Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 41

Angol vegyes szógyűjtemény 41

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • halálozás, halandóság

  mortality

 • gyengít, elgyengít, csökkent, tompít, elgyengül, gyengül, hígít, legyengít, legyengül

  weaken

 • felszerel, ellát, juttat, ad, bebútoroz, berendez, szolgáltat

  furnish

 • másodszor

  secondly

 • képzelt, elképzelt, képzeletbeli, képzeletben élő, képzelet alkotta/szülte, kitalált, kiagyalt

  imaginary

 • szabad/pihenő/ráérő (idő), kényelem, megfelelő alkalom, hajlandóság, elfoglaltság nélküli, szabad

  leisure

 • teljesít, elvégez, végrehajt, ellát, elküld, elbocsát, meneszt, felment, ömlés, kiömlés, folyás

  discharge

 • atléta, sportember, sportoló, GB atléta, egészséges/sportos ember

  athlete

 • nem szeret vmt/vkt, utál, ellenszenv, idegenkedés, utálat, elégedetlen, idegenkedik, nem szeret

  dislike

 • csalás, megtévesztés, rászedés, szélhámos, szédelgő, csaló, fondorlat, becsapás, ámítás, kijátszás

  fraud

 • tapasztalt, veterán, gyakorlott, öreg, veterán katona

  veteran

 • kézikönyv, vezérkönyv, kalauz

  manual

 • manapság, mostanában, napjainkban, mostanság, ezekben a napokban, a mai/mostani idők

  nowadays

 • nyom(tat)ás, kinyomtatás, könyvnyomtatás, nyomdászat

  printing

 • pénz-, pénzbeli, pénzügyi, valutaügyi

  monetary

 • online, a hálózatba kapcsolt, hálózaton hozzáférhető

  online

 • palesztinai

  Palestinian

 • folytat, visszanyer, újrakezd, ismétel, összefoglal, visszafoglal, visszaszerez, visszavesz

  resume

 • tiszta, hamisítatlan, valódi, igazi, teljes, merő, puszta, merőleges, meredek, függőleges

  sheer

 • ököl

  fist

 • életmód, életstílus, életforma, életvitel

  lifestyle

 • feldolgozó, feldolgozóegység, műveleti szerv, processzor

  processor

 • síp(ol), fütty(ent), füttyent egyet, füttyszó, fütyülő, hajósíp, jelzősíp, fütyülés, elfütyül

  whistle

 • megelőz, előtte jár/van/áll/halad vknek, elsőbbsége van

  precede

 • megbízott, küldött, kiküldött, képviselő, delegátus, kiküld, megbíz, meghatalmaz, ráruház, átruház

  delegate

 • havi

  monthly

 • kórterem, osztály, kórházi osztály, börtönosztály, őrség, őrködés, őrizet, őrködik, őrszem

  ward

 • arab, arab ember, arab ló, arab nyelv, arab nyelvtudás

  Arab

 • lyukas, üreges, üres, tompa, kongó, mélyről jövő, tartalmatlan, értéktelen, komolytalan, beesett

  hollow

 • kényelmes, lezser, nemtörődöm, alkalmi, mindennapi [ruha], véletlen, rendszertelen, közömbös

  casual

 • tánc(olás)

  dancing

 • óriási, mérhetetlen, hatalmas, nagy, bámulatos, nagyszerű, remek, roppant, roppant nagy, sok

  immense

 • tanít, oktat, kiképez, tájékoztat, útbaigazít, utasít, utasítást ad

  instruct

 • elhelyezés, juttatás, kiosztás, kiutalás

  allocation

 • csík, sáv, tsz, biz tigris, régi. korbácsütések, régi. korbácsütések nyoma, korbácsütés, sujtás

  stripe

 • bátorító, biztató

  encouraging

 • kötelező

  required

 • hasonló, hasonlóan, egyforma/-án, egyaránt, egyforma, egyformán, ugyanúgy

  alike

 • folt, szennyfolt, festőanyag, színezőanyag, pác, mocskol, bemocskol, fest, befest, megfest, pácol

  stain

 • gyülekezés, naggyűlés; összegyűlik/-gyűjt, csatlakozik, (új) életre kel(t), feléleszt, összegyűlik

  rally

 • sok (könyv)

  lots (of books)

 • zavart, zavarba hozott/jött, feszélyezett, feszengő, szégyenkező, kínos/kellemetlen [ügy/dolog]

  embarrassed

 • jóslás, jövendölés, előrejelzés [időjárásé]

  prediction

 • öntudatlan, eszméletlen, tudattalan, akaratlan, tudat alatti, eszméletlenül

  unconscious

 • (fel-/meg)javult/-javított, növelt, tökéletesített

  improved

 • lusta, rest, lassú, tunya, semmittevő, henyélő, henye

  lazy

 • elöljáró, köztisztviselő, rendőrbíró, bírói/közigazgatási tisztviselő, bíró, békebíró

  magistrate

 • határ-, part menti, vmlyen életformába még teljesen be nem illeszkedett [személy]

  marginal

 • kereskedő, eladó, árus, utcai árus, elárusító, lapterjesztő, szállító, szotfver-/hardverszállító

  vendor

 • (be-/meg-/el-)tilt, eltilt, betilt, megtilt, megakadályoz, biz megakadályoz

  forbid, forbade, forbidden

 • forgalom, felfordulás, feldűlés, felborulás, felfordítás, feldőlés, felborítás, körfolyamat

  turnover

 • földalatti, metró, altalaji, föld alatti, titkos, illegális, kísérleti, underground, undergroundos

  underground

 • könyvelés, könyvelői munka, könyvelői szakma, könyvelőség, könyvvitel

  accounting

 • negyedik

  fourth

 • ideális esetben, elméletileg, eszményien

  ideally

 • becsületesség, feddhetetlenség, tisztesség, teljesség, osztatlanság, épség, sértetlenség

  integrity

 • duzzasztás, feltöltés

  banking

 • káosz, zűrzavar, őskáosz, fejetlenség, összevisszaság

  chaos

 • kiad (szöveget), összevág (filmet), sajtó alá helyez, szerkeszt (lapot), kihagy, töröl

  edit

 • rituális, szertartásos, szertartási, ünnepélyes, rítus, szertartások, szertartásrend, formaság

  ritual

 • divatos, elegáns, felkapott, társaságbeli/előkelő, társaságbeli/előkelő ember

  fashionable

 • lézer, lézerrel kezel, lézernek tesz ki

  laser

 • meglepő, szembeszökő, feltűnő, éles [ellentét], kirívó [példa]

  striking

 • csíp, fullánk, méregfog, csalánszőr, megcsíp, szúr, megszúr, fáj, ég, éget, csípés, szúrás

  sting, stung, stung

 • végtelen, vég nélküli, örökös, szüntelen, se vége se hossza, szűnni nem akaró

  endless

 • látványos, mutatós, látványosság, látnivaló, fényreklám, szuperprodukció

  spectacular

 • elbeszélő, elbeszélés, történet, beszámoló, mese

  narrative

 • víkendház/nyárilak [fából], kunyhó, házikó, kalyiba, bódé, faház, utastér

  cabin

 • párja, másolat, másodlat, fényk másolat [pozitív v. negatív], párja/párdarabja/megfelelője vmnek

  counterpart

 • legnagyobb

  greatest

 • felderítés, felfedező út, feltárás, kutatás

  exploration

 • megfelelően, kielégítően

  adequately

 • megszakítás, félbeszakítás, közbeszólás, szétbontás, zavarás

  interruption

 • egyenetlenség, ellentét, véleménykülönbség, veszekedés, összezördülés, nézeteltérés, vita, viszály

  disagreement

 • tsi-tt-, kihagy [részleteket], elhagy, kihagy [szót], kifelejt [vmt], elmulaszt, kifelejt, kihagy

  omit

 • sárgaréz [réz+cink], érc [az ég/föld], biz. "aranygallérosok", katonai nagyfejűek, ágyúbronz

  brass

 • választótestület, választók, választókerület, tagság

  constituency

 • elektronikus levél

  e-mail

 • kattint, kattintás, csattog, kattan, kettyen, zörren, jól összeillik/összepasszol, sikerül, bejön

  click

 • lift (US), emelő, emelőgép, emelőszerkezet, emelőmű, elevátor, felvonó, teherfelvonó, teherlift

  elevator

 • billentyűzet, klaviatúra, kulcstartó tábla

  keyboard

 • vidám, jókedvű, élénk, eleven, derűs, eleven [személy], derűs [arc], kellemes [szoba], víg

  cheerful

 • fa, faanyag, épületfa, szálfa, gerenda, bányafa, csengés, erdő, fűrészáru, hajógerendázat

  timber

 • vállalkozó, építési vállalkozó, szállító

  contractor

 • koordinál, összhangba hoz

  coordinate

 • pontosság, hajszálpontosság, szabatosság, helyesség, alaposság, precizitás, precízség, élethűség

  accuracy

 • undor, csömör, ellenszenv, elégedetlenség, méltatlankodás, felháborodás, utálat, csömört kelt

  disgust

 • durva, goromba, otromba, vaskos, vastag, kövér, zsíros, hájas, ordenáré, sikamlós, trágár, nagy

  gross

 • megigazulás, igazolás, indokolás, megokolás, indokoltság [cselekedeté], mentség, indoklás

  justification

 • szalma, szalmakalap, szalmaszál, szívószál

  straw

 • serkent, sarkall, ösztökél, stimulál, izgat, felizgat, élénkít, orv ingerel

  stimulate

 • búza

  wheat

 • főcím, címfej, címsor, alcím, címfelirat, alcím [újságcikknél], vitorla felső csúcsáról futó kötél

  headline

 • aktívák, alátámasztás, bírlalás, birtok, birtoklás, feltartás, feltartóztatás, halogató, késleltető, kitartás (hangé), megfogás, megtartás, rögzítés, tárolás, tároló, tartás, tartó, tulajdon, vagyon, vagyonrész, vmiben lekötött tőke

  holding

 • őszintén, szívből, komolyan, nyíltan

  sincerely

 • pályaudvar, csatlakozó(pont/-vég); átmeneti, időszakos, záró, határ-, vég-, halálos [betegség]

  terminal

 • többé

  anymore

 • unokahúg, leányunoka

  niece

 • eltűnik, elenyészik, szertefoszlik, eloszlik, [hirtelen] eltűnik, [hirtelen] eltűnik szem elől

  vanish

 • teljesít, bevált, bevált reményt, eleget tesz, elvégez, végrehajt

  fulfil