Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 42

Angol vegyes szógyűjtemény 42

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • muzulmán, mohamedán, mn/fn vall muzulmán

  Muslim

 • figyelmeztetés, óvatosság, óvatosságra int, körültekintés, elővigyázatosság, megfontoltság

  caution

 • távcső, látcső, reflektor, sűrít/présel [pl. egy mondatba], sűrít/beleprésel [pl. egy mondatba]

  telescope

 • ijedtség, megijeszt, megijed, megrémül, félelemben tart, félelmet kelt, ijedelmet kelt, megrémít

  scare

 • elszigetelés, magány, elvonultság, elkülönítés, elszigeteltség, izolálás, szigetelés

  isolation

 • motyog, morog, mormog, dörmög, dünnyög, pusmog, fojtott hangon beszél, morajlik

  mutter

 • rúd, pálca, vessző, (horgász)bot, kormánypálca, virgács, huzaldarab, vonórúd, kar, hajtókar

  rod

 • bíráskodás, törvénykezés, igazságszolgáltatás, jogszolgáltatás, hatáskör, illetékesség, fennhatóság

  jurisdiction

 • házi feladat, lecke

  homework

 • fiatal halivadék, apróhal, szeméthal, salmon fry fiatal lazac [másodéves], régi halikra, ivadék

  fry

 • kiváló, elsőrendű, jutalom, díj, biztosítási díj, felár, kiváló minőségű, osztályon felüli

  premium

 • rögbi, amerikai futball

  rugby

 • komolyság, szigorúság, súlyosság, veszélyesség, fontosság, horderő, súly, gravitáció, megfontoltság

  gravity

 • festékez, nyomdafestékkel beken, tintával bepiszkít, tintával megjelöl, tinta

  ink

 • gyertya

  candle

 • példány, mintapéldány, minta, mintadarab, mutatvány, csodabogár

  specimen

 • állítólagos

  alleged

 • megvalósul, tökéletesít, véghezvisz, elkészít, elvégez, megcsinál, bevégez, befejez, végrehajt

  accomplish

 • kibővít, kibővül, kiszélesít, kitágít, kitágul

  widen

 • világos, határozott, kifejezett, nyílt, részletes, fenntartás nélküli [hit], kendőzetlen

  explicit

 • kunyhó, kalyiba, bódé, alkalmi barakk, barakk, szükségbarakk

  hut

 • űzés, üldözés, keresés, foglalkozás, törekvés, tevékenység, elfoglaltság, működés, foglalatosság

  pursuit

 • hihetetlen, el nem hihető, valószínűtlen, biz hihetetlen, alig hihető, meglepő

  incredible

 • ősatya, ős, ősapa, előd, prototípus, mintakép

  ancestor

 • próbatétel, kísérleti, vizsgálat, kipróbálás, kísérlet, feladatlapos vizsgálat, vizsgálat folyamata

  testing

 • állat, vadállat, barom, a Fenevad, állat [főleg négylábú], tahó

  beast

 • világnézeti, ideológiai, elméleti, elvont

  ideological

 • ismérvek, ismertetőjelek, döntő jellegzetességek, kritériumok

  criteria

 • máj

  liver

 • kosárlabda

  basketball

 • rendes, takaros; rendbe hoz, (ki)takarít, rendet rak, tiszta, elrendez, rendbe hoz/rak/tesz

  tidy

 • sűrűség, fiz. sűrűség, feketedés, fiz sűrűség, fajsúly, el [áram]sűrűség, [nép]sűrűség, tömöttség

  density

 • eladás, eldobás, elintézés, elrendezés, értékesítés, intézés, kezelés, leszállítás, megoldás, megszabadulás (vmitől), rendelkezés, szállítás

  disposal

 • eladó, eladó áru, jól menő cikk, kelendő áru

  seller

 • adózás

  taxation

 • előítélet, előítélet against vk/vm iránt, elfogultság, elfogultság vkvel/vmvel szemben, kár

  prejudice

 • dicsekszik, henceg, dicsekvés, büszkeség, dicsőség, fenyegetés, hencegés, hírnév, öndicséret

  boast

 • megismerő, megértő, észlelő, kognitív, tudomással bíró

  cognitive

 • savanyú, fanyar, barátságtalan, mogorva, erjedt, besavanyodik, elkeseredik, kedvét veszti

  sour

 • nyelvi, nyelvészeti, nyelvtudományi, nyelv-, nyelv nyelvi, nyelv nyelvészeti

  linguistic

 • elkeseredetten, keserűen, keservesen

  bitterly

 • ketrec, kalitka, kas, hadifogolytábor, bebörtönöz, becsuk, hűvösre tesz, kalitkába zár

  cage

 • hatékonyan, hatásosan

  efficiently

 • (meg)fertőz, megmételyez, meg-/elront, megront, beszennyez, dögletessé tesz, elront, átitat

  infect

 • fogadó (vendéglő), vendéglő, vendégfogadó, szálló

  inn

 • kád, erjesztőkád, dézsa, csávába tesz, dézsába tesz, erjesztőkádba tesz, kádba tesz, kádban erjeszt

  vat

 • lök, taszít, döf, belenyom, csapás, pl. főcsapás, kiemelkedő vagy lényeges összetevő vagy jelentés

  thrust, thrust, thrust

 • támogat, helyesel, jóváhagy, hozzájárul, láttamoz, hitelesít, aláír [okmányt], pénz forgat

  endorse

 • rész, tört rész, szilánk, letört/levált darab, töredék, részlet, maradék, ételmaradék, apró darab

  fragment

 • felszerelés, katonai felszerelés, poggyász, málha, teher, szellemi teher, sallang, slepp

  baggage

 • vödör, csöbör, csészés lapát, karabélytartó, lándzsatartó, műlábtartó, ostornyéltartó, ostortartó

  bucket

 • ápolás, ellátás, érdeklődés, gondozás, hallgatóság, jelenlét, jelenlevők, kezelés, kíséret

  attendance

 • haragosan, mérgesen, dühösen

  angrily

 • ismert tény/szituáció, alaptény, adott, hajlamos, kelt, kiadatott, megadott

  given

 • plakát, poszter, plakátragasztó, falragasz, poszter [tudományos konferencián], futár, gyorsküldönc

  poster

 • akadály, gát

  obstacle

 • fő-, vezető, ős-, ív, boltív, bolthajtás, boltozat, beboltoz, boltívet alkot, boltoz, boltozódik

  arch

 • zsidó

  Jewish

 • érvényesség, jogérvényesség

  validity

 • képesség hiánya, képtelenség, tehetetlenség

  inability

 • módosít, megváltoztat [tervet], változtatásokat eszközöl [terven stb.], helyesbít, helyreigazít

  amend

 • lemondás, leköszönés, beletörődés, megnyugvás, rezignáció, lemondólevél, beletörődés/megnyugvás

  resignation

 • megad, átenged, elveszít [játszmát], elfogad/elismer [nézetet], ad, beleegyezik, elfogad, elismer

  concede

 • (meg)osztott

  shared

 • buborék, hólyag, buzog, pezseg, habzik, bugyborékol, bugyog, bugyborékolás, buzogás, csalás, panama

  bubble

 • hajnal, virradat, pirkadat, dereng, derengeni kezd, dereng [vm], derengeni kezd [vm], keletkezés

  dawn

 • kétségtelenül, tagadhatatlanul, vitathatatlanul, biztosan, bizonyosan

  undoubtedly

 • bérlet, bérbe ad/vesz, Sz2, jog. bérlet, jog. haszonbérlet, bérleti szerződés, árendába vesz

  lease

 • megkülönböztető, jellegzetes

  distinctive

 • oroszlán, aranyérme, aranypénz, aranypénz-darab, híresség, kiemelkedő egyéniség, oroszlán címer

  lion

 • szállít, hord, taliga, kordé, szekér, talicska, kétkerekű kocsi/szekér, kézikocsi, kocsi, targonca

  cart

 • kigondol, megért, felfog, megfogan, megfogalmaz, formába/szavakba önt, gondol, elgondol, képzel

  conceive

 • fokozatosan növekvő, súlyosbodó, fejlődő, kifejlődő, folyamatos, haladó

  progressive

 • gyerkőc, ifjonc, siheder, kamasz, serdülő, ifjú, gyerek, csemete, kicsi, kölyök [állaté]

  youngster

 • zajos, feltűnő, hangos, kiabáló, lármás, rikító

  noisy

 • ellátó, gondoskodó, eltartó, biz. kenyérkereső, -adó

  provider

 • érzékelhetően, különös(képp)en, nevezetesen?

  notably

 • eltér, ellentmond, (össze)ütközik, ütik egymást, csapás, csattanás, csörömpölés, ellentét

  clash

 • ellenőrzött, irányított, felügyelt

  controlled

 • beiktatás [hivatalba], bevezetés [villanyé], felszerelés, felállítás [gépé.], berendezés, készülék

  installation

 • tsz, épít ollós emelő, "medvekarom" [kövek stb. emelésére], olló

  scissors

 • jelképes, képletes, szimbolikus

  symbolic

 • óra <időpont>, (of the clock), óra

  o'clock

 • homlok

  forehead

 • érzés, benyomás, érzet, érzékelés, szenzáció, feltűnés

  sensation

 • bevásárló, intézvényes, legtöbbet ígérő, rendelvényes, vásárló, vevő

  purchaser

 • mély(séges), alapos, beható, mélyreható, mély [sóhaj], mélyről jövő [sóhaj], mélyen gyökerező

  profound

 • hagyaték, örökség, ingó hagyomány

  legacy

 • kiejtés

  pronunciation

 • csőr, GB szl [ orr] csőr, GB szl [horgas/kampós orr] csőr, nagy uborkaorr, sasorr

  beak

 • sürgősségi osztály, sérülés, sebesülés, haláleset, veszteség, veszteségek, halálos áldozatok

  casualty

 • szemét, belső részek, belek, zsigerek, szennyirodalom, biz hülyeség, ostobaság, hulladék

  garbage

 • időközben

  meantime

 • ösztön, hajlam, telített, áthatott, duzzadó, vmt sugárzó [arc], életvidám, élettől duzzadó

  instinct

 • ajánlottként való feladás, beiktatás, beírás, beiratkozás, bejegyzés, bejelentkezés, feladás (csomagé), iktatás, jelentkezés, nyilvántartás, nyilvántartásba vétel

  registration

 • odaadó, ragaszkodó, hű

  devoted

 • lázadás, zendülés, zavargás, forrongás, lármás csődület/csoportosulás, zenebona, zsivaj, tobzódás

  riot

 • kancellár, rektor

  chancellor

 • megítélés, belátás, tetszés, megfontolás, megfontoltság, józan ész, körültekintés, óvatosság

  discretion

 • teljesít, eleget tesz, betart, enged, alkalmazkodik, összhangba hoz, engedelmeskedik

  comply