Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 37

Angol vegyes szógyűjtemény 37

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • visszautasítás, elutasítás, megtagadás, ellenszegülés [lóé]

  refusal

 • futó, küldönc, hírnök?, futár?, él, (szán)talp, csúszósín/-saru), csúszka, (oldal)léc?, kifutó

  runner

 • irányítás, útmutatás, tanács, tanácsadás, vezérlés, vezetés

  guidance

 • rémült, ijedt, megrémült, riadt, begyulladt

  scared

 • élet, élettartam, az egész élet

  lifetime

 • szerencsére, boldogan, véletlenül

  happily

 • szomorúan, siralmasan, szánalmasan, bánatosan, búsan, leverten, sajnálatosan

  sadly

 • ítél, elítél, kárhoztat [vmre], rosszall, helytelenít, kifogásol, megbélyegez, elutasít

  condemn

 • gyilkos, haláli, csúcs, one that is extremely difficult to deal with or withstand [pl. vizsga]

  killer

 • vegy. felold(ódik), felbont, felolvad, eloszlik, szertefoszlik, áttűnés, átúszás, átkopírozódik

  dissolve

 • keletkezési, fejlődési, fejlődéstörténeti, genetikai, származástani, örökléstani, alkotó

  genetic

 • ódivatú, régies, régimódi, divatjamúlt, divatból kiment

  old-fashioned

 • takaró, pokróc, fátyol, általános, mindenre/mindenkire kiterjedő/vonatkozó, betakar, letakar

  blanket

 • jellegzetes, feltűnő, kiemelkedő, kimagasló, kiváló, kitűnő

  prominent

 • (be)jelentés, értesítés, kihirdetés, közlés, közhírré tétel, jog hirdetmény, hirdetmény, kiírás

  announcement

 • azáltal, ezáltal, ily módon, ennek következtében, attól, ettől, táj közel, ott a közelében

  thereby

 • alkalmazás, büntető szankció, hatálybaléptetés, kierőszakolás, kikényszerítés, végrehajtás (törvényé)

  enforcement

 • hat, hathengeres kocsi, hatos, hatos ütés

  six

 • sugárzás

  radiation

 • kiürít, kihörpint, kiürül, lecsapol, kiszipolyoz, elapaszt, elfogyaszt, kimerül, kiszárad

  drain

 • indíték, indíttatás, motiváció, kiváltó ok, indok, indoklás, megokolás, indokolás, okadatolás

  motivation

 • modul, [építőművészetben] modulus, közepes vízszolgáltatás [folyónál], űr egység

  module

 • párbeszéd, dialógus, beszélgetés, társalgás

  dialogue

 • hátrány, kedvezőtlen/hátrányos helyzet, veszteség, kár, kárára/hátrányára van vmnek, megrövidít

  disadvantage

 • vitás, vitatható, vitatott, vitatkozó, vitatkozásra/polémiára hajlamos, vitakedvelő

  controversial

 • csalódás, kiábrándulás, csalódottság, kiábrándultság, bánat

  disappointment

 • tapasztalati, kísérleti

  experimental

 • állkapocs, biz, megszid, megint, megró, megleckéztet, megfedd, fecseg-locsog, cseveg, beszél

  jaw

 • kard, pallos, oldalfegyver, bajonett

  sword

 • magában foglal, tartalmaz, felölel, áll, összesűrít, összefoglal/-fog/-von, alkot [részek egészet]

  comprise

 • alkalmi, véletlen, esetenkénti

  occasional

 • felelő, alperes, válaszadó

  respondent

 • felesleges, szükségtelen, nem szükséges

  unnecessary

 • lökés, emelés, fellendülés, hátulról felemel, fellendít, reklámot csinál vk/vm érdekében

  boost

 • végrehajt, elvégez, kivégez, megöl, megölet, véghezvisz, aláírással érvényessé tesz, eljátszik

  execute

 • alaposan, kiadósan, lényegesen, alapjában véve, szilárdan

  substantially

 • plébánia, egyházközség, egyházi személy körzete, vall plébánia, parókia, község

  parish

 • folt, tapasz, kis föld(darab), parcella; rendjel?; (meg)foltoz, foldoz, foltot tesz, kijavít

  patch

 • biológia

  biology

 • (pénz) kiadás, költség, költségek, kiadások, ráfordítás

  expenditure

 • tagmondat, mellékmondat, klauzula, pont, cikkely, paragrafus, záradék, kikötés [szerződésben]

  clause

 • lakó-, tartózkodó, tartózkodási

  residential

 • intézményes, intézményi

  institutional

 • megelőzés, elhárítás, prevenció, megakadályozás, meggátlás, meggátolás

  prevention

 • (fel)aprít, hasogat, vág, felvág, állkapocs, bordaszelet, csapás, csapkodás, csereüzlet, engedély

  chop

 • szőrme, prém, bunda, kazánkő, lepedék, seprő, szőr, szőrzet, üledék, vízkő, kazánkővel bevonódik

  fur

 • özvegy(asszony), akasztófa, átfúrt gyöngy, fattyúsor, hordott gyöngy

  widow

 • változatosság, különbözés, különbözőség, sokféleség, eltérés, tarkaság, különféleség, másság

  diversity

 • barlang, üreg, kiváj

  cave

 • mítosz, monda, rege, koholmány, mese, kitalálás, hitrege, képzelt dolog, képzelt személy

  myth

 • (mű)gyűjtő, áramszedő, jegyszedő, pénzbeszedő

  collector

 • birtok, földbirtok, uradalom, fennhatóság alá tartozó terület, kör, tárgykör, tér, tartomány

  domain

 • társadalmilag

  socially

 • kijelent, állít, bizonygat, követel, magának követel, hangsúlyoz, erősít

  assert

 • gyenge látási viszonyok, nulla, nullapont, nullfok, nullpont, rossz látási viszonyok, semmi, zéró

  zero

 • körút, útvonal, kerület, körzet, áramkör, kerülő, kerülő út, kitérő, kör, körforgás, körméret

  circuit

 • felügyelő, ellenőr, hatósági ellenőr

  inspector

 • vastag, félkövér, merész, bátor, vakmerő, határozott, vastag/félkövér, arcátlan, félkövér betű

  bold

 • örökbefogadás, adoptálás, megszavazás, elfogadás [törvényjavaslaté], választás [hivatásé]

  adoption

 • (meg)csal(ás), becsap(ás), puskázik, rászed, meglop, hamisan játszik, csal [játékban], csaló

  cheat

 • diagram, ábra, sematikus ábra, rajz, görbe, grafikon, sematikusan ábrázol

  diagram

 • (fogamzásgátló) tabletta, elbuktat, elhúz, elvág, fosztogat, kifoszt, kigolyóz, kirabol, lehánt

  pill (the Pill = contraceptive)

 • megvall, beismer, elismer, (be)vall, gyón, feltár, gyóntat, meggyón

  confess

 • titokzatos, rejtelmes, rejtélyes, misztikus

  mysterious

 • helyileg

  locally

 • hátra(felé), vissza(felé)

  backwards

 • (vég)tag, főág [fáé], láb, comb, ág [kereszté], US biz out on a limb nehéz/szorult helyzetben van

  limb

 • ügyvéd, ügyész; kérelmező, jogtanácsos, jog, GB angol ügyvéd, ügynök, üzletszerző

  solicitor

 • gyakorlati foglalkozást űző személy, körorvos, gyakorló orvos, gyakorló ügyvéd

  practitioner

 • szégyenkező, szégyenlős, megszégyenített, megszégyenült, megszégyenítve, megszégyenülve

  ashamed

 • hírt elmond, kicsiben elad, kicsiben elkel, kipletykál, kiskereskedelem, kiskereskedés

  retail

 • átölel, magában foglal, felölel, karjába szorít, átkarol, magához szorít, megölel, felhasznál

  embrace

 • fűtés

  heating

 • bosszant, zavar, zavarba hoz, bánt, idegesít

  annoy

 • kommunista

  communist

 • önkéntes, szándékos, akaratlagos, akarati, alapítványi, fakultatív tárgy, ingyenes

  voluntary

 • szigorúan, mogorván, ridegen, keményen, zordul, kimérten, komolyan, dísztelenül, egyszerűen

  severely

 • tálca, serpenyő

  tray

 • gyűlölet, utálat, irtózat

  hatred

 • kiváltság, megtiszteltetés, előjog, privilégium

  privilege

 • bizonytalanság, változékonyság, kétség, meghatározatlan jelleg

  uncertainty

 • élelmiszeráruház, ABC-áruház, élelmiszer-áruház, bevásárlóközpont

  supermarket

 • (meg)határozott, egyértelmű, világos, pontosan körülírt, bizonyos/biztos [dolog], bizonyos

  definite

 • szemle, megtekintés, vizsgálat

  inspection

 • szabályoz, beállít [pl. gépet], igazít [órát], beigazít [órát], rendbe hoz [berendezést]

  regulate

 • megőrzés, fenntartás, konzerválás, természetvédelem

  conservation

 • indíték, ok, indítóok, hajtóerő, mozgató/serkentő tényező, indító, motívum, mozgató

  motive

 • csoportosul, menetel, csapat, csoport, falka, sereg

  troop

 • elválasztva, külön-külön

  separately

 • kimegy [vhonnan], elhagy, infor kilép [programból], kimegy, eltávozik, eltávozás, kijárat, lelépés

  exit

 • elözönlés, megrohanás, betörés, invázió, lerohanás, benyomulás, invázió [ellenségé], behatolás

  invasion

 • szállítás, fuvar(ozás), szállítmány, hordás, fuvardíj, kocsi, jármű, hintó, cipelés, 5, kivitelezés

  carriage

 • nyomozó, detektív

  detective

 • lenn, le (lépcsőn)

  downstairs

 • vmire néz (szoba), kilátópont, figyelmen kívül hagy, elnéz, megbocsát, átsiklik

  overlook

 • együttes, közös, kollektív, gyűjtőnév, csoport jelentésű főnév, növ összetett [termés], közösség

  collective

 • elhoz, érte megy és elhoz, magával visz/hoz, ont, fakaszt, köpül [vajat], megtölt [szivattyút]

  fetch

 • forma, alak, ívnagyság, formátum [könyvé], formátumos [ember], i-tt-, formattál, formátum

  format

 • ügyintéző, gondnok

  administrator

 • befolyásos, tekintélyes, befolyásoló, hatással levő, ható

  influential