Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 39

Angol vegyes szógyűjtemény 39

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • bűn, Szin, Szin holdisten, bűnözik, vétkezik, vétek

  sin

 • elpusztít, emészt, elemészt, elhamvaszt, elemészti magát, eleped, elepeszt, elfogy, elfogyaszt

  consume

 • bűbáj, varázs, varázslat, amulett, talizmán, szerencsetárgy, viselhető szerencsetárgy, báj, bűvölet

  charm

 • osztályoz, besorol, minősít, rangsorol

  classify

 • zsaru, hekus, [kop/kap], szl [rendőr] zsaru, cséve, csévehüvely, dombocska, dombtető, halom

  cop

 • (sír)gödör, akna, (csonthéjas) mag [cseresznyéé stb.], kimagoz [gyümölcsöt], vermet ás, elvermel

  pit

 • megegyezés, egyhangúság, együttműködés [biol. szerveké], közös vélemény, konszenzus

  consensus

 • feladat, megbízás, átruházás, beosztás, engedményezés, felsorolás, juttatás, kijelölés, kinevezés

  assignment

 • beosztás, besorolás, osztályozás

  classification

 • ad, nyújt, viszonzásul ad, benyújt/bemutat [számlát], beküld, bemutat, benyújt, felmutat, fordít

  render

 • kör alakú, kör-, visszatérő, körirat, körrendelet, körözvény, körlevél, ismertető, tájékoztató

  circular

 • sugárhajtású (repülő)gép, sugárban kiáramlás/kilövellés/kiszökkenés, kiáramlási hang, kibocsát

  jet

 • folyadék; folyékony, gördülékeny, könnyed, változó, ki nem alakult, nem szilárd halmazállapotú

  fluid

 • művész, előadóművész, színész, színművész, előadó

  performer

 • évente, évenként

  annually

 • gyermekszoba, bölcsőde, csecsemőotthon, csecsemőszoba, csemeteiskola, csemetekert, faiskola

  nursery

 • durva, goromba, nyers, faragatlan, udvariatlan, bárdolatlan, primitív [ember], komisz, kíméletlen

  rude

 • (fejest) ugrik, le-/alámerül/-bukik, tettetett kiütés [ökölvívásban], megjátszott szabálytalanság

  dive, dove / dived, dived

 • tenyér, marok; pálma, megfog, megmarkol, megragad, tenyerébe fog, simogat, kezet ráz, pálmafa

  palm

 • mindennek ellenére, mégis, annak ellenére, gondatlan, figyelmetlen, kíméletlen, v ellenére

  regardless

 • tan, tantétel, doktrína, tantételek, tantételek összessége, dogma, vallási dogma

  doctrine

 • taktika, harcászat, harcászati, érintési, tapintási, taktikai művelet

  tactic

 • viszony, viszonylagosság, összefüggés, kölcsönösség, kölcsönviszony, korreláció, viszonosság

  correlation

 • állandó, tartós, folyamatos

  continued

 • vízbe fullad/fojt, megfullad; elönt, elfojt, fullad, vízbe fullad, eláraszt, fullad/fojt

  drown

 • vmt megkapó/átvevő személy, átvevő, címzett, adószedő, adófelügyelő, telefonkagyló, hallgató

  receiver

 • apró, finom, finom összetételű, hajszálnyi [pontos], átható [illat], éles [ész], titokzatos

  subtle

 • közvetett, rejtett, burkolt [értelem], nem egyenes

  indirect

 • indiai, hindu, indus, indián

  Indian

 • paraszt, gazdálkodó, földműves, bunkó/tapló

  peasant

 • megbánt, megsért, kellemetlenül érint, megütköztet, bánt, kelletlenül érint, sért, vétkezik

  offend

 • szocialista

  socialist

 • rész, szelet, cikkely, szegmens, szelvény, feloszlik, feloszt, lemetsz, osztódik, gerezd, metszet

  segment

 • szervezet, élő szervezet, organizmus, alkat, testalkat

  organism

 • fejlesztő, vmt feltáró/kifejlesztő/kiaknázó/hasznosító személy, továbbfejlesztő, előhívószer

  developer

 • bátorítás, buzdítás, támogatás

  encouragement

 • szokatlanul, feltűnően, rendkívülien, rendkívül

  remarkably

 • katalógus, jegyzék, lajstrom, jegyzékbe vesz, katalogizál, US évkönyv, prospektus, iskolai évkönyv

  catalogue

 • hozzáigazít, elhelyez, befogad, szolgálatára/segítségére van vknek, szolgálatára/segítségére van

  accommodate

 • hiányzó, ami hiányzik

  lacking

 • tanácsadó, tanácsnok, tanácsos, tanácstag

  councillor

 • nevelő, pedagógus

  educator

 • szűr, beszivárog, átszűrődik, füstszűrő, szűrő, átszűr, szivárog

  filter

 • kis (mesterséges) tó, tavacska, pocsolya

  pond

 • pontosan

  accurately

 • a létező tulajdonságainak összessége, entitás, önálló/létező dolog, valós elem, [jogi] személy

  entity

 • lágy, puha, gyengéd, zsenge, tapintatos, fiatal, éretlen, érzékeny, kényes, gyöngéd, finom

  tender

 • vall, keresztény, keresztyén, krisztusi, egyházi, hívő, Krisztián

  Christian

 • gallér, nyaklánc, nyakörv, aknagádor, aknaszáj, aknatorok, csőbilincs, eltérő színű nyaktollazat

  collar

 • matek

  math

 • változó

  changing

 • törvényhozó, törvényhozói, törvényhozás, törvényhozó hatalom/szerv, országgyűlés

  legislative

 • egyhangú folyamatos munka, lélekölő robot, gürcölés, meló, melózás, őröl, köszörül, csikorgás

  grind, ground, ground

 • többlet, fölösleges, létszám fölötti, felesleg, maradvány

  surplus

 • szobor, szobrászat, farag, szobrászmunkával díszít, szoborral díszít, szobrászmunkát végez

  sculpture

 • törekvő, nagyra törő, ambiciózus, becsvágyó, nagyravágyó, nagyigényű, igényes [munka], igényes

  ambitious

 • aláás, aláaknáz, alámos, tönkretesz, megront, gyengít, sért

  undermine

 • horderő, tartalmasság, terhesség

  pregnancy

 • mn/fn földr európai, európai

  European

 • következésképpen, tehát

  consequently

 • rokon, összefüggő, vonatkozó; elbeszélt(e), kapcsolt, kapcsolatban/rokonságban álló/levő

  related (to)

 • néző, felügyelő, nagyító, szemlélő, vetítő lencse

  viewer

 • táplál [haragot], foglalkozik [gondolattal], forral [bosszút], befogad, bújtat, rejteget

  harbour

 • bevásárlóközpont, sétálóutca, árnyas sétány, fakalapács, sulyok, üt, ver, kalapácsszerű labdaütő

  mall

 • dob, lök, hajít, hánykolódik, forgolódik, hányódik, ledob, taszít, vet, dobás, fej vagy írás

  toss

 • lelkes, szenvedélyes, rajongó, lelkesült, buzgó, vakbuzgó

  enthusiastic

 • megállapítás (betegségé), meghatározás, kórmeghatározás, helyzet-/kórmegállapítás, diagnózis

  diagnosis

 • gépi(es), önkéntelen, mechanikai, mechanikus, műszaki, kézműves/közönséges/alacsonyrendű

  mechanical

 • bizonyosság, biztos/elkerülhetetlen volta, biztos/elkerülhetetlen volta vmnek, biztos

  certainty

 • lelkiismeret, lélek, tudat, értelem, érzék, elmélkedés

  conscience

 • videokazetta, videoszalag; videofelvétel(t készít)

  videotape, video-tape

 • vacsora

  supper

 • eszes, értelmes, ésszerű, józan, átgondolt, racionális, gondolkodó, ész-

  rational

 • gazdag, vagyonos, jómódú, bővelkedő

  wealthy

 • francia, francia ember, francia nyelv, francia nyelvtudás, franciák, franciás, franciaság

  French

 • szigetelt, elszigetelt, izolált, el. elszigetelő, magányos [ház], magányosan álló [ház]

  isolated

 • esernyő, napernyő, ernyő, oltalom, védelem

  umbrella

 • áld, magasztal, dicsőít, imád, dicsér, megáld, megszentel

  bless

 • közgazdász, gazdasági szakember, közgazda, takarékos/beosztó ember

  economist

 • bizalom, függés, függőség

  dependence

 • molekula

  molecule

 • konzultálás, tanácskérés, szaktanácskozás, [főleg orvosi] konzílium, konzílium, konzultáció

  consultation

 • jog a törvény által szabályozott/meghatározott, törvényen alapuló, törvényszerű, törvényes

  statutory

 • hitelesen, eredeti/valódi mivoltában, eredeti módon, őszintén, nyíltan, természetesen

  genuinely

 • átlagéletkor

  lifespan

 • forradalmi, körben forgó/mozgó, keringő, forradalmár

  revolutionary

 • létra, leszalad, leszalad szem, létrával ellát, kötélhágcsó, kotróléc, lefutás, lefutás harisnyán

  ladder

 • paragrafus, cikkely, szakasz, bekezdés

  paragraph

 • kizárólagos; finom, előkelő, válogatott, zártkörű, kizáró, privát, exkluzív, egymást kizáró

  exclusive

 • besurran, belopózik, becsúszik, ", surran, lopózik, csúszik, szl [ellenszenves ember] hernyó

  creep, crept, crept

 • munkástanács, szovjet, tanács

  Soviet

 • perel, beperel, perbe fog, pereskedik, kér, kérve kér, könyörög

  sue

 • azután, később, azt követően, következésképpen

  subsequently

 • kristály, kristályüveg/-gömb, kristály-, kristály-tiszta, kristályos, flintüveg, hegyikristály

  crystal

 • kérdőív

  questionnaire

 • kivonat, szemelvény, részlet, idézet, kihúz, kivonatol, merít, nyer, extraktum, párlat, eszencia

  extract

 • nyugdíjas, visszavonult, magányos, nyugalmas, félreeső, eldugott, magányos [hely], nyugdíjazott

  retired

 • kapualj, kapuhoz vezető út, bejárat, ajtónyílás

  doorway

 • elefánt

  elephant

 • kizsákmányol, kihasznál, kiaknáz, hasznosít, hőstett, hősies/vitézi cselekedet/tett, kiszipolyoz

  exploit