 • flotta, hajóhad, haditengerészet, hajóraj, matrózkék, sötétkék, tengerészkék

  navy

 • eltávolítás, elmozdítás, kivétel

  removal

 • tartomány, provincia, terület, ügykör, illetékesség, hatáskör, átv terület [szellemi], működési kör

  province

 • rémület, rettegés, rémuralom, terror, rém, rémkép, nehezen kezelhető személy/gyermek

  terror

 • szarv, autóduda, kürt, duda, felnyársal, felöklel, felszarvaz, megdöf, szarvával felnyársal

  horn

 • történelmi, kiemelkedő, sorsdöntő, nagy [idők]

  historic

 • ismételten, többször, több ízben, újra meg újra

  repeatedly

 • foglalkozás, hivatás, betöltés, betöltés üresedésé, birtokbavétel, birtoklás, elfoglalás

  occupation

 • parancsnok

  commander

 • darab, nagy darab, göröngy, rög, kocka, csomó, összehord, összedobál, összevon, csomós lesz

  lump

 • felelősség, kötelezettség, tartozás, teher, passzíva, hajlam, hajlamosság, tehertétel, konc

  liability

 • zárt, csukott

  closed

 • kacsa, vízbe dob/lök/merít, víz alá nyom, elhajol, félrekapja [fejét], behúzza [nyakát], leszegi

  duck

 • kibontakozik, kialakul, kifejlődik, kialakít, kiformál, kibontakoztat, kifejleszt, kifejt

  evolve

 • egységbe rendezés/foglalás, egyesítés, egységesítés, egységesülés, integráció, beilleszkedés

  integration

 • trópusi

  tropical

 • portré, arckép, élethű (személy)leírás, képmás, személyleírás

  portrait

 • közgazdaságtan, közgazdaságtudomány, gazdasági helyzet/rendszer/élet [egy országé], anyagiak

  economics

 • (el)kényeztet, félrenevel, elront, tönkremegy, elromlik, tönkretesz, rosszul nevel, kifoszt

  spoil, spoiled / spoilt, spoiled / spoilt

 • helyesen

  correctly

 • apu, apuka, papa

  dad

 • fényképészet

  photography

 • szellemileg, intellektuálisan

  mentally

 • farmer (nadrág), farmernadrág

  jeans

 • beavatkozik, közbelép, megakadályoz, keresztez, zavar, gátol, akadályoz

  interfere

 • beigazítás, beállítás, finombeállítás, szabályozás, beszabályozás, behangolás, elintézés

  adjustment

 • senki

  no-one

 • miénk

  ours

 • pad, lóca, bíróság, alagútszelvény, alapárok, állandósított alappont, bakállvány, bírói kar

  bench

 • büntető ítélet, elítélés, bűnösség megállapítása, bűntudatra ébredés, meggyőződés, hit, meggyőzés

  conviction

 • kiegészít, teljessé tesz, egyesít, egységbe rendez, koordinál, egybeolvad, egységesít, integrál

  integrate

 • skót hozzájárulási díj/összeg, betáplált energia, energiafelhasználás, anyagfelhasználás [gépé]

  input, input / inputted, input / inputted

 • lop, meglop, rabol, kirabol, elcsen, harácsol, megfoszt, ellop, elrabol, kifoszt

  rob

 • kétségbeesetten, elkeseredetten, elszántan, reménytelenül, végzetesen, súlyosan, borzalmasan

  desperately

 • barát (lányé), szerető, fiú, fiúja

  boyfriend

 • taglejtés, kézmozdulat, gesztus, modor, jelekkel/taglejtéssel kifejez, gesztikulál, int

  gesture

 • karácsony

  Christmas

 • szén, indigó, másolópapír, indigómásolat, másolat, átütéses másolat, elemi szén

  carbon

 • mentegetőzik, bocsánatot/elnézést kér, magyarázkodik, bocsánatot kér, elnézést kér, kimenti magát

  apologize

 • fölakaszt, felfüggeszt, elhalaszt, felakaszt, felfüggeszt [tisztviselőt], félbeszakít

  suspend

 • szó/betű szerint, a szó szoros értelmében, szó szerint, betűről betűre, szóról szóra

  literally

 • villa, hangvilla, szétágazás, elágazás, összefolyás [két folyóé], folyó fő mellékága/mellékfolyója

  fork

 • irányít, vezet, bika, ökör, marha, US irányítás, vezetés, útmutatás, segítség, kormányoz

  steer

 • aratás, betakarítás, termés, termés eredmény, arat, betakarít, begyűjtés, szedés, szüret

  harvest

 • benzin, üzemanyag, GB benzin, régi petróleum

  petrol

 • szélesség

  width

 • szónoki beszéd, szónoklat, előadás, értekezés, beszélgetés, csevegés, társalgás, eszmecsere

  discourse

 • átad, átenged, átruház, átutal, beutal, eloszt, engedélyez, kijelöl, kioszt, kölcsönöz (értelmet), meghatároz, megjelöl, tulajdonít; engedményes, felhatalmazott, feljogosított, illetékes, illetékes személy, jogosított, jogutód, megbízott

  assign

 • hozzájárul, beleegyezik, jóváhagy, beismer, hozzájárulás, beleegyezés, jóváhagyás, régi beismer

  consent

 • nem tisztességes, igazságtalan, méltánytalan, tisztességtelen, helytelen, nem korrekt

  unfair

 • feltéve (,hogy)

  providing (that)

 • dicsőség, hírnév, fény, pompa, ragyogás, hódolat, tisztelet, dicsfény, glória, tündöklés

  glory

 • megerősít, emel, növel, alátámaszt, ismét érvényesít/életbe léptet

  reinforce

 • tenisz, teniszezés

  tennis

 • csecsemő, kisbaba, kisgyermek, jog kiskorú, újonc, gyermekcipőben járó, új/tapasztalatlan ember

  infant

 • nyugtalan, nyugtalanító, kényelmetlen, kellemetlen, nyomasztó

  uncomfortable

 • szia

  hi

 • közös, kölcsönös, viszonos, biz közös

  mutual

 • hűség, állhatatosság, kitartás, királyhűség, lojalitás, régi ígéretéhez/eskühöz való hűség

  loyalty

 • gerenda, mérlegrúd, sugárzik, ragyog, sugároz, agancs középága, állópofa, fedélzettartó gerenda

  beam

 • összetör(ik), szétzúz/-ver, nekivág(ódik), üt(és), zúz(ás), összezúz, teljesen összezúz, szétzúz

  smash

 • két, kettes, kettő

  two

 • szent, szent és sérthetetlen, megszentelt, egyházi, szentelt, szentséges, szentesített

  sacred

 • rendben (van/levő), rendben van

  alright

 • biológiai

  biological

 • (madár)toll, tollazat, ácsereszték, borda, csap, ék, fésűfog, folt, forgatás, forgatás evezőlapáté

  feather

 • ellenvetés, kifogás, tiltakozás, akadály, ellenzés

  objection

 • szigorúan

  strictly

 • alkotmánymódosítás, módosítás, helyesbítés [számláé], kijavítás, átjavítás [szövegé], jog

  amendment

 • cent

  cent

 • csevegés, cseveg, beszélgetés, fecsegés, beszélget, elbeszélget, társalog, diskurál, tereferél

  chat

 • üt, dob, diákcsemege, édesség, fasaru, fedőtalpbélés, kaja, komédia, komédia múzsája

  sock

 • árapály, apály és dagály, folyás, folyamat, áradat, irány, irányzat, menet, dagály

  tide

 • viadal, torna, verseny, mérkőzés, tört lovagi torna, harcjáték, tört lovasjáték, karusszel

  tournament

 • szétszór, szétszóródik, elszór, szétoszlik, szétrebben, elszéled, meghiúsít, megsemmisít

  scatter

 • öngyilkos, öngyilkosság, s. megöli magát, öngyilkosságot követ el, megöli magát

  suicide

 • sebezhető, támadható, gyenge

  vulnerable

 • működés, hatás, kezelés, vezérlés, üzemeltetés, operálás, műtét levezetése/elvégzése

  operating

 • rendre, egyenként, illetőleg, illetve

  respectively

 • mérsékel(t), mértéktartó, józan, szerény, egyszerű, közepes; enyhít, fékez, visszatart, mértékletes

  moderate

 • módosít, közelebbről meghatároz, enyhít, csillapít, csökkent, megváltoztat, átalakít

  modify

 • visszhangoz, megismétel, visszhangként v. szolgai módon ismétli/szajkózza [vk véleményét/szavait]

  echo

 • (meg-, össze-)köt, köt, megköt, összeköt, összefűz, egyesít, egyesül, összeforr, összefűződik

  knit, knitted / knit, knitted / knit

 • tetőpont, tetőfok, hegycsúcs, hegytető, orom, csúcspont, maximum, záradékmagasság, csúcs

  summit

 • levelező, tudósító; megfelelő, üzletbarát, levélíró, baráti levélíró, hozzáillő, megegyező

  correspondent

 • gumi, radír, autógumi, csiszolómunkás, csiszolópapír, dörzsléc, dörzslevonatot készítő, dörzsölő

  rubber