Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 36

Angol vegyes szógyűjtemény 36

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • kielégítő, elégséges, elegendő, megfelelő, várakozásnak megfelelő, megnyugtató, vall kiengesztelő

  satisfactory

 • dohány(nemű), dohányáru, bagó

  tobacco

 • (étel)recept, rendelvény, vény [orvosságra]

  recipe

 • amerikai

  American

 • előírásosan, formailag, hivatalosan

  formally

 • gitár

  guitar

 • három

  three

 • tonna

  tonne

 • függőleges, magassági szög [földmérésnél], áll fejtetői, fejbúbi, a zeniten levő, fejtetői

  vertical

 • felajzottság, hév, hőemelkedés, izgalom, izgatottság, láz, belázasít, belázasodik, lázas

  fever

 • toboroz, újonc, regruta, támogatót szerez, támogatót szerez egy ügynek, támogatókat szerez

  recruit

 • eszmélet, tudat, öntudat, tudatosság

  consciousness

 • (be)permetez, porlaszt, elporlaszt, szór [folyadékot], permetez [növényt], bepermetez [növényt]

  spray

 • kincstár, kincsesház, tárház

  treasury

 • digitális

  digital

 • (minden) baj/kockázat nélkül, épen, sértetlenül, biztonságban, szerencsésen, nyugodtan, veszélytelenül

  safely

 • táncos

  dancer

 • mn/fn részeg, mn/fn részeges, ittas, ittas ember, megrészegült, mámoros, részeg

  drunk

 • építészet, felépítés, szerkezet, építőművészet, megszerkesztés, szerkezet [szövegé is], struktúra

  architecture

 • hatás, szorítás, vonzerő, fog, megragad, összeszorít, nagy hatással van, marok, vasmarok, fogás

  grip

 • adag, dózis, adagol

  dose

 • kályha, tűzhely

  stove

 • hirdetés, reklám, újsághirdetés, plakát, falragasz, reklámcédula, reklámozás

  advertisement

 • szórakoztat, mulattat, régi megtéveszt, félrevezet, leköti/eltereli/kijátssza figyelmét

  amuse

 • kifinomult, bonyolult, mesterkélt, nem természetes, affektált, keresett/mesterkélt [stílus]

  sophisticated

 • agyag, fazekasagyag, derítőföld, porhüvely, emberi test, agyagpipa

  clay

 • boka

  ankle

 • elméleti, teoretikus, elvont, ideális, képzelt

  theoretical

 • sokszoroz, megsokszoroz, többszöröz, megtöbbszöröz, szaporít, szoroz, megsokszorozódik, sokasodik

  multiply

 • süllyed, lesüllyed, leszáll, leereszkedik, dél felé halad, esik, hull, hullik

  descend

 • banda, csoport, csapat, munkáscsapat, gengszterbanda, brigád, bivalycsorda, csorda

  gang

 • vita, polémia, probléma

  controversy

 • nemi erőszak, elrablás, szöktetés, elrabol, megbecstelenít, megerőszakol, meggyaláz, megront

  rape

 • földbirtokos, földesúr, házigazda, háziúr, kocsmáros, fogadós

  landlord

 • (meg)határozott, eltökélt, céltudatos, pontosan meghatározott, megállapított, megszabott

  determined

 • abortusz, elvetélés, kudarc, torzalak, torzszülött, vetélés

  abortion

 • fiz atom, apró/parányi rész, apró rész, atom, parányi rész

  atom

 • világméretű, világszerte (elterjedt), az egész világra kiterjedő, világszerte/az egész világon

  worldwide

 • drága, értékes, becses, biz drágalátos, szép kis pár, pej drágalátos, finomkodó, modoros

  precious

 • folyosó, légi út, kijelölt légi út, légi folyosó

  corridor

 • fiz kibocsátás, kisugárzás, emisszió, sugárzás, pénz kibocsátás, kiáramlás, kibocsátás, rádióadás

  emission

 • biblia, szentírás

  Bible

 • millió

  million

 • regény(-irodalom, -műfaj), kitalálás, fikció, kitalált irodalom, képzelgés, valótlanság, koholmány

  fiction

 • függő(en)

  depending

 • ráfröccsent, felborít, kiönt, kiömlik, spilt/spilled, kilöttyent, bukás, darabka, dugó, esés

  spill, spilt/spilled, -"-

 • kerékpár, bicikli

  bicycle

 • (fel)díszít/-ékesít, dekorál, fest, tapétáz, díszít, feldíszít, ékít, ékesít, felékít, felékesít

  decorate

 • betekintés, bepillantás, éleselméjűség, éleslátás, intuíció, ösztönös megérzés

  insight

 • elköltés, költés

  spending

 • udvarias, előzékeny, művelt, finom

  polite

 • sodródik, folyás, menet, irány, irányzat, lassú eltolódás, áramlás, sodrás, hajtóerő, indítóerő

  drift

 • elit

  elite

 • konszolidálás, kötvényesítés [államadósságé]

  funding

 • diszkrimináció, különbségtétel, felismerés [különbségeké], kirekesztés, belátás, józanság, okosság

  discrimination

 • tizenéves, serdülő, tini

  teenager

 • négy

  four

 • szűken, szorosan, feszesen, szilárdan, keményen, csinosan, takarosan

  tightly

 • fatuskó, fatönk, fatörzs, gerenda, szálfa; (hajó-/úti-/munka)napló, feldarabol, felhasogat

  log

 • keresztülmegy, aláveti magát, eltűr, elvisel

  undergo, underwent, undergone

 • elfogadás, jóváhagyás, beleegyezés, hozzájárulás, biztató válasz, átvétel, elfogadvány

  acceptance

 • szakáll, áll szakállszerű szőrzet, bajusz, toklász [kalászé], csipkeképződés, tüskék, kampók

  beard

 • erőszakos, indulatos, vad, kegyetlen, heves, szenvedélyes, dühöngő/ádáz [vihar], kellemetlen

  fierce

 • valójában, tulajdonképpen, gyakorlatilag

  practically

 • szörnyű, borzasztó, iszonyú, óriási, rettenetes, nagy, hatalmas, fergeteges, félelmetes

  tremendous

 • felhúzókötél (hajón), kocsis, korbács, ostor, szárny (szélmalomé), tojáshab, vadászinas; beszeg, csapkod, felhúz, felver, fürgén mozog, korbácsol, legyőz, összevarr, ostoroz, suhan, ver

  whip

 • eszmetan, fogalomrendszer, világnézet, világszemlélet, ideológia

  ideology

 • átalakítás, átalakulás, átváltozás, transzformáció, transzformálás

  transformation

 • teherautó

  lorry

 • korábban, régebben

  formerly

 • hasznosság, haszon, közszolgáltatási [vállalat], haszna, használhatóság, mindenre használható dolog

  utility

 • mozi, biz, filmszínház, film, filmezés

  cinema

 • boldogtalan, rosszkedvű, szerencsétlen, nem szerencsés, sajnálatos, gondterhelt, gondokkal terhelt

  unhappy

 • kincs, nagyon megbecsül, nagyra/sokra becsül/tart, felhalmoz, kincsként őriz, megőriz

  treasure

 • lázad, lázadó, felkelő, zendülő, rebellis, felkel, felkel against vk/vm ellen, fellázad

  rebel

 • (tervező) építész(mérnök), építőmester, építész(mérnök)

  architect

 • közelebbről/pontosan meghatároz, megszab, megad, megnevez, előír, kiköt, felsorol

  specify

 • öt

  five

 • (házi-/üregi) nyúl, sír, szerez, szövegel, szövegelget, társalog, fiatal lány, gyakorlatlan játékos

  rabbit

 • rész, örökrész, örökség, osztályrész, sors, végzet, kelengyével ellát, kiházasít, adag, darab

  portion

 • csapatok, katonaság

  troops

 • csomó, hurok, bog, bütyök, köt, csomóz, összecsomóz, összegubancolódik, összeköt

  knot

 • személyazonosság megállapítása, identifikálás, agnoszkálás, azonosítás, meghatározás

  identification

 • aktivista

  activist

 • szervi, szerves, organikus [anyag], átv szerves [része vmnek], egységes, rendszeres, összefüggő

  organic

 • (ruha)ujj, kabátujj, ingujj, ing-, célzsák, hanglemezborító, hüvely, karmantyú, könyvborító

  sleeve

 • epizód, mellékesemény, esemény

  episode

 • külön, különlegesen, különösen

  specially

 • mások, másokat

  others

 • tragikus eset/esemény, tragédia, gyászeset

  tragedy

 • vizsga

  exam

 • mellőz(és), elhanyagol(ás), figyelmetlenség, nem vesz figyelembe/tekintetbe vkt

  neglect

 • cselekvőleg, tevékenyen, serényen, hathatósan, hatékonyan, energikusan, aktívan, ténylegesen

  actively

 • helikopter, helikopteren/helikopterrel megy/utazik, helikopteren/helikopterrel visz/szállít

  helicopter

 • új szokás, újítás

  innovation

 • behelyettesítés, felváltás, helyettesítés, kicserélés, pótlás, visszahelyezés

  replacement

 • uralkodó, döntés, határozat, rendelkezés, fő-, kormányzás, szokásos, uralkodás, vonalazás

  ruling

 • (meg)duzzad, dagadás, divatos, domborulat, elegáns, előkelő, hömpölygés, hullámverés, kiemelkedés

  swell, swelled, swollen / swelled

 • vízszintes, láthatári, látóhatári, látóköri, horizontális, sík, lapos

  horizontal

 • bűnvádi eljárás, folytatás (mesterségé), közvád, vád, jog, perbefogás, ügyész, ügyészség

  prosecution