Semper Phone

Effortless
LEARNING

 • Improve effortlessly – just by living your life
 • Learn while waiting for your apps to load
 • Recommended by 5 universities
 • Community of over 1,000,000 learners
 • 50,000+ expert-made packs, or create your own
"One of the best learning apps" - CNET
 • Apple Play Store
 • Install Semper from the Play Store
Angol vegyes szógyűjtemény 43

Angol vegyes szógyűjtemény 43

Last update 

Hasznos volt? lisovszki@gmail.com Hívj meg egy sörre ;)

Items (100)

 • háromszög, triangulum, US háromszögű vonalzó, zene triangulum, háromszög [hangszer]

  triangle

 • támadás, megrohanás, erőszak, erőszakosság, agresszió, agresszivitás

  aggression

 • nem megfelelő, alkalmatlan, elégtelen, szegényes [stílus], pontatlan, hiányos, nem kielégítő

  inadequate

 • pánik(ba esik/ejt), vakrémület, riadalom, fejetlenség, zűrzavar, szórakoztató ember/dolog

  panic

 • ápolás, betegápolás, dajkálás, gondozás, gondozó, nevelés, nevelő, ringatás, szoptatás, szoptató

  nursing

 • elfogultság, részrehajlás, előítélet, egyoldalúság, without bias tárgyilagosan/elfogulatlanul

  bias

 • hangosan

  loudly

 • romlottság, lealjasodás, züllöttség, feslettség, romlás, elromlás, megromlás, rothadás, korhadás

  corruption

 • nagyobb része/zöme vminek (többség), fajlagos térfogat, köbtartalom, nagy mennyiség, nagyság

  bulk of sth (= majority)

 • nyilatkozat, kihirdetés, bejelentés, kijelentés

  declaration

 • bemárt(ás), bemerít(és); gödör, mélyedés, horpadás, megmárt, alámerít, elsüllyeszt, buktat

  dip

 • osztalék, jutalék, osztandó

  dividend

 • hűtőszekrény, hűtő, jégszekrény

  fridge

 • persist in sg állhatatosan/rendületlenül kitart/megmarad vm mellett, tart, tovább tart, folytatódik

  persist

 • pontos (megfigyelés), égető, sürgős, válságos, kritikus, súlyos, időszerű, éles, éles hangú/eszű

  acute (observation)

 • döntő, perdöntő, meggyőző, bizonyító erejű, döntő [kísérlet], határozott [modor], meghatározó

  decisive

 • együttesen, egyetemlegesen, közösen

  jointly

 • útmutatás, irányelv, utasítás, direktíva, irányító útmutató, jelző, vezető, vezérlő

  directive

 • közvetve

  indirectly

 • flotta, fürge, gyors, hajóhad, hajóraj, szapora; gyorsan elröppen (idő), elrepül, elröppen

  fleet

 • illat, (jó/kellemes) szag, jó illat, kellemes/jó szag, GB illatszer, parfüm, illatosít, kinyomoz

  scent

 • túlélő, életben maradó/maradt, hátramaradt [birtok hozzátartozó halála után], életben maradott

  survivor

 • ellentétes, szembenálló, ellenséges, ellenkező, ellentétben álló

  opposed (as) opposed to sth

 • eszerint, annak/ennek megfelelően, ilyenformán, következésképpen, ezért, így, tehát

  accordingly

 • fegyver

  arms

 • edény, tartály, láda, faláda, dézsa, tartó, tároló, szemetes, rekesz, tárol, diliház, kosár

  bin

 • vám

  customs

 • lányunoka

  granddaughter

 • fiúunoka

  grandson

 • újra-, vissza-, viszont-, el-, újból

  re-

 • maradványok, emlékek, maradék, maradvány

  remains

 • ön-

  self-

 • unott, unatkozó

  bored

 • póz, beállítottság, hozzáállás, hely, telek, helyzet, álláspont, lelkület, alapállás, állás

  stance

 • élvezet, haszonélvezet, használati jog, élvezés, élvezése, jogok élvezés, jogok élvezése, gyönyör

  enjoyment

 • szenvedés, kín, gyötrelem, nyomor(úság), baj, gyötrődés, boldogtalanság, táj fájdalom

  misery

 • csalódott, kiábrándult

  disappointed

 • célállomás, rendeltetési hely

  destination

 • (állam)szövetség, szövetségi állam, szövetkezés

  federation

 • övéik, övék, övéké

  theirs

 • herceg, kéz, mancs, ököl, pracli

  duke

 • bezárás, lezárás, berekesztés, zárlat

  closure

 • lelkész, felszentelt lelkész, presbiter, vén, idősebb/öregebb/tekintélyesebb személy, előd, ősapa

  elder

 • kivégzés, előadás, előadásmód, kivitelezés, megvalósítás, teljesítés, végrehajtás

  execution

 • teljesen, egészen, teljes egészében/mértékben, mindenestől, hiánytalanul

  wholly

 • benzin, US Kan benzin, gazolin, gázbenzin, könnyűbenzin, motorbenzin

  gasoline

 • szemével int(és), szemöldökét ráncolja, zord/komor látványt nyújt, zord/komor látványt nyújt vm

  frown

 • felelős, hajlamos, köteles

  liable

 • város, városi kerület, városi választókerület, választókerület

  borough

 • lebilincselő, lenyűgöző, elbűvölő, vonzó, elragadó, bájos, magával ragadó, elbájoló, bűbájos

  fascinating

 • orvos, doktor, belgyógyász, gyógyító

  physician

 • úszás

  swimming

 • államcsíny, puccs, merész/vakmerő tett/csíny/akció/sakkhúzás

  coup

 • azonnal

  instantly

 • csúnya, rossz, utálatos, erkölcstelen, trágár, durva, piszkos, szennyes, komisz, gonosz

  nasty

 • bemutatkozás, első fellépés

  debut

 • középkori, középkorra vonatkozó

  medieval

 • gömb, éggömb, golyó, szféra, hatáskör, terület, kör

  sphere

 • korlátolt, korlátozott, szűkített, leszűkített, szűkre szabott, csonkított, megszorított

  restricted

 • könyvtáros, könyvtárnok, könyvtárőr

  librarian

 • elmélet, feltevés, elmélkedés, spekuláció, kockázatos üzleti vállalkozás, töprengés

  speculation

 • örökös, trónörökös, utód, jogutód

  successor

 • (meg)rág, bagó, rágás, bagózik, elmélkedik, kérődzik, rágcsál, töpreng

  chew

 • egyesült, egyesített, kevert, kombinált, összetett [számok], sp. összetett [számok]

  combined

 • elektron

  electron

 • létrehoz, előidéz, okoz, következtet, gerjeszt, indukál, rábír, rávesz

  induce

 • áthág, erőszakot követ el (nőn), megbecstelenít, megerőszakol, meggyaláz, megront, megsért, megszeg, megszentségtelenít

  violate

 • megdöbbent, megrendült

  shocked

 • természetes környezet, tartózkodási hely, lelőhely, előfordulási hely, élőhely, haza, termőhely

  habitat

 • kötelez, lekötelez, kényszerít, szívességet/szolgálatot tesz, szívességet tesz, szívességből csinál

  oblige

 • könyvelő, revizor

  accountant

 • önállóság, függetlenség, autonómia, önkormányzat, önrendelkezés

  autonomy

 • emlékmű, szobor, emlékeztető, megemlékező, as a m. of sg vmnek az emlékezetére/emlékére, beadvány

  memorial

 • puhatolódzik, vizsgál, megvizsgál, kutat, fürkész, orv szonda, kutasz, orv szondázás, tisztítópálca

  probe

 • különösképpen, furcsán, furcsa/különös módon, furcsamód

  strangely

 • mormol, suttog, zúg, morog, moraj, zúgás, dörmög, morajlik, zúgolódik

  murmur

 • hierarchia, rangsor, rangszervezet, papi kormányszervezet

  hierarchy

 • ábrázol, lefest, leír, alakít, élethűen leír, megrajzol [jelenetet stb.], játszik, megfest

  portray

 • pályázó, jelölt, kérelmező, jelentkező, jog kérelmező, folyamodó, kandidátus

  applicant

 • gyakorlat, gyakorlatozás, kiképzés, [dril], fúr, átfúr, kifúr, gyakorlatoztat, begyakoroltat

  drill

 • könnyű elérhetőség, hozzáférhetőség, felhasználhatósági fok, alkalmassági fok [személyé]

  availability

 • becsap(ódik), dörömböl, (el)durran, ver, izgalom, "hecc", "muri", durr!, puff!, bevág, csattan

  bang

 • mosás, mosdás, kimosott ruha

  washing

 • az egyetem, a főiskola, tsz ~es, US campus, kampusz, US az egyetem, egyetemi/főiskolai élet

  campus

 • megmozgat, indíttat, motivál, indokol, megindokol, megokol, késztet, okoz, előidéz, nyelv kivált

  motivate

 • kincstári, adó-, költségvetési [év], főállamügyész, jogtanácsos

  fiscal

 • privatizáció, magántulajdonba adás/vétel, magánosítás

  privatization, privatisation

 • paraméter, segédváltozó, jellemző, kristályparaméter

  parameter

 • tudomány, tudományosság, tudományos felkészültség/kutatás, klasszikus/humanista műveltség

  scholarship

 • húsz

  twenty

 • követ, nagykövet, hírnök, hírvivő, közvetítő, közbenjáró, megbízott

  ambassador

 • azaz, ugyanis, tudniillik, név szerint, mégpedig, nevezetesen, vagyis

  namely

 • választási, választói

  electoral

 • összehasonlítható (with sg), hasonló/hasonlítható (to sg), összemérhető?., hasonló, hasonlítható

  comparable

 • hűtőszekrény, hűtőgép, hűtőkészülék, frizsider, hűtő, hűtőtest, hűtőkamra, fagyasztókamra, hűtőház

  refrigerator

 • sugárút, fasor, széles utca

  avenue

 • felszolgáló, tálaló, adogató/szerváló [teniszben], ministráns, tál(ca), szerver

  server

 • fölszentel, odaszán, szentel, odaszentel, istennek ajánl, istennek felajánl, felavat, ajánl

  dedicate

 • foglalkozásra vonatkozó, hivatással/mesterséggel összefüggő/kapcsolatos

  occupational

 • angol hold (=0,4047 hektár), régi rét, mező, föld, 4046,78 négyzetméter, rét

  acre