Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 38

Angol vegyes szógyűjtemény 38

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • táj. régi. igen, hogyne, de igen, igen/igenis/értettem kapitány/uram!, parancsára!, igen

  aye

 • milliárd, milliárd [10^9], GB ritk billió [10^12], biz végtelen sok, kismillió

  billion

 • elkezd, kezdeményez, elindít, bevezet, beavat, divatba hoz, felavat, létesít, megalapít, megkezd

  initiate

 • hercegnő, hercegkisasszony, hercegné

  princess

 • erősen kritizál, lehúz, eldönget, elpüföl, lehengerel, tönkrever [ellenfelet], agyonbírál, dobol

  hammer

 • szikla, szirt, kőszál, parti sziklafal/szirtfal, meredek part, meredek part golfban, kőszirt

  cliff

 • csomag, áruköteg, borítékolt bér, borítékolt fizetés, csomagolt darabáru, kiscsomag, köteg, nyaláb

  packet

 • állhatatosan, egyenletesen, szilárdan, szünet nélkül

  steadily

 • képesség, adottság

  capability

 • fedélzet, móló, stég, talaj, díszít, ékesít, hajó fedélzet, peron, szárnyfelület, deszkázat

  deck

 • vagylagosan

  alternatively

 • vers(szak/-sor), költemény, költészet, versszak, strófa, verssor, zene szóló, versbe szed, versel

  verse

 • elragadtatott, boldog, örömmel teli, nagyon örül, bodog, örül

  delighted

 • tanács, tipp, útmutatás, értésre ad, céloz, sejtet, sejteni enged, célzás, nyom, utalás

  hint

 • bevándorló

  immigrant

 • bocsánat, bűnbocsánat, megbocsátás, megkegyelmezés, megbocsát, elnéz, elnéz sy [for] sg vknek vmt

  pardon

 • száz

  hundred

 • túlzott, szertelen, mértéktelen, rendkívül magas, túlságos [buzgalom stb.], túlzott [erény]

  excessive

 • képzelet, fantázia, szeszély, szertelen gondolat/ötlet, látomás, káprázat, agyszülemény, ábránd

  fantasy

 • hely, üres hely, üres, gondolatjel [nyomdafestéket nem tűrő szavak helyett], blanketta, célpont

  blank

 • faji

  racial

 • a szabadban történő/lenni szerető, külső, házon kívüli, utcai [ruha] a szabadban történő

  outdoor

 • mentő, mentőautó, mentőkocsi, betegszállító autó, mozgókórház, tábori kórház, kötözőhely

  ambulance

 • könnyedén, könnyen, azonnal, rögtön, készen, készségesen, szolgálatkészen, szívesen

  readily

 • legfinomabb, extra finom, extra méretű, óriási, nagyszerű, klassz, túlzó, ellenőr

  super

 • gyógyítás, gyógyszer, orvosság, helyrehoz, orvosol, ellenszer, jogorvoslat, orvoslás

  remedy

 • előtétel, premissza, hipotézis, feltevés, tsz.: helyiség, épület, ház (+telek), helyszín

  premise

 • részvényes, részvénytulajdonos

  shareholder

 • ezer

  thousand

 • hosszúnadrág, GB alsónadrág, US nadrág, US hosszúnadrág, pantalló, alsónadrág, bugyi, nadrág

  pants

 • megbízható, bizalomra méltó, szavahihető, komoly [ember stb.], hű [barát], biztos [támasz]

  reliable

 • szünidő, szabadság, vakáció, szünidei, nyári, jog törvényhozási szünet

  vacation (GB: holiday)

 • annak ellenére, mindazonáltal

  nonetheless

 • szakértelem, szaktudás, jártasság, szakvélemény

  expertise

 • állítás, vallomás, vád, jog vallomás, jog perbeli tényállítás

  allegation

 • délután, du., (afternoon), post meridiem

  PM

 • borzasztó, szörnyű, borzalmas, rettenetes, rémítő, félelmetes, iszonyú, iszonyatos, irtózatos

  horrible

 • sért(és), bántalmaz(ás), (meg)sért, sérteget, támadás

  insult

 • hatásosság, hatékonyság, hatóerő

  effectiveness

 • l. licence, engedélyez, igazol, engedélyt ad, engedély, felhatalmazás, jogosítvány, koncesszió

  license

 • tengeren túl(i), külföldön, tengerentúli, tengerentúl, külföldi

  overseas

 • értékelés, becslés, osztályozás, besorolás, minősítés, osztályzat, (be)szabályozás, adókivetés

  rating

 • kereskedelem, nemzetközi kereskedelem, érintkezés, társadalmi érintkezés, régi érintkezés

  commerce

 • badarság, értelmetlenség, képtelenség, zagyvaság, ostobaság, oktalanság, szamárság, hülyeség

  nonsense

 • US felsőházi tag, szenátor, tanácsos, tanácsnok, tört szenátor, tört római szenátor, felsőházi tag

  senator

 • éljenez, hurráz, tapsol, felderít, megvigasztal, lelket/bátorságot önt vkbe, arc, arckifejezés

  cheer

 • alap-, mögöttes, alapozó

  underlying

 • erőnyerő, másodlagos, mellék-, mellékes, mérkőzés nélküli továbbjutás, nagyon hosszúra bemért lövés

  bye

 • önként, szabadon, spontán, tartózkodás nélkül, bőségesen, jól [működik], nyíltan, őszintén

  freely

 • hét, hetes

  seven

 • kanál, evező lapátja, evező tolla, kanálvillantó, málé, mamlasz, szerelmes, kanalaz, mer, smárol

  spoon

 • kifejez, átad, közöl, továbbít, szállít, visz, hord, hoz, továbbít [árut], közvetít [levegő hangot]

  convey

 • nyolc, nyolcas

  eight

 • egypetéjű ikrek, azonos, identikus, ugyanaz, ugyanaz mint, egyforma, megegyező, teljesen megegyező

  identical

 • felfelé; felül, túl

  upwards

 • opera, operaház, zenedráma, dalmű, daljáték

  opera

 • szélesen, nagyjából, nagyjában, nagy általánosságban

  broadly

 • botrány, szégyen

  scandal

 • bérlő, haszonbérlő, haszonélvező, lakó, bérel, bérlőként használ, bérlőként lakik

  tenant

 • szeretet, gyengédség, érzelem, gyengéd érzelem, ragaszkodás, vonzalom, hangulat, lelkiállapot

  affection

 • áruló lesz, elpártol, patkányokra vadászik, patkányt fog, áruló, patkány, rongy ember

  rat

 • alapító, adományozó, beszakad, beomlik, elmerül [hajó], megfeneklik, sántikálni/bicegni kezd [ló]

  founder

 • (át-/fel)ugrik, ugrás, szökell(és), leaped/leapt, ugrándozik, ugrál, " :, átugrik, ugrat, felugrik

  leap, leaped / leapt, leaped / leapt

 • postagalamb, hordár, hordozó, hordozóanyag, orv bacilusgazda, bacilushordozó, vírushordozó, vektor

  carrier

 • eljárás, eljárásmód, cselekvés, cselekedet, ténykedés, haladás, folytatás, mozgás, tsz. jegyzőkönyv

  proceeding

 • (le)lövés, céllövészet, ki-/előtörés, (el)száguldás, fakadás, felvétel, fogzás, vadászat, zúgó

  shooting

 • bonyolultság, összetett/komplex volta vmnek

  complexity

 • megkönnyít, elősegít, lehetővé tesz, előmozdít, könnyűvé tesz, lehetővé/könnyűvé tesz

  facilitate

 • pincér

  waiter

 • kísértet, szellem, hazajáró lélek, hamis színképvonal, irodalmi néger, lélek

  ghost

 • bírói, jogi, pártatlan, igazságos, jó ítélőképességű, bírósági, jó kritikai képességű, jogászi

  judicial

 • ékszer, ékszerbolt, ékszerek, ékszerészbolt

  jewellery

 • élénk, eleven, erős, erőteljes, fürge, vidám

  lively

 • szar(ik), állatság, baromság

  shit, pt/pp: shit/shat/shitted

 • földrajz

  geography

 • megállít, megáll, rövid szünetet/pihenőt tart [munkában stb.], akadozás, bicegés, elakadás, hebegés

  halt

 • megindító, megható, megrendítő, megkapó, hajtó, hordozható, hurcolkodás, költözés, költözködés

  moving

 • bevándorlás

  immigration

 • különböző, eltérő, különféle, sokféle, változó, váltakozó, változékony, több, többféle, változatos

  diverse

 • ellátó, szállító, szállítmányozó, beszerző, felszerelő, beszállító, főnyomócső

  supplier

 • nyom, nyomravezető jel, vezérfonal, [rejtély] nyitja/kulcsa, nyitja, kulcsa [vm rejtélynek]

  clue

 • színes, színű

  coloured

 • feldolgozás, anyagfeldolgozás, nyelv mondat-/beszédfeldolgozás [az agyban], megmunkálás

  processing

 • parlamentáris, országgyűlési, népképviseleti rendszeren alapuló, parlamenti

  parliamentary

 • hajlékony, hajlítható, rugalmas

  flexible

 • építési, szerkezeti

  structural

 • hasonlít, megközelít [kinézésre], megközelít [kinézetre], összehasonlít, egybevet

  resemble

 • éhezik, koplal, sóvárog, vágyódik, éhség, vágyódás

  hunger

 • becsavarás, beverés, erőátvitel, hajtás, hajtó, kihajtás, meghajtás, meghúzás, vezetés

  driving

 • tíz, tíz lóerős kocsi, tíz perc szünet, tízdolláros bankjegy, tízes, tízes nagyság, tízes szám

  ten

 • keksz, kétszersült, US, világos kávészín, biszkvitporcelán, szalmazsák, világos kávészínű

  biscuit

 • uralkodó, vonalzó, mértékes/beosztásos vonalzó

  ruler

 • minta, irányadó minta, norma, zsinórmérték, szabály, amit elvárnak, normatíva

  norm

 • hajlandóság

  willingness

 • felperes, panaszos, sértett

  plaintiff

 • intenzitás, erő, erősség, élénkség, hevesség, [áram]erő, [áram]erősség

  intensity

 • harcos, verekedő, bokszoló, ökölvívó, vadászrepülő, vadászrepülőgép

  fighter

 • semleges, közömbös, homályos, meghatározhatatlan, bizonytalan, üres[járat/állás]

  neutral

 • unalmas, fúrás, talajfúrás, untató

  boring

 • fennhangon, hangosan

  aloud